Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Marit Monsen Bolset

[#16457] Rostrup.

Recommended Posts

Guest Marit Monsen Bolset

Søker opplysninger om Jacob Rostrup. Ved FT i 1801 bor han med familien sin i Lister Amt, Vandsøe prg og Fahrsund sokn. Han oppgis å være 45 år og styrmand. Via Familysearch fant jeg ut at han giftet seg med Ane/Anna Sophie Jensdtr. 27.11.1775, Lista, Vest Agder. Kjenner noen til hvor/når Jacob og Ane ble født, event. hvor og når de døde? Rostrup navnet tror jeg kommer fra Danmark, men Jacob kan jo like gjerne være født i Norge. Marit M Bolset.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Rostrup

Jacob Lund Rostrup var født i Flekkefjord (Lund prestegjeld) 18/9 (dpt. 2/10) 1756, som nest eldste sønn av skoleholder og klokker i Flekkefjord Gunde Jørgen Nielsen Rostrup og Birgitte Jakobsdatter Lund. Han døde 29/12 1816 på amtssykehuset i Porsgrunn 60 år gammel, grl. i Porsgrunn 5/1 1817. Han var da enkemann og oppholdt seg i Stathelle. Jacob virket som styrmann, seinere skipper i Farsund og giftet seg der 21/11 1775 m. Anna Sophia Jensdatter, dpt. i Farsund 6/2 1757 grl. samme sted 4/1 1815, 58 år gammel. Hun var antakelig datter av Jens Gundersen og Christence Guttormsdatter (gift i Farsund 6/11 1754).Jacobs far Gunde Jørgen Nielsen Rostrup regnes som stamfar for slekten Rostrup i Norge. Han kom fra Danmark til Flekkefjord i 1752. Han ble født på Heilskov prestegård 23/7 1720, døpt 15/9 samme år i Ørslevkloster kirke på Jylland (Fjends herred i Viborg amt og stift), konfirmert i Viborg 7/10 1736 og døde som degn (klokker) i Øyestad (ved Arendal) 25/12 1788 (grl. 1/1 1789), 68 ½ år gammel (geistlig skifte påbegynt 29/1 1789, boet var fallitt). Hans foreldre var prest i Ørslevkloster Niels Gundesen Rostrup (1691-1734) og Mette Mogensdatter Gjørup (ca. 1697-1751). Jacobs mor Birgitte Jakobsdatter Lund var født i 1727 (antakelig om våren) på Abildsnes på øya Hidra (ved Flekkefjord i Vest-Agder) og ble gravlagt i Øyestad 2/7 1798, 71 år gammel. Hun var yngste datter av gjestgiver og handelsmann på Abildsnes på Hidra Jakob Jakobsen Lund (ca. 1688-1762) og Birgitte Danielsdatter Tønsberg (d. 1750). Gunde Jørgen og Birgitte ble trolovet 15/7 og gift 6/8 1754 på Hidra. I januar 1774 flyttet de fra Flekkefjord til Øyestad ved Arendal, hvor Gunde Jørgen ble klokker. De fikk åtte barn, alle født og døpt i Flekkefjord (Nes sogn i Lund prestegjeld). Jacob Lund Rostrup var den nest eldste av barna. Den yngste var Eilert Lund Rostrup, som ble klokker i Øyestad etter sin far. Han er min 3-tipoldefar.Slekten kan på mannssiden føres tilbake ytterligere to ledd i Danmark, til Nils Jensen, byfogd i Randers († 1681). Hans sønn Gunde Nielsen Rostrup (ca. 1663-1695) var prest i Randers og den eneste med navnet Rostrup i den familien. Den rimeligste forklaringen jeg kan komme på for dette navnet, er at han må være oppkalt etter den adelige Gunde Rostrup, men uten å være i slekt. Det var tradisjon i denne slekten å kalle opp sine barn etter gjeve arbeidsgivere og andre prominente personer, noe også klokkeren Gunde Jørgen Rostrup gjorde. Kanskje var byfogd Nils Jensen på et eller annet tidspunkt i den adelige Gunde Rostrups tjeneste. Randerspresten Gunde Rostrup hadde flere etterkommere men disse slektsgreinene var alle utdødd pr. 1790, unntatt sønnesønnen Gunde Jørgen Nielsen Rostrup som kom til Norge. Slekten kan derfor med rette kalles «den norske Rostrupslekten». Det finnes ikke noen som helst forbindelse til andre Rostrup-slekter i Danmark. (Ovenstående opplysninger bygger i all hovedsak på kirkebøker, skifter og andre primærkilder fra arkiver i Norge og Danmark.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Helge Trelsgård

