Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest T. Grindheim

[#16290] Else Jensdtr. og Thor Thorsen Møll, Geiranger, Møre og Romsdal

Recommended Posts

Guest T. Grindheim

Leter etter opplysninger om Else Jensdtr. f. 1738 og mannen Thor Thorsen Møll f. 1733 fra Geiranger. De fikk en sønn Bothol Thorsen Møll som ble døpt 5. okt. 1773. Hvem var foreldrene til Else og Thor? Kan noen hjelpe?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Martin Aarskog

Dette er vel familien ved folketellingen 1801 LenkeEtter bygdeboka for Geiranger var Tore Toreson Møll første gang gift med Brit Olsd. Hellebostad som døde 1772. Ved skiftet etter Brit var arvingene halvbroren Ole Olson Hellebostad og fullsøstera Eli Olsd. Vollset. Dette tyder på at det ikke var barn i dette ekteskapet. Tore ble 2. gang gift med Else Jensdatter som døde 1807, 69 år gammel. Tore døde 1802. Else Jensdotter var datter av Elen Pedersdatter. Hva mannen hennes heter går ikke frem av bygdeboka. Elen Pedersdatter må på en eller annen måte ha vært i slekt med Lars Pederson Møll som var en tidligere bruker av Møll, bnr 2. Lars Pederson Møll døde barnløs og det var skifte etter han 1785. Arvingene var søsken og halvsøsken til foreldra til Lars, og barna deres, mellom de Elen Pedersdatter.Tore Toreson Møll kommer vel fra Møll bnr. 1 der navnet Tore går igjen i flere generasjoner, men hvem foreldra hans var tør jeg ikke si.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi Lyshol

Få tak i Lillebø: Sunnylven og Geiranger bd. II. Rundt s. 480 står det et par aktuelle Torer på Møll - kan du gå videre og sjekke oppkalling (eldste sønn etter farfar, etc) kan det jo hende at noe løsner?Jeg er etterkommer etter Tore Ingebrigtsson Møll (f. 1679), som vel må sies å være i eldste laget for DIN Tore,

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest T. Grindheim

Til Heidi. Har din 'Tore Ingebrigtsson Møll (f. 1679)' en sønn ved navn Lars Toresson Møll f. i 1725 og var gift med Ragnhild Pedersdatter? I så fall er dette en annen gren som jeg ikke er helt ferdig med i familietreet. Har du flere opplysninger? Takker for all hjelp så langt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Otto Jørgensen

Tore Ingebrigtson var gift to ganger. første gang med Stinor Larsdtr fra Overå, 2 gang med Magnhild Pedersdtr (har ikke hennes fødested utover Geiranger). I dette ekteskap var 5 barn hvorav Lars var det andreHadde ikke Tore Toreson Møll i sitt ekteskap med Eli Olsdtr Vinje en datter Steinor Toresdtr Møll som ble gift med Johannes Knutson fra Oplendskedal?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Solli

Else Jensdtr. er frå Frøysa, bruk 10. Ho er dotter til Jens Jonss. Frøysa og Eli Pedersdtr. f. Mølseter. Lillebø har feilaktig kalla Else for Helge. Meir informasjon vil følgje etter 'ferieavviklinga' om ca. 1. veke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest T. Grindheim

Takker for all informasjon og hjelp. Prøver å finne ut litt om hvem som bodde på Møll og hvordan forfedrene til Peter Botolfsen Møl er i slekt/ikke slekt. På farssiden kommer jeg til Thor Thorsen Møll f. 1733 gift med Else Jensdtr. Dette er tippoldefar til Peter. På morsiden kommer slektern fra Maraak/Marask/Merager og oldefaren heter Lars Toresson Møll gift med Brit Knudsdtr. f.1753 fra 'Marask'. Er denne Lars Toresson (far: Tore Ingebrigtson Møl) og Thor Thorsen i slekt? Dette ble kanskje litt innviklet! Mvh Tove.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Martin Aarskog

