Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Hanne Heen

[#15808] Slekten Holtermann

Recommended Posts

Guest Hanne Heen

Er det noen som vet om det er utgitt en slektbok for familien Holtermann. Det jeg har funnet ut er at Margrethe K. Wig, født ca. 1692 i Ørsta, Møre og Romsdal, hun ble gift med Hans H. Holtermann og de skal være starten på en miltærslekt ved navn Holtermann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Hei. Det er skrevet endel om Holtermann se f.eks. Scheel oversikt over slektslitteratur http://home.online.no/~cfscheel/SL-HO.HTMFroøvrig har jeg ganske mange Holtermann i min base, har du litt mer om hva du leter etter ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hanne Heen

Jeg holder på å samle en slekt fra Ørsta på Sunnmøre. Slekten heter Brudevoll, og der kommer Margrethe inn, om hun er stammor til militær slekten Holtermann som det sto i en bok, er jeg ute etter hele slekten for å få etterkommerne av Brudevoll slekten på plass.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Vet du noe mer om Hans H. Holtermann, når han er født, fødested, død, gift yrke/militær grad ? En militærslekt finner du vel også hos Ovenstad, som jeg ikke har tilgjengelig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Du må slå opp i litteraturen, Hanne! I Bjørn Jonson Dale: 'Ørstingar I - Ættebok for Ørsta 1600-1900' (1996) finn du Margrete Knudsdt (Wig) 1692-1743 under garden Ørstavik (Vik) med tilleggsopplysninga 'gm borgar Hans Henriksen Holtermann, Djuvik i Borgund'. Fra dette punktet kunne du ha gått til Ragnar Øvrelid: 'Borgund og Giske III - Gardssoge Sula - Godøya - Giske - Valderøya' og slått opp på Djupvik. Du kunne også ha slått opp i Morten Hansen: 'Norske Slektsbøker'. Det er i grunnen pussig at alt dette kan ha gått deg hus forbi. Dessutan: Eitt av årsskrifta til Aalesunds Museum gjeld strøka Brunholmen og Molja i Ålesund (1987). Der står nesten alt som er kjent om Hans Holtermann, som eigde herregarden Giske - og restaurerte marmorkirka der - og som endte som godseigar på Austråt i Fosen. Ellers har 'slekten Brudevoll' fra Ørsta for lenge sidan fått si eiga 'bok', men dette visste du vel...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Dessutan - og dette heldt eg på å gløyme - finn ein nesten alt om 'slekten Brudevoll' sin genealogi sidan slutten av 1500-tallet til først på 1900-tallet i ættebøkene mine for Ørsta 1600-1998. Det veit du kanskje med? I så fall treng du bare å skrive av opplysningane i disse bøkene. I så fall veit du også at det slett ikkje er visst at 'militærslekten Holtermann' (ei militærslekt som neppe har funnest) ikkje stammar fra Brudevoll (no: Brudavollen) i Ørsta.For dei uinnvigde kan eg opplyse at Brudevoll er ein einbølt gard som blei skilt ut fra Barstad sist på 1500-tallet - ein gard der samme slekta satt i nær 400 år. Husa på garden står enno, og utgjør bygdemuseet i Ørsta. Folket fra Brudevoll var alltid framståande mellom ørstabøndene, og dei gjorde seg gjeldande på mange vis, både som bygdetillitsmenn, handverkarar og handelsmenn. Det er skreve hundrevis av sider om denne ætta, også om avleggaren Hilmar Bru de Wold 1842-1912, plantasjeeigar og oberst i Sør Afrika, og son av hattemakaren Hans Torkelson Brudevold (1810-46) i Trondheim og sidan Ålesund. All litteraturen skal i det minste vere tilgjengelig på Aalesunds Bibliotek, som - så vidt eg veit - enno er i funksjon.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Militærslekta Holtermann, kan det være etterkommerne etter Henrich Holtermann,f.1650 i Rotenburg, d. 1730 i Bergen det vises til ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hanne Heen

