Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest knut fasting

[#15518] Johan Daniel Fürstenberg/Birgitte Cathrine Leus/Leugh

Recommended Posts

Guest knut fasting

Kjenner noen til denne slekten ?Johan Daniel Fürstenberg Etter Hans Bull kom Johan Daniel Fürstenberg som sokneprest til Klæbu. Han var født i 1722 i Kristiansund. Han kom først på skole til Trondhjem, men måtte slutte etter et par år på grunn av farens dødsfall. Han kom så til Bergen, hvor den senere biskop Eiler Hagerup underviste ham gratis i to år. Fürstenberg ble kateket og lærer i sin fødeby, prest i Nordland og så sokneprest i Klæbu i 1783.; o}

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gisle Hersvik

Kjenner ikkje til den nemde Johan Daniel, så dette innlegg er berre som eit sidespor.Ved søk på http://www.sffarkiv.no/sffbasar/default.asp og fødde og med 'fyrst' som 'far etternamn' kom desse personane fram:Namn År Foreldre Gard/bustadAnne Elisabeth Jand. 1806 Jan Fyrstenberg, LisetHendrich Hendrichs. 1809 Hendrich Fyrstenberg, LisetHenrich Johan Annaniass. 1776 Annanias Fyrstenberg, BjergaJan Peter Johans. 1754 Johan Fyrstenberg, GunhildJohanne Margrethe Johand. 1804 Johan Fyrstenberg, BartholineMaren Maria Jand. 1812 Jan Fyrstenberg, Bartolina LisetPeter Jakob Johans. 1816 Johan Fyrstenberg, Bartoline LisetVilhelmine Sofie Johand. 1820 Johan Fyrstenberg, BartolineEin finn også nokon under vigde og døde bl.a. ein Johan Daniel Fyrstenberg (1720-1755) g. 1754 m. Gunhild Maria Bøyesen), søk på 'fyrst' som etternamn.Vidare har eg notert (frå Bygdebok for Hyllestad) ned at:Klokkar Jan Fasmer Fürstenberg (1777-1854) g.1803 m. Bartholine Eufemia Antzèe (ca. 1780-1875).Jan son til sokneprest Ananias Fürstenberg (d. 1801) og Juditte Farmand (1745-1813).Bartholine dotter til kaptein Erich Teodor Antzèe (d. 1786) og g. 1764 m. Johanne Margrethe Bomhoff (1744-1827).Erich son til kaptein Johan Conrad Antzèe (f. 1704) g.m. Marthe Haard.Johanne dotter til Bertel Bomhoff og Maren Blom.Har også notert nokon navn vidare bakover for Erich og Johanne.M.v.h. Gisle Hersvik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

takk så langt !!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sølvi Arntzen

Sogneprest til Klæbu, Johan Daniel Fürstenberg, født 22.3.1722 i Kristiansund, var sønn av gullsmed i Kristiansund, Christian Fürstenberg, og Anna Maria Busch.Kilde: Biografiske efterretninger om geistligheten i Tromsø? (Trondhjem?) stift, Erlandsen.Sogneprest til Ytre Holmedal, Ananias Fürstenberg, født 7.4.1722 i Bergen, død 21.2.1801 i Ytre Holmedal, var sønn av prokurator i Bergen, Poul Jakob Fürstenberg og Inger Ananiasdatter Wrangel.Kilde: Bergens Stifts biskoper og prester efter reformationen, Lampe.Jeg kjenner ikke til noen forbindelse mellom disse Fürstenberg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Takk skal dere ha. Står det noe i kildene om Johan Daniels kone ? Etternavnet er uleselig i FT 1801 det kan være Leus eller Leugh eller kanskje Leuch ? ; o} Knut F

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sølvi Arntzen

Johan Daniel var gift to ganger: 2.1.1756 i Kristiansund med Catharina Balch. I København med Birgitta Catharina Løg, født ca 1734, død 30.3.1810. Det er vel mulig etternavnet Løg kunne skrives på mange måter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Hei Sølvi. Jeg tror sågar han var gift enda en gang, med Gunnelle Marie Bøiesen! Det er riktig at etternavnet skrives på mange måter: både Leus, Leugh og Løg er brukt på samme Birgitte Cathrine. Muligens også Leuch. Noen må da vite noe om Johan Daniel, hans koner og deres bakgrunn ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Skorpen

