Jump to content
Arkivverket

[#15684] Ole Erichsen, f. ca. 1744, Ringerike/Norderhov


Guest Robert Chr. H. Skogly

Recommended Posts

Guest Robert Chr. H. Skogly

Ole Erichsen kom med attest fra Ringerike på at han ikke var bortlovet ('frie fra Ægteskabs løvte') der, da han i 1769 ektet Kirsten Gulbrandsdtr. Lyse (Sørkedalen) i Aker. Paret var senere bosatt i Sørkedalen (Gran).Jeg antar derfor at han kom fra Ringerike. Jeg har dessverre ikke anledning til å besøke Riksarkivet nå, og vil undersøke muligheten for om noen kanskje sitter med kirkebokkopier fra sognet, og kan gjøre et oppslag for meg (evt. mot betaling), og sjekke om O.E. kan være f. i Norderhov ca. 1740-50.Ettersom jeg forstår, er 'Ringerike' å forstå som Norderhov, alternativt Hole. Har meget få aldersangivelser på Ole Erichsen, men han var ca. 57 år i 1801, noe som indikerer fødselsår ca. 1744. (Fruen er også oppgitt å være 57 år i 1801, men Kirsten Gulbrandsdtr. var f. i begynnelsen av 1746, noe som kan tyde på et noe senere fødselstidspunkt også for Ole).Håper noen har anledning til å hjelpe! (Muligens kan bind III av 'Ringerikske slekter' (A. Lagesen) gi noen svar; denne har jeg bestilt lån av).Med beste hilsener RC (rc@heimr.net/http://www.heimr.net)

Link to post
Share on other sites
Guest Laila Kornstad

Det finnes en Ole Eriksen, født på Hesselberg og døpt i Haug i Norderhov 16. oktober 1745, foreldre: Erich Hesselberg og Lisbet/Elisabeth Olsdatter, men jeg er ikke sikker på om det er han, for han har en yngre bror Ole, døpt 14. mars 1753. Det er jo mulig at den første Ole døde, så jeg leter videre i kirkeboka.Hilsen Laila Kornstad

Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Det finnes ganske mange ved navn Ole Eriksen døpt i Norderhov denne perioden. FamilySearch har liggende inne praktisk talt alle døpte (tror jeg)i Norderhov på 1700-tallet, noe som er praktisk, siden mikrofilmen inntil ca. 1740 for størstedelen er uleselig. Du kan jo se selv, men jeg har f.eks. funnet et par stk. døpt 31/1 1740 og 18/2 1746.

Link to post
Share on other sites
Guest Robert Chr. H. Skogly

Tusen hjertelig takk for raske svar, begge to!Jeg regnet jo egentlig med at det ville være flere aktuelle kandidater i tidssrommet ca. 1740-50, men at flere av disse kunne henføres til kjente personer i sognet (det er f.eks. fire ved dette navnet i sognet i 1801 i alderen 54-62 år, ved hhv. Giloug, Hønen, Stixrud og Ruud, hvorav det i første rekke vel er husmannen ved Rud (56 år) som utgjør størst forvekslingsfare).Hesselberg-kandidaten kan nok ekskluderes, om det er de samme foreldrene som får en sønn Ole 7-8 år senere.Kanskje det enkleste ville være - om noen altså sitter og gjennomgår for meg (du har oppslag til gode i Aker - eller fra noen av de øvrige sognene jeg har kirkebøker fra - fra meg, Kornstad) - å gjennomse konfirmerte i sognet ca. 1755-1770, for å se hvilke aktuelle kandidater en faktisk har med å gjøre, for deretter å se etter disses dåp. Av ekteskapsinngåelsen til Ole Erichsen i 1769 er det vanskelig å se hvilken 'stand' han tilhørte, - om han var av plassfolk eller gårdbrukere. Han var nok helst av husmannsslekt.Laila N. Christiansen har laget en oversikt over hva som er - delvis - systematisk avskrevet fra kirkebøkene (Scandinavian Vital Records Index) hos FamilySearch. Der er ikke Norderhov dekket (før 1874). Det øvrige materialet hos FamilySearch er vel nokså vilkårlig, dobbeltført, delvis unøyaktig og ufullstendig (det siste er også SVRI)?Mvh. R.C. (rc@heimr.net)

Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg vet ikke hva Laila N. Christiansen bygger sin oversikt på, hun kan best svare på det selv, men jeg vet at praktisk talt alle dåpsinnførsler fra beg. av 1700-tallet og utover i 1740-årene, i hvert fall, synes å være kommet med fra Norderhov. Jeg vet det fordi jeg på et tidspunkt sammenlignet med en leselig fotokopi av kirkeboka på lesesalen i Kongsberg. I likhet med andre avskrifter eksisterer det sikkert feilavskrifter (jeg vet om i hvert fall ett eksempel), og sikkert også mangler ved at man ved en feiltakelse har hoppet over innførsler. Mulighetene for dette er stor fordi kirkeboka for Norderhov langt frem i tid er skrevet etter dagboksmetoden, dvs. at alle typer innførsler er ført fortløpende.Jeg kan forøvrlig skrive under på at informasjonen hos FamilySearch er av høyst varierende kvalitet.

Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Robert, står det ikke et navn under på avskriften av den attesten om at han ikke var bortlovet. Der burde det stå den prestens navn som var ved den kirken da attesten ble skrevet, og har du presten skulle det være en mulighet for å finne hvilken kirke det var.Svein Arnolf: Det er ingen Laila N. Christiansen som har innlegg her, så ikke skyld på henne.

Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Sjekket på det berømte og utskjelte Familysearch, som tross alle sine feil er en flott kladd. Men som alt annet som blir skrevet her på forumet av opplysninger så klart må sjekkes mot orginaler.Ole Erichsen ble gift 17/10 1769 i Aker med Kirsten Gulbrandsdatter, 23 år, far Gulbrand Niels. og Marte Erichsdt.Kanskje noen har den aktuelle kirkeboka, og kan finne hva som egentlig står innført der.

Link to post
Share on other sites
Guest Robert Chr. H. Skogly

Mange takk for tilbakemeldinger.Henvisningen til L.N. Christiansen er en kildereferanse, og kun ment som dét. (Tilsvarer en henvisning til f.eks. en bokutgivelse eller en annen nettressurs). Jeg kan selv gå god for at hennes oversikt over innholdet i SVRI er gjennomarbeidet. (Jeg henviser altså til oversikten rett og slett fordi det er hun som har laget den, og ikke jeg. Hvordan 'skyld' kom inn i bildet her, forstår jeg ikke riktig).Det er godt mulig at de fleste innførsler fra Norderhov 'fra begynnelsen av 1700-tallet og utover i 1740-årene' er med hos FamilySearch, men dette er i tilfelle basert på tilfeldige innsendelser/ikke kvalitetssikrede avskrifter, ettersom jeg kan forstå. Christiansens oversikt dekker kun SVRI-delen av FamilySearch-materialet.Bjørndal; du refererer en dåp fra FamilySearch fra 18.2.1746. Denne kan jeg ikke finne. Kan du hjelpe meg med data? (Dette er nok i tilfelle den mest aktuelle kandidaten, om en skal sammenligne aldersangivelsen i 1801 med hustruens aldersangivelse s.å. sammenlignet med faktisk fødselsår og dåpsdato (6.2.1746)).Knudsen; nei, det står ikke mer i kildene fra Aker enn jeg har referert (i så fall ville jeg nevnt dette), kanskje bortsett fra at ingen av dem hadde vært gift tidligere. Hverken prestens navn eller kirken er nevnt. (hhv. Aker kirkebok nr. 9, fol. 123v og nr. 12, fol. 123v. [klokkerens innføring]). Kirkebokavskrifter nedenfor (en bør stole på at oppgitte opplysninger er korrekte).Dataene som er referert fra ekteskapsinngåelsen i 1769 - referert av Knudsen fra FamilySearch - er meget underlige: Kirsten Gulbrandsdatters alder fremkommer ikke noe sted i.f.m. ekteskapsinngåelsen (dette var da heller ikke vanlig på denne tiden, og forekommer så å si ikke i Aker) i kilden, ei heller hennes foreldre. Dette sier noe om kildetroverdigheten til FamilySearch, og om hvor tilfeldige opplysningene der er. (Navnene på Kirstens foreldre er forøvrig riktige; jeg har store mengder informasjon om slekten hennes og etterkommerne, men altså kun den enkeltstående opplysningen om Ole Erichsens attest (og opphav?) fra Ringerike.Med beste hilsener R.C. (rc@heimr.net / http://www.heimr.net/) Selve kirkebokinnføringene fra Aker:Aker kirkebok nr. 12, fol. 123v: '1769. (...) Mart d. 17 (...) ditto dat.; Ager vedk: m.; Ole Ericsen, ungk. P. Kirsten Gulbrdr Lyse. NB: Han viiste attest fra Ringerige, at han var frie fra Ægteskabs løvte der, samt stillet lovlig caution. - d [6 Maj.]'Aker kirkebok nr. 9, fol. 123v: '1769. (...) Martius (...) d. 17. (...) d. Ole Erichsen ungk: og P: Kirsten Gulbrandsdr Lyse - . d: 17. oct: 17[6]9'

Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg var litt for rask på tastaturet: Dåpen fant sted 18/12 (desember og ikke februar)1746 i Norderhov. Foreldre: Erik Rasmussen og Berthe Gulbrandsdtr. De giftet seg i Norderhov 19/1 1734, iflg. samme kilde. (IGI) Et stort minus er at bosted temmelig konsekvent ikke er registrert, og vielsen fant dessverre sted i den 'uleselige' perioden på mikrofilmen. Men dåpen burde kunne la seg lese også på mikrofilmen.

Link to post
Share on other sites
Guest Robert Chr. H. Skogly

Jeg har nå fått inn tre 'kandidater':1) 'Ole Eriksen', dpt. 18.12.1746. Foreldre: Erik Rasmussen og Berthe Gulbrandsdtr. (FamilySearch). Dette kan nok være enten 'min' O.E., eller (nok helst) den O.E. som i 1801 er strandsitter og bødtker på Hønen i Norderhov (54 år).2. ' Ole Eriksen', dpt. 31.01.1740. Foreldre: Erich Stixrud og Anne Gulbrandsdtr. (FamilySearch). Dette er nok d.s. som i 1801 er bosatt på Stixrud i Norderhov, i sitt 62. år.3. Ole Eriksen (Hesselberg), dpt. pr. Haug 16.10.1745. Foreldre: Erich Hesselberg og Elisabeth Olsdtr. (Kornstad+FamilySearch).I 1801 er det imidlertid fire ved navn Ole Erichsen i Norderhov, som vel alle er f. på 1740-tallet, som Bjørndal mener FamilySearch dekker. Ergo må minst én av de fire i 1801 være f. utenfor Norderhov, foruten 'min' O.E. I Hole er det forøvrig ingen ved navn O.E. i passende alder i 1801.Ergo vil nok konfirmasjonslistene ca. 1755-1765 best si noe om hvor mange omtrent jevnaldrende ved navn Ole Erichsen som fantes i sognet på denne tiden. Dette vil muligens også kunne indikere noe om hvorvidt 'min' O.E. ikke opprinnelig var f. i sognet. Dette skulle vel kanskje heller ikke være en helt uoverkommelig mengde konfirmanter (jeg betaler altså gjerne!), og en kan omgå de - iflg. Bjørndal - vanskelig tydbare tidlige kirkebøkene fra sognet.Med beste hilsener R.C. (rc@heimr.net)

