Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Halvor Aaby

[#15317] Holch-slekt i Sogn

Recommended Posts

Guest Halvor Aaby

Peder Pedersen (Holch) på Lauvøya i Åfjord levde ca 1590 til 1656. Han hadde et forholdsvis stort jordegods. Med kona Barbara Henriksdatter (Hansdatter) hadde han fire barn som arva godset etter han: 1. Henrik - datter Susanna Henriksdatter Harsvik, 2. Hans Pedersen Holch på Lauvøya, 3. Maren g m 1) Knut 2) Jens Rasmussen Them i Nunfjord, Bjørnør. 4. Christen Pedersen, på Selnes i Åfjord.Maren Pedersdatter hadde to kjente barn:1. Inger Knutsdatter gift med Hans Pedersen Gamst på Frønningan i Sogn, 2. Peder Knutsen som døde ugift. Blant arvingene til Inger var Jens Hess i Erdal i Lærdal.Spørsmålet mitt gjelder for det første om noen har kjennskap til slekta til Barbara Henriksdatter (eller Hansdatter), som var gift med Peder Pedersen. For det andre om det finnes noen andre bevis på at Henrik Pedersen har levd enn at han hadde dattera Susanna. For det tredje hvor Maren Pedersdatter Holch bodde i ekteskapet med sin første mann Knut.Jeg har en følelse av at det på flere måter enn ekteskapet til Inger Knutsdatter kan ha vært en forbindelse til Sogn. Det kunne være interessant om noen kunne bekrefte eller avkrefte dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest May Olden

Hei! Har i mine data: Barbara Hansdatter Holch, datter av Hans Persen Holch (f. før 1630 d.1684) og Maren Christensdatter d. før 1700. Hun var i følge mine notater gift med Hans Henriksen Strømmen. Har også ei Barbro Hansdatter d. før 1945 gift med Per Persen Holch f. før 1600 d. før 1667. Alle på Lauvøya i Åfjord. Kan noe av dette stemme?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Halvor Aaby

Til May. Dette stemmer nok. Barbara, datter til Hans Persen, blir søskenbarn til Inger Knutsdatter. Men jeg skulle gjerne hatt svar på hvor Barbro Hansdatter, gm Per Persen, kom fra.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Halvor Aaby

Litt mer om den eldste Barbara. I følge Afjord-boka til Hansen, het faren Hans, mens faren er kalt Henrik i følge ei stamtavle over Holch-slekta. Jeg er ikke sikker på hva som er riktig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Hei.Jeg har en Nille Susanne Holch, f. 1772 Lavik, d. Lervik, Flora 1861, g.m. Ludvig Daae, 1774 - 1843.Hennes foreldre skal være Hans Henrik Hornemann Holch og Magdalene Middelfart Tostrup.Er det noen som kjenner til Nilles foreldre og deres bakgrunn ?; o} knut f

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Iflg. 'Stamtavle over familien Daae i Norge' (Aagaat Daae, 1917) het Nilles foreldre akkurat det du skriver. Det står videre at faren var kaptein, men ellers er det ingen opplysninger. Kanksje Ovenstads militærbiografier har flere opplysninger?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marianne Holck

Knut:Hans Henrik Holck var yngste sønn av Ole Holck (Oluf Holck/Oluf de Holck)og hustru Ellen Jendatter Rosendal.De bodde mange år på gården Leirvikved Bøfjorden i Sogn og fjordane. Det fins mye slektshistorisk litteratur om familien, bl.a.flere artikler i NST skrevet av Harald Holck. Ole Holck var født i Trondheim i 1687 (hvis jeg husker riktig; har ikke papirene mine her), og har antagelig etternavnet Holck etter sin mor Kirsten Jacobsdatter Holck; født i Romsdal, og antagelig av presteslekten Holck. Hun var søster av Anfinn Jacobsen Holck (se innlegg 22694: Jens Jensen Friis, Molde, ca. 1690)Martha Magdalena Middelfart Tostrup var datter av Dorthea Tostrup (senere gift med presten Andreas Wessel) og presten Svend Tostrup. mvh Marianne Holck

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Takk, takk, det er notert.Hva så med Svend Tostrup og Dorthea Tostrup, var disse i slekt ?; o} knut f

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marianne Holck

Hei KnutMed forbehold om at jeg husker riktig (fremdeles ingen notater å holde meg til):Presten Svend Tostrup var sønn av feldbereder Jacob Svendsen Tostrup og Rebecha Christensdatter Langenberg, Trondheim. Rebecha var datter av feldbereder Christen (Christian) Langenberg.Jacob Svendsen Tostrup var bror av kjøpmann Carsten Tostrup,Trondheim, som i sitt ekteskap med Elisabeth Morsing bl.a. hadde datteren Dorthea Carstensdatter Tostrup. Svend og Dorthea var altså fetter og kusine. Svend var første gang gift med Martha Margrethe Middelfart, og hans datter i 2.ekteskap ble følgelig oppkalt etter hans første kone.Marianne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marianne Holck

