Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Kai Samuel Gurrik Larsen

[#14982] Ellef Tollefssøn fra Hof i Vestfold

Recommended Posts

Guest Kai Samuel Gurrik Larsen

Jeg har nå funnet ut via bygdeboken for Hof at en av mine forfedre ble fredløs etter han hadde drept en mann. HJELP!!! Hvor begynner jeg å lete for å finne ut mere?Dette var midt på 1600-tallet ca.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Hei Kai!Du kan med fordel var litt mer presis i din forespørsel. I forbindelse med din tråd '11393: Familien Gurrik-Gurich-Gurick-Gurik', ga jeg deg en referanse (innlegg 10, 4. desember 2002) til den nevnte drapsmannen, som blant annet er vår felles forfar:'Tollef Ellefsson var forøvrig sønn av Ellef Tollefsson på Rønneberg i Hof (n. 1617-1638) og dennes ektefelle Pernille Pe(de)rsdotter. Ellef Rønneberg var på 1630-tallet underlensmann i Raabygge skipreide (verdslig inndeling som dekket de nåværende kommuner Hof, Ramnes, litt av Andebu og Hillestad i Botne kommune), men han kom til å slå i hjel sin nabo Ola på Sundby i 1638 og ble dømt fredløs, samt mistet halvparten av sitt jordegods. Og dermed har du i hvert fall svaret på navnet ditt, ved at dette er et gårdsnavn i Hof knyttet til dine aner, i tillegg til at vi begge deler samme drapsmann som forfar.'Du sier ikke hva du ønsker å vite mer om. Når det gjelder selve drapssaken er kilden til viten om denne en innførsel i sakefallslistene i lensregnskapene for det angjeldene år (1638/39), samt at det konfiskerte jordegodset er oppført under inntektspostene i de samme lensregnskapene til henimot 1650 (og kanskje noen år til).Når det gjelder Ellef Tollefssons egen slektsbakgrunn, så er denne noe uviss. Verken hans far eller mor er positivt kjent, men han er i 1624 verge for jordegodset til sin søster Åse Tollefsdotter. Av jordegodset kan vi også anta at han har forbindelse til odelsbøndene på Huseby og Kalsrud i Våle.mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kai Samuel Gurrik Larsen

Jeg ønsker å legge til litt info. rundt Ellef. Han var bruker på gården Nedre Rønneberg i perioden 1617-1638. Han var gift med Pernille Pedersdatter.Ellef var lagrettemann i 1628 og underlennsmann i Råbygge Skipreide i 1638. Hva er Råbygge Skipreide?Ellef eide en hel del jordegods: 1.Nedre Rønneberg. 2.Lille Hof. 3.Søndre Sundby. 4.Øvre Hostvet. 5.Auen. 6.Tolvsrød i Slagen. 7.Skjerpe i Slagen. 8.Midt i Slagen. 9.Haugtuft. 10.Lørdal. 11.Østby. 12.Løvås. 13.Øvre Skårbu i Hillestad. 14.Skotvet i Fon. Kildene for dette er i lensregnskapene for 1631 og 1638 i følge Hof Bygdebok (Sigurd H. Unneberg).I 1638 kommer min grunn til å lage dette temaet. På en eller annen måte kom bondelensmannen Ellef Rønneberg i skade for å slå ihjel sin granne Oluf Søndre Sundby. Han rømte fra bygda for å redde sitt eget skinn, og ble fredløs. Ellef var litt av en kakse, og kongen overtok halvparten av fellesboet til Ellef.I 1638 hadde Ellef en formue på hele 456 1/2 rdl, en meget stor sum på den tiden.Håper på svar og tips til videre leting!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kai Samuel Gurrik Larsen

Hvis ikke jeg uttrykte meg godt nok så var det mere rundt at Ellef ble fredløs. Men jeg fikk jo et svar, takk for det Are.Nå har det seg også slik at jeg nettop har fått 13 forskjellige lensregnskap, tilsammen 40kort. Jeg har da ikke mottat noen av de regnskapene som du nevner Are. Er det noen som har tilgang på de så blir jeg svært glad om noen kunne slått opp og sett hva det sto!Fortsatt takk for alle svar og tips. Hvis det er noen som kjenner til Ellef's foreldre eller andre stamfedre så motas det med takk!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Hei!Jeg har vel allerede svart på dette med Ellefs foreldre. De er foreløpige ukjente, men det foreliggende jordegodset gir muligheter for antagelser. Om du låner inn gårds- og slektshistorie for Våle (Vestfold), vil du finne ut at Ola på Huseby og Aksel på Kalsrud fra 1612 sitter med noe sammenfallende jordegods. For å finne mer ut av dette med jordegodset, må det analyseres og andre kilder må bringes inn for å komme videre.Når det gjelder dette med lensregnskaper og fredløshet: Du vil neppe finne noen med disse regnskapene på mikorkort (fiche) hjemme, og det vil uansett være begrenset hva du vil kunne få ut av innførselen i sakefallslisten (bøtelisten). Disse innførselene ser som regel slik ut:'Clemmett Chalmo och Tholloff huer/ dall fordj Wdj een adferdz drog Derris Kniffue och Sogte epter Iffuer Saugmester saa hand der/ ofuerbleff stucket i haanden wij dlr' (Sakefallsliste Tønsberg len 1607/08. Boten var egentlig på 6 1/2 daler, men gjennomstreking av bokstaver fungerer ikke i dette teknisk begrensede mediet)Siden Ellef hadde blitt dømt fredløs og dermed samtidig mistet halve boet, må dette bety at han ikke hadde lyst drapet på seg i nærmeste hus, altså at han hadde unnlatt å ta ansvar. Normalt ville han ved å lyse drapet på seg, kunne få en, etter forholdende, 'grei' rettsak, som sannsynligvis ville endt med at han måtte gi høye bøter til den dreptes familie og til kongen.mhv Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kai Samuel Gurrik Larsen
Lenke til etterkommere og personer med slektsnavnet/gårdsnavnet Gurrik.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kai-Samuel Larsen-Vigardt

Forsøker meg igjen på denne tråden.Er det noen som kjenner til noe mer informasjon om Ellef Tollefssøn Nedre Rønneberg? I bygdeboken for Hof i Vestfold kan vi lese følgende om Ellef:'I 1638 møter vi så den store tragedie. På en eller annne måte kom 'bondelensmannen Ellef Rønneberg' i skade for å slå ihjel 'sin granne' Oluf Søndre Sundby. Og for å berge sitt eget skinn rømte han fra bygda og ble senere dømt fredløs. Som vi har sett var Ellef litt av en kakse. Nå tilfalt hans halpart av fellesboet kongen.'I 1628 var Ellef Lagrettemann i Hof i Vestfold, og i 1638 var han Underlensmann i Råbygge skipreide.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.