Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Line Monica Grønvold

[#16507] Tematisk inndeling - Digitalpensjonatet

Recommended Posts

Guest Line Monica Grønvold

Etter en stunds fravær fra disse sidene, blir jeg hver gang meget frustrert og oppgitt over at digitalpensjonatets linker bare er ordnet på egennavn. Hver gang blir det like tungvint å sette seg inn i hvilke av disse linkene som kan være aktuelle for meg å kikke på, dessuten blir det tidkrevende å åpne/lukke hver side nedover listen for å lete frem noe av interesse. Listen over linker i Digitalpensjonatet har etterhvert vokst seg lang. Men en lang rekke med personnavn sier så evinnelig lite om hva man kan finne av tema eller geografisk område bak dette.Min bønn er at det kan tilføyes en egen kolonne med stikkord for hver av linkene, slik at man får bedre oversikt uten å måtte åpne det man ikke har interesse av når man leter etter konkrete kilder.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Vi kan være enige i at en orientering etter opphavsperson kan være tungvint, men vi minner da om at alle databasene også lar seg finne gjennom 'Søk', ytterst til høyre i mørk blå 'bjelke' øverst, og gjennom 'Dåverande omrpde' eller 'Dagens område'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aase R Sæther

Dette spørsmålet forsto eg ikkje. Kvar finn ein linkar til Digitalpensjonatet ordna på eigennamn?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Lose

Dessverre er det ikke lenger mulig å finne Skifter 1667-1900 for Holla gjennom 'søk' o.s.v. Det var svært tungvint å finne det igjen via Type/Digitalpensionatet fordi jeg ikke husket at det var Ole Bjørn Darrud sin database.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bente Kopperdal

Me er klare over at anna materiale enn databasar ikkje kan finnast verken via dåverande område, type og heller ikkje gjennom søk. Me arbeider med eit system som opnar for at også html-sider kan leggjast inn i metadatabasen og dermed kan leitast fram på same måte som databasane. Når dette er klart til bruk tør eg ikkje seia.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Andersen

Til Åse: De finnes nederst på hovedvalget Type.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Lose

Til Bente:Merkelig nok: Jeg fant det skifteregisteret for Holla straks gjennom 'søk-Holla' i 29.11.2002 (s. tema 11484 i Brukerforumet, innlegg 4). Den gangen visste jeg jo ikke at denne kilden existerte i det hele tatt. Prøvde å finne det på samme måten i mars 2003 - da var det ikke lenger mulig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aase R Sæther

Tor: Takk, der fann eg det. Men eg skjønar ikkje problemet like vel - dersom ein brukar geografisk inngang for eit område, finn ein vel alt ein treng, anten det ligg i DA eller DP, gjer ein ikkje? Og vil ein vite kva som er nytt sidan sist, les ein vel gjennom 'dei ti siste' på framsida?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Lose

Bente, feilen er selvsagt hos meg. Jeg klarte å rekonstruere hvordan jeg kom så veldig raskt til Darruds skifteregisteret i November:Dåverande område ... Telemark ... 0819 Nome ... Viede / Døypte / Døde eller Konfirmerte i Holla ...: Da havner man på O.B. Darrud sin side i Digitalpensionatet - inklusive lenken Skifteregisteret 1667-1900 for Holla.Men det fungerer ikke gjennom den 'søk'-funksjonen. Dersom man klikker på lenkene for Døypte ...., kommer man straks til tabellen, ikke til Darrud-land.Håper dette er forståelig, det var litt komplisert på norsk! Hilsen - B. Lose

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Line M. Grønvold

Takk for mange gode og interessante innspill så langt. Greit å høre flere synspunkter. Det betyr kanskje at noe konstruktivt vil skje, med tid og stunder. Interessant å vite (antagelig også for dem som tilrettelegger basen) at noen har erfaring med at systemet på visse områder har fungert bedre før. Datateknikken utvikles med stormskritt, så før en del planer om videreutvikling og forbedring blir virkeliggjort kan det komme nye ting på markedet og nye behov. Mens noen brukere ønsker det nyeste av teknikker og finuerligheter, vil andre sverge til de gode gamle skjermbildene som de kjenner.Når noen mener at man greit kan finne aktuelle linker via geografisk område eller kildetype, så kan dette forsåvidt være enkelt og greit der man begrenser sine interesser til bestemte områder. Mindre fordelaktig vil denne fremgangsmåten være om man (med lange tidsintervaller) søker etter nye linker for flere områder. Eller at man tilfeldigvis vil finne noe av interesse som man ikke i utgangspunktet jaktet på - slik iallefall jeg har nytte og glede av (så sant den famlende letingen ikke blir for tungvint og tidkrevende). Ved fritekstsøk (søk etter emne) må man i prinsippet vite hva man leter etter. Andre måter å forenkle dette på, kan for eksempel være med alfabetisk tema- og områdekart eller en liste, som gir brukerene adgang til å skumlese/peke på en meny. Evt at tilleggsopplysninger aktiveres når man peker nedover listen ('pop-up').

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.