Link to post
Share on other sites
Guest Laila Kornstad

Nå må jeg være gledesdreper igjen: Ole Eriksen dp. 18. desember 1746 har også en yngre bror med samme navn døpt 11. mars 1750. Det kan selvfølgelig hende at de var oppkalt etter hver sin Ole og at begge vokste opp, men jeg tror det egentlig ikke.Jeg har begynt å se litt på konfirmasjonslistene, men får vel ikke gjort noe særlig med dem før til helgen.Hilsen Laila Kornstad.

Link to post
Share on other sites
Guest Robert Chr. H. Skogly

Kornstad; Du er slett ingen gledesdreper, men en gledesspreder! Desto flere eliminerte kandidater, desto - formodentlig og vanligvis - enklere å sirkle inn rette vedkommende! Takk, takk, takk!Riktig god helg!RC (rc@heimr.net)

Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Hei Robert. Ang. Laila så hadde jeg ikke lest det du hadde skrevet før det innlegget, så jeg beklager at det kom så galt ut. Slurvete av meg. Ordet skyld var nok et også et galt ord å bruke. Det var ikke ment som en anklage.Ang. Familysearch så har jeg, og mange med meg, aldri sagt at det som står der er helt å stole på. Den er kun et hjelpemiddel på godt og ondt. Men den er grei å bruke når man ikke vet hvor eller når noe skjedde. Det som står der må alltid sjekkes grundig. Men, som du selv sier foreldrene var ihvertfall riktige. Det er ikke dårlig bare det.Ang. 1740= 31/1 1740 , foreldre Erik Stixrud og Anne Gulbrandsdt.1746= 18/12, foreldre Erik Rasmussen og Berthe Gulbrandsdt. Disse finnes under IGI-delen.

Link to post
Share on other sites
Guest Laila Kornstad

Til Robert.En begynnelse:Konfirmerte i Haug i Norderhov 1756: Ole Eriksen GundersbyeKonfirmerte i Haug i Norderhov 1757: Ole Eriksen Stixrud- og et spørsmål:Hva het barna til Ole og Kirsten?Hilsen Laila Kornstad.

Link to post
Share on other sites
Guest Robert Chr. H. Skogly

Knudsen; joda, det finnes korrekte opplysninger hos FamilySearch. Det skulle jo bare mangle... :-)Poenget er at når en vet at opplysningene er tilfeldige, begrensede og vilkårlige, kan de f.eks. ikke brukes for å eliminere kandidater. (Den hjelpen ressrsen derimot /kan/ ha, er å avdekke f.eks. /at/ det ble født gutter ved navn O.E. i sognet i den aktuelle perioden). Når det fremkommer opplysninger om brudens foreldres navn i.f.m. med en reg. ekteskapsinngåelse, regner man jo med at denne informasjonen er å finne i kilden, ikke sant? Det var ikke tilfellet her. (Da spør man seg jo raskt om hvorfor brudgommens foreldres navn ikke er nevnt, siden brudens er?)Kornstad; Ole og Kirstens barns navn: relevant!1. Erich Olsen (1771-1818), g.m. Karen Olsdtr.2. Marthe Olsdtr. (f. 1775)3. Berthe Olsdtr. (f. 1777)4. Hans Olsen (f. og d. 1785)5. Niels Olsen (1789-1854), g.1.g.m. Anne Hansdtr. Venner og 2.g.m. Kari Nielsdtr. Halland.(Ihvertfall navnene Niels, Marthe og Berthe finnes i moren Kirstens slekt (foreldre og søsken), mens Erik og Hans (og Ole) kanskje er bragt til familien via Ole Erichsens familie).Mvh. R.C. (rc@heimr.net)

Link to post
Share on other sites
Guest Laila Kornstad

Her kommer et par konfirmanter til:Konfirmerte ved Lunder i Norderhov 1758: Ole Eriksen Børger?(Ikke sikker på gårdsnavnet.)Ingen i 1759, 1760 og 1761.Konfirmerte ved Hovedkirken i Norderhov 1762: Ole Ericsen NøchlebyeJeg håper jeg ikke har hoppet over noen hittil, noen steder er det vanskelig å lese, og siden kirkeboka er ført fortløpende, er det lett å overse en liten gruppe konfirmanter. Jeg får se over til slutt.Hilsen Laila Kornstad.

