Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Osvald Rydjord

[#16583] Oppslag i Birger Kirkebys bygdeb. for Sør-Odal. Jens Pålsen Tronbølbråten f 1769

Recommended Posts

Guest Osvald Rydjord

I bind III s 348 og s 376 står det at Jens Pålsen på Tronbølbråten er fra Karteruddalen (f 1769, g 1793 m Kari Persdatter fra Snekkermotangen.) Jeg er ikke i stand til å finne Karteruddalen i Odalsbøkene og derfor heller ikke Jens Pålsens far. Er det noen som er i stand til det? I det hele tatt finner jeg bøkene veldig vanskelig å orientere seg rundt - de burde hatt et skikkelig register som ville ha spart mye, mye tid.Osvald

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ola Klefsås

Dessverre, men hvis det kan være til trøst: Jeg er heller ikke kommet lenger enn dit. Karterud finnes i bind 8, ss. 732 og 751, men ingen Karteruddal. Jeg tipper Kirkebys referanse er kirkeboka: 26. aug. ved Opstad. Døbt Poul Karterudsdalens ægte Søn Jens. Fadd: Rasmus og Ole, Tosten og Tore (kvinnenavn), Inger OpstadEye. Så har heller ikke han funnet noe sted som het Karteruddalen. Et problem med husmannsplasser var at de ikke var matrikulerte, og følgelig ikke hadde noe offisielt navn. Så det kan jo hende at plassen finnes under et annet navn, - et sted. Ellers er jeg enig i at Odals-bøkene ikke er lette å finne fram i. Det kan være meget tidkrevende å finne både gårder og plasser hvis en ikke er lokalkjent. Når en så vet at Nord- og Sør-Odal er beskrevet i 13 bind, så er det jo litt å gå løs på!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

Takk, det var dit jeg kom også etter å ha bladd i de 13 bøkene + Odalboka de siste ukene. Så får vi forsøke å finne den riktige Pål - takk så langt.Osvald

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Pål Evensen

Hei. Jeg er ganske godt kjent i Odalen etter mange års arbeid med slekter og familier i disse traktene. Det finnes ikke noe som heter Karteruddalen i Odalen. Plassene Karterud under Nordre og Søndre Nust er de eneste mulige, disse plassene ligger i en dal. Så den kan ha blitt kalt Karteruddalen ved et (eller flere) tilfelle®. Men jeg er rimelig sikker på at det må være Karterud som er svaret på hvor Jens ble født. Foreldrene trenger ikke ha bodd lenge nok i Karterud til at de har satt flere spor etter seg enn denne barnedåpen.Når det gjelder far til Jens Pålsen vil jeg forsøke med litt gjetting. I folketelliga for 1801 finnes det en Pål Jensen, husmann på en plass under Vesle Ullern. Han kan passe aldersmessig. På side 185 i Sør-Odal bygdebok 7 finner jeg Pål Jensen på Ullerbråten. Han er gift 2. gang i 1787 med enka Dordi Nilsdatter Spikseteiet. De fikk i 1790 sønnen Per. I 1801 heter det at både Pål og Dordi var gift 1. gang. Men de er nevnt som enkemann og enke i 1787. Pål Jensen er trolig den samme som gifter seg i 1769 med Tore Iversdatter. De har begge adressen Kjølset i 1769. Disse kan være foreldrene til Jens som blir født i Karterud(dalen) samme år. De hadde trolig også barna Inger (Ingrid) f 1772 på Nust og Iver f 1775 på Sandnesmoen. Inger (Ingrid) er trolig den samme som var gift med den neste husmannen i Ullerbråten, Hans Jensen, som også var født i en Karterud-plass (Sør-Odal 8 s 733).Dette er kun gjetninger, med noen indisier som kan lede mot denne løsningen. Ved å sjekke faddere til disse forskjellige barnedåpene, folovere ved vielser m.m. kan en kanskje få bekreftet eller avkreftet om denne teorien har noe for seg.Hilsen Pål