Dette burde muligens vært skrevet i et eget emne, men jeg lurer på om det finnes litteratur som har informasjon om opphavet til Daniel Henriksen Tønsberg, far til Birgitte Danielsdtr. Tønsberg som var gift med Jakob Jakobsen Lund på Abelsnes. Forøvrig så ligger ikke gården Abelsnes/Abildsnes på øya Hidra, men på fastlandsdelen av Hidra sogn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marit Monsen Bolset

Takker Randi så mye for god hjelp! Jacob Rostrup var min 3xtippoldefar. Hans datter Ane ble gift i Bergen med Isach Olai Olsen. Marit.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Randi, vet du om det finnes det noe inngifte av Arentz i Rostrup-slekten?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Rostrup

Ja, det gjør det, men ikke preste-Arentz’ene. En av sønnene til den ovennevnte klokkeren (innlegg 2) Eilert Lund Rostrup (1769-1859), var Gunde Jørgen Rostrup (1808-ca. 1860), en tid apoteker på Kongsvinger. Han ble i 1836 gift med Caroline Jørgine Arentz (1814-1852). Hun var datter av hattemaker Jørgen Christian Arentz, (f. i Bergen 19/10 1786, † i Tønsberg 3/11 1814) og Anna Ursula Lehmann (f. 1790), hvis far Johan Jacob Lehmann var gartner i Moss, innvandret fra Sachsen i Tyskland i 1789. (Hun ble gift to ganger til, hver gang med en hattemaker og gikk størstedelen av sitt liv under navnet «Madam Koller».)Jørgen Christian Arentz var sønn av Michael Madsen Arentz i Bergen (1752-1798) og Anne Marie Jørgensdatter fra Horsens i Danmark (1750-1823). Michael Madsen Arentz virket som både konsumpsjonsbetjent, skriverkarl og skoleholder (opplyst ved ulike kirkelige handlinger). De hadde (minst) 6 barn, hvorav (minst) 4 vokste opp. Hans foreldre var Mads Arentsen (Arnesen, Arensen) (1716-1792) kalt «dixlemand», bordarbeidsmann og tollbodbetjent ved ulike anledninger, og Emerentze Michelsdatter Bøhle (1723-1795) datter av skredder i Bergen Michel Bøhle, innvandret fra Tyskland, og hans annen kone Margreta Christina Sivertsdatter. Mads Arentsen og Emerentze Bøhle hadde flere barn, bl.a. Samuel Arentz som var «kirurg» i Bergen og g.m. Anna Christine Alm, hvis mormors mor visstnok var en søster av Ludvig Holberg. Disse to og deres etterkommere er omtalt i diverse slektslitteratur. Barna til Samuels bror Michael har derimot vært bortimot ukjente, deriblant hattemaker Jørgen Christian Arentz, hvis datter Caroline ble gift inn i Rostrupslekten. Hennes sønn Jørgen Christian Arentz Rostrup (1842-1922) har en stor etterslekt hvor mange den dag i dag har samme navn. Jeg gjetter på at det er denne navnekombinasjonen som er bakgrunnen for spørsmålet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Rostrup

Til Marit (innlegg 4): Kjekt å være til hjelp. Jeg ser at du stammer fra Anna Jacobsdatter Rostrup, men fra hvilket av hennes fem barn? Og hvilket barnebarn? Om du oppgir mail-adresse kan jeg sikkert sende deg noe av det slektsstoffet som er relativt ferdig som html-filer, blant annet en komplett oversikt over alle de av Gunde Jørgen Nielsen Rostrups etterkommere som jeg kjenner til (ca. 950).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Rostrup

Til Jan Helge (innlegg 3): Nei, jeg tror ikke det finnes noe litteratur som opplyser om opphavet til Daniel Henriksen Tønsberg, det er jeg nokså sikker på. Nå finnes det ennå ikke bygdebok for Hidra, såvidt jeg vet, men når den en gang kommer, kunne det kanskje dukke opp noe nytt. Han bodde i Vimrevåg på Hidra i 1680-årene og hadde borgerskap til Kristiansand (Borgerrulle Kr.sand, s. 64). Jeg regner med at det skulle være mulig å finne ut en hel del mer om denne mannen ved å undersøke fogderegnskap og tingbøker for Lista fra denne tiden, antakelig også skifte. Dette har jeg ikke selv gjort noen forsøk på å finne ut av.Abelsnes er med på de aller fleste større kart, men plassert slik at det er umulig å se om det ligger på den ene eller andre siden av sundet. At jeg endte opp med «på» Hidra er fordi jeg leste dette et eller annet sted. Det var bra å få fastslått en gang for alle at Abelsnes ligger på fastlandet i Hidra sogn, men ikke på øya Hidra. Takk!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marit Monsen Bolset