Takk for innleggene både til Knut og Bjørn. Jeg har foreløpig ikke noe mer tilgjengelig om Holtermann enn det jeg nevnte først. Men fikk jo ganske mange tips fra Bjørn Jonson Dale, noe som også var grunnen til at jeg legger ut temaet på debattforum. Bøkene til Bjørn Jonson Dale har jeg omtrent lånt regelmessig det siste året, så takk for de bøkene Bjørn de har vært virkelig til stor hjelp. Regnet faktisk ikke med at det var noe særlig å finne av sleksopplysninger i Borgund og Giske bøkene, som i mine og sikkert mange andres øyne er elendig når det gjelder slektsinformasjon. Det er jo bøker som er skrevet og utgitt som gårdshistorie. Jeg vet også at biblioteket i Ålesund eksisterer fortsatt, men det er ikke alle der som har like lett i å finne frem i det man ønsker. Og tiden til å stikke innom der er jo noe begrenset. Morten Hansens bok 'Norske slektsbøker' var jeg faktisk ikke klar over og heller ikke artikkelen i Årsskriftet til Aalesund Museum, det er jo slikt man håper å bli tipset om. Synes ikke det er så rart at dette har gått meg 'hus forbi', jeg er som nevnt tidligere ganske fersk i dette, begynte først for 3 år siden og anser det som jeg har et langt stykke igjen å gå før jeg er bevandret i all litteratur som har med slektsgransking å gjøre. Jeg har i grunnen de siste åren vært fast gjest ved bibliotekets leseapparat for mikrofilm hver lørdag, men timene går alt for fort, og stengetiden er jo kl. 15.00. Jeg er klar over boken som er utgitt om Brudevoll ætten, til tider litt problematisk å finne ut av, men jeg har nå fått lagt inn den i mitt program. Men den boken er jo bare en brøkdel av slekten, og Ørsta bøkene omfatter vel heller ikke alle, jeg prøver å lokalisere flest mulig og har hoppet mellom bøkene for hele Sunnmøre, men er allikevel ikke halvveis regner jeg med. Har for å nevne det ikke tenkt å gi ut noen bok, tror det ville blitt alt for omfattende, men det er veldig morsomt å se hvor langt man kan komme. Innspillet til dette fikk jeg forresten fra en annen, jeg skulle bare være behjelpelig med å samle informasjon, og hva han vil gjøre med det til slutt blir hans sak, pr i dag utgjør denne ætten ca. 600 A4 ark når jeg skriver ut etterkommer rapport i mitt program, og når man da ikke er lenger enn 'halvveis' vet jeg i grunnen ikke hva det kan brukes til, men det er 'kjekt å ha' som noen har sagt før.Om Bjørn Jonson Dale kunne være så snill å sende meg en mail privat på hheen@c2i.net, så hadde jeg noe annet jeg gjerne ville spørre ham om.Den Henrich Holtermann, født 1650 som Knut nevner kjenner jeg ikke til, men Bjørn vet vel mer om han også tenker jeg.Med hilsen og takk for hjelpen fra Hanne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Det er jo flott om Bjørn Jonson Dale har mer oversikt over slekten enn vi har. Det er vel ingen grunn til å anta at det dreier seg om to slekter ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Eg har ein del tilleggsopplysningar om Brudevollslekta (i Ålesund og USA) som eg gjerne overlet til Hanne og andre interesserte.Holtermannslekta er grundig utgreidd (fram til kring 1900) av O Holtermann: Slægtsbog for familjen HOLTERMANN (Trondhjem 1902). Visse nye opplysningar er komne til sidan då - og, ikkje minst, 4-5 nye ættledd (t.d første barnebarnet mitt, fødd i fjor).Som ein kuriositet kan eg nemne at ålesundaren Hans Henriksen Holtermann (1709-81) og Margrete Knudsdt Wig (1692-1743) var foreldre til Knud Henrik Holtermann (1737-1815), som endte sine dagar som høgsterettsdommar og konferensråd i København. Denne guten, også fødd på Brunholmen i Ålesund som faren, var oppkalt etter morfaren, Knud Nilssen Wig, lensmann i Ørsta og borgar av Bergen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Knut: Det ligg mykje Holtermannstoff her i Brukarforumet. Fyll inn ''Holterman'' i søkefeltet oppe til høgre, og - vips! - så ligg lenkene klare.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Den agnaiske linjen 'bak' Knud HH ser slik ut: Coert Holtermann (f.1620, Rothenburg, Hannover, Tyskland), Henrik Holtermann (Rothenbujrg 1650 - Bergen 1730), Henrich Holtermann (Bergen 1683 - Ålesund 1728), Hans Henrik Holtermann (1709-81), Knud Henrik Holtermann (1737-1815) (datter: Ursula Beate Holtermann f.1782).I denne linjen er det ingen offiserer. Offiserene kommer nok fra HHH (1709-81) sitt 2. ekteskap med Ingeborg Catharine Hagerup (1730-96), hvis 7 av 12 barn levde opp, og hvorav minst 3 var offiserer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Dale Svendsen

hei, om det skulle være av interesse, så har jeg etterslekten til ene sønnen til Hans Henriksen Holtermann(1709-1781)og hans andre hustru Ingeborg Cathrine Hagerup: Markus Fredrik Bang von Holtermann 1775-1853. Tor.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hanne Heen