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ola Klefsås

Jens Paulsen f. 1769, har i alle fall ei datter som heter Tore, f. 1794, og det peker jo mot at ei av bestemødrene het Tore. M.a.o. en liten brikke til i puslespillet...Mvh. Ola

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

Pål, takk for innspill! Jeg har vært bortreist i helga derfor dette sene svar. Teorien ser plausibel ut og verdt å sjekke nærmere. Vet noen om det eksisterer kirkebøker fra tiden rundt 1769 for Sør-Odal? Siden Kirkeby ikke har fått med i bygdeboken at Jens er sønn av Pål og Tore i 1769 har han kanskje ikke denne informasjonen?Ola, har alle fadrene til Poul etternavn (adresse) OpstadEye? Og siden jeg ikke er kjent i området - ligger OpstadEye langt fra de andre stedene som er nevnt i Pål sitt innlegg?Mvh Osvald

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Pål Evensen

Hei igjen. Nust (som Karterud er en husmannsplass under) og Oppstad er nabogårder. Ullerbråten er noen få kilometer unna disse, likeså Kjølset. Sandnesmoen ligger like i nærheten av Ullerbråten. Familien har tydeligvis flyttet litt rundt til forskjellige plasser, noe som slett ikke er uvanlig i Odalen. Kirkebøkene for Odalen finnes tilgjengelig fra 1689 og til 1920-1930 tallet (så langt er det foreløpig frigitt). Jeg har dette tilgjengelig hver torsdag når Odal slektshistorielag har sine møter. Mvh Pål

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

Takk Pål for info om geografien. Av bygdebøkene ser det ut til å ha vært utrolig mange husmannsplasser på på dine kanter, geografisk nok noe mer oversiktlig på mine hjemtrakter, Romsdal.Siden du har tilgang på kirkebøkene på slekthistorielagets møter, kunne du gjøre meg den tjeneste å se om du finner Pål Jensens gifte i 1769 og om mulig også hans fødsel i 1740? Og siden sønnen Jens ble født i 1769 er det kanskje mulig å finne hans dåp også? Om det passer slik??Mvh Osvald

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Pål Evensen

Joda, jeg skal sjekke det opp på torsdag. Så får vi se om det blir noen løsning. Det er jo ofte slik at en finner løsning på noe, men samtidig dukker det opp 2 nye problemer :-)Mvh Pål

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Pål Evensen

På torsdag fant jeg dette i kirkebøkene.På side 333 i kirkeboka: trolovet 25. post. Trin. 1768. Dragon Poul Jensen Kiølset og Tore Iversd. ibid. Cautionsm. kvartermester Ole Kiølset og Hans Torchildsen ibid.Side 336: Copuleret Dom. Septuag. 1769. Poul Jensen Kiølset og Tore Iversd. ibid.Side 341: døbt 26.8.1769 ved Opstad, Poul Karterudsdalens ægte søn Jens. Faddere: Rasmus og Ole, Tosten og Tore, Inger Opstadeye.Så sjekket jeg dåpen på Pål Jensen. Han ble døpt ved Strøm kirke 5. sønd. e. Trin. 1740. Jens Henningsen Mangseteies ægte barn Povel. Faddere: Hans Kielsbøl, Haagen Mangset, Jens Eenerud, Else Mangset, Marith Hogset.Videre sjekket jeg litt omkring giftermålet til Pål Jensen i Ullerbråten. På side 531 i kirkeboka fant jeg: trolovet Langfredag 1787 enkemand Poul Jensen Ullereiet og enke Dordi Nielsd. ibid. Cautionister: Christopher Ullern og Jacob Spigset.På side 535: copuleret 23.7.1787 ved Strøm. Enkemand Poul Jensen Ullerneie og enken Daardi Nielsd. Spigseteie.Det var også på sin plass og se når Pål Jensen Ullerbråten ble enkemann. På side 513 i samme kirkebok fant jeg: begravet Dom. 25 p. Trin 1786 ved Ullern: Poul Ullerneiets hjemmedøpte barn Henning 1 dag gml. og hans kone Thore Iversd. gl 45 aar.Dermed er det i alle fall bevist at Pål Jensen i Ullerbråten er den samme som ble gift i 1769. At han var den samme som den ble født på Mangset-eie er det vel heller ikke særlig tvil om. Men det beviser ikke at han var den samme Pål som var i Karterud(dalen) en kort periode. Indisiene på det finnes, blant oppkalling av besteforeldre. Men så lenge en ikke sikkert vet hvem Tore Iversdatter var/kom fra, blir det med det foreliggende materialet vanskelig å bevise dette. Det er jo også trolig at Pål Jensen og Tore Iversd. hadde flere barn. Det er jo et langt hopp mellom barnet født i 1775 og 1786. Men det må et møysommelig lesearbeid til for disse årene i kirkebøkene, før vi ser om det mangler opplysninger i bygdebøkene.Hilsen Pål

