Jump to content
Arkivverket

[#15209] Anders Jørgensen Parelius, Tynset


Guest A E Ferner

Recommended Posts

Guest A E Ferner

Anene til Anders? Han var født 1708 og gift med Kari Andersdtr. Aakrann fra Tynset. I Tynsetboka er nevnt at er sønn av Jørgen Parelius, hammerknekt ved Tolga Hytte - men hva mer?

Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

I register til skifteprotokoller for Røros Bergamt på Eirik Strøms nettside står følgende:Skifte 1721 etter Jørgen Parelius. Enke: Maritte Nielsdatter. Felles barn: Anders 10, Niels 7, Guru 13.

Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...
Guest Odd Tjade

Han er også min ane. Hammersmed ved Tolga smeltehytte, Jørgen Andersøn Parelius, 1675-1721, som var gm. Marit Nilsd., 1690-1764 fra Often Østby (Tynset 71-95), har trolig røtter i Borgundgrenen av Parelusslekta. Han hadde trolig en søster, Anne Andersd., som er nevnt som tjenestejente hos sin tante, Anne Jensd. Parelius, f.1650 Stjørdal. Anne Jensd. var gm. hytteskriver ved Tolgen hytte, Anders Richertsen Hagrup(Jembt). Broren til Anne var Enevold Jensen Parelius, den første hytteskriveren på Tolga. Alle Pareliusutredninger glemmer ham som sønn av Jens Clausen Parelius. Mora til Anne Jensd. var Lucie Nielsdatter Balg. Slektskapet mellom Anne Andersd. og Anne Jensd. er nevnt i skifte 28. juni 1695 etter Anders Richertsen Jembt og hans salige hustru Anne Jensd. Faren til Anne Andersd. er ukjent for meg. Han er trolig død tidlig, slik at noen måtte ta seg av barna hans. Anne Jensd. sørget for livsopphold for sin niese. På samme måte er det sannsynlig at Jørgen Andersen som bror av Anne Andersd., fikk sitt levebrød som hammermester av sin tante og onkel på Tolga.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.