Jump to content
Arkivverket

[#15946] Glassfabrikantslekta Bertling


Guest Trond Lunde

Recommended Posts

Guest Trond Lunde

Søker opplysninger om glassfabrikant Mathias Bertling, f. på Hadeland o. 1816, gm. Mari Jakobsdatter, f. på Ringerike o. 1816. i 1865 bor de på Berger glassverk i Eidsvoll Barn: 1. Fredrik, f. i Ribe, Danmark 1838, gm. Dorthea Andrasdatter 2. Abrahamine, f. 1843, gm. Gullik Kristoffersen Brustad i Hurdal 2. Kaspara, f. på Hadeland 1846, gm. Karl August Kristiansen fra Hurdal 4. Petter, f. i Trondheim 1850 5. Carl, f. i Trondheim 1853 6. Hans Conrad, f. i Trondhjem 1856 7. Martin Julius, f. i Trondheim 1858 Mathias bor ikke i Eidsvoll 1875

Link to comment
Share on other sites

Guest Anne Minken

Mathias Bertling ble født på Hadelands glassverk i 1817. Foreldrene var glassblåser Fredrik Bertling og Abelone Stalberg. I 1835 reiste Mathias sammen med flere andre norske glassverksarbeidere til Conradsminde glassverk ved Aalborg. Der giftet han seg i 1837 med Marie Jacobsdatter Giørud (muligens fra Gjørud i Norderhov). Den eldste sønnen Johan Frederik ble født samme år. Familien vendte tilbake til Hadelands glassverk i 1838 og bodde og arbeidet der fram til 1850. Da flyttet de til Aasnæs glassverk, Beitstaden i Namdalen. Familien bodde i Beitstaden i alle fall fram til 1859. Det året ble datteren Abrahamine konfirmert og den yngste sønnen Martin Julius døpt i Beitstaden. Fra Beitstaden flyttet de til Berger i Eidsvoll. Da Berger glassverk ble nedlagt i 1872, flyttet familien trolig videre til glassverket i Larvik.I tillegg til de barna du nevner, hadde Mathias Bertling også to sønner født på Hadeland som døde som små + en datter Maren Oline født på Hadelands glassverk i 1841. I 1865 bodde Maren Oline på Hafslund glassverk i Skjeberg. Hun var gift med glassblåseren Gustav Hetty.Mathias Bertlings far, Fredrik Bertling, var født i Göteborg (Örgryte) 16.5. 1766. Foreldrene var glassblåseren Johan Rudolph Bertling og Britta Nazen. Familien flyttet til Norge (Biri glassverk) i 1770. Fredrik Bertling giftet seg på Biri med Berit Olsdatter i 1789. Dette ekteskapet var så vidt jeg vet barnløst. I 1802 reiste Fredrik B. sammen med flere andre glassblåsere fra Biri til Höganäs glasbruk i Väsby i Skåne. Berit Olsdatter døde der 17.2.1803 av ”trånsjuka”. Ekteskap nr. 2 med Abelone Stalberg ble trolig inngått i Skåne. En del av glassblåserne fra Biri ble boende i Skåne, men Fredrik Bertling vendte nokså snart hjem igjen. Hans to eldste barn ble født på Biri i 1804 og 1805. Deretter arbeidet han noen år ved Gjøviks glassverk i Vardal (to barn født 1809 og 1812). Fredrik Bertling døde som pensjonist på Hadelands glassverk i 1842. Kona Abelone døde i 1849.Johan Rudolph Bertling (farfar) døde på Biri i 1789. Alderen ble da oppgitt til 73 år, dvs at han var født ca 1717. Han skal ha arbeidet på Limmareds glasbruk før han flyttet til Göteborgs glasbruk i 1764. Hans kone døde på Biri i 1782. I kirkeboka er hun kalt Birgitha Margretha Bertling, og alderen ble oppgitt til 45 år. Trolig var hun noe eldre. Den eldste sønnen, Christopher, var født ca. 1761.Ifølge Fogelberg og Holls oversikt over tyske glassblåsere i Sverige kom to glassblåserbrødre, Johan Rudolph og Johan Jobst Bertling fra Carlshafen i Hessen til Björknäs glasbruk utenfor Stockholm i 1735. En av disse var trolig ”vår” Johan Rudolph Bertlings far.Abelone Stalberg var født på Biri i 1784. Hun var datter av glassblåseren Henrik Stalberg og hans første kone Maria Magdalena Dischler. Abelones foreldre giftet seg i 15.8.1773. Henrik Stalberg kom trolig fra Tyskland til Norge en gang mellom 1768 og 1773. Etter aldersangivelsene ved folketellingen 1801 og ved begravelsen i 1822 var han født ca 1751. Maria Magdalena Dischler var født 1751 på Kosta glasbruk i Småland og døde i 1788 på Biri. Hennes foreldre var Abelone Filion (datter av Johan Filion og Anna Maria Faster) og Johan Bartholomeus (Berthel) Dischler. Familien kom til Norge fra Kosta i 1753, først til Nøstetangen og deretter til Hurdal i 1755/56.