I innlegg 2 nevnte jeg et skifte 1785 etter Lars Pedersson. Etter opplysningen fra Arne Solli om at Elen (Eli) Pedersdotter er fra Møllsæter, er det grunn til å tro at dette skiftet ikke er etter Lars Pederson, men etter sønnen Peder Larsson. I bygdeboka (utgave 1972) er Lars Pederson ført opp 2 ganger. Først under årstallet 1719 som gift med Anne Pedersotter. Lars og Anne døde begge 1758 og hadde sønnen Peder som var enearving. Dernest er en Lars Pederson ført opp som bruker under årstallet 1753 og gift med Else Olsdotter. Det er etter bygdeboka denne siste som dør barnløs og som det er skifte etter 1785. Arvingene som er ført opp i skiftet er imidlertid halvsøskena til Lars Pederson og søskena til kona hans, Anne Pedersdotter. Skiftet må derfor gjelde sønnen Peder Larsson.Etter skiftet 1785 hadde Anne Pedersdotter følgende søsken: Peder Pederson Ødegård (død), Knut Pederson Sorte (død), Marte Pedersdotter (Lundenes) (død), Elen (Eli) Pedersdotter (død)(barn: Kristofer Jensson, Malina Jensdotter, Gjøri Jensdotter, Else Jensdotter). Møll bnr 2 har således gått fra Peder Larsson Møll via hans mor Anne Pedersdotter til søstra Elen (Eli) Pedersdotter og videre til hennes datter Else Jensdotter gm Tor Torson Møll.Går vi så til Møllsæter bnr 2 finner vi Peder Pederson (41 år gammel 1701) som det er skifte etter 1719. Foruten enka Brit Knutsdotter, etterlater han seg følgende barn: Peder (8 år 1701), Knut 15 år, Anne 35 år, Marit 25 år og Eli. Dette stemmer bra med det som er opplyst i skiftet 1785.Hvem som er foreldra til Tor Torson Møll kan jeg dessverre ikke hjelpe deg med. Derimot kan jeg finne foreldra til Brit Knutsd. Maråk, men det vet du kanskje allerede?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest T. Grindheim

Jeg har bare navnene på foreldrene til Brit. Synneva Larsdtr. og Knut Olsen. Hvilke gårder de kom fra og årstall for fødsel og død, vet jeg ikke. Tar imot alle opplysninger med glede. Mvh Tove

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Martin Aarskog

Synnøve Pålsdotter ble først gift med Mons Olavson på Maråk bnr 4. Mons døde 1749, 49 år gammel (5 barn). Enka Synnøve ble deretter gift med Lars Toreson Møll. Ingen barn i dette ekteskapet. Lars Toreson giftet seg på nytt 1771 med Brit Knutsdotter Maråk. Lars død 1795, 70 år gammel. Barn: Knut 13 år, Tore 11 år, Sølfest 6 år, Synnøve, Ragnhild, Lovise. Brit Knutsd. ble oppatgift 1796 med Mons Ingebrigtson Gjørva og hadde med ham dattera Inger g m Lars Larsson Flydal.Foreldra til Brit var Knut Olson Gjørva og Synnøve Larsdotter Maråk. Disse var bruker av Maråk bnr 1 1774 da Knut møtte på tinget og klaget på at han manglet arbeidshjelp. Knut døde 1800, 90 år gammel og Synnøve 1811, 95 år gammel. Knut og Synnøve hadde disse barna: 1) Ole Knutson Grande, 2) Peder, gift på Akslen i Borgund, 3) Ole, husmann på Maråk, 4) Brit gm Mons I Maråk, 5) Malina gm Lars P. Flydal, 6) Lars som overtok gården.Synnøve Larsdotter Maråk var datter av Lars Larsson Maråk på bnr 1 og Brit Olsd. Hoft fra Bøverdalen (Oppland). I bygdeboka er det gjengitt ei segn om hvordan det gikk til da han gikk på frierferd til Bøverdalen, men den er for lang til å ta med her.Far til Lars Larsson Maråk var Lars Sylvesterson. Lars Sylvesterson var gift 2 ganger: 1) med enke Eufemia, datter til Nils Vereide i Gloppen (av Øysteinætta) og første gang gift med Olav Halkjellson, og 2) Synnøve Rasmusdotter Ljøen. Hvem av disse konene som var mor til etterfølgeren Lars Larsson, vet jeg ikke.Jeg gjør for ordens skyld oppmerksom på at all informasjon foran er hentet fra bygdeboka for Sunnylven og Geiranger og er ikke kontrollert av meg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Myklebust

