Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Jan Frode Johansen

[#16673] Byarkiveenes kildemateriale

Recommended Posts

Guest Jan Frode Johansen

Hvilke kildematerialer finnes i by og herredsarkivene? Er det noe av intresse for slektsgranskere? Finnes noe digitalt?mvh Jan Frode Johansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Oslo byarkiv har idag materiale fra ca 1660. Det eldste er skattemanntall fra Christiania, Bragernes m.m. - alle skattemanntall før 1740 i byarkivet er forøvrig digitalisert, og finnes via mitt websted [url="http://www.vigerust.net>http://www.vigerust.net under Oslos historie. Hoveddelen av Oslo byarkivs innhold er imidlertid fra tiden etter innføringen av formannsskapslovene. Christiania rådstueretts arkiv, men blant annet Oslos middelalderarkiv, ble overført til Riksarkivet på 1830-tallet.Stavanger byarkivs skattemanntall fra 1600- og 1700-tallet ble overført til Statsarkivet i Stavanger på 1980-tallet - noe av dette er nå digitalisert på mitt websted

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

Siden Tore nevner Oslo BYarkiv og, kun legger link til sine egne sider (2 ganger), må jeg komme med link til ett av mine yndligs steder :) http://www.bar.oslo.kommune.no/

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jeg lenket til mine egne sider, siden spørsmålet var hvorvidt det fantes digitaliserte kilder fra byarkivene, noe mine sider har; - Oslo byarkivs webside har knappest digitaliserte egne håndskrevne kilder på web. Bergen byarkiv har også egen webside, kanskje også andre byarkiv, som en sikkert finner ved å gå til de respektive kommuners websider.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Frode Johansen

Takk til Tore og Laila. mvh Jan Frode Johansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Disse kildene inneholder også opplysninger om byenes ulike rodeinndelinger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Skivenes

Noen ord om Bergen Byarkivs kildemateriale:Vi har (sammen med Lokalhistorisk Arkjiv i Bergen) ca 16.000 hyllemeter arkivsaker, kommunalt materiale fra Bergen og de tidligere kommunene Arna (Haus), Fana, Laksevåg, Åsane, Årstad, samt en god del bedrifts- og organisasjons- og andre privatarkiv fra samme område, tilsammen ca 2000 enkeltarkiv. Tidsspennet er fra 1550 til 2002, med hovedvekt mellom 1702 og 1984. En oversikt over disse arkivene finnes på nettsidene [url="http://www.bergen.kommune.no/byarkivet>http://www.bergen.kommune.no/byarkivet under 'Våre arkiver'. Vi har nylig etablert en egen tjeneste for informasjon om hva slags materiale vi har,

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jarl V. Erichsen

Jeg har hatt stor glede av kommunale arkiver i min slektsgransking. For 1800-tallet har jeg funnet 'mine' i skoleprotokoller og i skattelister. I noen grad kan man nok også finne kildemateriale om eiendommer m.v. I mitt fylke har de fleste kommunene plassert sine arkivsaker i interkommunalt/fylkesarkiv. (AA arkivet, Arendal). De har laget en ganske fyldig arkivoversikt over 'min' kommune. -Jarl-

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.