Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Tor Kvien

[#15666] Gran - Offiserer i Nordfjord tidlig 1700

Recommended Posts

Guest Tor Kvien

Kjenner noen til opphavet til løytnant Erik Gran som i 1709 bygslet prestegården på Visnes i Stryn, Nordfjord? Han var gift med Margrete Jensdtr., antakelig datter til Jens Hansen Visnes. Han kjøpte i 1710 husa etter forrige bygsler, og det skal finnes et skjøte datert Fredrikshald 3.5.1710. Dødsdato for Erik Gran er ikke oppgitt, men er antakelig død rundt 1720. Kona, Margrete døde omkring 1732 på gården Brynestad i Olden.En datter, Marie Gran ble gift med Absalon Klemmetson Kirkeide,.En sønn, Henrik Eriksen Gran d. 66 å.g. 1750, bosatte seg som borger på ?et aparte borgesæte ved Oldens kirke? med kone og to barn.I 1723 er nevnt en oberstløytnant Gran under gården Sevland i Eid (Nordfjord). Han skal ha vært gift med Edel Holberg, en søster av Ludvig Holberg. Disse to hadde en sønn gift med Sara Helene Brose som solgte Sevland til i 1752. Edel Holberg var enke i 1723, og også denne Gran må være død rundt 1720.Gran er ikke et navn som er vanlig i Nordfjord, og jeg mistenker at det er en sammenheng mellom løytnanten og oberstløytnanten. Kanskje de har opphavet sitt et sted på Østlandet? Det var militærforlegninger både i Stryn og på Nordfjordeid i det aktuelle tidsrommet.Er det noen som kjenner noe mer til offiserene Gran?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Stabsfanejunker Olai Ovenstad: Militærbiografier Den norske Hærs officerer fra 18.januar 1628 til 17. mai 1814 (Oslo 1948) har biografier:'Gran, Erich - Sersj. ved Bergenh. nasj. inf.regt. til 17/11 1683, da han blev sek.lnt. ved reg.ets S. Søndhordlenske komp. - Redusert fra 7/4 1685. Satt i korps.s nr. ved samme regt. 30/9 s.å. - Sersj. 1/1 1686. - Fenr. ved reg.ets Nordhordlenske komp. 18/5 1700. - Sek.lnt. i 1703. - Pr.lnt. ved Nordfjordske komp. 11/7 1705. - Var p. gr. av alder avgått før 7/3 1713, da hans efterfølger blev ansatt. - Fikk sin avregning anvist til utbetaling av Bergens amtstue. - Fikk 29/2 1716 bevilget 4 rdl. månedlig pensj.'Christen Gran var i tjeneste som menig 1668. Han gjorde seg berømt 23. mai 1681 gjennom duell med Johan Henrick von Kocken. Han gikk seirende ut av duellen, og ble forvist i fire år, men ble gjeninnsatt allerede 13. juni 1682. Han stod ved Søndmørske kompani, og ble kaptein 1685, oberstløytnants karakter 1711, virkelig oberstløytnant 1712. Død 15. mars 1717. Gift med Edel Holberg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Kvien

Det var raskt levert - så flott! Der fikk jeg også fornavnet på oberstløytnanten. Takk til deg Yngve.Så er spørsmålet: Var disse to brødre eller far og sønn? Eller er etternavnet en tilfeldighet - og hvor kom de fra?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Sjå tema 12332. Enno har eg ikkje funne noke samband mellom Johan Grand p.d.e.s og offiserane Christen Gran og Erik Gran p.d.a, heller ikkje noke samband mellom Christen og Erik.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Kvien

Bjørn: Jeg ser du har oppgitt Margrete Jensdt Stud d 1732 fra Valderhaug i Borgund som kone til Erich Gran på Visnes. Kan du utdype dette noe mer, hvem hun var etc.?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ola Teige

Ludvig Holbergs familie er beskrevet i 'Stamtavle over familien Holberg' av Ch. Delgobe, Bergen 1884. LenkeDet er mulig at det står mer om oberstløytnant Grans herkomst her.Ola Teige

