Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Kenneth Holter

[#16559] Oppslag i kirkebok for AKER, Vaggesten

Recommended Posts

Guest Kenneth Holter

Noen som har kirkebøker for Aker lett tilgjengelig? Jeg skulle ha sjekket disse:1. Hans Hansen Vaggesten, født ca.1727 Aker, sønn av Hans Knutsen Vaggestenbråten og Kirsti Nilsdatter. Hvem er han gift med og hvilke barn har han? Jeg vet om én mulig sønn (se 2).2. Christopher Hansen Vaggesten, født ca.1750 Aker, minst to ekteskap. I det første får han sønnen Hans Henrich, født ca. 1771, som finnes i Moss i 1801. Hvilke andre barn hadde han i første ekteskap og hvem var konen?I andre ekteskap (med Siri Christensdatter Kirkeby), får Christopher sønnen Christopher født 23.4.1786 Aker. Er det flere?Håper på hjelp.mvh, Kenneth.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kenneth Holter

Prøver igjen ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Dette var svært omfattende, her er litt fra en tidsperiode. Dette er lettleste kirkebøker så jeg ville foreslå at du lånte kirkebøkene for Aker, du ville ganske sikkert finne svarene selv:Sold: Ungk: CHRISTOPHER HANSEN WAGGESTEEN og P. ANNE STEENERSDATTER trolovet 11.03.1769, viet 16.06.1769 (Aker Mini 9 1765-1785 4/9 f.125a)CHRISTOPHER HANSEN WAGGESTEEN og ANNE STENERSDATTER fårsønnen STENER født 1770, døpt 25.03.1770. Faddere: Kari Christophersdatter, Mari Tostensdatter, Henrica Sørensdatter, Christopher Gulbrandsen, Christen Tostensen, Hermann Hansen Sogn (Aker Mini 9 1765-1785 2/9 f.51a)sønnen HANS HENRICH 1772, døpt 23.02.1772. Faddere: Margrethe Waggesteen, Dorthe Hansdatter, Randi Stenersdatter, Tosten Houer, Ingebrigt Scha.(trolig Schau, men det står ikke u), Ener Braaten. (Aker Mini 9 1765-1785 2/9 f.66b)sønnen CHRISTEN 1774, døpt 28.08.1774. Faddere: Johanne Olsdatter Houer, Kari Christophersdatter Kirkebye, Randi Stenersdatter, Hermann Sogn, Halvor Blindern, Jens Arnesen Bromann. (Aker Mini 9 1765-1785 3/9 f.79b)ANNE STEENERSDATTER dør i 1777, begravet 31.05.1777, 30 år gammel (Aker Mini 9 1765-1785 6/9 f.179b)Trolovet 07.11.1777, viet 30.12.1777 Enkem. CHRISTOPHER HANS: WAGGESTEEN, og P. SIRI CHRISTENSDATTER KIRKEBYE (Aker Mini 9 1765-1785 4/9 f.134b)CHRISTOPHER HANSEN og SIRI CHRISTENSDATTER fra VAGGESTEEN får:ANNE MARGR: f.1778, døpt 30.08.1778. Faddere: Johanne Olsdatter, Karen Haakensdatter, Søren Breche, Christoph: Aamodt, Hans Borgen (Aker Mini 9 1765-1785 4/9 f.105b)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kenneth Holter

Tusen hjertelig takk! Dette hjalp i alle fall litt på vei. Hvor kan jeg få lånt kirkebøker? Finnes de som bøker eller som mikrofilm, og kan de lånes inn via Statsarkivet her i Hamar?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

De finnes som mikrofilmkort, tror jeg. Jeg antar de kan lånes via bibliotek på samme måte som mikrofilmruller (har ikke gjort dette selv, men har hørt at folk har gjort det).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Det er bare å lete frem aktuell tidsperiode her, og deretter enten bestille for eget kjøp eller si i fra hvilke nr. osv. til ditt nærmeste biblotek. Hvorvidt Hamar har dem tviler jeg på.LenkeMvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild Andresen

Jeg har ikke tilgang til kirkebøkene for Aker, men jeg har en kopi av 'Mandtal Liste for Maridalens District 1842'. Der finner jeg på øvre Waggesteen Christopher Christophersen 56 år, Gaardbruger. Kone Siri Halvorsd., 51 år. Elisabeth Margrethe 13 år, Inger Maria 10 år. Maren Randine 6 år. Hermane Julianne 4 år.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dag Brodin

Ja, dette mantallet ligger ute på nettet hos Byarkivet kan jeg legge til og reklamere for. Imponerende innsats av Geir her ! Selv kan jeg bidra med kopi av 'Ekstraskatten for 1762' som tar med alle personer over 12 år. På Vaggestein i Maridalen finner vi Hans Cristophersen og Margrethe Enersdatter med barna Cristopher, Maren, Marte, Johanne og Dorte. Dette betyr altså Kenneth at nr 2. ikke er sønn av nr 1. slik du antyder. Forøvrig er det interessant at gården ennå ikke var delt i 1762. Brukerne var leilendinger under kirken frem til 1825 da ovenfor nevnte Cristopher Cristophersen kjøper Øvre Vaggestein (gnr. 69, bnr. 1 i Aker)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dag Brodin

