Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Terje Aarland

[#16581] Hvem var den Mathilde Larsen som drog til USA fra Kristiansand i 1893?

Recommended Posts

Guest Terje Aarland

Er det noen som vet hvem den Mathilde Larsen var som drog til USA i 1893 fra Kristiansand [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=KRISTUT&variabel=0&postnr=24428&fulle=true&spraak=n>Lenke Da hun ankom Ellis Island stod det at hun var 18 år gammel. Det kunne tyde på at det er den samme som reiser fra Kristiansamd i 1893. Jeg leter etter en Mathilde Larsen fra Kristiansand, men hun ble født i 1873. Likevel anser jeg det som en mulighet at det kan være en skrivefeil. Den Mathilde jeg leter etter ble konfirmert i Kristiansand domkirke den 28. april 1889. Hun ble forelreløs i 1881 da faren Mons Andreas Larsen døde, moren hadde dødd noen år i forveien, men hun vokste trolig opp hos sin stemor som het Signe Sofie Sigbjørnsdtr. gift i 1884 med Jens Omdal. I passasjerlista står det at bestemmelses stedet var Chicago. Det var ikke uvanlig at unge jenter dro over til USA i den alderen som Mathilde var og dessuten så kjente hun nok heller ikke til om hun hadde slektninger her i Norge, hun var jo bare 8 år da hun ble foreldreløs. Dersom dere trenger flere opplysninger om familien hennes her så skal jeg prøve så godt jeg kan å gi den infoen jeg kan. Her er det jeg hittil har fått info om ang henne:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Aarland

Bare en liten opplysning til. T. Odland i Kristiansand sjekker kirkebøkene for meg når det gjelder Mathilde H. Larsen. Nå vil jeg prøve å finne ut hvem den Mathilde Larsen var som reiste til Amerika i 1893. Kan dette være den samme som jeg leter etter, men bare at man har upresise fødselsdata på henne?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Aarland

En liten ting til. Er det mulig å finne noe info på denne Mathilde da hun ankommer Ellis Island?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

Dessverre, Terje, det lille som står på manifestet, er nok det som er....Laila

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

Du Terje, det er ikke så usannsynlig at Mathilde slo litt av på alderen, mange mange gjorde det! Men, det skjedde ofte ikke før de kom til Amerika. Men, det er ingen regel.Laila

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Aarland

Er det mulig å finne henne igjen i noen FT i USA? Det stod at bestemmelsesstedet var Chicago, men kan det tenkes at hun har rest til tanten Marie og onkel Engel Abrahamson Lenke Er det mulig å finne henne på noen av de stedene disse bodde eller i nærheten? Det var også en del av hennes 'stesøsken' som reiste over barna etter (Signe) Sofie og Jens Omdal. Kan det tenkes at de har reist til samme sted?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

Kjære deg, Terje, jeg har jobbet timesvis med din Mathilde før. Det er totalt umulig å finne henne. Det er evt. 6-8 år før 1900-tellinga og hun kan ha gifta seg inna det. 1900-census i US er indexert på navn på hovedperson i huset. Jeg finner heller ikke denne Mathilde. Je kan love deg at jeg har prøvd. Du må finne mer opplysninger her i Norge om det som skjedde der borte.Laila

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Aarland

Ja, jeg vet at du har prøvd og jeg er meget takknemlig for alt det arbeidet du har gjort for meg. Jeg bare prøvte å sette opp noen opplysninger i tilknytning til det jeg vet og evn. antakelser om hva bestemmesesstedet kunne være. Jeg har så altfor lite opplysninger om denne Mathilde H. Larsen og de siste jeg har er da hun ble konfirmert i Kristiansands domkirke den 28. april 1889. Etter det jeg har fått oppgitt så finnes hun ikke blant de begravede eller som viet i Oddernes fram til 1911 og siden jeg ikke finner henne i ft for 1900 så kan det tenkes at hun kan ha dradd ett eller annet sted og kanskje til Amerika. Jeg skal prøve å finne mere info.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Aarland

Kan noen av disse i innlegg 9 ha dradd til samme sted som Mathilde?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

Ingeborg Omdal hadde en far som het John Omdal, bodde i Gyldenløves g.[url="http://www.ellisisland.org/search/shipManifest.asp?MID=15557199160076500384&LNM=OMDAL&PLNM=OMDAL&RF=95&pID=605364080015&lookup=605364080015&show=K%3A%5CT715%2D2458%5CT715%2D24580041%2ETIF&origFN=K%3A%5CT715%2D2458%5CT715%2D24580040%2ETIF>Lenke----------Den Bertha som dro, står feilaktig oppført som US CItizen, men iflg. manifest på EllisIsland, hadde hun ikke vært i US før.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Til Terje:Som et lite råd - lån selv inn til ditt nærmeste biblotek, bygdebøkene for Oddernes og Randesund.Det er givende å lete selv i kildene som ikke finnes på nettet.Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Aarland

