Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest knut fasting

[#16105] Presten Johan Støren, pleiesønn hos Bendix Friis

Recommended Posts

Guest knut fasting

Johan Johansen Støren, 1715 - 1792 i Soknedal, prest til Hitra og prost til Stjørdalen. Han ble farløs i 1718 og i 1725 ble han pleiesønn hos Bendix Absalonsen Beyer Friis. Hans foreldre oppgis å være Johan Johansen og Margrethe Olsdatter Steenbroen. Hennes foreldre er Ole Steenbroen, død 1709 og Ane Steenbroen, død 1709. Johan Johansens bakgrunn er ikke kjent.Det må vel ha vært forholdsvis uvanlig at presten tok til seg pleiebarn fra almuen og bekostet utdannelse og man har derfor spekulert på om det var et eller annet slektskapsforhold mellom dem.Det har også vært lett etter en forbindelse til en tidligere Støren-familie gjennom sogneprest Isogæus og Kirsten Nilsdatter Støren.Er det noen som kjenner til hvor det kan finnes kildemateriale, eventuelt selv har opplysninger som kan Belyse saken ?Alle råd mottas med takk !; o} Knut F

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Skjerve

Jeg refererer fra Erlandsen : Stjørdalen Præstegjeld side 337:'Johan Støren, født 20. Jan 1715 på Mensalgaard i Størens Præstegjeld------. Faderen Johan Johanssen var bonde, siden ansat ved Løkkens eller Meldals Værk, og døde i 1718. Strax efter plyndrede fienden hans moder Margrethe Olsdatters hus, hvorved hun mistede alt, og oppdrog siden denne søn med besværlighet inntil 1726 da stedets Sognepræst, Bendix Friis, tog ham i huset og holdt ham til studeringer. Ved denne mands omsorg blev han året etter insat i Trondhjem skole.'Senere blev det Peter Høyer til Nærøen som tok seg av han.At han var pleiesønn er kanskje noe sterkt sagt.Leiv

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Takk for opplysningene! At Johan Johansen va ansatt ved Løkken eller Meldal var nytt for meg.Termen 'pleiesønn' er fra Slekten Støren 1739 - 1959, Trondheim 1960, s. 9.; o} Knut F

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Hvem er forresten Peter Høyer til Nærøen ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Skjerve

Erlandsen - fortsatt.'etter hvilken fødebygd han tok navnet Støren''Ved denne mands omsorg blev han året etter innsatt i Trondhjems skole, men kunde i mange år ingen fremgang gjøre formedels skolens slette tilstand. Dette varede inntil conrector, Magister Peter Høyer, siden sogneprest til Nærøen, antok sig ham og da skolens tilstand ved Mag Benjamin Dass sin ansettelse som rektor blv bedre, blev han derfra dimmitered 1739'Biografien er på 2 hele sider.Unskyld min rettskriving-Leiv

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Takk igjen.Johan Støren ble helt foreldreløs i 1727. Sier Erlandsen eller noe andre kilder hvordan han ble forsørget ? ; o} Knut F

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Skjerve

Det nevnes intet om videre forsørging.Med hensyn på videre forsking nevner jeg navnene på hans 16 barn:1)Chistopher. Oppkalt etter morfar2)Johan Fredrik. Antagelig oppkalt etter farfar3 og 6)Karen Margrethe. Muligens etter mormor4)Peter Casper.5)Nicolai7)Henrik Eiler8 12 og 13)Jonette Cathrine9 og 10) Jacob11)Bendix . Etter sin vellynder ?.14)Abraham Wilhelm15 og 16)Helene FrederikkeJohan Johansen er et ofte nyttet navn i bergverkslekten Franche på Innset/Kvikne/Løkken. Der dukker også navnene Peter og Kasper opp.Leiv

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Takk igjen ! ; o} Knut F

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Det er så mange Peter/Peder Høyer. Hvem var mon foreldre til conrector ved Trondhjems skole (ca.1730), Magister Peter Høyer, siden sogneprest til Nærøen ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Skjerve

Er det ikke greiere å starte en ny tråd vedr. Høyer.Leiv

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

OK, da, Leiv ;) (tema: 16115)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Til nr. 2:Det finnes vel også et annen mulighet: Ole Nielsen Støren (Balg) gift med Ane Estensdatter KAN MULIGENS være foreldrene til Margrethe Olsdatter Steenbroen, mor til Johan Støren.. Ole Nielsen Støren var bror til Kirsten Nieldatter Balg, gift med Jon Eriksen Jemt, som igjen var gift med Karen Johannesdatter Hagerup, som igjen var gift med Bendix Beyer Friis - pleiefaren til Johan Støren.; ø} Knut F

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Halvor Aaby

I heftet Prestene til Bjørnør 1498-1984' av Lars Kåre Hunnes er mor til Johan Støren kalt Margrethe Olsdatter Huus. Johan Støren ble personalkapellan hos sogneprest Christopher Wessel i Bjørnør i 1746. Han ble gift med Maren, datter til Wessel, i 1747. Støren fikk overlatt embetet som sogneprest av Wessel allerede i 1746, men fikk ikke titelen før i 1754, da Wessel døde. Støren var sogneprest i Bjørnør til 1765.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Takk for den opplysningen.Hvor kan så navnet Huus komme fra ?; o} Knut F

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut Fasting

Fantes det noen med slektsnavnet Huus i Soknedal m. omegn ca. 1700 ? Den eneste jeg finner på nettet er en Berit Olsdatter Huus fra Singsås, født 1789, død i Budal 1880.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Skjerve

Forsøk direkte kontakt med [Redaktøren har fjernet opplysninger om nålevende personer.] Leiv

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marianne Holck

Det er lenge siden siste innlegg om dette temaet, men kanskje kan følgende allikevel ha interesse ang. orig. kilde: I NST XII s. 27 er gjengitt 'Mit Livets Løb', av prost og sogneprest i Stjørdalen hr. Johan Støren, slekten Størens stamfar. Mange av de foran nevnte opplysningene finnes her, foruten mye annet. Det henvises også til Ragnvald Størens 'Oversiktstavle over Slegten Støren' av 1902. Dessuten tilføyes: Johan Johansen Stenbroen (Johan Størens far) blev begr. 24.juni 1715 i Soknedal anneks til Støren, 52 år gl., men kan ikke sees døpt i Støren eller i meldal i tiden omkring 1666. Til Stenbroen er han nok kommet ved sitt ekteskap med Martha Olsdtr. Hun levde i 1725 og måskje litt lengere, men finnes ikke innført som begravet i Soknedal eller Støren, hvis kirkebøker forøvrig gjør inntrykk av mindre nøiaktighet (Statsark. i Trondheim. I ekteskapet var det 2 barn, en datter og en flere år yngre sønn: Hr. Johan Støren, som selv oppgir sig født 20. jan. 1715, hvilket kan passe meget vel med at hans mor blev innledet efter barsel 24. febr. 1715 i Soknedal kirke. Forøvrig opgis hans alder til 24 år, da han 18.decbr. 1739 blev student; men ved den theologiske examen 15.juli 1745 er anført at han var 'født i Trondheim 1719', hvad således er feilaktig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.