Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Trond Kristensen

[#15192] Falch - Sogndal - ca.1700

Recommended Posts

Guest Trond Kristensen

Jeg arbeider med en familie som bodde i Bergen (Nordnes) primo 1700-tallet; Thomas Falch (f. før 1675 – d.1735) gm Ane Christensdtr. Gedde. (f.? – d.?). Hvem var foreldrene til Thomas Falch?Foreldrene til Ane Christendtr. Gedde var klokkeren Christen Castensen (1631-1705) i Stedje kirke (Sogndal) gm Leene Pedersdtr. (1648-1700).Ref. Sogndal KB:Vi finner Thomas Falch for første gang som fadder i Copanger kirke 6.april 1695 for barnet Magnilde med far Johan Ølegaard. Andre faddere var Hans Hostland, Johan Wangesteds kone, Anders Olstads kone og Ole Andersen Bergnus kone.Vi finner Thomas Falch for andre gang i Stedje kirke, Maria bebudelsis dag 1700, som forlovnings mann sammen med Serg. Johan Kornæs til de trolovede Ole Olsen Øsersvinda og Karen Andersdtr.Ane ble benyttet som fadder i Stedje kirke siste gang i 1702.Jeg finner ingen Thomas Falch ved FT1701 i Sogndal.Thomas kommer kanskje fra Sogndal eller ett eller annet sted mellom Sogndal og Bergen. Thomas og Ane har tilsynelatende forlatt Sogndal 1701 eller 1702. Første barnet, Christen, kan være født 1702 (da det finnes en skreddersvenn Christen Thomasen Falch, som ble begravet i Sogndal 27.07.1773, 71 år gml.). Ref. skifte etter Thomas er barna nevnt i denne rekkefølge; Christen myndig, Søren myndig, Mette gm Jørgen Møchster, Lene gm Erich Lund, Bolethe gm Torsden Ellebo og Gjertrud 23 år gml.Jeg finner ikke skifte etter Ane Christendtr. Gedde som levde ved mannens død i 1735 (Thomas begravet Nykirken i Bergen 22.06.1735), ei heller hvor barna er født.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Man skulle jo tro at Thomas Falch fantes i FT 1701, - og kanskje gjør han det, men uten Falch som etternavn? Min smule mistanke går i retning av 'Tomes Jensen', 40 år, som var skomaker i Sogndalsfjæra.Mistanken er basert på flg.: Thomas Jensen hadde i 1701 sønnen Jens, 1 år. Denne Jens er sikkert den gutten som iflg. kirkeboka for Sogndal ble døpt 29.8.1700. Faren kalles bare Tomas skomaker. I kirkeboka finner vi videre denne Tomas skomaker som far til disse barna: Kristen (dpt.1703) og Gjertrud (dpt.1711). Disse navnene stemmer jo godt med de barna du har funnet i skiftet. Jens må vel da være død før 1735.Jeg vil også nevne at vi i databasen med faddere i Nykirken finner en Thomas Jonsen Falch som fadder ved dåpen av ett av Mette Thomasdatter Falch barn i 1731. Her opptrer også Christen og Gjertrud som faddere, så det må være riktig familie. Dette må vel helst bety at 'Jensen' er lest som 'Jonsen' av avskriveren (eller omvendt?).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Trond! Har du lagt merke til at en skredder i Sogndal, Erich Olsen, som var omtrent jevngammel med Thomas Falch, flyttet til Bergen med sin familie omtrent på samme tid som Thomas, og begynte å kalle seg Falch da han kom dit? I Sogndal er han såvidt jeg kan se, bare kalt 'Erich Olsen', 'Erich Skredder' eller 'Erich Olsen Skredder'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kristensen

