Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Kari Larsen

[#16709] Kristian Kristiansen, f. 1806 på Bråten, Høland

Recommended Posts

Guest Kari Larsen

Jeg har på hjemlån 'Gårds- og slekthistorie for Høland og Setskog', bind 1 og 2. Jeg er ikke kjent i området og synes det er vanskelig å se hvilke områder hvert av bindene omfatter. Jeg savner også kart. Etter nøye studium ser det ut som om bind 1 omfatter Setskog (gnr 147-161) og bind 2 deler av Nordre Høland (gnr 1-062).I bind 1 s 141 finner jeg Kristian død i Spjutvik, Bolstad, Setskog, og det angis at han er født i Bråten - men det finnes 24 stk Bråten ifølge henvisninger på side 441 i bind 1. Det fremgår ikke direkte hvilket bind disse befinner seg i, men det vil jo indirekte fremgå av gnr. Er det utgitt flere bind?Jeg har funnet en mulig far til Kristian Pedersen, nemlig under Flåtukken s 106, bd 1: Bråten/Spikerhøyden, bnr.3: Kristian f. 1772 - og der henvises det til Bråten u. Kolberg, gnr 139. Kolberg befinner seg visst under Søndre Høland. Er det noen som vet mer om denne personen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Ottesen

Ditt spørsmålet slapp unna meg i sommer, men nylig oppdaget jeg det. Kanskje er selv et sent svar opplysende.Du er kjent med 'Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog' (HS). Bind 4 er under utarbeidelse (men jeg vet ikke når det vil bli publisert), og dette vil omhandle Vålekrokfjerdingen, i Hemnes (Søndre Høland). Hertil hører blant annet gårdene Skarrebol og Lund.Kristian Kristiansen (1806-1877) på Spjutvik under Bolstad var faktisk sønn av Kristian Pedersen, født på Bråten under Flåtukken i 1772, og Karen Henriksdatter, født på Moserud under Lund 1766, død på Løvbråten under Stomperud 1840. (Jf. HS, b. 1, s. 106; Kolberg er et yngre navn på et bruk av gården Skarrebol). Kristian Pedersen og kona ble husfolk på Bråten under Skarrebol, en av gårdene på nordsiden av Mjerma som renner ut av sjøen Mjermen. (I Mjermens nordøstre ende ligger Spjutvik, og Bråten under Skarrebol finnes på Statens Kartverks kartblad over området (hovedserien), omlag en kilometer nord for gården Skarrebol.)Foreldrene til Kristian Pedersen er trolig innflyttere til Høland. Det samme gjelder foreldrene til Karen Henriksdatter. Hun var datter av Henrik Steffensen (ca. 1717-1782) og Anne Olsdatter (ca. 1731-1791) som var husfolk på Moserud under Lund (Henrik døde på Lerdalen under Lund, mens Anne døde på Veiby under Skarrebol).Jeg er enig i at både bind 1 og 2 av HS har for dårlig presentasjon av kart. Dette er bedret (noe) i bind 3. Bind 2 og 3 tar for seg henholdsvis østsiden og vestsiden av bosetningen omkring Bjørkelangensjøen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Larsen

Hei Odd! Hjertelig takk for mer info. Hvor har du dette fra? Jobber du med neste bind av HS? Nedstammer du i samme slekt?De navnene du refererer til, ligger de i Høland eller Setskog, eller litt av hvert?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Ottesen

Det er godt å se at du fant mitt svar på ditt spørsmål fra august i fjor.Jeg har lagt grunnlaget for HS som nå er kommet med 3 bind, og det er fra dette årelange arbeidet jeg har de oppgitte opplysningene. Her er lagt til grunn helt ordinære kilder, så som kirkebøker, folketellinger, med mer.Jeg har ingen direkte befatning med det kommende bind 4, selv om jeg vil stå som medforfatter. Men jeg har god kontakt med min etterfølger i forfatterstolen og vil få lese gjennom manus til bind 4 før det ferdigstilles. (Jf. ellers tema 16819.)Jeg nedstammer ikke fra samme slekt, men har atskillige hølandske forfedre.Geografien mener jeg å ha gitt noenlunde god greie for.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.