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Etter Nordfjord skiftebok 1731-34, fol 257f, blei det 18. oktober 1732 halde skifte på Brynestad i Olden etter Margrete Jensdt Stud. Enkemannen var løytnant Erik Gran. Barna:A Jens Eriksen Gran, Fosen på Nordmøre, B Henrik Eriksen Gran, i huset, og C Marie Eriksdt Gran gm Absalon 'Vestnes' alias Visnes. Aktiva var vel 87 rd, passiva snautt 40. På ei sølvskei var denne innskrifta: E:A:S:G: og M:J:D:S. Den første gjeld enkemannen, som altså hadde eit farsnamn som tok til på A; den andre gjeld Margrete.Når det gjeld Stud-slekta, kjem eg tilbake til denne seinare i dag.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Slekta til Margrete Jensdt Stud er no å finne under tema 15676.Eine sonen hennar, Jens Eriksen Gran, budde seinast 1703 på Sunnmøre, som kjøpsvein på Hankeneset i Borgund for borgarmeister Christen Henningsen Smit i Bergen. Hankeneset var skipa som handelsstad av Christen sin morfar, Rasmus Lauritzen Stud, også borgarmeister i Bergen, kring 1610.Jens Eriksen Gran var 32 år gammal 1704. Samme året ekta han Margrete Sørensdt, enke etter sorenskrivaren Jacob Mathissen Ebeltoft, og datter av borgaren Søren Michelsen og kona Maren Christensdt på Magevågneset (Sørneset) i Borgund. Etter å ha fødd datra Maren døde Margrete 1704. Jens Eriksen Gran budde seinast 1710 på Molde som kjøpmann. Der var han først gift med Anne Madsdt (Holst), enke etter Peder Pedersen Selling, så med Margrete Marie Johansdt Thue (skifte 1729). Som enkemann flytta han til Litje Fosen, som blei kjøpstad samme året som Jens Eriksen Gran døde, 1742. Etter skiftet 1729 hadde han eitt barn med Margrete Thue, nemlig Margrete Marie Jensdt Gran c1721-1803(seinare gm Hans Jacobsen Thode d.y, kremmar på Taskeberget i Borgund). Men kva med Maren Gran fødd 1704? Kva blei lagnaden hennar?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Kvien

Takk, Bjørn, for oppklaringen rundt Margrete Jensdtr. Jeg hadde vel en mistanke om at hun ikke var fra Visnes. Jeg ser i bygdeboka at det var et bruk på Brynestad som het Granli (bnr. 19), uten andre opplysninger enn at det etter en tid gikk tilbake til bruk nr. 5. Vi må vel anta at det var der Erich og Margrete Gran bodde etter at de forlot Visnes. Svigersønnen, Absalon Klemmetsen Kirkeide, brukte i 1720 halve bruket på Visnes, og i 1726 resten. Det var vel da svigerforeldrene flyttet til Brynestad. Det skal bli interresant og følge tema 15676.Men hvor kom løytnant Erich A. Gran fra?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Christen Sørensen Gran, oberstløytnanten, ser ut til å ha vore son av den Severin Gran som, etter Ovenstad, blei sersjant ved Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment 1/9 1658, og som var fenrik ved dette regimentet sitt sunnhordlandske kompani fra 14/6 1660 til 19/9 1662 (ingen fleire opplysningar).Løytnant Erik A....sen Gran, ser ut til å ha vore av samme generasjon som oberstløytnanten (trulig fødd kring 1650), men ikkje fødd seinare enn 1650, i og med at eldstesonen Jens Eriksen Gran var fødd 1673/74. Noken offiser A.... Gran er ikkje nemnt hos Ovenstad, og eg finn heller ingen mann av dette som borgar o.l.Hypotesen er at den mannhaftige Johan Grand var bestefar til Christen og Erik. 1645 eigde visitør Johan 'Grann' to våningshus på Stranden, takst: 800 daler, og 1657 eigde 'S Jan Grans' hus og grunnar for 710 daler, i 16. rode. Hadde vi kunna finne ut kven som eigde disse husa seinare, kom vi kanskje vidare....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