Knut, se under - du kom meg litt i forkjøpet.Det er godt mulig at dette er riktig spor selv om det er diverse barnefødsler som mangler.De barnefødslene jeg finner av KB (alle i Stedje) er: Berete f.13.03.1698 Jens f.dom:12p:Trinit 1700 Christen f.02.08.1703 Hans f. 28.02.1708 Gertrud f.12.01.1711Tomes Skomager var også fadder 27.09.1690, 14.08.1694, 21p Trin 1697, 27.01.1698, 21.03.1698, 07.11.1699 og mitfastesøndag 1705.Jeg finner også fadder betegnelsen ”Tomes Ane” i KB som jeg stusset en del på men som sannsynligvis betyr Tomes kone Ane; 05.12.1702, 09.06.1703, 31.12.1704 (her står det Tomes Skomagers kone), dom 4 Advent 1709.Andre Tomes i Sogndal: Tomes Jonsøn fikk følgende barn (i Norum): Tomes (1696), Lucas (1697), Mette (1699), Maren (1701). Disse barne navnene stemmer ikke med barn i skiftet etter Tomes Falch. Tomes Albertzøn Slinde ( i Norum): Gyri (1698), Jon (1701), Anne (1704), dvs. urelevant.Andre skomakere i Sogndal: Studerer en KB for Sogndal finner en flere skomakere – tydeligvis godt marked for denne type arbeide: Per skomager (nevnt en gang som fadder i 1690) Ole skomager ( kona til denne Ole er nevnt som fadder i 1698 og 1699, Ola er nevnt i 1701) Lartz skomager (nevnt som fadder i Stedje i 1702) Joseph skomager (barnefødsel i Norum 1705)Oppsummert – godt mulig at Tomes skomaker er identisk med Thomas Falch 1) En del av barna har navn i overensstemmelse med skiftet etter faren (Christen, Gjertrud), noen død før faren (Berete, Jens, Hans) og noen født utenfor Sogndal (Søren, Mette, Lene, Bolethe) 2) Presten har vinglet noe med å benytte navnet Tomes Falch eller Tomes Skomager 3) Presten endrer bruken av navnet på Tomes kone Ane Christendtr. Gedde fra Klocker Ane til Tomes Ane ca. 1702 4) Familien muligens bortreist 1705 til 1709 – ingen kirkelige ”oppdrag” i Stedje – kanskje for stor konkurranse på skomaker markedet?Så til spørsmålet om opphav. I Google-arkivet finner jeg en som stiller spørsmål om opphavet til en Erich Olsen (Falch) (ca.1655-1733) bosatt på henholdsvis Sogndalsfjøra i Sogndal (Stedje sogn) og i Bergen. I KB for Sogndal er han ved sønnen Ola’s dåp 22.08.1691 nevnt som Eric Olsen Skreder (senere i Sogndal KB bare som Eric Skreder). Fadderne ved denne dåpen var: fogd Johan Hansen, sworen=skriveren Ytter sogn Nils Hansen, sworen=skriveren i Indre sogn Gert Heiberg, Lisbet Nilsdtr. Gram og Margrete Pedersdtr. Haming. Eric Olsen Skreder hadde 8 barn – som endte opp i Bergen (de fleste som konstabel) – og der alle tok navnet Falch.Jeg ser for meg en slektsrelasjon mellom Tomes (Jensen) Falch og Eric (Olsen) (Falch?), men på hvilken måte?Kan det være tilknytning til Falch-slekten i Eivindvik eller Falch i Hafslo (sogneprest Søren Rasmussen Falch i Lom hadde en sønn Manuell Sørensen Rønnei (Falch) (f.ca.1616-1685) som ble gm. Brita Sørensdtr. De fikk bl.a. datteren Mari (Maren) Manuelsdtr. (Falch) (1646-1720) som ble gift med em. og skomaker Just Jæger på Marifjøra i Hafslo (1612-1685)).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hermod Moursund

I et skifte fra 1683 er Erich Olsen Falchs far nevnt, Ole Pedersen, som også var skredder. Skiftet var etter Erichs første kone og barna Erich og Ingeborg var nevnt der. Ole døde i 1691 i følge skiftet etter han. Da var han gift med Sophie Eriksdtr. og bare deres felles sønn Otto er nevnt der. Derfor er i hvert fall ikke Thomas og Erich søsken.Hermod Moursund

