Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Ketil Harbek

[#16509] Opplysninger om 'katolsk dødsfall' i Christiania mellom 1865 og 1875

Recommended Posts

Guest Ketil Harbek

Murmester Thomas Elsasser kom til Norge omkring 1810, og ble såvidt jeg vet boende i Christiania resten av livet. I FT 1865 bodde han som losjerende enkemann i Fredensborgveien, og oppgis da å være 85 år gammel, født i Bayern og katolikk. Han bodde senere hos en familie Jørgensen, og døde hos dem i Pilestredet (nr. 68?). Han ble også begravet i Christiania. Dette må ha være før 1875, for da er han ikke å finne i folketellingen (og ville vært omkring 95 år).Hvor (kirkebok?) finner jeg opplysninger om et 'katolsk dødsfall' i Christiania (Pilestredet) omkring 1870? Jeg lurer på når han døde, og hva som ellers måtte stå av opplysninger i forbindelse med dødsfallet, bl.a. sikrere opplysninger om fødselsåret.Jeg er jo også på jakt etter hans opphav i Tyskland. Noen som vet om kilder for fødsler i Bayern rundt 1780? Jeg vet også at han utdannet seg som murer i Tyskland (reiste rundt som lærling/svenn - gesell) før han kom til Norge.Finnes det kilder som kan tenkes å ha opplysninger om en murmester som var yrkesaktiv i Christiania fra ca. 1810 til henimot 1850?Det jeg ellers vet om ham er at han var gift to eller tre ganger, og jeg kjenner til 4 døtre. (Han hadde 3 døtre i første ekteskap - den eldste født i 1813, ble enkemann første gang i 1824. Gift igjen i 1826 - vet ikke om barn i det ekteskapet. I 1835 fikk han den fjerde datteren med en tredje kvinne - vet ikke om han var gift med henne.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Andreas Snildal

Den første (mikrofilmede) kirkeboken for den katolske menigheten i Oslo, ser ut til å begynne i 1877: [url="http://www.arkivverket.no/arkivverket/kilder/medier/mikrofilm/mikrokort/kb-oslo.html#Dissentersamfunn>Lenke (litt rart er det at det kalles den 'Den Katolsk-apostoliske menighet i Christiania' - jeg har aldri hørt dette navnet brukt om den katolske menigheten i Oslo, men det er sikkert rett).Kanskje det kan være en idé å ta kontakt med St. Olav domkirke og høre om de kan hjelpe deg:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Andreas Snildal

Ved nærmere ettertanke, ble jeg usikker på om 'Den Katolsk-apostoliske menighet i Christiania' er det samme som den nåværende romersk-katolske menigheten St. Olav i Oslo katolske bispedømme. Det finnes nemlig i dag et religiøst samfunn i Danmark (og i flere land tror jeg) som kaller seg 'Den Katolsk-apostoliske menighet', og som ikke har noe med den romersk-katolske kirken å gjøre.Hilsen Andreas

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ketil Harbek

I denne artikkelen [url="http://digitalarkivet.no/sab/dissenter.htm>http://digitalarkivet.no/sab/dissenter.htm fremgår det at det ble etablert en katolsk menighet i Christiania i 1843. Om Thomas Elsassers dødsleie er det skrevet at 'en dag kom den katholske prest og gav ham alterens sakramente, men da han vilde gi ham den siste olje vendte han hodet bort, den vilde han ikke ta'.Jeg har funnet disse opplysningene om ham i en også ellers spennende fortelling, lagt ut av Høgskolen i Vestfold: 'Barne og Ungdomsminner fra Christiania og Hedemarken i 1860-80-årene':

