Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest David Widerberg Howden

[#15958] Forvalter WIDERBERG på HAKADAL .

Recommended Posts

Guest David Widerberg Howden

Hei kan noen hjelpe meg å finne min 3xTippoldefar Nicolaus(Niklas)Magnus Widerberg i folketellinger,skattelister,innvandringsregister O.L.jeg har funnet ham i folketellingen for 1801 da var han Ungkar og 24 år han var født i 1777 i Småland i Sverige,Han var forvalter på verket frem til sin død i 1841.Hvis noen har noen opplysninger om han uansett hva-så hadde det vært kjempefint!-Spesielt ønsker jeg få greie på når han kan ha kommet til Norge.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Larsen

Ifølge s. 130 i Bygdebok for Nittedal og Hakadal, bind II (Hakadal) av Birger Kirkeby (1968): Avsnitt XI under Burås): Forvalter (ved Hakadals verk) Nicolaus Magnus Widerberg fra Värmland 27/3-1777 - 18710-1841 g m Else Margrethe Lerche 22/5-1777 - 11/8-1850, ble eier i 1822 og dreiv garden for egen regning...Har du lest boka? Etterfølgeren var svigersønnen..Jeg har nettopp sett på 'Forhörslengder' i arkivet i Karlstad ([url="http://www.ra.se/vla/>http://www.ra.se/vla/) vedrørende folk født i Värmland. Der kan du nok finne mer info. Men ellers bor det jo noen Widerberger i Oslo, som kanskje vet noe mer.. Og så har vi Nittedal historielag (

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest David Widerberg Howden

Ja jeg har nok lest bygdeboka-men Forvaltern var nok ikke fra Värmland han var fra Småland. Takk for linken til historielaget-og takk for linken til forhörsregisteret.Alle som er født med slektsnavnet Widerberg i Norge i dag er etterkommere etter min Oldefar. Så jeg kjenner nok til Widerbergene i Oslo.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest David Widerberg howden

For de som er interessert i historie om Hakadal verk-så skal det nå snart gis ut en bok angående Hakadal verk og forvalter Widerberg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Ettersom min TT-oldefar August Chr. Baumann arbeidet ved Hakadals Verk en del år omkring 1802-1812, er jeg meget interessert i denne boka. Hvem er det som skal utgi den?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest David Widerberg Howden

Den er ikke utgitt helt ennå-men alt er ferdigskrevt nå-mangler bare å få trykket den-den blir utgitt av Hakadals historieforening. hvis du sender meg ditt navn og e-postadresse til min e-post dawidhow@hotmail.com skal jeg prøve å få skaffet deg boken så snart den blir utgitt. Forfatteren er Bjørn Magnus Elgstøen(etterkommer av den siste smden på verket!)Hadde vært svært interessant om du har hørt noen historier angående bruket eller forvalteren-er interessert i alt mulig av informasjon!Vet du hva din TT-oldefar jobbet med på verket?.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Hei, David! Min TT-oldefar var vel nærmest forvalter han også, skjønt jeg er ikke sikker på tittelen. Noen kilder omtaler ham som bestyrer. Dessverre er det ingen familietradisjoner eller historier fra tiden på Hakadal såvidt jeg vet. Men jeg gleder meg å lese litt mer om dette verket.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest David Widerberg Howden

Hei Knut boka er blitt på 80 sider A4 format og med hard perm.den prøvetrykkes nå i disse dager. og blir iallefall ferdig før jul-tror jeg!.Gleder meg storslagent!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Den boka høres interessant ut. Hvor langt tilbake i Hakadal verks historie går den?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest David Widerberg Howden

Hei , har ikke boka(første kladden) foran meg akkurat nå. men det jeg vet er:boka dreier seg om verket,fra den spede begynnelse til slutt. -om eierne Wedel Jarlsberg og Løvenskiold. -om noen av de som hadde sitt daglige virke på verket. -om slekta til forvalter Widerberg. -og en god del stoff om hva de produserte der på verket.-vi har gravd oss gjennom all tilgjengelig informasjon på riksarkiv ,hos Løvenskiold ,bygdearkiver og div. private samlinger.,men det dukker stadig opp mer!-og hvem vet om noen år har vi kansje fått samlet inn så mye mer informasjon at vi nesten må gi ut et bind til?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest David Widerberg Howden

Hei ja det eldste dokument som nevner Hakadal verk(Hadelands jernværk) er fra 1540 ,ifølge et dokument fra 1623 skal dette verket være det eldste jernverk i landet!. nevnes også i jordeboken for 1578