Som Arne Solli lova i innlegg (5) er eg no tilbake frå ferie har eg fått sett gjennom mine notatar.Eg trur Tore Toreson Møll f. 1733 var son til Tore Ingebrigtson Møll og andrekona Ragnhild Pedersdotter f. Lied (Stranda). I tilfelle var han gift 3 gonger og ikkje 2 som oppgitt i 1801-manntalet. Førstekona har vore Brit Ingebrigtsdtr Årset slik det også står i bygdeboka. Dei vart truleg gifte i 1758. Det manglar eit blad i kyrkjeboka for Geiranger dette året derfor kan ikkje dette dokumenterast. Det ser ut som dei først har budd på Årset for i 1759 vert Tore Årset si dotter Borni døypt og i 1761 dottera Pernille. Mor til Brit Ingebrigtsdtr, Borni Bodvarsdtr Årset, døyr i 1780 og då er det halde skifte. Ho hadde 3! døtre med namnet Brit Ingebrigtsdtr. Om den mellomste heiter det at ho er død og har etterlate seg ei dotter Borni. Faren er oppgitt å vere Tore Toreson Møll. Pernille er ikkje nemd så ho må vere død. Når Brit Ingebrigtsdtr døydde har eg ikkje greidd å finne ut. Eg finn heller ikkje Tore og Brit i manntalet til ekstraskatten 1762 så kanskje dei er utflytta?I 1765 giftar Tore Toreson Møll seg med Brit Olsdtr Hellebostad og same år får han bygsel på bruk 2 på Møll. Ved dette høvet er han i tingboka kalla Liesett (= Liset, Ørskog?). Er det Tore Toreson Møll som via Årset og Liset har kome attende til Møll etter at Brit Ingebrigtsdtr er død på Liset i Ørskog? Eg har ikkje fått sjekka desse opplysningane i kyrkjeboka for Ørskog. Etter at Brit Olsdtr døydde barnlaus i 1772 gifta Tore seg på nytt same året med Else Jensdtr Frøysa. Dei fekk borna Bottolv, Jens og Tore.Min konklusjon vert altså at Tore Toreson Møll var bror til Lars Toreson Maråk.Else Jensdtr var dotter til Jens Jonson Frøysa og kona Elen Pedersdtr f. Møllseter. Jens Jonson får bygsel på Frøysa i 1728 og kallar seg då for Dahle. Sikkert han vi har her: LenkeSkifte på Møll 1785 er som Martin Aarskog skriv i innlegg (8) etter Peder Larson Møll (c1724-1785). Han var son til Lars Pederson Møll og kona Anne Pedersdtr f. Møllseter. Bygdeboka er upresis i gjengivinga av arvingane i dette skiftet. Her følger korrigering av arvingane på morsida: 1) morbror Peder Pederson Ødegård (= Møllseter) som er død og etterlet seg to born Peder Pederson Møllseter og Brite Pedersdtr gift med Anders Johannesson Rønnes (f. Skageflå), 2) morbror Knud Pederson Stokke som er død og etterlet seg ein son Peder Knudson Gjerde (i Valldalen, Norddal), 3) moster Martha Pedersdtr Lundanes som er død og etterlet seg fire born Ole Knudson Stokke, Ingeborg Knudsdtr gift med Haagen Knudson Lundanes, Brite Knudsdtr gift med Jon Nilson Midtgård og Inger Knudsdtr som er enkje, 4) moster Eli Pedersdtr som er død og etterlet seg fire born Christopher Jenson Frøse, Mallena Jensdtr gift med Peder Østenson Vollset, Guri Jensdtr gift med Ole Steffenson Hole og Else Jensdtr gift med Tore Toreson Møll.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest kai m kveum

Hei! Jeg kan ikke hjelpe deg videre bakover, men kanskje du kan hjelpe meg videre fremover? I min oversikt over bestemor fra Geiranger har jeg: Tore Toresson møll, f. 1733, d. 1802, g.m. Else Jensdtr., f. 1738, d. 1807 Tore hadde fått bygsel på garden i 1765. Barn:1. Botolv Toresen, f. 1773, 2. Jens Toresen, f. 1779, 3. Tor Toresen, f. 1782 Botolv Toresson Møll, g.m. Brit Pedersdtr.,f.1767 Har registrert 6 barn hvorav Tore Botolvsen, f. 1806, g.m. Lovise Toresdtr. Holebakk leder frem til: Elisabeth Toresdtr., f.1842, g.m. Karolus Pedersson Grande som blant annet får datteren Marie Karolusdtr., f. 1890 som er min bestemor. Hvis du har noe å gi meg, så er jeg takknemlig for det. kai

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest T. Grindheim

Hei Kai. Her er den delen av slekten som mine barn stammer fra: Thor Thorsen Møll f. 1733, sønn: Bothol Thorsen f. 1773, sønn: Petter Bottolfsen f. 1802, sønn: Bottolf Peersen Møl f. 1829, sønn: Petter Bottolfsen Møll f. 1855, datter: Inga Sofie Pedersdtr. Møll f.1889. Har selvsagt mer utfyllende opplysninger om disse som hvem de var gift med o.l. men det blir litt omfattende å skrive her. Da må jeg få e-mail adressen din. Mvh Tove.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Myklebust