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kristensen

Hermod, er det ikke to stk Ole Pedersen som er død, den ene i 1683 og den andre i 1691. Jeg tolker skiftet i 1683 som om at det er Olle Pedersen som er død – og at Sophie Erichsdtr. også er død da hun er nevnt som enke og død. Ref. Databasen over skifter som finnes i: www.sogndal.folkebibl.no.Ref. Lampe prestehistorie var ”Oluf” Pedersen barn av presten Peder Hanning gift 18/10 1635 med Margrete Samuelsdtr. (døde 25.07.1645). Oluf Pedersen var i 1680 gift med Soffi Ericksdtr. Jeg ser heller ikke hvorfor barna her skulle foretrekk Falch fremfor Hanning (el. Haning som navnet også er skrevet i KB).Den andre Ole Pedersen – som døde 1691 tror jeg er riktig opphav til Erich. Men hvem var denne Erich og hvem var han gift med? Kan Tomes Jensen Falch (f. ca. 1660) far Jens ha vært bror til Ole Pedersen?Eivindvik Her var Michel Olsen Valkener (Falch) sogneprest fra 1619 til sin død 23.12.1636. Det er her antatt at følgende var barn av han:1)Olav Michelsen Falch, født ca. 1609. Ble sogneprest i Holmedal, S&F, ikke fullt 25 år. Døde noen år etterpå. Kjente barn: Hans Olafsen (Olesen) Falch, (var kapellan i Vilnes kirke fra 1674 og bosatt på gården Ask i Askvoll ved FT1701), Alethe2) Ingebor Michelsdtr. Falch, (1628-1728). Gift med Troels Sørensen Glad, klokker, kappellan og sogneprest i Eivindvik (1626-1708). Kjente barn: Paul (sokneprest i Nordfjord), Mikael (f.1665, student, løytnant og siden gjestgiver i Alverstraumen) og Søren (f.1667 – fut i Nordhordland i 1704, men suspendert i 1709)3) Karen Michelsdtr. Falch (1625-1681)Det er her vanskelig å finne noen Jens/Ole som passer inn med Falch`ene fra Eivindvik.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hermod Moursund

Trond: Sønnen Erich er sammen med søsteren Ingeborg nevnt i skiftet av 1683. Da er vel Ole Pedersen (+ 1683) sønn av Peder Hanning?Som sagt er ikke Erich nevnt i skiftet av 1691 og er nok den andre Ole Pedersen - med sønnen Otto.Takk for opplysningene forresten, Trond!Hermod

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kristensen

Peder Haning ble gift 18.10.1635 med Margrethe Samuelsdtr. (døde 25.07.1645). Peder ble så gift 05.04.1646 med Kirsten Heiberg (datter av Søfren Lauritsen til Talle, død 1653). Barna finner en av skiftet 28.01.1680.Olle, Peder, Søfren, Maren (gm Johan Teiste), Samuel, Kiersten, Clara (1649-1714)(gm Hans Mathiassen Abel, sogneprest Tysnes), Mette, Margrethe (gm1 Hans Povelsen Alstrup, sogneprest Hafslo, gm2 Jens Hansen Ørbech, sogneprest Hafslo), Anna, Berete.Oluf, Peder og Clara var barn i Peder Hanings første ekteskap. Margrete var barn i PH`s andre ekteskap.Skiftet 28.01.1680 er interessant da det er skifte etter Olle Pedersen, ”deres kjære broder som for 14 års tid siden er utreist nu formenes av døden at være afgang”. Det skulle vise seg at han dukket opp ikke så lenge etterpå.”Skiftet” 17 og 19.02.1683 på Olle Pedersen skredder er egentlig ikke et skifte men en registrering av boet etter hustruen Sophie Erichsdtr.`s død. Her fremgår det at Otte Olsen ikke er tilstede ved samlingen men er representert ved fogden Jens Engesetter. Ellers er tilstede sønnen Erich Olsen, ekte datter søsteren Giertrud Ifversdtr. (?) som var quinde etter moderens første mann og datteren Ingebor Olsdtr.Skiftet 01.07.1691 er etter Olle, skredder, Sogndalsfjæren. Nærværende ved skiftet er eldste sønn Erich Olsen og Ingebor Olsdtr.Men hvorfor tar barna til Erich navnet Falch – hvorfor ikke Hanning/Haning? Det må vel bety at kona til Erich muligens er en Falch – og barna har valgt å ta morens navn.Hva så med opphavet til denne Tomes Jensen Falch