Takk for tipset. Jeg var ikke obs på at det var bygdebøker for de aktuelle kirkesogn. Jeg er obs på at det er et møysommelig arbeid jeg har gitt meg ut på, men siden det ikke var noen andre slektninger på oldemor sin side her i landet så hadde det vert så artig å funnet noen som man ikke visste om. Jeg ser ikke bort fra at Mathilde har reist fra Norge, for det var jo så mange som ville søke 'bedre fremtidsutsikter' og ble fristet av det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Hvis man skal finne denne person - ville det nok være bedre å kalle henne Matilde, Matilda,Mathilde, Mathilda pluss/minus Helen, Helene, Helena. M.a.o. alle former for kombinasjoner, inklusive feilskrift i tellinger ved å anvende %ild% osv.osv.Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

Hei Knut! Jo, det er helt rett. Jeg har lett etter: Mat* Til* Hel* Len*you name it....Dette er en nål som ikke kan løses via censuser i USA, men må løses her hjemme. Og, dersom det kan finnes spor i bygdebøker her hjemme om denne damen.... jeg har brukt timesvis.... :) Laila

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Laila: Det viser ditt unike positive initiativ.Til Terje må man da få stille et lite spørsmål:'Den Mathilde jeg leter etter ble konfirmert i Kristiansand domkirke den 28. april 1889'.Kan du ordrett svare med hele teksten vedrørende konfirmasjonen, og til hvilken eksakt referanse det dreier seg om?Hvorfor har du ikke lånt inn gratis til ditt nærmeste biblotek de microkort det kan dreie seg om. Synes det er noe for galt at Torleif Odland skal benytte fritiden så mye, når han selv har så upløyd mark, f.eks. 'En matator i Sørlandsgenealogien'.Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Aarland

Jeg er veldig takknemlig for all hjelpen jeg har fått av dere alle. Jeg er ening i at Laila er helt unik. Uten all den hjelpen jeg har fått hos henne så hadde det vert mange manglende brikker i mitt uendelige 'puslespill'. Jeg takker for alle tips som jeg kan benytte meg av. Var ikke obs på det med mikrofilm. Jeg kjenner kanskje altfor lite til alle muligheter som finnes. Disse opplysningene har jeg fått fra Statsarkivet i Kristiansand: 'Ifølge Kristiansands dødsfallsanmeldelsesprotokoll døde gassmester (i skiftet også kalt 'fittingmester') Mons Andreas Larsen den 5. april 1881, 33 1/2 år gammel. Samme kilde opplyser at han etterlot seg enken Sofie og ett barn av tidligere ekteskap. Av skiftet fremgår det at det var en datter, men navnet oppgis ikke. Han mottok fattighjelp og det var ingen midler i boet. Svigerfaren Sigbjørn Haavorsen var blant de kreditorene i boet som bare fikk dekket halvdelen av kravene.Ifølge Kristiansand kirkebok A-17 ble Mathilde Helene Larsen, født 20.04.1873 og døpt 02.06.1873 i Bergen, konfirmert den 28. april 1889'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Mange takk Terje for greit svar.Står der ikke mer vedrørende konfirmasjonen, f.eks. foreldre, bosted m.v.?Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Aarland

Nei, jeg fikk ikke noe info om hvor de bodde, men foreldrene til Mathilde var jo, døde da hun ble konfirmert, så jeg antar at hun ble boende hos sin 'stemor' Signe Sofie (Det står at Signe Sofie og Jens Omdal bodde i Elvegada 3/5 i ft 1900, men om de bodde der 11 år tidligere vet jeg ikke).Jeg ser at jeg har langt å gå for å lære meg å finne ut hvordan alt henger sammen. Så jeg er veldig takknemlig for alle tips underveis.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Da synes jeg at Torleif Odland bør se på følgende først: 'Ifølge Kristiansand kirkebok A-17 ble Mathilde Helene Larsen, født 20.04.1873 og døpt 02.06.1873 i Bergen, konfirmert den 28. april 1889'.Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Aarland