Sjå tema 6349 om kona, f. Leing, Leiug, Loy eller Løg.Finnemisjonær Johan Daniel Furstenberg er så vidt eg minnest nemnd i Kjell Jacobsens artikkel om sameskolen i Hattfjelldal, Årbok for Helgeland 2002.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Takk for den ! Tok du noengang kontakt med Larry Justad(på engelsk)JusSor@aol.com ?; o} Knut F

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Skorpen

Joda, men eg finn ikkje korrespondansen no. Eg fekk ein eller to meldingar frå han, men så kom 11. september, og folk vart opptatt med andre ting. Eg har med Larry som kjelde notert meg at Johan/Hans Daniel Furstenberg og Catharine Balch fekk fire barn. Vidare at Christian Fürstenberg og Anna Marie Busch utanom Johan Daniel F. fekk barna Birgitha Catharina / Sophia Amalia / Hans 1726- / Jørgen 1732 - / Elizabeth Christina 1734 -Eg veit ikkje kva for kjelde Larry har brukt. Eg har stussa på Hans f. 1726, sidan namnet Hans på den tida var ein kortform av namnet Johannes, akkurat som Johan, og eg har sett brukt namna Johan Daniel F. og Hans Daniel F. om det eg meiner må ha vore ein og same person.Eg trur eg er ein etterkommar gjennom dottera Catharina Hedevig Furstenberg 1770-1852, gift med Christian Frederic Wilhelm Scharffenberg og deira dotter Christiane Fredrikke f. 1801-1880.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Da har vi felles aner ! Har du sett mer på Scharffenbergene ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Skorpen

Eg har SETT på nokre Scharffenbergar:Hos mor mi heng det bilete (teikningar) av Christian Scharffenberg 1769-1823 og hustru Catharina Furstenberg f. 1770 og eit fotografi(?) av Christiane Scharffenberg 1801-1880 og mannen Truls Hansen. Det er notert litt personalia bakpå bileta.Eg trur eg har funne foreldra til Truls Hansen (Ole Hansen og Johanne Heiberg) i Fredrikshald 1801, ut over det har eg ikkje arbeidd noko med Scharffenbergane.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Du må gjerne 'få' mine Scharffenbergere med inngiftede familier. Er det mulig å scanne inn de bildene du nevner ? ; o} Knut F

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Skorpen

Det er muleg, og det vert vel gjort, men eg veit ikkje når. Eg vil vere takksam om opplysningar om felles slekt - gjerne sendt på epost k-skorpe@online.no .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Skorpen

Etter å rast av garde på eit sidespor vil eg pense tilbake til hovudsporet. Vi fekk vite meir om Fürstenberg - men Birgitte Cathrine Løg har ingen kunna hjelpe med enno.Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Til 4:gullsmed Christian Fürstenberg, d. 1738 i Kristiansund, kom fra Christiania før oktober 1719.I Westpfalen finnes det en Fürstenberg-slekt som var engasjert i smykke/gullsmed-yrket.Kan Christian F. mon tro nedstamme fra den tyske slekten ? Finnes det noen oversikt over borgere i Christiania i det aktuelle tidsrommet ?; o} knut f

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Skorpen

I heftet Familien Lieungh : genealogisk-personalhistoriske oplysninger ((Finne-Grønn, S.H. 1925) les vi ein bråte med skriveformar av eit namn 'Lieungh' som etter det eg forstår kanskje kjem frå ein stad 'Lynge'.Eg har bladd i heftet utan å finne Birgitte. Men sidan namnet Lyng er brukt som mellomnamn i etterslekta hennar Biritte, lurer eg på om dette kan vere noko å nøste på i leitinga etter forfedrene hennar Birgitte....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Knut S: Hvem er det som bruker Lyng som mellomnavn ?; o} knut f

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Skorpen

I innlegg 17 var eg raskare til å skrive enn til å tenke. Eg veit ikkje om nokon Fyrstenberg/Fürsteberg med Lyng til mellomnamn. Beklager! Motsatt har vi Fürstenberg Lyng: [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f71601&gardpostnr=153&personpostnr=2028#nedre>Lenke (evt. Fy-), men denne Johan Daniel Fyrstenberg Lyng f. 1803 er neppe etterkommar av Johan Daniel Fürstenberg f. 1722, sjå

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Nei. Han er etterkommer av Sofie Amalie F, søster til Johan Daniel.; o}

