Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Inger Eide

[#16667] Opphavsrett og utlegging av slektsstoff på nettet.

Recommended Posts

Guest Inger Eide

Jeg har tenkt å legge en del stoff fra en bestemt slektsbok ut på nettet. Boken er utgitt i 1950. Det er deler av min egen slekt det dreier seg om. Jeg skriver teksten ordrett av, det meste er personopplysninger som kan være av interesse for en god del personer som driver med slektsforsking. Boken kan lånes gjennom bibliotek, men det er jo mye mer lettvint å finne stoffet på internett. Hvilke regler gjelder for dette?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Lov om opphavsrett til åndsverk m.m. sier i §40 at 'Opphavsretten varer i opphavsmannens levetid og 70 år etter utløpet av hans dødsår.' Hvis boka er første gang utgitt i 1950, er det derfor klart at den ennå ikke er 'fritt vilt'.Det er helt kurant å sitere fra boka så lenge det gjøres 'i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger' heter det i §22, men det spørs vel om ikke det du tenker på, går utover dette. Det må vel tilføyes at lovverket ikke er særlig godt tilpasset praksis og muligheter som internett gir. Jeg ville imidlertid ha tatt kontakt med de(n) som nå har opphavsretten (som regel forfatteren eller dennes arvinger).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Takk for svar.Og det du skriver er nok helt riktig. Problemet er bare å finne den eller de som sitter med rettighetene.Har du noen oppskrift på fremgangsmåte når det gjelder slektsbøker? Hvor kan man henvende seg? Finnes det noen oversikt av et eller annet slag? Skulle tro at de fleste var interessert i å publisere sine slektsbøker på nett. Jeg vil gjerne gjøre dette så riktig som overhodet mulig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Ja, vi slektsgranskere kan vel underskrive på at det kan være vanskelig å oppspore folk på 1900-tallet, og enda verre blir det med etterkommere. På den annen side burde vel vi ha mer øvelse i dette enn andre? Noen standardmetode vil jeg ikke gi meg ut på å lansere. Dette kommer svært mye an på hvor i landet vedkommende bodde, hvor vanlig navnet er, hvor stor produksjon fofatteren har bak seg osv.Jeg vil for øvrig vise til en artikkel som professor Olav Torvund har lagt ut på nettet om opphavsretten: http://www.torvund.net/artikler/art-opphav.asp Der står det også et lite avsnitt om lovens anvendelse på internett-publisering.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.