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hermod Moursund

Fyldige og gode opplysninger! Hva du kan, Trond!Det er vel nærliggende å anta, som du, at Falch er kommet inn gjennom den ukjente kona til Erich Olsen.Kan man slutte ut fra skiftet i 1680 at Ole var eldste sønn i 1. ekteskap og dermed være født rundt 1636? Vet noen noe om Peder Olsen Hannings far Ole Jensen Hanning? Når Peder var prest, er det vel sannsynlig at Ole opprinnelig kom fra Danmark? På useriøse steder på nettet knyttes han til Førde.Men er det ingen i dette langstrakte land som kjenner til en Jens Falch, f. ca. 1620-30?Hermod

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Jeg vet ikke hvor viktig dette er, men Ole Pedersen Hannings bror Peder Pedersen HANNING som var sogneprest i Sogndal, var gift med Margrethe Jespersdatter og hun var av Falch-familie. Hun var nemlig datter Jesper Hansen (ca.1610-ca.1677)og hans første kone Margrethe Pettersdatter (Falch) fra Tjøtta på Helgeland.Det hører med til historien at Jesper Hansen som var forvalter av Kaupanger-godset i en ti års tid, var meget velstående trolig først og fremst takket være sin kones familie. Vi må vel tro at han holdt en ganske stor husholdning på Kaupanger. Kanskje han hadde med seg noen andre personer i sin (avdøde) kones familie da han flyttet fra Helgeland til Kaupanger. Kanskje noen av barna fra tid til annen brukte navnet Falch etter sin mor?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kristensen

Jeg lukker sporet med Erich Olsen Falch. Han ble begravet i Bergen 21.05.1733, men det finnes ikke skifte etter han (jeg har lest alle skiftene i Bergen med navn EH, samt gått igjennom skifteprotokollregistrene i Hordaland for om mulig å finne han). Jeg hadde her håpet å finne navnet på konen.Så har vi slekten etter sokneprest i Lom, Søren Rasmussen Falch. Han hadde en sønn Manuel (Emanuel?) Sørensen (ca.1616 – ca.1685). Manuel dro over fjellet fra Lom til Rønnei og ble gift ca. 1644 med enka etter forrige brukeren av gården Brita Sørensdtr. De bodde på Rønnei til ca 1666 da stesønnen til Manuel, Anders Christensen, fikk overta bruket. Manuell og Brita flyttet så til Hafslo (Øvrebø), men sannsynligvis flyttet de tilbake til Rønnei på sine gamle dager (kår). Kjente barn:1) Mari (Maren?) Manuelsdtr. (1646-1720) gm skomaker og enkemann Just Jæger (1612-1685) på Marifjøra i Hafslo. Disse fikk to barn sammen: Berta (Brita?) (1679- ) og Maren. Berta var først gift i Årdal, siden med Eric Christensen Hauge (1709-1742). Kjenner noen til hvem Berta ble gift med i Årdal, og eventuelle barn? Ble Maren gift?2) Rønnaug Manuelsdtr. (1648-1698) gm gårdbruker Ole Iversen i Hafslo (Bjørnetun). Kjenner noen til etterslekt – sannsynligvis ingen Jens som kan være far til Tomas?3) Søren Manuelsen (1651-) Det er skrevet ”sannsynligvis dratt fra bygda”, men hvor? Tomas Jensen Falch (som vi leter etter opphavet til) kalte ene sønnen sin Søren. Dette er også et spor....Så har vi Helgelands alternativet med Falch der jeg er på noe gyngende grunn. Jeg har lest Høibo`s bok om Falch – men om Helgelandsfolket nevner hun ” Foged Peder J. Falchs sønner Jacob og Lauridts hadde 6 barn hver seg, men deres etterslekt er ikke behandlet her, heller ikke lagmannens sønn Adrians etterslekt. Alle disse tre har en, især nordpå, vidt utbredt etterslekt, som vil kunne fylle en bok for seg selv” – sitat slutt. Hun nevner også Margrete Pedersdtr. Falch; ”Rickert Adriansøn (ca.1542-d.e.1597). Sogneprest I Ørlandet. Farfar til Jesper Hanssøn gm Margrete Pedersdtr. Falch og muligens til Melchior Jac. Falchs hustru.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Her var det mye å gripe fatt i. I første omgang vil jeg imidlertid begrense meg til å fortelle litt om Berta (Brite) Justsdatter. Hun ble ganske riktig gift i Årdal. Jeg har notert tre ekteskap på henne!Første gang giftet hun seg med gruvearbeider Ole Knutsen Valldal som arbeidet ved Årdal Kobberverk. Det var i 1712 (viet 6.nov). Ole døde imidlertid i 1717 (bgr.17.mai?). Det ser ikke ut til at Ole og Brite hadde noen barn.Året etter giftet Brite seg med enkemannen Ole (Olsen) Lægreid (viet 28.jun.1718). Han døde i 1729 (bgr.24.feb.). Det ser ikke ut til at Brite hadde noen barn med Ole heller. Dessverre er skifteprotokollen for denne perioden kommet bort.Brite ble så trolovet i Årdal 30.okt.1730 med 'Erik Christensøn'. Jeg har lurt på hvor han kom fra, så nå nå er jeg blitt litt klokere. Vielsen skjedde ikke i Årdal (men kanskje i Lærdal?).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kristensen