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Kåre Solberg

Jeg har ingen opplysninger om din 3xTippoldefar Nicolaus(Niklas)Magnus Widerberg som var forvalter på Hakkadal Verk til sin død i 1841.Derimot søker jeg opplysninger om Christian Anker som med familie bodde på Rotnes (Nittedal) 1839-1856, Lenke Anker var først forpakter, senere eier. [Geir Kamsvaag Berntsen (3) i tema 25318]I studentmatrikkelen heter det om ham: ” Nærværende Stilling: Casserer over det Ankerske Broderbørns Midler i Nittedalen.” Var det noen forbindelse mellom Hakadal jernverk og Rotnes hvor Chr. Aker var forpakter? Hadde han noe å gjøre med forvaltningen av jernverket?Hadde ”det Ankerske Broderbørns Midler i Nittedalen” noe å gjøre med ” Det Ankerske fideikomiss”?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Leif: Det Ankerske Fideicommis gikk vel nærmest konkurs i 1823. Det tok imidlertid mange år å gjøre opp dette boet, og da arbeidet ble avsluttet i 1832 klarte Anker-familien å berge verdier for ca. 1 mill. kr. Disse verdiene ble plassert i et legat som ble kalt 'De Ankerske Broderbørns Midler'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

For ordens skyld, Christian Anker hadde først fra 1848 tilknytning til overnevnte da han dette år ble regnskapsfører for 'de Ankerske Broderbørns Midler'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Kåre Solberg

Knut og Geir. Jeg tar med den videre diskusjon om dette tilbake til hovedtemaet Lenke men jeg skulle gjerne høre fra David om Christian Anker er nevnt i boken om Hakadal Verk!Leif Kåre

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest David Widerberg Howden

Ja nå er boken trykket ferdig-og jeg venter på å få den i posten,jeg gleder meg -innmari til jeg får se resultatet!. ----------- Da Bernt Anker i 1798 kjøpte Hakadal jernverk må han ha ansatt min forfader forvalter Widerberg.Da Bernt Anker døde i 1805 bestemte han at eiendommene hans skulle forvaltes av det Ankerske fideikomiss-dette gikk derimot konkurs i 1819. Da tok Peder Anker over Hakadal jernverk for 67.500 speciedaler. da han døde i 1824 tok hans svigersønn Grev Herman Wedel Jarlsberg kontrollen over verket.-Peder Anker ble statsminister for Norge i Stockholm og. -Grev Herman Wedel Jarlsberg ble finansminister.så Widerberg fikk frie tøyler som forvalter og måtte tidlig styre verket. han var jo bare ca 21-23 år da han kom til verket.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Vet du om det i boken er nevnt noe om Hans Gadzman som var masmester ved Hakadals verk rundt 1700 (bl.a. nevnt i 1701-manntallet)?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest David Widerberg Howden

Hei,nei det vet jeg ikke helt ennå-har ikke fått tilsendt boka ennå-men skal sjekke det opp!Hadde jo kansje vært kjekt å prøve å samle inn navn på de som jobbet på verket samt hva de drev med. arbeidet de gjorde og bilder av verktøyet de brukte.noe av dette kan jo være kan bli brukt i en senere utgivelse av en bok nr 2?.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest David Widerberg Howden

Om A.C.Baumann står det ganske mye om , Men Hans Gadzmann kan jeg ikke huske å ha sett. dreier seg jo mest om tiden rundt min forfader men det står også en god del om tiden på 1700 tallet også,et tillegg med bilder av ovner som er produsert der og mye annet.Nå har jeg fått boka og det er bare å si ifra så kan jeg sikkert gi informasjonen videre til forfatteren.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gine Olsen

Finns det i boka nevnt noe om Søren Petersen Løchstør som var fullmektig på Hakadals Verk (som hans svigerforeldre hadde) da han 4/2-1702 fikk kongelig bevilling som prokurator for alle Over- og Underretter i Norge. Praktiserte i Christiania for et stort klientel. Han var gift med datteren på verket, Else Larsdatter Robsahm.Med vennlig hilsen Gine.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest David Widerberg Howden

Det sår nevnt at mange av masmesterne på Hakadal verk kom fra Sverige,det blir nevnt hvor viktige disse og masovnen var i produksjonen-men det står ikke nevnt noen navn,det står noe om Robsahm her,men den perioden er nok ikke blitt lagt så stor vekt på denne gangen,men hvis det kommer en bok nummer 2 en gang så blir nok denne perioden bedre belyst?.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Larsen

Hei Gine! Søren Løchstøer er i hvert fall nevnt noen steder i bygdeboken jeg nevner i innlegg 2. Men det vet du kanskje.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

David: Har du sett om en hammersmedsvenn Jan Ha(n)e er nevnti Widerberg-boka? I ft. 1801 bor han i 'gard' nr. 136 og er 21 år. Han var sannsynligvis svensk han også. Jeg er særlig interessert i om han i så fall er utstyrt med farsnavn/patronym.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gine Olsen

Hei, Kari! Så ikke dit svar før nå, men jeg har øyeblikkelig bestilt bygdeboka!Takk!Med vennlig hilsen Gine

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.