Forøvrig døde Christopher Cristophersen den 5/3 1851. I 1846 solgte han gården og han døde som fattiglem , antagelig på plassen Haugen under en Vaggesteingård. Ihvertfall bor datteren Elisabeth på denne plassen i 1865. Det er liten tvil om at Akerbøndene hadde det bedre under kirken enn som selveiere. Det finnes flere opplysninger om disse slektene, men hvis du skriver hvilken tilknytning du har til dette, er det lettere å hjelpe deg, Kenneth

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kenneth Holter

Takk til Arild og Dag for opplysninger.Som jeg nevnte i første innlegg, dukker Hans Henrich Christophersen Vagesten (f.1772) opp i Moss.En annen person jeg finner i Moss er Andreas Wagersteen, nevnt som far til bruden idet Ole Peter Jensen gifter seg i 1831 (i Moss) med Anne Maria Andreasdatter (i følge kirkeboken der født ca.1803/04 i Rygge). Disse er mine ttt-oldeforeldre. Jeg har tidligere forsøkt å sjekke ut Anne Maria Andreasdøtre født 1800-1806 i Rygge, men det har gått i stå.Derfor forsøker jeg å finne ut om Andreas Wagersteen (som jeg ikke har funnet nevnt andre steder) er i slekt med nevnte Hans H. C. Vagesten. Hans Vagesten var faktisk fadder for Martin Jensen (f.1813 Moss), bror til den Ole Peter Jensen som Anne Maria Andreasdatter giftet seg med i 1831. Hans Vagesten hadde forøvrig selv en datter Anne Maria, født i Moss 1800.Så, kan noen fortelle meg om det finnes noen Andreas, f.ca.1770 i Vaggestein-slekten? Jeg har forøvrig en plan om å komme meg til Riksarkivet snart for å saumfare kirkebøker for Moss og Aker.På forhånd takk!Med vennlig hilsen,Kenneth

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dag Brodin

Jeg har ikke funnet noen Andreas Vaggesten som er enn bra kandidat desverre, men det er jo verdt videre forskning. Det finnes jo svært få Vaggestengårder i Norge. Vi må vel anta at Hans H. C. V., døpt 23.02.1772 var fra Maridalen og jobbet ved Moss jernverk.(se ft. 1801) Videre ser jeg i farta at det finnes kun en person i Norge som heter Vagelsten i 1865 og 1900, nemlig Carl Vagelsten ( I 1900 stavet med W ), han er Møller og er født ca 1832 i Moss.I 1865 er han møller ved Lysaker Mølle. Din slektning ? Den samme personen (?) er flyttet til Kristiania i 1900 og er nå 'fhv. Sadelmager'. Finnes det andre kilder i Moss, som kan fortelle deg hvor din Andreas Wagelsteen er født ? Kirkebøkene for Aker er lettleste i visse perioder, men det er et enormt kirkesogn å lete etter !

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kenneth Holter

Den Carl Vagelsten du nevner er efterkommer av nevnte Hans Vagelsten.Min Andreas Wagersteen har jeg som sagt kun funnet nevnt som far ved datterens bryllup, men jeg skal saumfare kirkebøker for Moss så fort jeg kommer meg til Riksarkivet, og se om jeg finner noe.Skulle jeg skaffe til veie flere opplysninger, skal jeg legge dem ut her.Takk for hjelpen så langt!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kenneth Holter

Den nylig digitaliserte kilden 'konfirmerte i Aker 1761-1805' har hjulpet litt på vei. Der finner jeg 3 (kanskje 4) mulige kandidater til min Andreas Wagersteen (alle skrives riktignok Anders, men disse to navnene blandes ofte):1: Anders Enersen VaggesteenBraaten, f.1767/68, antagelig en fetter av tidligere nevnte Christopher Hansen Vaggesten, hvis sønn havner i Moss. En mulig kandidat videre kan være en Anders Enersen som i 1789 gifter seg med Karen Amundsdatter i Ås (dette er 'på vei' til Moss fra Aker).2: Anders Andersen Vaggesteen[?], f.1777, er fortsatt i Aker 1801, ugift 'smeed dreng'. Hans slektning[?] Hans Vagesten i Moss er smed, og kan kanskje bety en mulighet for at denne Anders dro til Moss?3: Anders Iversen Vaggesteen, f.1779, må sjekkes.(4: Anders Gulbrandsen WaggasteenEy, f.1783, navnene på hans foreldre tyder ikke umiddelbart på at han skal være identisk med min Andreas, og han er muligens litt ung)Om ingen med letthet kan sjekke om noen av disse er gift i Aker eller utflyttet derfra, blir dette første prioritet ved mitt neste besøk til Riksarkivet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dag Brodin

Med letthet eller ikke, den første på listen kan du stryke. Det stemmer at han er fetter av CH, på hovedbølet. Han drev plassen Nordbråten, som kanskje hans far Ener Enersen ryddet ( husmann i 1761, ekstraskatten ) En annen kilde for Maridalen er ft. 1834, som ligger på byarkivets sider. Anders Enersen(66) og hans kone Mari Olsdatter (67) er livørefolk på Nordbråten dette året - dvs denne Anders ble selveier ca 1825.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dag Brodin

De andre på listen må sies å være usikre for å si det mildt. Du bør absolutt først finne Anne Marias fødsel og ev konfirmasjon. Hvis det står i kirkeboka at hun er født i Rygge og det ikke stemmer er det 'bad luck' , men er hun kanskje konfirmert der. Eller i Moss ? Eller i Aker ? I så fall kan hun jo være datter av nr. 1 på din liste.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.