Knut, takk for informasjonen – men jeg ser at disse personene som jeg etterspør blir for unge. Ref. FT1701 er Tomes Jensen Skomager født i 1661. Faren Jens må da være født ca. 1640 eller tidligere.Kildematerialet på denne tiden er ikke videre utbredt. Jeg fant tre skifter etter Jens i skifteprotokollene for Indre Sogn – som aldersmessig kunne stemme – men ingen av skiftene omhandlet noen sønn/arvtager Tomes. Jeg har også bladd gjennom KB for Sogndal uten å finne noen nye spor.Det blir da å sjekke de andre skifteprotokollene mellom Sognadal og Bergen – og håpe på funn. Jeg ser i digitalarkivet at han er begravet i StJ – hvis dette er St Jørgen kirkegård kan det bety at han var spedalsk – og derfor falitt – ikke noe etterlatt til arvingene. Men StJ kan vel også være St Jakob kirkegård som vel hørte inn under Domkirken på denne tiden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kristensen

Det kan jo være greit å ta en sluttstatus vedr. letingen etter Tomes Falchs opphav – og samtidig takke alle for verdigfulle bidrag..Jeg har gått igjennom alle skiftene i NORDHORDLAND (1702-1716), skiftene i YTRE SOGN (1707-1719) og INDRE SOGN (1666-1685, 1689-1695, 1708-1722) med fornavn Jens - med ”håp” om å finne en med sønn Tomes. Negativt.Det nærmeste jeg kom var skiftet etter Jens Pedersen (Pesersen?) i Sogndalsfieren der skiftet ble holdt 2-3-4 mai 1670 (Tomes hadde jo sitt virke som skomaker i Sogndalsfieren).I skiftet får vi greie på at konen heter Guri Pedersdtr., men vi får dessverre ikke oppgitt navn og alder på deres umyndige ”sammen aflede børn. I skiftet får vi oppgitt at Guri hadde fått seg ny mann på skiftetidspunktet, Jørgen Jonsen – trolofede fæstmand – som også var tilstede ved skiftet.Skifte etter Guri Pedersdtr. holdes i 1720 – da er Jørgen Jonsen død – og vi ser at Guri derpå ble gift med Niels Christensen i Eidet (den eneste i Sogndal som ved FT1701 var nevnt som borger). Arvingene ved skiftet var Jonn Jørgensen (bosatt Øren i Årdahl), Jens Jørgensen (hadde vært på Haugen nogle aar –men ingen viste nå om han var død eller levende –repr. ved Michel Falch ved skiftet), så er det en arving som jeg ikke forstår Mari Pedersdtr. (gm Niels Joaren Nytoppen – disse var begge tilstede ved skiftet), Mari Jørgensdtr. (gm Jens Guldbrandsen, Årdahl) og Malene Jørgensdtr. (boede i Hardanger).Dvs. ingen ting om Guri’s barn fra første ekteskap med Jens Pedersen??Det som gjenstår av ”research” er vel å sjekke skiftet etter Jørgen Jonsen, og gå igjennom skiftene i Bergen med navn Jens – som kanskje har en sønn Tomes.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Wiese Holm