Ja, det høres ut som et bra utgangspunkt. Jeg har gjort meg mange tanker om hvor det kan ha blitt av Mathilde. Noe av det jeg har tenkt på er om hun kan ha flyttet til sin mor sin familie i Rogaland, men kanskje det er usannsynlig i og med at det var kanskje i tiden etter at hun ble foreldreløs at hun trengte omsorg. Siden hun ble i Kristiansand frem til hun ble konfirmert kan det tyde på at hun har blitt hos 'stemoren'. For at alle opplysningene kan bli lagt frem vil jeg også gi info om hennes mor sin familie:Ingeborg Hansdtr. født 1844 på Eikedalen under prestegarden i VikedalForeldrene til Ingeborg: Hans Torsen født 1803 på Kverk under Vestbø i Sandeid og Ingeborg Endresdatter født 1806 på Nordre Håland i Sandeid Begge dør på Eikedalen, han i 1871 og hun i 1888. De gifter seg i Sandeid 1826. Bor på hennes foreldregård da eldste barnet er født. Siden flytter de til Vikedal, til Prestegården, der de først bor på husmannsplasset Sætervollen, siden på Eikedalen. De har ni barn sammen og i tillegg får Hans et barn med en enke som er ett år yngre enn det yngste av fellesbarna.A. Endre født 1825 på Håland i Sandeid, konfirmert 1840 i VikedalB. Marta født 1828 på Sætervoll under Prestegarden, konf. 1843C.Gurå født 1830 på Sætervoll u. Prestegarden, dør 1834 av kikhoste, 5 år gammelD. Ingeborg født 1832 på Sætervoll u.Prestegarden, dør 4 uker gammelE. Tor født 1834 på Sætervoll u.Prestegarden, konf. 1848F. Hans født 1836 på Eikedalen u. Prestegarden, konf. 1850G. Gurå født 1839 på Eikedalen u.Prestegarden, dør ¼ år gammel.H. Gurå født 1841 på Eikedalen u. Prestegarden, konf. 1856I. Ingeborg født 1844 på Eikedalen u. Prestegarden, konf 1859J. Margrete født 18446 på Eikedalen u.Prestegarden, konf. 1861K. Siri født 1850 på Eikedalen u. Prestegarden, konf. 1865Dessuten får Hans Torsen ei jente, Marta født i 1851 med enken Marta Svensdatter Øvreland i VikedalNoen opplysninger om Ingeborg Hansdtr sine søsken: Endre født 1825 gifter seg 1855 i Vikedal med Marta Mikkelsdatter Skogen under Søndenå i Vikedal. Han og Marta bor på Ruskebøen under Opsal i Vikedal. I 1900 bor han der som enkemann sammen med datteren og mannen hennes. Marta født 1828 blir gift i Bergen og bor på Lille Solheim i Årstad sogn. Kleng Mikkelson som i 1865 også bor på gården, er brot til kona til eldste bror til Marta, Endre Hansen på Ruskebøen u. Opsal. Marta blir gift to ganger, andre gangen i 1877, om hun da blir boende i Bergen etter det, har jeg ikke undersøkt. Ingeborg født i 1844 blir også gift i Bergen, flytter siden til Kristiansand. De fire søskenene fra Eikedalen reiser til Bergen omtrent på den tiden sogneprest Løberg blir nødt til å forlate embetet i Vikedal og flytter til Solheim i Bergen. I 1854 tar Tor utflytting og i 1856 følger Hans og Marta, lillesøster Ingeborg reiser i 1860, 16 år gammel. Gurå født 1841 gifter seg i 1864 i Vikedal med Erik Danielsen Stølsmark fra Vikedal. Han er tømmermann på skipsverft. Han arbeider ved skipsverftet i Hogganvik, dette går konkurs og i 1900 finner jeg han og Gurå på Stord der det var flere skipsverft. I Vikedal bodde de først på hans hjemgård, Stølsmark, siden på Søndenå nede i Vikedalsosen. Gurå og Erik hadde mange barn. Margrete født 1846 gifter seg i 1873 på Sand i Ryfylke med styrmann Osmund Torjusen Tengesdal f.1846 på Sand. Han er skipsfører, de bor i Stavanger. Han kommer vekk på sjøen. Yngste søster til Ingeborg, Siri født 1850 gifter seg i Vikedal i 1873 med Knut Pedersen Eggja Skjold. I 1875 bor de i Eikedalen sammen med Hans Torsen. Knut og Siri har 5 barn. Knut dør 40 år gammel i 1884. I 1898 flytter Siri til Bokn der hun gifter seg med bror til Knut, Lars Pedersen Eggja. Foreldra til Hans Torson født 1808 på Kverk under Vestbø i Sandeid Tor Hansen født 1763 på Tenning- Gjerde i Sandeid ( d.1839) og Marta Jonsdatter født 1765 på Apeland i Sandeid ( d.1823)Foreldra til Ingeborg Endresdatter født 1806 på Nordre Håland i Sandeid: Endre Torson født 1754 ( d.1829) og Guraa Heinesdatter født 1766 (d. 1839) Endre og Guraa flytter til N.Håland 1795 og bor der til de dør. Er ikke sikker på hvor Endre og Gurå kommer fra når de slår seg ned på Håland, så det får vi komme tilbake til siden. Tor Hansen ( f.1763) sine foreldre: Hans Rasmusen født 1709 d. 1781 er innflytter til Sandeid, vet ikke hvorfra. Kona hans er fra Østbø i Sandeid født 1722 død 1788. De er gifte 1744 i Sandeid. Foreldra til Marta Jonsdatter (f.1765) kom til Apeland i 1759 fra Måge i Hardanger. Faren, Jon Pederson fødd 1719 på Måge, død 1797 på Apeland. Mora Margrete Knutsdatter er født 1733 på Sandstå i Hardanger, siden bodde foreldra hennes på Måge der faren Knut Torsteinson var fra ( f.1707 - d.1757) Mora Gurå Larsdatter var født på Sandstå 1695, døde 1774 på Måge.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

I.f.m. et annet søk var der intet om M.H.L. i Vennesla MINI t.o.m. 1896 vedrørende inn- og utflyttede, vigde eller døde.Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.