Jump to content
Arkivverket

[#16713] Peder Jessen gift med Antonette Pedersdatter Wibe


Guest Inger Eide

Recommended Posts

Guest Inger Eide

Søker opplysninger om Peder/Peter Jessen som var gift med Antonette Pedersdatter Wibe. De fikk datteren Anna født 1659. Hun ble gift med Mentz Olufsen Darre Schelderup. Pedet Jessen har jeg sett omtalt som bergdirektør ved Folldal verk og hans levetid må jo ligge på 1600-tallet. Men vet noen noe om hans familiebakgrunn? Finnes det en historie om Folldal verk som kan gi opplysninger om denne mannen? Hilsen IE

Link to comment
Share on other sites

Guest Berit Knudsen

Jeg ser på Familysearch at Peder og Antonette ble gift ca. 1658 i Løten H. Antonette skal være f. 1624 Seine, France-1727 og Peder fca. 1634 Norge - 1677. Datteren Anne ble også fca. 1659 på Løten H. og gift 1693 med Mentz.Nå vil jeg ikke stå inne for om disse opplysningene er riktige, men kanskje verd å sjekke om det finnes bygdebok for Løten i Hedmark. Ellers så så jeg at det på 1600 tallet fantes en del Jessen i Strøm, Sør-Odal. Mulig en Kvisle gård der, men her sto det så mange utgaver av navnet at jeg vet ikke. Gårdsnavnet sluttet på ---isle i det minste. Jeg vet ikke om dette kan være til noen hjelp, men jeg håper det.

Link to comment
Share on other sites

Guest Inger Eide

Jo dette kan være tråder som det kan være verdt å nøste på. Det med Løten visste jeg, men du har rett i at bøker herfra kan gi en pekepinn. Jeg tenkte at det med Folldal også kunne være et spor hvis det finnes skriftlige kilder for verket. Antonettes opphav er jo litt tåkete, men jeg har sett andre steder at hun muligens skulle ha en fransk mor. Faren er dansk Takk for interessen. Vennlig hilsen IE

Link to comment
Share on other sites

Guest Lars E. Øyane

Om eg hugsar rett, so er det Danmarks Adels Aarbog frå 1948 som inneheld ein del opplysningar om ætti WIBE og som mellom anna fortel oss at Antoinette og broren Johan var borni til Peder WIBE og ei fransk ''courtoise''. Eg er sjølv etterkomar etter Antoinette og Peder Jessen og har i alle år vore oppteken av å finna ut meir om dei, men eg veit ikkje om det har vore forska noko meir innanfor dette problemet i nyare tid?Namnet Isabelle kjem att i denne huslyden i Noreg, og dette KAN ha vore namnet til mori til Antoinette!? Elles har eg òg lese at Antoinette skal ha vaksi opp i eit kloster i Gent i Belgia.Eit stort originalmåleri av Antoinette Wibe heng forresten på ein stor gard i Bærum like ved Skuibakken der eg så det for 30 år sidan.Eg vonar på fleire interessante innlegg i denne debatten...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to comment
Share on other sites

Guest Inger Eide

Hei Lars og Berit. Interessante opplysninger og det verserer kanskje en del stoff om denne Antonette og om hennes far som var utsending for en dansk konge til var det Ludvig 13? i Frankrike.Jeg har lest at faren ble adelig der og han giftet seg senere med A.C.Budde. Man må vel gå ut fra at det er en fransk kvinne, en courtois, som er Antonettes/Antoinettes mor.Nå blir det sagt i innlegget til Berit at fødestedet er Seine/France. Husker du Lars hvor bildet hang? Jeg bor i Bærum og skulle like å se det? Men hva med Peter Jessen? Navnet tyder på dansk eller nord-tysk tilhørighet. Det var jo mange tyskere som kom til Røros for eksempel og kan det være sammenheng her? Jeg er overbevist om at det finnes noe mer om denne mannen. Hyggelig å høre at du Lars har dette ekteparet som aner for da er vi i samme båt. Vi får se om noen vet noe mer her i dette forum. Vennlig hilsen IE

Link to comment
Share on other sites

Guest kai m kveum

Hei! Du vil finne en del om slekten, og da spesielt om Darre Skjelderup, i Bygdebok for Lesja, 1,2 og 3 av Arnfinn Kjelland. Schjelderup skrives på en del forskjellige måter. Kan også anbefale: Slegterne Jessen og Smith av N.C.Th. Jessen 1885. Jeg tror NST har alle bøkene i sine hyller. Barn nr.1 under er min forbindelse til slekten.171.87 Mentz Olufsson (Darre) Schjelderup f. d. 1711 g.m. 172. Anne Pedersdatter Jessen f. 1659, d. 1755 i Løiten. Datter til Peter Jessen, Bergdirektør i Løiten, og Antonette Vibe. Anne var først gift med Hr. Willum Olsen Dop, f.1633. Sogneprest i Løiten fra 1668 til sin død i 1693. Hennes bror Peter Jessen, f.1653 i Chr.ia, d.1722 var kirurg på Christiansfjeld festning i Elverum. Barn: 1. Ole Mentzon f. 1701 d. 1782 2. Wilhelm Mentzon 3. Isabella Mentzonsdtr.f. 1697 Mvh kai