Jeg ser du tar sluttstatus, men har spørsmål i tilknytning til innlegg 6 og Michel Olsen Valkener. Jeg ser du regner med 4 barn etter ham. Jeg arbeider litt med en hypotese om at det iallfall finnes en sønn til: Mogens (Mons) Michelsen på Nyhammer i Eivindvik, borger i Bergen 17.mai 1664.I bygdebok for Gulen sies at han må ha vært en velstandsmann. Dennes sønn er Michel Monssen, oppsitter på Nyhammer, f 1663. Hans sønn igjen er Morten Falck, f. 1693, borger i Bergen 1721, gift med Anna Lemmechen fra Eid i Nordfjord. Jeg lurer derfor på hvor sikker du er på Michel Valkeners barn? Og hvis du er sikker, må jeg finne en ny arbeidshypotese. Vennlig hilsen Anne Wiese Holm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kristensen

Denne Jens Pedersen, død før 1670, gm Guri Pedersdtr. viste seg å være feil spor. I skiftet etter Guri’s andre mann, Jørgen i Eidet (Jørgen Jonsen), finner vi navnet på barna fra Guri’s første ekteskap ” Enken Guri Pedersdtr. tvende eldste børn Petter Jensen og Maren Jensdtr. for hvem Jens Pedersen Engesetter er ordineret at vere formynder...”Dermed står vi like langt – ingen Tomes i denne familien.Anne, spennende med din hypotese om Mons (Mogens) Michelsen som sønn av Michel Olsen Valkener (Falch). Da har vi fire mulige barn etter Michel.Jeg er overhode ikke sikker på barn og barnebarn etter denne Michel. Jeg kikket litt i Lampes prestehistorie – og han nevner ingenting om event. etterkommere etter Michel. Mht. barnebarnet Hans Olafsen Falch (f.ca.1636) nevner Lampe ”formodentlig” sønn av Olav Michelsen Falch. Dvs. Lampe er her heller ikke sikker. Karen har jeg fra Sollied’s arkiv.Ser en på alderssammensetningen på Michels mulige barn er det stort sprik mellom Olav (født ca.1609), og Karen (født ca.1625)/Ingebor (født ca.1628). Sannsynligvis er det flere barnefødsler i denne tidsperrioden som meget mulig er opphav til Falch navnet som dukker opp i denne delen av Vestlandet +/-1700.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Simon Ellefsen

Til indlæg #8Hvor sikkert er det at Ole/Oluf Pedersen (Haning) der år 1680 er udenlands og formodet død er identisk med den Ole Pedersen skredder der år 1683 har en boregistrering efter sin kone Sophie Eriksdatters død ?Det er selvfølgelig en kraftig indikator at der ved Erich Olsen skredders søns dåb optræder navne som Heiberg og Haning.Og skal man ikke forstå boregistreringen år 1683 derhen at Gjertrud Iversdatter er Sophies datter af et tidligere ægteskab ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Trond, din 'fordeling' (i innlegg 8) av barna fra de to ekteskapene til Sogneprest i Sogndal, Peder Olsen Hanning (1608-68) forvirrer meg litt.Jeg har nemlig notert at den første kona Margretha Samuelsdatter døde den 25 Juli 1645. Jeg har dessuten notert at det var datteren Margrethe som levde 1649-1714 (ikke Clara), og at Clara (Claire) var f. i Juni 1663 ! En av døtrene skal visstnok være fra 1. ekteskap, men hvis dette ikke er Clara, hvem da ? Samuel er vel også fra første, sammen med Oluf/Ole og Peder ? Har du nevnt barna i den rekkefølge de er nevnt i 'skiftet' i 1680 etter Olle ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Noen som kan bidra mht. plassering av barna i de to ekteskapene her ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kristensen