Link to post
Share on other sites
Guest Robert Chr. H. Skogly

Hjertelig takk for dine oppslag, Laila Kornstad!Vi har altså flg. fire kandidater blant konf.:1. Ole Eriksen Gundersbye (Haug), 17562. Ole Eriksen Stixrud (Haug), 17573. Ole Eriksen Børger (Lunner), 17584. Ole Eriksen Nøchlebye (hovedkirken), 1762Det er vel ikke aldersangivelser på disse konfirmantene, men om vi regner at de er ca. 16 år, gir dette hhv. ca.-fødselsår 1740, 1741, 1742 og 1746.Antallet ved dette navnet i perioden 1756-62 er altså identisk med ant. i ft. 1801 i denne aldersgruppen. Om vi sammenholder med ft. 1801, må vi vel anta at vedk. O.E. som i 1757 var på Stixrud, fremdeles var det i 1801. Videre er det fristende å anta at den O.E. som ble konf. i 1756, er d.s. som O.E. på Giloug i 1801 (dog divergens mellom annekssogn).'Børger' er vel en skrivemåte for 'Borger' (som 'Børgen' er det for 'Borgen' i f.eks. Aker), og på Borger bor i 1801 en O.E., men han er bare 14 år.Kandidaten fra 1762 kan vel være enten 1) husmannen O.E. fra Lunner, eller 2) strandsitteren/bødkeren fra Hønen i Haug. (Et poeng her kan være om denne O.E. er ført tidlig eller sent blant konfirmantene dette året? Erfaringsmessig blir bondesønnene 'rangert' før husmannssønnene, men etter embedsmannssønnene).Kand. fra 1758 stikker seg litt ut, om de to tidligste kandidatenes parallellitet med kand. i 1801 holder stikk. Om vedk. f.eks. bare var ca. 15 år i 1758, vil dette gi et fødselsår ca. 1743, som samsvarer ganske bra med 'min' O.E.s ca. 1744.Om den eneste bosatte i Lunner i 1801 (56), er d.s. som kand. fra 1758, vil han i tilfelle være meget tidl. konfirmert (ca. 13 år), noe som gjør ham mindre sannsynlig (så sant aldersangivelsene i 1801 er noenlunde riktige, selvsagt). Antallet døpte O.E. i sognet tyder jo på at flere av 1801-kand. antageligvis uansett har vært utenbygdsfra.Men om Nøkleby-kandidaten i hovedsognet var ca. 16 år i 1762, vil dette gi et f.år ca. 1746, som tilsvarer 'min' O.E.'s hustrus alder (i tilfelle er begges alder i 1801 feil). Denne kand. skal nok ikke utelukkes.Tusen takk igjen!Mvh. R.C. (rc@heimr.net)

Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Nå kan det kanskje være lurt å finne vielsene til disse her. Hvis man er heldig, vil i hvert fall noen av dem ha samme bosted ved vielsen som konfirmasjonen. Da kan man få luket ut noen.Jeg ønsker ikke å være gledesdreper, men det KAN tenkes at det ikke er en 100% match mellom forekomstene i 1801 og konfirmantene. Det har vært en del samband mellom Ringerike og nabobygdene. Noen kan ha flyttet inn og noen ut. Det samme kan tenkes å være tilfelle med noen av de som ble konfirmert på Ringerike: Det er ikke nødvendigvis sikkert at alle ble født der.Ved et lignende tilfelle av eliminasjon i disse traktene, hadde jeg god hjelp i å gjennomgå skifter. Det er mulig det kan være nyttig i denne saken også.Ekstraskatten 1762-65 kan også være til god hjelp. Det er gode manntall for Norderhov, og de konfirmantene som er funnet er konfirmert i forholdsvis nær avstand til første hovedmanntall av 1762. Det er tenkelig at foreldrene og kanskje den aktuelle Ole Eriksen bodde på samme sted også da. Evt. eldre søsken vil kunne finnes, også kan man spore familien lenger tilbake i tid i kirkeboka, evt. fra bosted til bosted.

Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...
Guest Ellef Ellefsen

Ble for kort tid siden oppmerksom på denne etterlysningen. Etter en rask titt i kirkeboka for Norderhov har jeg funnet 5 stk. Ole Eriksen døpt f.o.m. 1740 til begynnelsen på året 1750.Nr.1. Ole dpt. 31.jan.1740. Foreldre Erik Stixrud og Anne Gulbrandsdtr. Se bort fra denne, han overtok Stigsrud og døde ugift der i 1818.Nr.2. Ole dpt. 16.okt.1745. Foreldre Erik Hesselberg og Lisbeth Olsdtr. (d.v.s. Elisabeth Olsdatter fra Weistein). Overse også denne Ole, da deres sønn Ole ble Sorenskriver i Namdalen.Nr.3. Ole dpt. 18.des.1746. Foreldre Erik Rasmussen Bergseie og Birthe Gulbrandsdtr.Nr.4. Ole dpt. 25.jan.1750. Foreldre Erik Olsen Gravlimoen og Guro Olsdtr. (Gravlimoen i Ådalen).Nr.5. Ole dpt. 11.mars.1750. Foreldre Erik Rasmussen Gjemundboeie og Birthe Gulbrandsdtr. (Temmelig sikkert samme paret som var foreldre til nr. 3).Denne tiden i Norderhov er ikke lett å undersøke, da det også var stor gjennomtrekk av arbeidere her. Både ved sagbrukene og på gårdene. Mange kom til bygda, tok seg arbeid, for så å flytte ut igjen.Ved Ekstraskatte 1762 for Norderhov finner du minst 9 stykker Ole Eriksen. Trolig flere, da endel Ole'r er registrert uten patronymikon.Ellers var som du vet også Hole et eget prestegjeld på Ringerike. Men der har jeg ikke sett etter.mvh Ellef Ellefsen.

Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

Hei! Siden mitt navn er nevnt i denne debatten:Min oversikt over hva som er registrert i VRI er faktisk en oversikt over hva som er registrert i VRI (Vital Record Index VRI er en del av Familysearch) Jeg har dobbeltsjekket med cd-samlingen - og oversikten jeg har stemmer med det som står på mine hjemmesider.VRI gir - i motsetning til IGI ofte navn på fedre ved ekteskap. VRI er også kvalitativt bedre enn IGI.VRI ble - før det ble lagt søkbart på Familysearch.org - gitt ut i en CD-samling - bestående av Norge, Sverige, Danmark og Finland.Kirkebøkene for Norderhov er i sin (nesten) helhet skrevet av i og inkludert i databasen IGI (International Genealogy Index)IGI er en index over mye forskjellig - også hva som er av donerte data fra både medlemmer av 'mormoner-kirken' og andre slekts-interesserte.For å se hva som er forskjellen på donerte data og avskrifter fra kirkebøker i IGI, ser man når man klikker seg inn på den enkelte 'record' - og ser nedenfor selve registreringen. Her fortelles det om det er donert av et medlem i kirken (for eksempel) eller avskrift av en kirkebok.Laila

Link to post
Share on other sites
Guest Ellef Ellefsen

Disse CD-ene du nevner, er disse de samme som de 8 CD'er med Familysearch - Scandinavia Vital Record Index ?Kjøpte disse i sommer. Mener disse er til å stole på. (Har også IGI-kortene, kjøpt for ca. 10 år siden).CD-ene jeg har inneholder over 953.000 fødte og døpte fra Norge, samt mer enn 231.000 ekteskap. Bare synd at det er så lite registrert fra Ringerike. Så fra dette distriktet har jeg sjelden benyttet dem.Dette vart litt utenfor sjølve tråden, men lurer bare på om vi snakker om de samme CD-er?mvh Ellef.

Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

Ja, Ellef, det er det. Det er reg. av Amerikanere, så det MÅ sjekkes med originaler disse og - jeg har funnet mye feil. Alle disse redcords ligger nå på www.familysearch.org Nok om det :) Laila

Link to post
Share on other sites
Guest Ellef Ellefsen

Tillegg til innlegg (19).Har sveivet gjennom kirkeboka for Hole. Også her finnes en mulig kandidat. Døpt 19.sept.1745: 'Erich Johannsens Søn Olle'. (Mødre og faddere blir ikke registrert i denne kirkeboka før ca. 3 år senere).Men Olle's (Ole's) foreldre er temmelig sikkert Erich Johansen og Marthe Svendsdatter som ble trolovet 16.nov.1731 og viet 4.jan.1732.Forutsatt at dette er riktig hadde Ole bl.a. en bror Svend f.1732 og ei søster Birthe f. 1740. Faren ble også skrevet for Erich Holmen. Her skulle det ikke være vrient å komme lengre bakover, men ser ikke store nytten i dette før det kan bekreftes hvorvidt dette er den Ole som giftet i Sørkedalen.Ole vart i alla fall konfirmert 2.mai 1762 i Hole: 'Ole Erichen føed 1745, hvis Fader Erich Johansen boer paa en Plads under Gaarden Giesvold'.Og ved Ekstraskatten av 23.sept.1762 er som Husmannsfamilie under en av Giesvoldgardene ført: 'Erich Johansøn Husmann, Marthe Svendsdtr. Husmanns kone, Svend Erichsøn Husmanns søn, National soldat og Berthe Erichsdtr, Husmanns dtr'.mvh Ellef Ellefsen.

Link to post
Share on other sites
  • 2 months later...
Guest Robert Chr. H. Skogly

Jeg har ikke fått takket Ellef Ellefsen (som jeg også har vært i direkte kontakt med) skikkelig for oppslagene i kirkebøkene fra Norderhov og Hole. Det er dog aldri for sent!Fra materialet Ellef har gjennomsett, er det vel disse kandidatene som er mest aktuelle (på bakgrunn av fødselsår og de tilleggsopplysningene som gis):1) [Norderhov] Nr.3. Ole dpt. 18.des.1746. Foreldre Erik Rasmussen Bergseie og Birthe Gulbrandsdtr.2) [Hole] Døpt 19.sept.1745: 'Erich Johannsens Søn Olle'. (...) Og ved Ekstraskatten av 23.sept.1762 er som Husmannsfamilie under en av Giesvoldgardene ført: 'Erich Johansøn Husmann, Marthe Svendsdtr. Husmanns kone, Svend Erichsøn Husmanns søn, National soldat og Berthe Erichsdtr, Husmanns dtr'. (...) Ole vart i alla fall konfirmert 2.mai 1762 i Hole: 'Ole Erichen føed 1745, hvis Fader Erich Johansen boer paa en Plads under Gaarden Giesvold'.Ole Erichsen Gjesvold-eie er vel ikke gammel nok til å bli oppregnet sammen med sine foreldre ifm. ekstraskatten 1762 - samme året som han blir konfirmert?Av 'min' Ole Erichsen fra Aker sine egne barn, er det ikke navn som peker direkte til noen av disse kandidatene (dog Erik og Berthe).Robert Chr. H. Skogly, Bærum ( rc@ager.no )

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.