Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Astrid Ryen

[#14897] Sk.prot. for Nordfj., Sigrid Olsd., Rygg, Stryn, s. 361, prot. 4b, år 1709-11

Recommended Posts

Guest Astrid Ryen

I manntallet for 1701, Nordre Bergenhus, finnes en Anders Rasmussen 20 som 'tiener på Koberwercket Røros'. Han står oppført under gården Røgh i Opstryn sogn i Indvig pr. gjeld. Hans mor er Rasmuses encke, og hans søsken er Olle 22. Christopher 10, Anders 20, Omund 32, Rasmus 39.En Anders Rasmussen 16, født i Nordfjord, er i manntallet 1701 for Røros tjenestekar hos smelter Anders Guldahl. Alderen stemmer ikke helt med A. R. i MT 1701 for N. Bergenshus, men det er vel viss sjanse for det kunne være den sammeI registret til skifter ved Røros Bergamt har jeg funnet en Anders Rasmussen som i 1708 på vegne av sin mor Sirj Olsdatter på Rygh i Nordfjord krever arv etter hennes avdøde helbror Oluf Olsen Gudbrandsdal som døde på Røros uten livsarvinger.Spørmålet blir naturligvis: Er Anders Rasmussen nevnt i skiftet etter Sigrid Olsdatter? I så fall, hva var hennes manns farsnavn?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Retting: Rasmus i første avsnitt er 29 år!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Skiftet etter Sigri Olsdatter Rygh ble holdt 21. april 1711. Som arvinger nevnes Olle Rasmussen, Soldat, og fraværende i Kongens tjeneste, Rasmus R. Erdal, Anders R., 'Tiennende i Bergen', 25 år gammel, Christopher R., 20 år, Karen R., Britte R.og Synneve R., alle ugifte, og med lensmannen som formynder.Ifølge Jacob Aalands bygdebok for Innvik-Stryn var dette barn av Rasmus Kristofersen Rygg. Han hadde vært gift to ganger, først med Karen Andersdatter, deretter med Sigrid Olsdatter Berge.Olle Rasmussen, i Kongens tjeneste, ble dimmitert i 1717, og kom hjem og overtok bruket på Rygg.I 1742 ble det holdt skifte etter Anders Rasmussen (Rygg) i Bergen. Han var barnløs, og som arvinger regnes opp hans avdøde bror Christophers' tre sønner i Bergen, Ole R. Rygg, søster Karen R., i Bergen, søster Brite R., på Rygg, halvbroren Rasmus R. i Bergen, halvbroren Aksel R., på Røros, halvsøsteren Karen var død, men hadde etterlatt seg to barn på Røros, og til sist er det en ikke navngitt halvsøster på Sunnmøre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Dette var kjempeinteressant og ga meg mye å arbeide med! Det er vel sannsynlig at dette er den Anders som var på Røros og var 16 år i 1701. Jeg har ikke funnet ham på Røros etter det nevnte skiftet i 1711, og forklaringen er da at han dro til bergen.Jeg fikk også vite en del nytt her. Halvbroren Aksel Rasmussen er sannsynligvis i manntallet for Røros 1701, 37 år og garmaker. Han var gift med Anne Ernstsdatter, datter av Ernst Christophersen, også garmaker og 70 år i 1701. En annen datter, Regina E., var gift med Anders Guldal som Anders Rasmussen tjente hos. Etterkommerne etter Aksel bruker forresten Garmager som etternavn.Det er åtte menn i manntallet 1701 for Nordre Bergenhus som sies å være på Røros Verk, og fem av dem er fra Stryn! Men det er langt flere enn disse som kom til Røros, temmelig mange faktisk, ettersom jeg har begynt å 'samle' på dem og notere med de opplysninger jeg etter hvert får om om dem. Noen har navn som Nordfjord og Guddal som viser deres opprinnelse, men det er de færreste.Tre brødre Oluf Olsen (Norfior), Colben Olsen, Harald Olsen var en av de mange som kom til Røros et eller annet sted fra i Nordfjord. De to siste er i manntallet for 1701, Colben Olsen og Harald Gullikstad, begge berggeseller og vel 40 år. Jeg har ikke gjort noe for å finne opprinnelsen til disse, men tenker nå å låne den bygdeboka for Stryn som du nevner i håp om å finne noe der.Jeg takker for informasjonen, og kommer nok tilbake med flere spørsmål!Mvh. Astrid Ryen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Jeg har nå funnet halvsøsteren Karen R. på Røros. Det var skifte etter henne og mannen Ingebrigt Olsen Opdahl i 1694. De sies å ha en datter Peternille, og til stede ved skiftet var hennes to brødre Axel og Ammund Rasmussen (Omund i 1701, Nordre Bergenhus!). Sistnevnte er ikke på Røros i 1701.Dette ser ut til å stemme alldeles!