Simon, godt observert. Jeg tok for meg skiftet efter Olle Pedersen på nytt og jeg tror – nå i etterkant - at det her er snakk om to forskjellige personer.Å bevise det ene eller andre er vanskelig . Samtidig med skiftet etter Olle Pedersen Haning reiste sønnen til Olle Pedersen Skredder, Otte, til Bergen (ref. regning til boet – var derfor ikke representert på skiftesamlingen etter moren i 1683). Ingen av Hanings familie er nevnt i boet etter Olle Skredder.Olle Pedersen Skredder var tydeligvis velstående, i boets aktiva etter kona Sophie Erichsdtr. var det både gullringer og sølvtøy (ca. 300 Rdl i verdi).Det er riktig at Sophie Erichsdtr. har et tidligere ekteskap bak seg – ref. datteren Giertrud.Per, ihht. Lampe levde Margrete Pedersdtr. Haning ca.1649 til 1714. Hun var gm1 Hans Povelsen Alstrup, gm2 Jens Hanssøn Orbrech – begge sogneprester i Hafslo.Clara Pedersdtr. Haning, f.1663 –d.1737 var gm. Mag. Hans Mathiassen Abel, sogneprest Tysnes ( ihht Lampe).Både Margrethe og Clara er da nødvendigvis døtre fra Peder Olsen Hanings andre ekteskap med Kirsten Heiberg (de ble gift 05.04.1646).Hvordan de resterende barna til POH er ”fordelt” mellom de to konene kjenner jeg ikke til. Det som fremkommer av de to skiftene der disse er nevnt er som følger:Skifte – April 1669 – etter POH: ......imellom hans efterlevende hustru, paa den ene side, og den (H.) mands børn som han aflede med sin første (H.) hustru och deres samen aflede børn, paa den andre side, nemlig, Samuel, Hr.Peder och Olle Pederssønner, och Maren Pedersdtr, Søren Pedersen, Margrethe, Christine(?), Anne, Bergitte, Clara och Mætte. Paa den andre siden samme tid tilstede, enken, och enkens arvinger och broder Montz Soffrensen, borger i Bergen........Skifte – Januar 1689 – etter Olle: .....Peder Pedersen, Søfren Pedersen, Johan Teyste paa sin hustrues Maren Pedersdatter och paa sin svoger D: (?), Samuel Pedersen vegne, Søfren Pedersen paa sin kierre søster Margrethe Pedersdatters vegne, efter Margrethe ... ?.. fra sin hæderlige svoger Hr. Hans Povelsen, Kirsten, Anna, Dorothe, Clara och Mette......

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Jeg må innrømme at jeg ikke helt skjønner hvilken Olle Pedersen (Skredder eller Hanning) som er far til Otte/Erik/Ingeborg, samt når disse to døde. Varte skiftet fra 1683 til 1689 ? Og det som står om Margrethe i 1689 må vel være at hun nylig har blitt enke (i 1682) etter Hans Povelsen ? Dessuten er altså Berethe/Birgitte omtalt som Dorothe. Og Johan Teiste stiller altså for sin hustru Maren og hennes (halv)bror Samuel. Det innebærer vel at begge levde ? Hva kan 'D:' bety her ?Hvis det er to Olle Pedersen her, kjenner man Olle Pedersen Hannings hustru / barn ?1669: 'broder Montz Soffrensen, borger i Bergen', kan dette være Mads (1618-1697), eller var det også en bror Mons ? Foreldre her er Søfrensen Lauritssøn (Heiberg?) og Anna Madsdatter Kvale. Kirsten Søfrensdatter (1605-1681) g. Ole P. Hanning, hadde såvidt jeg vet også en søster Christine, g. Hans Jensson Ørbech (1616-1686), som senere ble g.m. Christine Cunningham (mor til den i innlegg 20 nevnte Jens Hanssen Ørbech). Eller har det her blitt for mange Christine'r ?Og stemmer det mon tro at denne Jens Hansen Ørbech (1656-1714) tidligere hadde vært gift med en 'Fru Munthe' (enke etter Munthe?) ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Simon Ellefsen

Jeg vil gerne vende tilbage til skreder Erich Olsen, der muligvis er gift Falch.Hans bror Otte Olsen, der år 1683 siges at være i Bergen (korrekt forstået ?), kan han tænkes at være identisk med:Otte Olsen, gift [hvor og hvornår ?] med Trine Olsdatter Drejer. Jeg har fundet to dåp i Bergen:1. søn Ole Ottesen, døpt 18. dec. 1696 i Korskirken. Faddere: Jan Meyers kone Malene Jordan; pige Anna Margrethe Krøpelien; Jan Pegelov; Amtmandens søn Niels Hansen; Berendt Segermand.2. datter Gertrud Ottesdatter, døpt 16. sept. 1698 i Korskirken. Faddere: Tobias Hinovs kone Margrethe Drejer; enken Maren Frisk; pige Karen Olsdatter; Hans Drejer; Anders Skram.Trine Drejer synes at være «død udj stor fattigdom» og begravet fra St. J[ørgen] i Bergen 16. dec. 1728.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Simon Ellefsen