Link to comment
Share on other sites

Guest Gitte J. Martinsen

HeiHar du sett at det finnes en Julius Berthling f 1858 i Trondhjem, glassblaaser, husfar og oppført med kone og mange barn i Moss ft-1900?Jeg mener at jeg har hørt at min far jobbet sammen med noen Berthling på Moss Glassværk på 1960-1980 tallet, det er dessverre revet idag.mvh Gitte J. Martinsen

Link to comment
Share on other sites

Guest Trond Lunde

Takker for nyttige innspill. Har du noen kildehenvisninger, Anne ? Jeg fant en Johan Fredrik Bertholin, f. i Beitstad 1824 og sønn av Johan Bertholin, gift i Hurdal kirke 26.01.1847 Marte Marie Wilhelmsdtr. f. Hurdals Verk 1821, datter av Wilhelm Fangel. Da sønnen Rudolf ble født 18.12.1848 er han skrevet som glassblåser Johan Fredrik Bertling. Han døde 28.05.1857, 32 år

Link to comment
Share on other sites

Guest Geir Thorud

Kilder hva gjelder Biri og Gjøvik finner du noen av på www.slektshistorielaget.no - men du treffer en lakune i Kirkebøker Biri 1789-1814.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anne Minken

Jeg har gjennomgått kirkebøker for Biri, Vardal og Jevnaker fra glassverkene der startet opp og fram til 1865. For Biri i perioden mellom 1789-1814 og for Hurdal før 1777 har jeg brukt Lassens avskrifter av kirkebøkene som finnes på riksarkivet.Opplysningene om Mathias Bertlings opphold i Danmark bygger på inn- og utflyttingslister fra Conradsminde glasverk som jeg har fått tilsendt fra en dansk slektsgransker. Det er i en av disse listene at Marie Jacobsdatter er kalt Giørud.For reisen til Beitstaden bygger jeg på utreiseprotokollen for Jevnaker som ligger på Digitalarkivet. Her er Mathias kalt Berbom, men det kan ikke være tvil om at det er riktig familie.For Aasnæs glassverk bygger jeg på en bok av Marit Holien og Jens Anton Andersen: Fra glassverktida i Namdalen:Aasnæs Glasverk 1813-1883, Namdal historielag 1987 samt på opplysninger fra slektsgranskeren Inger Marie Hanssen som har arbeidet mye med Aasnæs glassverk.For Fredrik Bertlings opphold i Skåne bygger jeg på artikkelen ”Kring den första glasbruksanläggningen i Höganäs 1801-1808” av Torbjörn Fogelberg i Kullabygd, Kullens hembygdsförenings årsskrift. Helsingborg 1969. Opplysninger fra husförhor i Väsby fra den svenske slektsforskeren Anders Berg på Anbytarforum samt opplysninger fra kirkeboka for Väsby som er lagt ut på nett i Demografisk Databas för Södra Sverige.Når det gjelder de første Bertlingene i Sverige bygger jeg på Fogelberg og Holl: Wanderungen deutscher Glashüttenleute. Växjö, Smålands museum 1988.Fredrik Bertlings dåp har jeg funnet i kirkeboka for Örgryte. Familien Bertling fikk også en datter i Göteborg i 1769 og dukker først opp i kirkeboka for Biri (fadder) i 1770.Bertlingene i Hurdal er etterkommere etter Fredriks eldre bror Johan Christopher Bertling.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...
Guest Torun Sørli

Etter hva jeg kan se er ikke Mathias fødselsdato fremkommet, dette er hva jeg finner i forbindelse med hans konfirmasjon: Jevnaker kirkebok s. 273, nr. 5 i Lunner kirke 23.9.1832, drengen Mathias Bertlin født 12.5.1817, sønn av Glasarbeider Fredrik Bertlin. 'Læst Forklart og Bibelhistorie?' Vacc. af Prost Stenersen med attest 12.7.1819.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anne Minken

