Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Leif Kvernhusvik

[#16414] Ragnhild Povelsdtr Stubhytten, Lunner, Oppland

Recommended Posts

Guest Leif Kvernhusvik

Ragnhild Povelsdtr Stubhytten blir 1g Nils Olsen Raastad (1729-1781) 17 Des 1757, 11 barn, 2g Halvor Pedersen Morstad, Gran (1738-1807) 1 Apr 1782, 1 barn, de bor på Ringdalen, Gran i 1801. Ragnhild's søster Anne blir gm Gregers Amundsen Tveiten 16 Okt 1766, de bor på Stubhytten i 1801.Ragnhild og Anne er faddere til hverandres barn, tar for gitt at de er søstre. Ragnhild er født ca 1740 i ft1801, hun fikk siste barn i 1786, Anne er oppgitt 3 år eldre. Anne døde 1814 på Stubhytten, da oppgitt 73 år. Finner de ikke døpt.Som sannsynlige foreldre har jeg Povel Abrahamsen, død på Raastad 1775, 84 år, b. 5 Nov og Mari Halvorsdtr, død på Stubhytten 1767, 65 år 4mnd, b. 5 Jul. De ble gift 12 Jan 1723, døper Peder 17 Okt samme år i Lunner, faddere: Lars Kjørven, Ingvald Kraggerud, Kristoffer Song, Ingjer Kjørven, Siri Kraggerud.Av barna til Gregers og Anne så finner jeg Povel, Abraham, Mari og Halvor. Synes logisk nok, men tar gjerne imot opplysninger som kan bekrefte dette.Leif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Jacob Desserud  - per.desserud@smr.no

Paul Abrahamsen StubhyttenPaul Abrahamsen fc 1691, b Råstad 5.11 1775, 84 år gift 12.1 1723 Maren/Mari Halvorsd Sogn fc 1700, b Stubhytten 5.7 1767, 65 1/3år! De er på Vestern 1726; ?på Holm i Gran1730-33, bruker på Virstad ca 1735-52, på Løken i Opdalen fra ca 1752 og på nabogarden Stubhytten fra ca 1757Hypotese foreldre til Paul Abraham gm Ragnil Paulsd f ca 1659, b Virstad 5.2 1740, 81 årForeldre til Mari var Halvor Halvorsen Sogn f Rud? c1659, b Sogn 4.3 1742, 83 år gm 2 gang ca 1700 Anne Brynilsd Kårstad fc 1671, b Sogn 19.5 1735, 64 år Paul Holm er fadder til Narverud, Mari Holm do 22.2 1733, Mari Holm er fadder til Halvor Rud i Jevnaker i 1730, do i 1732 (til halvsøsterens barn): Faddere til Rud i J: 1736 Mari Wirstad, 1739 Pål Virstad13.5 1752 åstedsrettsak på Rud i Jevnaker . Bent og Eilert Sogn hadde stevnet oppsitterne på Rud angående delet mellom deres garder. Blant vitnene var innkalt Mari Virstad som var 52 år. Hun fortalte at hun var halvsøster til Amund Ruds kone, og fullsøster til Bent Sogns kone. Hun var født på Sogn, og bodde hjemme til hun var 22 år.Skjøte 24 juli 1752 fra Hågen Andersen Løken, nå på Stastad, med sin svigersønn Paul Paulsen Stastads samtykke, til Paul Abrahamsen Virstad, på Løken av skyld 10 lp, for 442 rd 3 ort.Skjøte 18.4 1757 fra Paul Abrahmsen boende på Hytta, til enken Kirsti Haagensd, på Løken av 10 lp for 442 rd 3 ort, pluss for et nytt oppsatt størhus 2 rd.Mulige barn 1 Peder Paulsen dp 17.10 1723 g. i Gran 21okt 1751 med Rønnaug Nilsd Haug i Nordre Ål i Gran; var bruker på Virstad, kom seinere til Haug i Ål; gift igjen 16.9 1783 med enken Dorte Jørgensd (g63) Barn.2 Mari Paulsd dp Vestern 31.3 1726, gift fra Virstad 9.10 1748 med dragon Morten Eriksen Virstad f Hoff i Tingelstad 1722. Jeg vet ikke hvor de ble av. (Morten var far til et uekte barn på Virstad, døpt Erik 28.1 1748 – mor ikke anført)?3 Lisbet Paulsd dp Holm 3sAdv 1731 - dette kun en hypotese – og jeg finner ikke igjen Lisbet4 Halvor Paulsen dp Virstad 20.2 1735, b Virstad 16.7 1752, 16 5/12 år5 Anne Paulsd dp Virstad 5.3 1741 - ?feil for Ragnil6 Ragnil Paulsd ikke funnet døpt, gift fra Stubhytten 17.12 1757 med Nils Olsen Råstad 1728-1781, bruker på Råstad i Lunner; gift igjen 2.4 1782 enkemann Halvor Pedersen Morstad, på Ringdalen i Gran i 1801 Barn7 Anne Paulsd dp Virstad 15.3 1744, d 1814 gift fra Stubhytten 16.10 1776 med Greger/Gregers Amundsen Tveten f i Prestlia 1738, d 1805, gardmann på Stubhytten. BarnDet er altså to jenter som føres døpt som Anne i kirkeboka, jeg finner ikke noe dødsfall for den første Anne. Jeg mener den ene Anne må være Ragnil. Det er usikkert om hun er nr 1 eller 2. Nr 1 passer best med Ragnils alder ved FT i 1801 for hun føres som 60 år da. Men Anne i Stubhytten føres som 64 år da, og det passer jo ikke, men da Anne dør i 1814, føres hun til 73 år, som gir fødselsår 1742. Jeg har ikke funnet noe skifte, men fra pantebøker/tingbøker kan en kanskje komme vidre. Paul Abrahamsen døde nok hos dattera i Råstad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Kvernhusvik

Hei, Tusen takk for opplysningene, dette var kjempeflotte saker. :-)))Leif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.