Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Inger Eide

[#16643] de Fine i Bergen

Recommended Posts

Guest Inger Eide

Jeg søker opplysninger om Kristine Marthea de Fine. Hvem er hennes foreldre? Hun oppgis å være født begravd i Bergen Domkirke 15/7 1738. Hun var i sitt første ekteskap gift med en apoteker Smidt. Ekteskapet varte svært kort og om der var barn er ukjent. Hun ble gift andre gang mee Lorentz de Ferry. Hvem er foreldrene til denne Kristine Marthea? Det finnes en Arnoldus de Fine og jeg går ut fra at det er en sammenheng her, men jeg finner ikke forbindelsen mellom disse to.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sølvi Arntzen

Som hennes foreldre har jeg sogneprest til Lom, Arnoldus Montagne de Fine, død 1719, og Catharina Ossia Friis, død 1745.Arnoldus var sønn av by- og rådstuskriver i Bergen, Thomas Christensen (Montagne), født 7.2.1640 i Bergen, død 14.6.1716, gift 1670 med Kirsten Arnoldsdatter de Fine, død 30.11.1717 i Bergen.Kirsten var datter av biskop i Trondhjem 1672, samt historiker, Arnoldus Hanssøn de Fine, født 9.4.1614, død 5.11.1672, og Maria Sørensdatter Hoffmann, født i Bergen, begravd 22.5.1730 i Bergen.Vet du noe mer om apoteker Smidt?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Nei ikke annet enn at jeg mener å ha sett at hans fornavn skulle være Hans og at de var gift mindre enn ett år. Husker ikke hvor jeg så dette. Tusen takk for opplysningene. Det ser riktig ut. Dert er jo en sammenveving av de Fine, Bredal og Montagne her. Tror jeg må prøve å finne slektskapsforholdene her.1 Kristine Marthea gift med Lorentz de Ferry.2 Kristine Mathea dør og 3 Lorentz gifter seg med Thomasine Bredal som gir navn med Montagne i videre til barn som hun har med Lorentz de Ferry.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Håkon Brun

Her i Kabelvåg var det en prestefrue som het Dorothea de Fine. Hun var gift med presten Gert Estensen som døde i 1706. Hun fortsatte å bo i Kabelvåg som enke, og det kan nevnes at hun bl.a. hadde den senere professor i historie, Gerhard Schøning, boende hos seg en tid. Hvilket slektskapsforhold var det mellom Dorothea og Arnoldus de Finre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Jeg har sett gjennom alle de Fine navn jeg har og finner ikke noen Dorothea de Fine. Det som ofte vanskeliggjør letingen, er at personer får navn etter mødre eller formødre antakelig for å holde navnet i live. Denne Dorothea kan jo også ha mannens navn, men jeg finner ikke noen sammenheng her heller. Jeg prøvde Digitalarkivet for Bergen men det virker ikke i skrivende stund. Du kan forsøke der senere. Så også gjennom 'geistligheten nordenfjells' der Arnoldus de Fine, biskop i Trondhjem, nevnes. Han dør i 1672. Kan det være en sammenheng her? Ellers er ikke Dorothea et navn som går igjen i de Fine-familien.Det brukes mye i en annen familie, Barclay de Tolly. som gjennom Petronelle de Ferry ( hennes mor var Kristine Marthea de Fine) gjennom ekteskap forbinder de to familiene. I alle fall er det fint å ha litt årstall for å lete. Finner du noe, er jeg interessert. Vennlig hilsen IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Håkon Brun