I det svært omfattande tema 16366 har Randi Rostrup eit opplysande innlegg (95) om ''mester'' Jon Christensen Gran og kona Anne Benkestokk. Dei blei skilte i Stavanger 1606. Kan dette vere opphavet til den vestlandske offisersætta Gran/Grand?Den 'mandhaftige' kaptein Johan Grand/Gran kan kronologisk høve godt som son av dette paret, og han høver også inn standsmessig gjennom ekteskapet sitt med datra til den meir eller mindre adelige Carsten Jonson Randall ''til Fyrde'' og den adelsfødde kona hans, Maren Jørgensdt (av ætta Staur).Kjenner noken til om Jon Gran og Anne Benkestokk hadde barn, eller i alle fall: om Jon Gran hadde barn?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Ja - Randi Rostrup hadde igjen et glimrende innlegg.Kanskje til noe opplysning - fra B.Risholm side sakses følgende:'Fra 1630 og utover var det gjestgiver, skipper. kirurg m.v., Mester Jon Gran inne i Grimstad, som bygslet Ytre Maløya. Øya var da ikke skyldsatt, men i 1641 får vi vite at øya hadde landskyld på 1 geiteskinn (3 kalveskinn). Mester Jon Gran var priviligert gjestgiver i Grimstad og eide etter all sannsynlighet Laura Reiersens hus som står den dag i dag. Kanskje overtok han gjestgiveriet på Ytre Maløya som Christen Skredder ulovlig hadde innarbeidet?'Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Rostrup

Som nevnt i debatt 16366, innlegg 95, ble Jon Christensen Gran og Anne Benkestokk skilt på Stavanger Domkapitel i 1606. Anne Benkestokk fikk, som den antatt skyldige i saken, forbud mot å gifte seg på ny så lenge Jon levde, mens Jon stod fritt til å gifte seg med hvem han ville. Han ble meget gammel, så Anne har neppe giftet seg på ny. De hadde i hvert fall ett (ikke navngitt) barn som døde, men hvorvidt de hadde flere barn som vokste opp er uvisst. I så fall er det er nærliggende å tro at de forble hos moren, men hvor hun ble av, vet jeg ikke. Det er vel ikke urimelig å gjette på at hun kan ha kommet til sine slektninger på Lista. Hun var med barn da de ble skilt, men Anne innrømmet at det ikke var Jon som var faren. Søren Pedersen, hører ved latinskolen i Stavanger, ble oppgitt som far, men han blånektet på det.Mester Jon var bartskjær, som også fungerte som datidens kirurger og de ble som regel tiltalt som «mester». Som sådan var han meget etterspurt. Folk dro temmelig langt for å bli behandlet av ham (jfr. NST 3, 1932, s. 28-43 om «Annalistiske og andre optegnelser. 10. Almanaknotater fra aarene 1625 og 1628 til 1641 av brødrene Albert og Jacob Justsønner Ulf [Wolf] (...)». Han er nevnt i Stavanger inntil 1610, men ikke etter 1617. I 1624 dukker han opp i Nedenes len og blir i 1625 gjestgiver i Grimstad, en virksomhet han holdt på med til 1633. Samtidig fortsatte han som bartskjær, noe han ennå holdt på med i 1653. Hans kone i Grimstad hette Maren og er nevnt i 1631, men jeg vet ikke når de giftet seg. Hun døde i Grimstad 22/5 1638. Hvorvidt de hadde barn, kjenner jeg ikke til. Se også Årsskrift for Agder historielag nr. 49, 1971, hvor hele nummeret handler om folk og eiendommer i Grimstad. Her er hans segl gjengitt på s. 90. Ettersom han levde såpass lenge etter sin kone, er det vel ikke urimelig å tro at han kan ha giftet seg en gang til.Knut Fjogstads opplysning stammer for øvrig fra 'Grimstadslægter' av J. Landgraff, s. 61.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Kvien

