Jump to content
Arkivverket

[#16617] Opprette ny kategori av databaser/htmlsider - problematisk?


Guest Anette Skogseth Clausen

Recommended Posts

Guest Anette Skogseth Clausen

Jeg skal opprette en ny kategori Tingbøker og den vil jeg veldig gjerne ha mellom Borgarbrev og Andre, men det ser ut som jeg da forskyver rekkefølgen og at alle databaser lagt ut under Andre havner i Tingbøkerkategorien.Antar jeg rett? Hvis ja, er det en enkel måte å få endret alle databasene som da havner i feil kategori tilbake til sin egen kategori?Foreløpig har jeg kun lagt inn Tingbøker-kategorien på DA2.

Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Kyrkjebøker¤Church registers¤4¤/døypte¤/baptised¤4¤1/konfirmerte¤/confirmed¤4¤2/vigde¤/married¤4¤3/gravlagde¤/buried¤4¤4/kommunikantar¤/communicants¤4¤5/ekteskapsløyve¤/marriage licenses¤4¤6/utflytta¤/out migrants¤4¤7/innflytta¤/in migrants¤4¤8/vaksinerte¤/vaccinated¤4¤9/sjeleregister¤/register of souls¤4¤10/introduserte kvinner¤/introduction after birth¤4¤11/offentleg skrifte¤/public absolution¤4¤12/Dødfødde¤/stillborn¤4¤13Over er eit lite utsnitt av filen e:\data\arkivverket\adm\inifile.txt, som styrer menyen. Som du ser er det kome til to tal bak (med ¤ mellom). Det første gjev kategori, det andre emne. Du kan då setja inn nye kategoriar kvar du vil i filen. Men nye kategoriar må ha kategorital eit støre enn det største frå før. Men dermed kan du flytta rundt på kategoriane så mykje du vil, og også emna innan kategorien. Filen finst på begge servarane, og bør vera like. På DA2 blir den brukt til å gje kategori; på digitalarkivet til å visa dei. Ring om det er uklart.No kan de børja leggja ut att.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.