Knut:....dessuten et par referanser:Holck, Harald. 'Kaptajn Hans Henrich Hornemann Holck og hans hustru Martha Margaretha Midelfart Tostrup.' NST 17 (1959): 80-106.Engelstad, Sigurd. 'Presten Svend Tostrup.' NST 17 (1960): 350-352.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Tusen takk, Marianne, nå henger alt sammen !; o} knut f

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gine Olsen

Hei Marianne,Står det noe mer om kjøpmann Carsten Tostrup enn at han var bror av nevnte Jacob i de NST-kildene du har nevnt? Trodde Carsten var 1. generasjonsinnvandrer, men han har altså en bror feldbereder Jacob Svendsen Tostrup også i området. Hva m. foreldre - vet man det?På forhånd takk, Gine

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gine Olsen

Sjekket mine egne notater og jeg har jf. Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600- og 1700-tallet, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931), at Carsten Tostrup som så mange kjøpmenn i Trondhjem kom fra Slesvig og antakelig var yngre bror av Hans Tostrup som fikk borgerskap 22/12-1710. Men hvis det er riktig med navnene Jacob og Tostrup peker det vel på sammenheng med Nicolai Jakobsen Tostrup g. m. en fra fam. Holberg?Gine.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Runar Juvang

Til innlegg 7. Ole Holck (Oluf Holck/Oluf de Holck)og hustru Ellen Jendatter Rosendal.Denne Ellen Jensdatter er det vel ingen som vet noe mer om, eller ??

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marianne Holck

Gine: Det står ikke mye om Carsten Tostrup i artikkelen, men en tredje bror, Henrik Svendsen Tostrup, skomaker, nevnes.Tidligere har bl.a. Erlandsen hevdet at presten Svend Tostrup var sønn av 'feldbereder i Trondhjem, Henrik Tostrup og Karen Eriksdatter'. Engelstad argumenterer overbevisende for at Svend Tostrup derimot er sønn av feldbereder Jacob Svendsen Tostrup. I slutten av artikkelen sier han:'Den Tostrup-slekt det her dreier seg om innvandret til Trondhjem omkring 1700 med Jacob Svendsen Tostrup og 4 av hans søsken. Om to av dem heter det at de var født i Flensburg. Det kan ikke påvises noen forbindelse mellom denne slekt og en annen nordenfjelds slekt Tostrup som stammer fra kaptein Jacob Fredriksen Tostrup, d. 1693 på Kvam i Meldal, - og heller ikke mellom disse to slekter og den som stammer fra foged Niels Hansen Tostrup, d. 1730 (behandlet i S. H. Finne-Grønn:Familien Tostrup fra Lister'Til Runar (14): Det er helt riktig som du sier; Ellen Jensdatter Rosendal vet vi ikke så mye om. Den 10.04.1712 ble Ole Holck trolovet med Elen Iensdatter Rosendahl i Fredrikstad, og 06.05.1712 ble de gift i Fredrikshald. Hun var født 05.12.1690. Hennes sønnesønn, oberst Jacob Elias Holck, sier i sine familieopptegnelser hun 'var af en gammel adelig Familie, som havde haft Godser i Bohuslehn, men da dette af Kong Frederik III blev afstaaet til Sverige, forlod Familien sine Ejendomme og nedsatte sig i Frerikshald'. Hennes foreldre har imidlertid ennå ikke blitt identifisert. Det ser imidlertid ikke ut til at det er noen forbindelse mellom Ellen Jensdatter og Rosendahl-slekten fra Bergen (etter sersjant Peter Petersen Rosendahl 1696 - ca. 1760).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gine Olsen

Tusen takk, Marianne!Det var akkurat dette jeg lurte på - og det kan av og til være vanskelig å skaffe artiklene i Danmark! Men at jeg ikke har kommet over artiklen før! Har ellers saumfart Holck-artikler mm (har en del aner fra preste-Holckene, så det var moro å skrive med en som har navnet, hos oss var den siste en grandonkel som hadde det som som mellomnavn etter sin morfar). Vel, så blir det å lete etter en Svend Tostrup i Flensborg/Slesvig-området! Du har ikke tilfeldigvis navnene på alle barna? Det er altså en Jacob, en Carsten, ant. en Hans og så altså to til.Gine

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anita Holck

Halvor.Til innlegg (1). Du skriver at Peder Pedersen eide et forholdsvis stort jordegods. Kjennes dette jordegodset? Anita