Tilleggsopplysninger om Erich Gran:Fra foketellingen 1701, Søndre Bergenhus:Erich Gran St.Nereim**49 husmann Fendrick under Liv Compagniet FieldbergHendrich Ericksen* Gran* St.Nereim**19 sønn hieme FieldbergJens Ericksen* Gran* St.Nereim** 22 sønn tiener nordenfor Bergen.Her har vi i hvert fall en stedsangivelse i 1701, samt alder på Erich og hans to sønner, før han bosatte seg i Stryn, Nordfjord rundt 1709.Hvor ligger St(ore) Nereim?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Kvien

Under jakten på Gran ser jeg i bygdeboken at en konsul Joh. Gran, Bergen som har auksjonsskjøte på et bruk på Kirkeide i Stryn selger bruket 'uten fiskerett' til Anders H. Kirkeide så sent som i 1906.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Det står mere om Ob.ltn. Chritian Gran hos Hirsch mil.biog. Blant annet med henvisninger til flere saker med saksnr.'+ 15/2 1717 tilsatte livet ved 2 ulykkelige fall'. (ref. sag 2/4 1717 § 3).Enken, Edel Holberg ansøker 10/7 1717 om pensjon til seg og sine umyndige barn (Poslkass? suppl. protokol 1717 ref. sag 16/4 1717 § 3. Her er det kanskje mulig at hun nevner barnas navn og hva de gjør.Han skrev selv brev august 1704 (ref.sag. 1/8 1707 § 7). Og så er det en annen sag om tunghørthet (ref sag 13/6 1710 § 36).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olav Myklebust

Hei!Christian Gran er ved FT 1701 på garden Dravlaus i Volda, som då var offisersgard for Sunnmøre kompani. Det er her nemnt at han skulle vere enkjemann når han gifte seg med Edel Holberg, det er nemnt ein son Jokum Molberg, f. 1702 frå det første ekteskapet. Sonen til Edel og Christian er her nemnt som Kristian Holberg Gran, f. 1707, gift 1736 Sara Helene Jørgensd. Brose.Det er vanskeleg å få kontrollert desse opplysningane, men Jokum Molberg er ei tid nemnt som eigar og brukar på Dravlaus, han var underoffiser. I kjeldene finn eg han nemnt i 1743 og 1745, då sonen Anders Kristen vart døypt og døde 8 dagar gamal. I den gamle bygdeboka er også nemnt barna Christian Gran Molberg, Rebekka Marie, Svein og Maren Marie; mor til barna var Else Kristine Andersen.Det hadde vore greitt å fått bekrefta/avkrefta dette sambandet mellom Christian og Jokum.Mvh Olav

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Ang. Christian Gran Molberg, sønn av Captein des Armes Joachim og Else Kirstine Andersen.Personalhistorsk tidsskrift 3R. bd.6 s.186. Der står hans vita beskrevet, og en lang utredning om Christian Gran Molberg og foreldrene hans. Bør nok absolutt leses for han skal også ha vært litt av en type, i minustegn. Han ble jo også kassert i 1765.Ellers er det noe jeg ikke forstår når det gjelder denne slekta:Først har du Christian Gran, fenrik Bergenhus 1678, gift med Edel Holberg, og han døde 15/3 1717.Så har man Christian Holberg Gran, fenrik 1757, major og kommandant 1802, og ser ut til å ha holdt til i Ryfylke. Han døde 24/5 1807. Er han sønnesønn til Christian og Edel eller hva, for han kan da ikke være f.1707 og så bli kommandant 95 år gammel.Jeg har bare skummet raskt igjenom en del om Molberg i nevnte bok, og her er det noe som skurrer for meg. Det påstås der at Molberg kopierte 'livet' til Christian Holberg Gran, og for at det skulle gå må det ha levd en Chr. H. Gran før Chr.H.G. i Ryfylke. Boka gir vel kanskje et svar på det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.