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

Pål, takk for kjempejobb! Og som du sier, det er mer som mangler før alt er på plass. Utgangspunktet for at jeg har havnet i Sør-Odal ser du i tema 16004 Nils Jensen, og tema 16005 Theoline Andersdatter. Theoline er på plass.Jeg satt på Riksarkivet hele fredag for å finne Ole Kristian Jensens dåp. Startet med Kristianias kirkebøker alfabetisk og fant den i Trefoldighetskirken (burde begynt bakfra ):, men desverre fant jeg ikke foreldrene gift i samme menighet i årene foran. Dermed er er jeg heller ikke sikker på om Nils Jensen (Vestadberg?)(f 29071832) er Jens Pålsen Tronbølbråtens (f 1740) barnebarn. Det er mange biter som skal til i puslespillet.Et par spørsmål: Sto ikke morens navn nevnt s 341 i forbindelse med Jens (f 1769) sin dåp?Ved Thore Iversdatters død er hennes alder oppgitt til 45 år. Hun skulle da være født ca 1741. Vil da være mulig å finne hennes foreldre ut fra det?Vennlig hilsen Osvald

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Pål Evensen

Ved barnedåpen i 1769 sto ikke morens navn oppgitt. Det er sjelden morens navn er oppgitt i kirkebøkene for Odalen på denne tida. Kun ved 'uægte' barns dåp er morens navn naturlig nok oppgitt, men det er (dessverre?) ikke tilfelle her.Jeg var også inne på tanken å finne Tore Iversdatters foreldre, men rakk ikke mer sist torsdag. Om hun er født i Odalen burde det være forholdsvis enkelt å finne dåpen. Men er hun fra et annet kirkesogn, og ikke døpt i Odalen blir det nok verre. Kirkebøkene for 1740-åra er dessverre noe mangelfulle. Jeg skal i hvert fall gjøre et forsøk nå på torsdag, eventuelt neste torsdag.Mvh Pål

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Pål Evensen

Hei igjen. Jeg fant dessverre ikke noen Tore døpt med Iver til far i årene 1740 - 1743. Kirkebøkene for disse årene er noe mangelfulle, så hun kan muligens være fra Odalen. Men hun kan også like gjerne være fra et annet kirkesogn. Jeg har ikke sjekket om hun ble konfirmert på midten av 1750-tallet, så der kan det også være en mulighet. Det kan bli vanskelig å finne hennes opphav, men den som er tålmodig vil som regel en eller annen gang være heldig og finne løsningen. Det gjelder å ikke gi opp :-)Med hilsen Pål

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

Takk for hjelpen Pål. Jeg hadde en av 'Odalkirkebøkene' i sommer og den var ikke helt lettlest. Får la denne enden hvile litt mens det jobbes med en annen, det er mange ender som skal nøstes, og Riksarkivet besøkes jevnlig.Mvd Osvald

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.