Eg har sidan mitt forrige innlegg prøvd å få stadfesta at Tore Toreson Møll f. 1733 som vart gift med Brite Ingebrigtsdtr Årset ca 1758 er den same som i 1765 giftar seg med Brit Olsdtr Hellebostad og bygslar eit bruk på Møll. Ved siste høve kalla han seg Liesett. Dette må vere garden Lindset i Ørskog. I bygdeboka for Ørskog står det følgande om denne familien:Tore Torsen Lindset gift 1763 m Berte Ingebrigtsdtr. 1722 - 1764 Born: a) Pernille 1761 - 1764 b) Ragnhild 1764 –Eg har prøvd å få dokumentert desse opplysningane i kyrkjeboka for Ørskog og har funne følgande:1763 d: 8de Augusti døbt Thore Linsets Barn Ragnilde1763 4 de Sept. Introduc: Thore Linsets qv. Brite1764 18 nov: Gravfestet: Birte Ingebrigtsdatter Linset gl: 42 aar1765 25 april: Gravf: Pernille Thorsdatter Linset gl. 4 aar 9 ugerDet påståtte ekteskapet i 1763 har eg ikkje greidd å finne. Sannsynlegvis fordi det er ein konstruksjon av bygdebokforfattaren. Dermed vågar eg påstå at nemde Tore Toreson Møll har vore gift 3 gonger og bodd på Årset, Lindset og Møll. Han hadde då borna: frå første ekteskap Borni f. 1759 og gift 1781 med Sakkarias Iverson Hole i Sunnylven. Frå tredje ekteskap Bottolv f. 1773 og gift i 1796 med Brit Pedersdtr Møllseter, Jens f. 1779 og gift i 1805 med Synnøve Paulsdtr Dale busett Reiakvam Skodje og Tore f. c1782 og gift i 1809 med Brite Olsdtr Voldnes.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest T. Grindheim

Tusen takk for all hjelp. Tror jeg begynner å få oversikten nå. Men i innlegg (2) så ser jeg i lenken at det i folketellingen for 1801 at det er to Thor Ingebrigtsen. Den ene på 52 år og den andre på 44. Jeg tolker det som om de er brødre. Han som er 52 år er gift med Gunild Pedersdtr. er en annen gren som jeg har i slektstreet mitt. Hvordan er disse to familiene på Møll i slekt? Det begynner å bli ganske rotete når de samme navnene dukker opp flere ganger. Når jeg begynner med Inga Sofies far side ender jeg der Lars og Tor begge er sønner av Thore og Ragnhild. På morssiden til Inga sofie har jeg: Inga: mor-Marte(Marit)Olsdtr. Møl f. 1859: mor-Ingeborg Ingebrigtsdtr. f.1819: far-Ingebrigt Thorsen f. 1789: far-Thor Ingebrigtsen Møll f. 1749

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest T. Grindheim

I 1801-tellingen for Nordahlen på gården Møll er det en Gunild Thorsdtr. Huusbonds moder 78 år (mor til Thor Ingebrigtsen 52 år) og en Thor Thorsen Mand, huusbonds forældre 68 år (far til Bothol Thorsen 28 år). De er i to forskjellige husholdninger mener jeg å forstå. Er Gunild 78 år og Thor 68 år søsken? Hvor kan jeg finne svar på dette?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Myklebust

Ingebrigt Toreson Møll (c1712-1788) vart gift i 1745 med Gunnild Toresdtr Frøysadal. Dei hadde 2 søner med namnet Tore som vaks opp. Tore f.1749 vart i 1786 gift med Gunnild Pedersdtr Vollset og Tore f. 1755 er han som er sagt å vere 44 år i 1801. Sistnemde var så langt eg veit ugift.Ingebrigt Toreson Møll (c1712-1788) var eldste halvbror til Tore Toreson Møll (1733-1802)og Lars Toreson Maråk (c1724-1795). Far deira Tore Ingebrigtson Møll (c1679-1761) var først gift med enkja Steinvor Larsdtr Ringset (f. Overå) (c1680-1724) dernest med Ragnild Pedersdtr Lied (c1685-1769)Dermed er altså Gunnild Toresdtr (78 år i 1801) ikkje søster til Tore Toreson (68 år i 1801) men enkje etter broren Ingebrigt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest T. Grindheim

Tusen hjertelig takk for alle som har hjulpet meg til å få brikkene på plass. Mvh Tove

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.