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gine Olsen

http://www.rostra.dk/scripts/suche.php?detail=3628 finns dette:Slesvigske stednavne på dansk, tysk, frisiskDansk:  Lille TostrupDeutsch: KleintastrupPlatt:  Kleen TåstrupPLA1880: Kl. TastrupGSK1858: Lle. TostrupGemeinde: AdelbyKreds Slesvig-FlensborgTidl./Früher: Flensborg AmtNote: Syd for Sønderup ved Flensborg.Så hvis noen skal på ferie den veien...;-) Gine.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(15:) Hvilken av sønnene til oberstløytnant Ole Holck f. 1687 og Ellen Rosendal var far til oberst Jacob Elias Holck ? Og hvor ligger Lavik ?Dernest: Det er altså ikke påvist noen forbindelse mellom Holck i Åfjord (Per Pedersen / Barbro Hansdatter, g. rundt 1625?) og Holck i Sogn ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Hvilke Holck i Sogn er det du etterlyser 'link' til, Per?Poststedet Lavik ligger i Høyanger, SF.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Hyllestad, Leirvik:Ole Isaksen von Holck 1687-1759 (født i TrH)Hans sønn var:Hans Henrik Hornemann Holck 1735-1809Hans sønner var:Ole Elias Holck 1774-1842Knut Kraft Holck 1789-1870

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marianne Holck

Hans Henrik Hornemann Holck 1735-1809 hadde også sønnen Jacob Elias Holck (f. 1790 , død i København som 'karakterisert Oberst' i 1871).Han var gift med Elisabeth Krøger (1797 - 1865, datter av Olaves Krøger (1760 -1819) og Susanna Dorothea Holck, som var Jacob Elias sin kusine.)Det er en (tilfeldig eller ikke???) tilknytning mellom denne familien og Lauvøya i Åfjord. Harald Holck skriver om Hans H.H.Holck: 'D.1.1.1766 blev han saa udnævnt til Kaptajn ved 3. Trondhj. nat. Inf.Rgt. og Chef for Biørnørske Komp., men havde paany Ueld, idet Regimentet blev nedlagt fra 1.7.1767, hvorefter han igen blev sat paa Vartepenge, nu 175 Rdl. aarlig, med Forhaabning om at blive placeret ved Vacance.I Mellemtiden havde han ifølge Panteregisteret for Aafjords Tinglag d. 6.8.1766 faaet Skøde fra David Christophersen paa Gaarden Løvøen i Aafjord for 1400 Rdl. Gaarden stod i Matriklen for Fosen Fogderi i 1766 opført for 5 Spand og med Vedtegningen 'Opsidderen eier og bruger med bøxel'. Han bosatte sig herefter der.'Harald Holck nevner Sollids antagelse om en sammenheng mellom Holck-slekten fra Myklebust (som HHH Holck stammer fra) og Løvøgodset, men har ingen flere spekulasjoner om sammenhenger.Forøvrig ble HHH Holcks opphold i Åfjorden kort.D.19.3.1768 fikk David Christophersen igjen skjøtet på Løvøen fra Kapt. Holck for 1450 Rdl. Omkring 1.5 samme år døde kapt. Holcks mor (Ellen Jensdatter Rosendal), og han reiste tilbake til Sogn og overtok gården Leirvik. Han fant imidlertid sin kone i Åfjord. 10.8 1770 giftet han seg med Martha Margaretha Middelfart Tostrup, datter av Dorthea Carstensdatter Tostrup og tidligere prest i Åfjord Svend Tostrup (se tidigere innlegg). Dorthea var på det tidspunkt gift på nytt med daværende prest i Åfjord, Mag. Andreas Bredal Wessel.Til Halvor (1): Harald Holck nevneri en av sine artikler følgende om en annen (ukjent?) gren Holck på Vestlandet: 'Efter Søndmøre Tingbog 1729 udsteder Skomager i Volden (Volda?) Henrich Holck en Panteobl. for 24 Rigsdaler med pant i hans Ejendom Vinjevoll i Ørsten, Søndmøre, og i Søndmøre Pantebog 1729 nævnes Henrich Henrichsen Holck og hans Hustru Anne Olsdatter Glad.' Harald Holck kobler også denne familien til Wulff og Berle. Kanskje noen flere spor å følge?Marianne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(20:) Arnstein, jeg snakker om kaptein Hans Henrik Hornemann Holck (f. ca.1730), bos. i Lavik og hans aner i Trondheim, Romsdal, Sunnmøre (Anfind Christopherssøn Holck f. 1585).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(Marianne, 22:) Var Susanna Dorothea Holck datter av Hans Henrik Hornemann Holck's søster Susanne Gerhardine Holck og Knud Kraft, ev. sistnevntes i et ekteskap nr. 2 ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Hvilke generasjoner blant Hans Henrik Hornemann Holck's aner var som bodde på Myklebust ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.