Til Randi(innlegg 7): Anna giftet seg med Isach Olai Olsen den 24 sept. 1826 i DK. Datteren Christine Lovise f. 08.08.1829 var min tippoldemor. Jeg har 'balt' litt med denne slektsgrenen fordi de var 'frikirkelige'. Min farfar Odd A Monsen f. 12.11.1898 husket sin mormor Chistine Lovise fra han var barn. Han mente hun døde i 1904. (Dette har han skrevet om i sine memoarer). Jeg fant ikke ut av dette før mandag denne uken da jeg var innom Statsarkivet i Bergen og fant henne under anmeldte dødsfall i Bergen.Hun døde 03.05.1905. Jeg finner bare ut at Isach Olai og Ane/Anna fikk 4 barn: Constance Sophie i 1828, Christine Lovise i 1829, Andrea Henriette i 1832 og Ludvig Andreas i 1835. Jeg er likevel usikker på om disse 4 barna er fra samme søskenflokk/har de samme foreldrene: Mors etternavn står oppført som både Rostrup og Jacobsdatter. Menigheten de sokner til er Domkirken, men addressen endrer seg fra barn til barn. Fars yrke står oppgitt som skomagersvend og daglønner for de 2 første barna og matros for de 2 siste. Christine Lovise giftet seg med Erich Johan Jacobsen f.20.07.1838. De fikk 4 døtre, en av dem var min oldemor Anna Catharine f. 09.01.1864.Jeg jobber med å finne ut når Erich Johan døde. Han står ikke oppført i kirkebøkene som er lagt ut på nettet, så jeg må nok lete videre på Statsarkivet! Min e-post add. er: tvebol@online.no Mvh Marit.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Helge Trelsgård

Svar til Randi (8): Takk for info. Det er ikke funnet skifte etter Daniel H. Tønsberg i skifteprotokollene for Lister. Han døde relativt ung, trolig en gang omkring 1690. Hans enke, Karen Lauritsdatter Hindsholm, giftet seg igjen med dansken Torkild Pedersen Laasbye og flyttet fra Vimrevåg til Abelsnes.Det finnes riktignok en gård Tonsberg i Spind sogn (i nåværende Farsund), men personlig tror jeg det er større sannsynlighet for at Daniel Henriksens opphav kan finnes i Tønsberg by.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Rostrup

Tusen takk til Marit (innlegg 9) for meget interessante opplysninger! Bergensgreina av Rostrupslekta har vært litt vrien å kartlegge, særlig når det nærmer seg 1900-tallet. Anna og Isak Olais datter Anna Lovise er en av de som jeg til nå ikke har klart å finne spor etter i det hele tatt, så dette var virkelig artig. Jeg har funnet henne døpt og konfirmert, men så sluttet alle spor. At de var «frikirkelige» forklarer nok DET problemet! Når jeg nå kjenner navnet på ektemannen, fant jeg én innførsel i kirkeboka, og da er konen kalt Lucie Kristine.... Ikke rart at hun var vanskelig å finne! På grunnlag av de nye opplysningene har jeg nå funnet masse nytt. En oppdatert slektsoversikt er på vei. Ut fra folketellingene i Bergen 1891 og 1900 var Erik Johan Jacobsen i live 1891, men død 1900.Det femte barnet: Anna Rostrups og Isak Olais eldste sønn Oluf Normandin Olsen var født i Malmø(!) våren 1826, halvannet år før de giftet seg. Han ble konfirmert ved Domkirken i Bergen 23/4 1843 og da er det oppgitt at han ble født i Malmø og at han var vaksinert i Bergen 4/7 1827, 1 ¼ år gammel (det er dette som er grunnlaget for å tro at han er født ca. mars/april 1826). Hva Anna og Isak gjorde i Malmø har jeg ikke den fjerneste idé om. Oluf var baker og ble 10/10 1879 gift i Lærdal med Christine Randine Christophersen Skaar (1816-1891). Hun var også fra Bergen. De hadde flyttet til Lærdal noen måneder tidligere. Da står det om Oluf i kirkeboka under innflyttede (i ulike kolonner): «For at bosætte sig paa Lærdalsøren og ernære sig som bager. 23 aar. Indflyttet fra Bergen, fød i Malmøe i Sverig». Jeg kjenner til 4 barn som alle ble født i Lærdal. I 1865 er imidlertid familien tilbake i Bergen igjen og der er de fire barna konfirmert. Konen døde i 1891, da levde ennå Oluf, men jeg vet ikke når han døde.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Rostrup