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

En meget god dansk hjelper har sendt meg dette: Hof- og slotskirken i København, 1769 !5. marts blev Sgr. Johan Daniel Fürstenberg sognepræst til Boi/ Boc og Hustad i Romdahl Provsti i Tronheims Stift og jomfru Birgitte Christine Leug, tjenende Cammer. Frøken von Eyben, copuleret af Spr. Hoffpredikant Quist. Copulationen skete i Conditor Jürgensens Huus i Gothersgade. Forlovere: Sp. Geheimer Raad Wolsteid og Sp. Hof Predikant Schmidt. kbhv, København (Staden), Vester Kvarter, Wartou Hospital, De Kongelige Committeredes Senge, , Farvergade 46, 201, FT-1787 Der vises flg. felter: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested Else Peders Datter Kragh, 84 , Gift, Øltapper Kone, bestiller intet, Johanne Marie Kiærs, 73 , Enke, Wertshuus Mands Enke, Spinder, Anna Cathrine Leugh, 49 , Ugift, Skovrider Datter, bestiller intet, Bendt David Ferløw, 72 , Enkemand, Skræder, bestiller intet, Kirstine Niels Datter Lund, 63 , Ugift, Muursvends Datter, Spinder,kbhv, København (Staden), Sankt Annæ Vester Kvarter, Sankt Annæ Vester Kvarter, , Matr. 12, 45, FT-1801 Der vises flg. felter: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested Johan Nicolai Scheer, 51 , Gift, Huusbonde, Orgelbygger, Benedicte Christine Blingenberg, 34 , Gift, hans Kone, , Christian Abraham Scheer, 15 , Ugift, deres Barn, , Johan Philip Scheer, 10 , Ugift, deres Søn, , Emilius Nicolai [scheer], 7 , Ugift, deres Søn, , Marie Elisabeth [scheer], 13 , Ugift, deres Datter, , Anne Helena [scheer], 11 , Ugift, deres Datter, , Caroline Marie Scheer, 4 , Ugift, deres Datter, , Frederikke Marie Jørgensen, 28 , Ugift, Tjenestepige, , Anne Marie Deden, 73 , Ugift, Logerende, Pension, Sivert Christian Tønder, 34 , Ugift, Logerende, Stud. (død 01), Morten Rask, 33 , Ugift, hans Kone, Karl h Scheer, Johan Nicolai Rap, 34 , Ugift, hans ??, Instrumentm.Sv., Johan Jørgen Rap, 31 , Ugift, hans ??, Instrumentm.Sv., Carl Schuls, 35 , Ugift, hans ??, Snedkersv., Christopher Bekstein, 40 , Ugift, hans ??, Snedkersv., Philippe Jaques Obelay, 54 , Ugift, Huusbonde, Direktør, Marie Obelay, 64 , Ugift, hans Broder, , Anne Marie Weideman, 32 , Ugift, ??tjenestepige, , Christian Frederik Bang, 55 , Ugift, Huusbonde, Fuldm. Hofret., Sophie Cathrine Jansen, 25 , Ugift, hans Huusholderske, , Kirstine Frederikke Lange, 20 , Ugift, hans Tjenestepige, , Peder Leugh, 19 , Ugift, Logerende, Stud., Joseph Jaque Courrecn ?, 19 , Ugift, Logerende, Stud., Og denne: http://voneyben.homepage.dk/Name4Web/f_3.htm#5Se giftemålet over.Kan de 3 Leugh være søsken, barn av en ridefoged Leugh ?; o} knut f

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Skorpen

Peder høyrer vel neppe til same søskjenflokk som dei to andre:Birgitte Christine Leugh skal vere fødd 1734 (og gift 1769)Anna Cathrine leugh må vere fødd ca 1738Peder Leugh må vere fødd ca 1782 Men likevel må dette vere eit interessant spor å nøste etter!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Hei.Nei, Peder er ikke kandidat til søskenflokken men det er Hedevig Christine, f. 1740 fra ft 1801.Birgitte Christine er vel født 1743, ikke 1734.; o} knut f

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Hans Nilssen Løeg (1713-91), kremmar på Valderhaugstrand ved Ålesund, ekta 1748 Maren Carine Hafnen. Ein familietradisjon vil ha det til at han før hadde vore gift eller fått barn med ei adelsdame i utlandet (von Kronen-eit-eller anna, har det ikkje i minnet). Kanskje er det noke i tradisjonen? Bror til Hans, Severin Nilssen Løeg på Molde, hadde ellers datra Birgitte Sofie Løeg (1742-1809), gift med Jens Brinch Puls (1746-1815).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Hmmmmmm...her kan det jo absolutt være noe.Bjørn: har du mulighet til å friske opp hukommelsen om damen von Kronen.... eller gi meg et hint om hvor hun kan finnes?Og hvem er Jens Brinch Puls ?; o} knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.