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Sigrid Olsdatter Rygg, med arvekravet etter broren Ole Olsen på Røros, skal i følge bygdeboken være fra nabogarden Berge, og der finner vi et skjøte fra 1702 der Ole Olsen 'Melein' på Røros er nevnt, og en opplysning om at dennes bror Torgils Olsen i Bergen i 1710 sa fra seg odelsretten i dette bruket. Det var fristende å gjette på at de var sønnesønner av den Torgils Olsen Berge som er nevnt på bruket på 1620-tallet.Samme bygdeboken nevner under garden Guddal at Peder Knutsen Guddal rundt 1690 var på Røros.En systematisk gjennomgang av skiftematerialet, tingbøkene og pantebøkene fra Innvik-Stryn fra årene rundt 1700 vil utvilsomt avdekke navn på et betydelig antall personer på Røros.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Det finnes en Peder Knutsen 40 år og stenknegt på Røros i 1701, så ham har jeg nå notert som interessant.I manntallet for N. Bergenhus 1701 er en Jørgen Colbensen 20 år fra Guddal i Oppstryn sogn i Indvig oppgitt å være på Røros Verk. Han far heter Colben Jensen og er 78 år. Jeg skulle anta det er den samme Jørgen C. 18 år og født i Nordfjord som jeg finner i Røros 1701, da som tjenestekar hos Brostrup Jürgens på Rørosgård.I kirkebøkene treffer jeg på Jacob og Jens Jørgensen som jeg tror kunne være sønner av Jørgen C. fra 1701. Jens Jørgensen kaller seg Gudal da hans sønn Jørgen blir døpt i 1765. I FT 1801 for Røros er det 12 med etternavnet Guddal, og noen av disse er åpenbart etterkommere etter Jacob og Jens Jørgensen.Jeg har vært i skifteregistret for Nordfjord og fant intet skifte etter Colben Jensen nevnt ovenfor, men derimot etter en Kolben Jørgensen på Guddal (S. 461, prot. 14, 1762 - 1766). Jeg lurer rett og slett på om denne Kolben er sønn av av Jørgen Colbensen fra 1701! Jeg ville være veldig takknemlig om du kunne sjekke dette skiftet for meg.I skiftet etter Ole Olsen Gudbrandsdal på Røros nevnes som arvinger hans 'fuldbror' Torchel Olsen i Bergen, og to halvbrødre på mødrene side, Lars Mellem i Nordfjord og Rasmus Olsen Rønningen bosatt i Singsås. Mellem og Melein er vel da muligens det samme gårdsnavnet (i Lærdal eller Hafslo har jeg funnet ut)?Jeg har rundt regnet 30 personer som kom fra Nordfjord til Røros før og like etter 1700. Av dem er det åtte som i manntallet for Røros som sies å være født i Nordfjord (hovedsakelig yngre tjenestekarer) og sju som har etternavnet Nordfjord og arbeider ved Verket.Min interesse for dette begynte vel da jeg oppdaget at min ane i niende generasjon Colben Olsen (se innlegg 4) kom fra Nordfjord. Hans bror Harald var gift med en halvsøster av en annen ane. Så dette som begynte som slektsgransking, har utvidet seg til å bli noe mer spennende enn det!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Til innlegg 3:Jeg har ikke tilgang til Jacob Aalands bok, men så vidt jeg kan se het brukeren på Rygg ('Røgh') i Oppstryn i Innvik i 1664, Rasmus AXELSEN og ikke Christoffersen. Han var 40 år, og står oppført med sønnen Oluf Rasmussen 14 år. Bruker på gården i 1664 var også Anders Jørgensen 62 år, med en 'sønn' Axel Nilsen 16 år. - Kan nevnte Anders ha vært Rasmus' svigerfar (far til Karen Andersdatter)?I koppskatten 1645 nevnes på Rygg: Anders Jørgensen og kvinnen Barbra, Syndeue Andersdtr. (tjenestepike), Nils Jelle (bruker nr. 2), hans kvinne Siri og sønnen Rasmus Nilsen. - Axel Nilsen i 1664 var kanskje deres sønn?Den eneste Rasmus Axelsen jeg kan se i Nordfjord i 1645 er sønn av Axel og Magdeli på Hagevigen ('Hageuigen') i Selje. Han var ikke der i 1666.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Hvorfor kommer ikke dette temaet 'opp' igjen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg skjønner at jeg så i feil forum.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.