Jump to content
Arkivverket

[#15638] Krohn - slektskapt og gamle stavemåtar


Guest Erik Døving

Recommended Posts

Guest Erik Døving

Tidleg på 1700-talet ga innvandring frå Nord-Tyskland til Bergen opphav til to 'Krohn-slekter' i Norge, den eine hovedsakleg i Bergen, den andre hovedsakleg på Sunnmøre (mi eiga). Ved hjelp av digitalarkivet har forsøkt å kartlegge biografien til mine forfedrar i Bergen, blant anna for å for undersøke om det eigentleg er tale om berre ei slekt (fordi begge slektene dukka opp i Bergen nesten samstundes). Det ser ut til at stavemåten for fornamn, men særleg for borgarnamnet 'Krohn', var heller ustabil (i tillegg til at handskrift kanskje er utydeleg). Ved å kryss-sjekke opplysningar frå ulike kjelder har eg i allefall funne følgande stavemåter:Krohn Krohns Kron Krone Cron Crone CronsFor fornamn som 'Johan Jørgen' vart det dels brukt tysk stavemåte 'Johan Jürgen'. Johan Jørgen Krohn var gift med Alhed With (Alhed også stava Alidt, Alida m.m., medan etternamn også stava Witthe, Widt, Wiith osb). Alhed var truleg søster til Giedske With som var gift med Jacob Krohn, men det er uklart om Jacob var i slekt med Johan Jørgen. I følge Digitalarkivet hadde ikkje Johan Jørgen direkte etterkommarar i Bergen.Er det andre som 1) har kjennskap til opphav til namnet og korleis skrivemåten har utvikla seg? 2) veit om Jacob og Johan Jørgen var i slekt (ikkje berre svoger)?

Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

'Slekten Krohn fra Kronborg og Ringerike' ved R. Sommerfelt Holst, utgitt Oslo 1931, gir opplysninger om etterslekten til Johan Jørgen Krohn, 'Møbelsnekker på almenningen i Bergen, angivelig kommet fra Altona'.Denne boken forteller om to ekteskap for Johan Jørgen, i 1726 med Johanne Holbeck (død 1736), og i 1736 med Alhed With (døpt NK Bergen 24. november 1709 som datter av Ludolf With og Boel Jansdatter Ørensberg). Han hadde tre barn i første ekteskap, 4 i andre.Sønnen Ludolph Krohn (1741-1795) var sokneprest i Nordalen, seinere i Luster, med stor etterslekt, og sønnen Jan Jørgen Krohn (1743-1809) var bakermester i Bergen, og har etterslekt gjennom sin datter Anna Fredrikke (1775-1804), gift med bakermester Henrich D. Heldt.Jacob Krohn tok borgerskap i Bergen 10. mars 1733, kom angivelig fra Rostock, og giftet seg i NK 9. mars 1728 med Gedsche Ludolphsdatter Witt (1708-1739).Når Johan Jørgen skal være fra Altona ved Hamburg, og Jacob fra Rostock, er det vel liten grunn til å tro at de var brødre. Men de var tydelig nok gift med søstrene Alhed og Gedsche, døtre av fiskeveieren Ludolph With.

Link to post
Share on other sites
Guest Erik Døving

Takk for tips om bok!Dersom Jacob og Johan Jørgen faktisk kom frå to ulike kantar av Nord-Tyskland, er det som du skriv lite truleg at dei var brør. Men det er likevel eit pussig samantreff (omtrent på same alder, same namn etc). Her må ein kanskje gå til tyske kjelder eller til private slektsdatabasar for eit eintydig svar.

Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

En nå avdød person fortalte at de som ble døpt på kroningsdagen 22.juni 1906 kunne ta Kron (stavet på forskjellige måter) som mellomnavn. Hun brukte selv Krohn i sitt. Medfører dette riktighet?

Link to post
Share on other sites
Guest Erik Døving

Det var nytt for meg! Såvidt eg veit er namnet av tysk opphav, tyding truleg ukjent. I vår slekt har namnet vore stava 'Krohn' sidan omkring 1740, men det finst samansettingar som 'Kronborg' og 'Kronstad'.

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Det dukker opp flere Krohn'er i Bergen på slutten av 1700-tallet, som kommer fra enda flere steder enn de som nevnes ovenfor (Altona i Holstein og Rostock i Mecklenburg), nemlig fra området sør for Bremen. Det gjør ikke problemet lettere.En metode som kan gi svar, er å gjennomgå slektshistoriske samlinger (utarbeidet av genealoger) om Krohn, som oppbevares i tyske arkiv, f eks i Lübeck og Rostock, kanskje også i Hamburg.

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Johan Jørgen Krohn kom ifølge Bergens borgerbok fra Altona, da han tok borgerskap 1726- han er ikke nevnt i byens skattemanntall fra 1720-21, men derimot 1739-30.I Rostock er det først og fremst 1.1.22, Familienakten, nr. 148, som inneholder et stort manus om slekten Krohn, helt fra 1421 og fremover, og slekten lever fortsatt i byen.

Link to post
Share on other sites
Guest Erik Døving

Takk til Tore Vigerust for tips.Veit du forresten om Hamburg/Altona har godt bevarte arkiv (eventuelt digialiserte som for Bergen) på same måte som Lübeck, eller vart alt øydelagt under krigen?

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Altona ble overført fra Holstein til Hamburg i 1937. Hvor det gamle Altonaer magistratsarkiv er nå, vet jeg ikke sikkert, men regner med at det er fusjonert inn i Hamburgs hansearkiv (stats- og senatsarkiv). Dette arkivet ble rammet for noen hundre år siden av en bybrann som gjorde at mye middelaldermateriale gikk tapt, men ellers er det velbevart, slik at Hamburg for tiden inntil ca år 1700 antageligvis har mere materiale enn Riksarkivet i Oslo, for å sammenligne litt.Jeg vet ikke om noen digitaliserte og webpubliserte kilder fra Hamburgs hansearkiv.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.