Siden sist (2003) har jeg vært i kontakt med en Bertling-etterkommer, og i den forbindelsen har jeg både fått og funnet en del flere opplysninger om glassblåserslekten Bertling.Dåpsdatoen som Torun oppgir fra konfirmasjonsinnføringen i kirkeboka, stemmer med de opplysningene jeg har fått. Jeg har også fått vite at ekteskapet mellom Fredrik Bertling og Abelone Stalberg (foreldrene til Mathias Bertling) ikke ble inngått i Skåne som jeg antok, men på Biri 15.11. 1803, dvs. etter Fredrik Bertlings tilbakekomst fra Höganäs.I boka Glasmacher-Sippenbuch (Klaus Kunze 2000) har jeg funnet opplysninger om Johan Rudolph Bertling som var den første glassblåseren fra Bertling-slekta i Norge. Johan Rudolph Bertling var født i Weissehütte 7.4.1721 og døpt i Oedelsheim 2.5.1721.Foreldrene var speilglassblåseren Johan Jost Bertling og Anna Maria Henckelmann. Fadder ved dåpen var Johan Josts bror, Johan Rudolph Bertling. Oedelsheim ligger i Hessen, litt sørvest for Bad Karlshafen.Vi vet fra svenske kilder at brødrene Johan Jost Bertling og Johan Rudolph Bertling (d.e.) var ved speilglassverket Björknäs rett utenfor Stockholm fra 1734/1735. Johan Jost med familie flyttet videre til Limmareds glasbruk i Södra Åsarp i Älvsborgs län. Dit kom de rundt 1744.Johan Rudolph Bertling (f. 1721) giftet seg i desember 1750 med jungfru Brita Nassen. Vielsen fant sted i Tranemo som var nabosognet til Södra Åsarp. Bruden var datter av organisten i Tranemo, Andreas Nasseen (Nassen/Nazen). Paret hadde flere barn til dåpen i Södra Åsarp i perioden 1751 – 1762. Sønnen Christopher ble trolig også født der, men kirkeboka har en lakune 1759 – 1760. De tre øvrige barna vi kjenner fra norske kilder, Fredrik, Gertrud og Anna Christina er alle født i Göteborg. Ved flyttingen til Norge i 1770 ble minst ett barn, sønnen Johan Göstav f. 1753, igjen i Göteborg.Jeg har ganske god oversikt over Christopher, Fredrik og Gertrud Bertlings videre levnetsløp ved norske og svenske glassverk, men har bare ett lite spor etter Anna Christina Bertling, døpt i Örgryte 18.8. 1769 og konfirmert på Biri i 1783. En Anne Christine Bertlin gift med musketer Johannes Hansen hadde 5.4.1811 en datter til dåpen i Akershus slottsmenighet. Barnet fikk navnet Berthe Maria. Familien bodde i Møllergaden. Er det noen som vet mer om denne familien?

Link to comment
Share on other sites

Guest Torun Sørli

Jeg må tilstå at debatten ang. Bertling gjør at man blir nysgjerrig på sammenhengen og sjekker gamle og nye notater ektstra godt! Mirgitha figurerer forøvrig med navnet Mirgitha og Birgitha. Jeg har også tilleggspørsmål ang. denne slekten. Jeg finner en Johan Fredrik Berholin som ble født i 'Bedstaden' ca 1825, han er sønn av Johan Bertolin. Johan Fredrik inngår ekteskap i Hurdal i 1847 med Marthe Marie Wilhelmsdatter Fengel. Det ser forøvrig ut til at den samme Johan Fredrik dør på Hurdal i 1857. Spørsmålet mitt er: kan noen bekrefte dåpen ca 1825 i Beitstaden (som fremgår både av dødsmelding og alder ved vielse). Hva var morens navn?

Link to comment
Share on other sites

Guest Inger M. Hanssen

Hei.Denne Johan Fredrik må vel være han som er døpt i Beitstaden (Namdalseid) i 1824. Johan Teodorius døpt samme år.Far er Johan Rudolph Christophersen Bertling, han var 24 år da han kom hit til Aasnæs glasværk i 1819 gift samme år med enke Johanne Christine Normand 29 år fra Trondhjem. Ho døde i 1826 på Aasnæsset.Hilsen Inger

Link to comment
Share on other sites

Guest Anne Minken

Hei Torun, dette med Mirgitha er nok en skrivefeil. Ved giftermålet og ved barnas dåp er Johan Rudolph Bertlings kone kalt Brita. Ved begravelsen i Biri 1782 finner vi navnet Birgitha Margretha. Jeg har lett etter dåpen hennes i Tranemo og har funnet følgende: ”24.januar 1730 christnades organisten Andreas Nassens lilla dotter Brigita.” Jeg har ikke funnet noen Birgitha Margretha. Men kirkeboka for Tranemo er ganske vanskelig å lese. Jeg har kontakt med en svensk slektsgransker som finleser den akkurat nå. Hun har lovet å gi meg beskjed hvis hun finner noe mer.Johan Rudolph Bertling som flyttet til Beitstaden i Nord-Trøndelag var en sønnesønn av Johan Rudolph f. 1721 og Brita. Han var født på Biri i 1795. Foreldrene var Christopher Bertling og Anichen Filion. Ekteskapet med Johanne Christine Norman ble inngått i Beitstaden 22.8.1819, og den eldste sønnen Christian Andreas ble født 20.10.1819. I 1822 fikk paret en datter, Anne Sophie. Jeg har ikke notert fødelsdatoen for barn nr. 3, Johan Fredrik, men FamilySearch IGI har fødselsdatoen 23.4.1824.For øvrig må jeg få korrigere en feil i innlegg 9. Johan Rudolph Bertlings fødested Oedelsheim ligger litt sørøst for Bad Karlshafen, ikke sørvest som jeg skrev.Mvh Anne

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.