Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Agnete Schjønsby

[#15116] Jørgen Jensen Muus på Huseby i Stange

Recommended Posts

Guest Agnete Schjønsby

Jørgen Jensen Muus kjøpte N. Huseby i Stange i 1741. Giftet seg og fikk flere barn der. Men hvem var han? Hvor kom han fra? Min kilde er en gammel bokom bondeslekter i Stange. Noen som har nyere bygdebøker som forteller om bakgrunnen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Jeg tror vi først skal til Huseby søndre med hensyn til Muus. Jørgen Jensen Muus (begr. 23.09.1742) kjøpte halvparten av Huseby nordre i 1707, men solgte denne året etter for straks å kjøpe Huseby søndre.Han skal være sønn av Jens Nielsen Muus som døde på Huseby søndre, visstnok 88 år gammel, begr. 21.08.1720. Jens var igjen en av sorenskriver Niels Rasmussen Muus mange sønner.Men når du skriver at Jørgen Jensen Muus kjøpte Huseby nordre i 1741, giftet seg og fikk flere barn der, får jeg ikke dette til å stemme. Jørgen Jensen Muus hadde en sønn Jens (begravet 28.10.1731, 23 år gammel) i sitt første ekteskap med Berthe Dyresdatter, men han var såvidt jeg vet ikke gift, så noen Jørgen Jensen Muus derfra skal det ikke være.Huseby søndre ble kjøpt av Jørgen Jensen Huseby (av Peder Larsen 26.04.1741 og 04.04.1742 av Gulbrand Olsen). Men da var Jørgen Jensen Muus' yngste barn forlengst døpt.Alt dette om man skal tro Stange bygdebok Bind 1 s.402-413. (Jeg har ikke hatt tid til å kontrollere det som er mulig hjemmefra).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Agnete Schjønsby

I min bok Bondeslægter i Stange (1908) er det sikkert mange feil... Men her er det som står: Jørgen Jensen (f. Mus) kjøbte Huseby 26. April 1741; var to Gange gift, sandsynligvis første gang med Oliv Borgersdatter. (Tre barn: Nils ft 1713, Ellen og Rangdi. Alle giftet seg.) JJMs andre ekteskap var med Eli Gulbrandsdatter, som var datter av en av de som solgte HUseby i 1741. Disse fikk 2 barn, Jens ft 1732 og Borger. Begge disse giftet seg også. Det virker som det kan være noe fundamentalt galt med min forfatters utgangspunkt? Tar med glede i mot alle oppklaringer! Hilsen Agnete

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Jørgen Jensen Muus var gift to ganger, med Berte Dyresdatter, død på Søndre Huseby 1720 (begr. 18.02.1720), annen gang med Oliv Borgersdatter Remmen (1694-15.07.1742). Det er minst hhv. 4 og 5 barn. Eli Gulbrandsdatter (datter på Huseby søndre) var gift med Peder Larsen Stør, de var på Huseby søndre. Det er denne Peder Larsen som 26.04.1741 selger sin del av Huseby søndre til Jørgen Jensen Huseby og det er Elis far som 04.04.1742 selger sin del av samme gård.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Hva får deg til å si det er minst hhv.4 og 5 barn? Finner kun to født i Stange i første ekteskap, Dyre dpt.30/1-1716 og Rangdi dpt.6/6-1718, så blir Berte Dyresdatter begravet 18/2-1720, 37 år gammel.Finner ikke Jørgen Jensen og Berte Duresdatter gift i Stange, de kan ha fått flere barn født før 1714. Jørgen gifter seg igjen 6/1-1721 med Oliv Børresdatter, de får Berte dpt.7/6-1722 (normalt oppkalt etter første kone) og Børe 1724 (ingen dato).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Agnete Schjønsby

Det er i hvert fall liten tvil om at min (anonyme!) forfatter fra 1908 tullet litt. Hvis jeg skal få sammenhengen til min egen slekt: Giftet Rangdi Jørgensdatter dpt 6.6.1718 seg med Ole Halvorsen, Grimset i Løten? Agnete

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Jeg har ikke tid til å finne alle i dag, men et eksempel: 25.09.1835 finner du i Stange Mini 2 1724-1740 3/6 'D:25 Septembr: 16 Søndag E:T. døbt Jørn Husebyes Barn Jens'(Jeg begynte å lete bakfra, så Jens er trolig det yngste barnet.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Brukte litt for mange bokstaver ved søk. Jørgen/Jørn Huseby's barn med andre kone:Berte 1722, Børe 1724 død 1725 1 aar, Dyre 1728 død 1729 15 uger, Jørn 1730, Jens 1733 død 1734 1 aar 9 uger og Jens 1735.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Agnete Schjønsby

Jeg har funnet (via Google) noen generasjoner videre bakover til Fyn i Danmark og sognepresten Niels Muus. Er dette til å stole på/gå videre med? Hva med sorenskriveren og barna hans? Jeg er fortsatt forvirret over hvem som fikk barn med hvem. Kan noen anbefale en (flere) gode kilder - er Stange bygdebok stedet å oppsøke? Agnete

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Agnete Schjønsby

Et annet spørsmål om familien Muus: I innlegg 2 skriver Geir K B at 'Han (Jørgen Jensen Muus) skal være sønn av Jens Nielsen Muus som døde på Huseby søndre, visstnok 88 år gammel, begr. 21.08.1720. Jens var igjen en av sorenskriver Niels Rasmussen Muus mange sønner.'De mange sønnene: Var presten Didrik Muus (se innlegg i Arkivforum: Lenke) også en av disse?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.