Dorothea de Fine og hennes mann Gert Estensen kom til Vågan (Kabelvåg) høsten 1678 hvor Gert var kapellan. Etter at han døde i 1706, fortsatte som nevnt Dorothea de Fine å bo i Kabelvåg. Hun fins i mange kilder, bl.a. i flere rettsprotokoller. Norges første professor i historie, Gerhard Schøning, bodde hos henne fra 1725 til 1728: 'Da jeg var tre år gammel, tok en gammel presteenke, Dorothea de Fine ..... meg i huset til seg, ettersom jeg var oppkalt etter hennes mann..'. Tradisjonen her i Kabelvåg vil ha det til at Dorothea var barn eller barnebarn til Arnoldus de Fine, men vi har ikke funnet noen forbindelse.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Når en holder på med å søke etter personer så langt tilbake, ser en at ikke alle barna alltid får farens navn. Det hender at det kan bli morens eller mormorens,farmorens osv.Hvis en ikke finner direkte linjer, kan en lete slik, men det er langt mer tidkrevende.Du har jo gode belegg for dette navnet så en sammenheng må det være. Jeg gikk gjennom alle de de Fine navn jeg har men fant ingen Dorothea. Jeg synes også dette er spennende. Vi får vente å se om noen andre har løsninger. Ofte ligger de snublende nær. Vennlig hilsen IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Peter Wiborg

Her står det også endel om Dorothea de Fine: http://www.love.is/roald/lutherdom.htmDet står bl.annet: 'På Egedes tid [tidlig 1700-tall] var det skikk og bruk at en ung prest ikke bare overtok kallet etter en avdød prest, men også enken etter presten. Det vakte derfor berettiget oppsikt at den nye presten ikke ville gifte seg med Dorothea de Fine, enken etter sin forgjenger, presten Gjert Estensen. I stedet valgte han Gjertrud Rask, datter av lensmannen i Kvæfjord som var 13 år eldre enn ham selv (...)Om Dorothea de Fine sier Egede at han vil ikke la seg forføre og forderve av onde sladderkjerringer som i sin kåthet etter å gifte seg løper omkring i husene og er fulle av skvalder og unyttig handel og blander seg opp i ting som ikke angår dem...:-)Jan

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Den i innlegg 3 nevnte Thoamsine Bredal var d. av s.pr. i Brønnøy Peder Eriksen Bredal og hans 3. kone Adelucia Montagne, som var søster av s.pr. i Lom, Arnoldus Montagne de Fine (innlegg 2). Thomasine hadde tidligere vært g.m. Lyder Montagne Fasting, s. av Johan Fasting og Edel Thomasdatter Montagne, også søster av nevnte Arnoldus. Ytterligere to søsken her var Marie og Hans.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Dorothea de Fine i Kabelvåg er såvidt jeg vet d. av Trondhjemsborger Rasmus Hieronymussen de Fine (ca.1620-ca.1693) og Karen Bendiksdatter. Disse hadde barna Anna, Abelone, Margrete, Hieronymus og Dorothea og bodde i 'Koxvigen' i 1663.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Håkon Brun

Det er riktig, dessuten hadde de sannsynligvis ett barn til: '”Rasmus Koxvigens barn Hieronymus” ble døpt i 1661 og Hieronymus må ha vært 16 år da han reiste utenlands. I følge skiftet skulle Dorte vært født ca. 1663, men aldersangivelser i skifter er ofte unøyaktige og kirkeboka viser at ”Daarethe Rasmusdatter af Koxvigen” ble døpt midtfastesøndag 13. mars 1659. De andre barna i familien finner vi ikke i kirkebøkene. De var eldre enn Dorte og er sannsynligvis født i tidsrommet 1650-57 da kirkebøker mangler. Derimot finner vi at Dorte har hatt en yngre bror eller søster som ikke er nevnt i skiftet. 6. søndag etter påske 1663 ble ”Rasmus i Koxvigens lille Barn” gravlagt, bare to uker etter at mora ”Karen i Koxvigen” hadde vært inngangskone etter fødselen.' (utdrag fra artikkelen 'Fandens morgengave. Dorte de Fine' av Kjell Furuset i Årbok for Vågan 2004. Med vennlig hilsen Håkon

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Hieronymus ER nevnt i innlegg 10, men ikke barnet som ble født og døde i 1663.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.