I min digitale jagt efter Otte Olsen fandt jeg at den 18. jan. 1698 døbes i Korskirken Jacob Olsen Badz og Margrethe Pedersdatters uægte søn Peder Jacobsen. Fadderne er: Gert Jørgensens kone Ingebore Olsdatter; pige Grete Monsdatter; Cornelius Cornelsen; Otte Olsen; Hans Povelsen.Otte Olsen er sikkert den samme som nævnt i mit forrige indlæg, men kan man være så heldig at Gert Jørgensens kone Ingebore Olsdatter er Otte's søster ?Jeg har pt. forgæves forsøgt at finde Gert Jørgensen og Ingebore Olsdatter i de digitale arkiver for Bergen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kristensen

En oppsummering:1) Olle Pedersen Haning er forskjellig fra Olle Pedersen Skredder.2) Olle Pedersen Haning reiste fra Sogndal i 1666. Ukjent skjebne. Søskenene avholder arveskifte etter OPH 28.01.1680.3) Olle Pedersen Skredder var gift med Sophie Erichsdtr. De hadde sammen barnene Otte Olsen (eldst, f. 1652), Erich Olsen og Ingebor Olsdtr.4) Sophie Erichsdtr. var i sitt tidligere ekteskap gift med Throels NN – som har avgått med døden ca. 1650. De fikk datteren Gjertrud Throelsdtr. Jeg gjetter på at Sophie er født ca. 1625-30 og Gjertrud ca. 1650.5) Det holdes arveskifte etter Sophie Erichsdtr. 17-19.02.1683. Etter forholdene en velstående familie med sølv og gull blant eiendelene. Begravelsen til Sophie kom på hele 23 Rdl.6) Ved arveskiftet etter Sophie Erichsdtr. legger faren frem regning for sønnen Otte som gikk i lære i 1668 (16 til 17 år gammel), videre en regning relatert til Otto som reiste til Bergen i 1669 for å arbeide.7) Ved skiftet etter Olle Pedersen Skredder – 8 år senere – 01.07.1691- er mye av velstanden forsvunnet. Begravelsen til Olle kom på 8 Rdl, og det lite rede penger å fordele på hver.8) Jeg referer så fra skiftet: Anno 1691 dend 1 Juli blef holden skifte efter salige Olle Skredder vid Sogndalsfieren, nerverende dend eldste søn Erich Olsen, samt datteren Ingebor Olsdatter, derforuden hafde den salige mand nu søn deraf (?) med naf Otte, ibm, hafner efterlot sig et barn som arfer faderens lod, paa hvilket umyndige barns vegne, formynder Johan Hansen hafde indhvende, og var tilstede. Var værende som vurderingsmand lensmanden Lauritz Aaberg, Elling Skillestad.... Jeg tolker dette som Otte er død – men er usikker – muligens kan fordelingen av boet gi svaret her.Men hvor kommer FALCH inn i disse familiene, og hvem er f.eks. denne Sophie Erichsdtr som var gift med Throels NN.Skomakerne Tomes Jensen og Olle Pedersen tror jeg er tilreisende – sannsynligvis fra Bergen – eller Danmark – som har gått læretiden sin i en by – og reist ut på landet – i følge med lokale handelsreisende for å prøve lykken på egen hånd.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Trond (innlegg 11): Hvordan mener man at Rickert Adriansøn (ca.1542-d.e.1597) (sogneprest i Ørlandet) muligens kan være 'farfar til Melchior Jac. Falchs hustru' ? Såvidt jeg vet var MJF g.m. Mille Audensdatter.Og er det verifisert at samme Rickert Adriansøn var farfar til Jesper Hanssøn, g.m. Margrete Pedersdtr. Falch ? 'Noen' mener at Jesper's far Hans Rickertsen (borgermester i Svendborg) var s. av Rickert Petersen (død 1611) og Ingeborg Mathiesd. (død 1581) i Flensborg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.