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marius Hellerud

Hei!Den Katolsk-apostoliske menighet har ikke noe med dette å gjøre. Jeg har selv en gang gjort den bommerten å tro mine Katolsk-apostoliske slektninger var katolikker, men fant ut av det etter hvert.Når det gjelder filming av katolske kirkebøker for Oslo (eller Christiania som byen fremdeles het på den tiden dette gjelder), så vet jeg at St. Olavs menighets bøker i alle fall for et par år siden ikke var filmet, men fortsatt befant seg på kirkekontoret, og jeg har selv vært der og lest latin så det sprutet etter ;-)Men det finnes vel to katolske menighet i Oslo i dag, gjør det ikke? Dog har jeg ikke sjekket hvornår disse kom til etc. Mener å vite at mange katolikker brukte enten Vår Frelsers eller Trefoldighets menighet før det ble opprettet noen egen katolsk i byen. Har det ikke vært et innlegg i DA om dette før tro?Dette var ganske svevende, men kanskje til litt hjelp i ditt videre arbeide. Du vil sikkert uansett finne din mann blant anmeldte dødsfall for skifterett el.l., men dette kan det jo være tidkrevende å se igjennom.Med hilsen Marius

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Andreas Snildal

Takk for oppklaringen! Det var nesten så jeg holdt på å skape mer forvirring enn hjelp ved å nevne dette.I dag finnes det tre katolske kirker i Oslo, og to menigheter, St. Olav og St. Hallvard, men St. Hallvard ble vel opprettet på 1890-tallet. St. Olav ble opprettet i 1843. Dersom man ringer menighetskontoret, kan sikkert personalet der hjelpe til med oppslag dersom de har de gamle bøkene der fortsatt.Hilsen Andreas

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Murmester F. Elsasser (muligens feil for T.) var blant dem som 1.10 1842 søkte kongen om å grunnlegge en katolsk menighet i Christiania (K. Kjelstrup: Norvegia Catholica - Moderkirkens gjenreisning i Norge. Oslo 1942).Så spørres det etter kirker fra Christiania der han kan være nevnt fra 1810 og utover: Folketellingen 1815, valgmanntall 1814 ff, byskattelistene (ligningsmanntallene), årlig 1810 og utover, borgerrullene. Disse kildene er sentrale for å finne personer i byen, og da finner en personene både med navn, yrke, formuesforhold og adresse. Kildene ligger vesentlig i Oslo byarkiv, Ligningsmanntall, og Statsarkviet i Oslo, Christiania magistrat. Ellers så finnes det naturligvis fryktelig mye kildemateriale der Elsasser kan være nevnt i Christiania. De fleste finnes i Statsarkivet i Oslo.Navnet tyder jo på at familiens opprinnelig kom fra Elsass . . . For kilder og slektsforskerforeninger i Bayern, med deres lenker til internettressurser etc, se Norsk slektshistorisk forenings webside http://www.genealogi.no velg arbeidsgruppe for europeiske aner, og ressursside for Tyskland.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ketil Harbek

Takk til alle, og spesielt til Tore for mange tips om kilder etter min ttt-oldefar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Har du sjekket kirkebøkene for Trefoldighetskirken? Jeg har et lignende tilfelle, og det sto under Trefoldighetskirken. Trefoldighetskirken og den katolske kirke ligger nesten vegg i vegg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Det enkleste er å gå igjennom Skifterettens dødsfallsprotokoll, hhv. 'Eldre A 7 02.01.1864- 11.01.1870' og - om du ikke finner ham etter her 31.12.1865, 'Eldre A 8 11.01.1870-11.12.1874' osv.Disse er filmet, hver er på 10 kort så det er litt tidkrevende å gå igjennom alt om han døde tett oppunder 1875-tellingen. Hvorvidt de er på Statsarkivet og/eller Byarkivet skal jeg ikke si for sikkert, men at du vil finne ham her, er nok ganske sannsynlig. (PS. Han står ikke oppført i januar eller februar 1866)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tom Askerøi

Det kunne ha vært artig å komme i kontakt med Marius Hellerud og fått slått fast om vi er i slekt - min fars foreldre og besteforeldre var medlemmer av den Katolsk-Apostoliske menighet i Christiania og Drammen. Som altså ikke har det minste med katolisisme å gjøre.(Min adresse er askeroi@oscar.as)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.