Svar til Jan Helge (10): At Daniel Henrichsen Tønsbergs kone var Karen Lauritsdatter Hindsholm, hadde jeg faktisk ikke fått med meg! Jeg visste bare at hun hette Karen, for dette er ei grein av slekta som jeg ikke har saumfart noe særlig utover litteraturstudier. Jeg kjenner godt til forfedrene hennes, for de har jeg rota meg bort i mange ganger, blant annet i forbindelse med prestene i Sokndal. Jeg har bare fått med meg at Laurits Hindsholm og Anna Abelsnes hadde 4 barn, men jeg har aldri sett dem nevnt ved navn noe sted (Per Seland i Ætt og Heim 1967 og Agder historielags årsskrift 1966). Så dette var nytt og meget interessant - Takk! Det var bare å koble Karen til foreldrene, som allerede fantes i databasen, og så hadde jeg plutselig nesten 30 nye aner (vel, med forbehold om et par usikre ledd i forhold til halvparten av dem.) Utfra oppkalling og kronologi ser dette slektskapet svært så sannsynlig ut, men hvordan kan det dokumenteres at Lauritz Hindsholms datter Karen ble gift med Daniel Tønsberg?Det var rart at det ikke fantes skifte etter Daniel Tønsberg, er det en lakune i skifteprotokollene? Med tid og stunder skal jeg gå gjennom fogderegnskapene for Lista fra 1660 og utover (av andre grunner enn egen slekt). Men når jeg først er i gang med det, skal jeg ha Daniel i bakhodet og se etter i de relevante sammenhengene. Ellers har jeg som deg vært inne på tanken at han kunne være fra Tønsberg, men jeg har aldri gjort noe konkret for å finne ut mer om det. Egen slekt har jeg i grunnen ikke holdt på med på mange år.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Helge Trelsgård

Svar til innlegg 10: Jeg har ikke denne informasjonen foran meg for øyeblikket, men jeg mener jeg har denne informasjonen fra skiftet etter Anne Pedersdatter - gift to ganger med henholdsvis Laurits Jakobsen Hindsholm og Christen Andersen Morsing på Festervoll på Hidra. Jeg må imidlertid sjekke dette nærmere. Send meg en e-mail på jan@eikmail.com dersom du er interessert, så skal jeg sende deg det jeg har av informasjon.Videre så forteller skiftet etter Daniel Torkildsen Laasbye på Sande i Feda sogn en gang i 1740-årene at han var halvbror til Henrik Danielsen Tønsberg i Hidra, samt dennes søstre.Det er også korrekt som du sier at gjestgiveren Laurits Jakobsen Hindsholm på Festervoll var sønn av Sokndalspresten Jakob Hansen (Hindsholm).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Helge Trelsgård

Svaret skulle selvfølgelig være til innlegg 12. Det begynner visst å bli sent ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Göran Åhling

Kommentar till inlägg nr. 11Hej! Se http://www.ddss.nu under födelseregister Malmö kommun, mors namn Anna Jacobsson och finn att 1826-03-19 föddes eller döptes trolovningsbarnet Olof Normandin, far skomakargesäll Isaac Olsson. Fars ort S.F. Källa Malmö Caroli CI:9.Min gissning i brist på bättre är att S.F. betyder Sogn og Fjordane... Kanske husförhörslängden kan ge någon ledtråd till vad damen gjorde i Malmö?Vänliga hälsningar Göran

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Rostrup

Jeg takker og bukker, Göran, dette var virkelig storartet! At Isak Olsen kalles «skomakargesäll» tyder kanskje på at han gikk i lære i Malmø. Eller at han var ferdig med utdannelsen og holdt på med den obligatoriske «vandringen», slik håndtverkere måtte gjøre, i hvert fall før i tiden. Jeg var ikke klar over at de fortsatt holdt på med det så seint som i 1826. I dag ville vi vel kalle det «å være ute i praksis». Men han kan jo også ha vært i Malmø av andre grunner.Takk også for en meget spennende lenke. Denne kjente jeg ikke til. Jo da, jeg fant Anna og Isak selv, men S.F. står nok ikke for «Sogn og Fjordane», som er et moderne navn fra det 20. århundre. Jeg søkte på «ort» og fant så mange med S.F. at det nok måtte være en lokal stedsbetegnelse. Ytterligere søk avslørte at det antakelig står for «Södra Förstaden». Andre eksempler på S.F. er «S. Förstad. N. I Litt. D /443», «S.F. 37 (Ö.F. 37)», «S.F. N. 6 Litt. A /117» og «S.F. N. 36 /545», alle i Caroli Församling. Men hvor er Södra Förstaden? Den «husförhörslängden» du nevner, er dette noe som er tilgjengelig på nettet?Til sist må jeg korrigere meg selv på noe jeg skrev i innlegg 11, nemlig at Oluf Normandin var født halvannet år før foreldrene giftet seg, det skal selvsagt være et halvt år før.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Göran Åhling

Hej igen!Jo, SF har Du nog rätt i! Det måste väl vara en stadsdel i Malmö.Husförhörslängden finns mig veterligen inte på nätet gratis. Om den har filmats och finns att se på nätet mot betalning känner jag inte till. Det kanske går att beställa ett mikrokort på biblioteket eller genom Mormonkyrkan?Fortsatt lycka till!Göran

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.