Takk skal du ha for tilbudet Tor, men først er jeg nok interresert i etterkommere av Hans H. Holtermann og hans kone Margrethe K. Wig, siden det er hennes slekt jeg arbeider med. Hanne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Holtermannslekta er grundig utgreidd (fram til kring 1900) av O Holtermann: Slægtsbog for familjen HOLTERMANN (Trondhjem 1902).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Erik Døving

Denne boka finn du på Universitetsbiblioteket i Trondheim, samt på Nasjonalbiblioteket:Etterkommere av Markus Fredrik Bang (von) Holtermann (1775-1853) og Jannicke Georgine Tyrholm (1771-1807), Wilhelmine Augusta Rohleder (1792-1872) / [utarbeidet av Slekters gang, Elin Grubba Rabben]. Forfatter: Rabben, Elin Grubba Bind nr: Slekt skal følge slekters gang- Trykt: Gimse : Slekters gang, 2000. 129 siderLykke til!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Erik Døving

Meir frå U.bibl i Trondheim:Tittel: Slægt-Tavle : Hans Holtermann. Forfatter: [Holst, Christian] Trykt: [Christiania], [1881]. Sidetall: 1 fold. bl. : ill.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Erik Døving

U.biblioteket i Bergen:Tittel: Slægten Holtermann. Forfatter: Holst, Christian Trykt: , .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hanne Heen

Hei, Tusen takk for tipsene, de jeg var ute etter er allerede på plass. Men man vet jo ikke hva man kommer over senere. Takk igjen ! Hanne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jarl V. Erichsen

Henger på et spørsmål her, som sikkert også kunne passet under andre debater med stikkord Holtermann:Fikk tak i et koselig brev fra 1872 der en far - 'P. Holtermann' som skriver sitt brev i Trondheim, skriver til sin kjære datter - 'Fru Hanna Lied' på Strandi prestegård. I brevet omtales med kjærlig bekymring også (datteren?) Alise.Hvem er disse?- Jarl -

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jarl V. Erichsen

FamilySearch og FT 1875 hjelper meg videre på egen hånd.Peter Christian Tyrholm Holtermann (1802-1887) gm Fredrikka Dorthea Rambech (1804-1873) var foreldre til i alle fall seks barn. Deriblant Hanna Tyrholm Holtermann (f 1830). Hun ble - fortsatt etter FS - gm Fredrik Mollerop Lied. P. Holtermann var i 1875 'pastor emiritus' i Trondheim (FT 1875).- Jarl -

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Endre Holten

Peter Chr. Tyrholm Holtermann var sogneprest i Kvernes på Averøya 1827-46, da han ble res.kap. til Vor Frue Kirke i Trondheim, og sogneprest til Oppdal 1855. Han har skrevet boka 'Erindringer fra Kværnes Prestegjeld 1828-1878' der han forteller litt om sin familie, og mye om sitt virke som prest og politiker. Mvh. Endre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jarl V. Erichsen

Flott & takk.Det brevet jeg har tyder på at han var en ordets mann.Forresten regner jeg med at Alise neppe er datter/søster, for i følge FS hadde de ei jente med dette navnet som døde liten. Derimot bor det i 1875 en husbestyrerinde med dette navn hos PH, med merknaden 'forsørges som søster af husfaderen'. - Jarl -

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Endre Holten

Peter Chr. Tyrholm Holtermann, f. på Skjerdingstadhaugen i Melhus, var sønn av kapt. Markus Fredrik Bang Holtermann og kona Janecke Jørgine, f. Tyrholm. Gift 1829 m. Fredrikke Dorthea Rambech, f. i Meldal. Seks barn: a) Hanna Tyrholm, f. 1830, g.m. Fredrik Møllerop Lied fra Steinsvika, Averøy, f. 1831, d. 1884 på Gaustad Asyl. Sogneprest i Alta og i Sogndal Ryfylke. Prost i Ryfylke. b) Anders Rambech, f. 1833, kjøpmann i Trondheim, g. m. Abel Margrethe Christine Carstens. c) Nils Stockfleth Schultz, f. 1835, g.m. Marit fra Oppdal. Utskiftningsformann og gbr. på Sluppen ved Trondheim. d) Johanne Rambech, f. 1837. e) Louise Schultz, f. 1843. f) Marcus Fredrich Wilhelm, f. 1847. Disse tre døde i ung alder.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.