Link to comment
Share on other sites

Guest Lars E. Øyane

Om eg berre kunne hugsa kva for ein gard i Bærum eg vitja den gongen for 30 år sidan... Kjelda for gardsnamnet fann eg i Danmarks Adels Aarbog! Ringeriksveien gjekk annleis den gongen, men eg hugsar eg køyrte i nordgåande retning og av til venstre opp ein bakke, og so låg tunet med fleire gamle gardshus til venstre oppå haugen. Garden såg nesten meir ut som eit gods enn ein gard! Dette var like ved Vøyenenga - kanskje var det Vøyen gard? Kjenner du deg att? Eg hugsar eg hadde gløymt fotoapparatet mitt, men eigaren lovde meg han ville ordna med eit bilete som han ville senda meg. Eg har enno ikkje motteke dette biletet...!Under ein reise til Paris for mange år vitja eg fleire lokale arkiv, mellom anna ''les archives nationales'' og ''les archives de la ville de Paris'', men fekk til svar at so å seia alt som hadde vore av fødselsregister og ''état civil'' eldre enn revolusjonen i 1789 hadde vorte øydelagt på den tidi. Og Antoinette var nok fødd i Paris, for dette var i Ludvig 13. si tid før slottet i Versailles vart bygt...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to comment
Share on other sites

Guest Inger Eide

Takk for svar. Jeg har pløyd gjennom bygdebøkene for Lesja,tykke saker.Men jeg var da på jakt etter Schelderup-slekt som jeg fant en del av. Tror ikke der var noe særlig om Peter Jessen for da ville jeg ha notert det. Om det ikke stod i en helt annen sammenheng enn med Schelderupene da. 'Slegterene Jessen og Smidt' kan kanskje være mer aktuell og den vil jeg prøve å få tak i.Det med Dop-ekteskapet visste jeg, men har Anna Pedersdatter en bror som heter Peter Jessen, da må han være oppkalt etter faren. I mine papirer har jeg bare Anna som barn av Antonette Pedersdatter Wibe og Peter Jessen.Og navnet Isabella finnes andre steder i slekten slik at antakelsen om en oppkalling også kan være et spor tilbake til Frankrike slik som Lars Øyane antyder. Dette kan bli spennende! Vennlig hilsen Inger Eide

Link to comment
Share on other sites

Guest Inger Eide

Til Lars Mens jeg skriver mitt innlegg, tikker ditt inn - Vøyen gård finnes, men den har nok skrumpet inn gjennom årene. Er du sikker på at det er riktig gård, så kan jeg skaffe deg bilde av den. Men først må vi være sikre på at dette er gården med det for oss interessante bildet. Morsomt å høre at du har forsøkt å komme helt til kildene i Frankrike. Men etter revlusjonens herjinger kan en vel ikke vente å finne alt en leter etter. Men en skal aldri si aldri vet du... La meg høre om dette bildet som jeg synes var en liten rosin for en samler av slektsopplysninger. Du kommer sikkert på mere. Vennlig hilsen IE

Link to comment
Share on other sites

Guest Inger Eide

Flott, nå får denne anen flere søsken også. Det så jo noe ensomt ut med bare denne ene datteren, Anne/ Anna og det kommer flere Isabellaer som må bety at det er et navn brukt enten på fars- eller morssiden. Da tror jeg at det kan komme noe mer om faren også. Hilsen IE

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
Guest Ken V. Nordberg

Av nysgjerrighet; kom dere noen gang fram til hvilken gård som hadde maleriet dere var på leting etter? Jeg er selv etterkommer av disse og det skulle vært gøy å høre hva som kom ut av dette.Med vennlig hilsen, Ken V. Nordberg

Link to comment
Share on other sites

Guest Inger Eide

Hei. Ja, jeg var på Wøyen gård og forhørte meg om bildet. Men der sa de at registreringen av bilder var overført til Bærum kommune. Jeg henvendte meg dit også, men det var umulig å bli klok på hva som hadde foregått med hensyn til bildet /bilder.Dessuten var den jeg skulle snakke med stadig fraværende og til slutt gav jeg opp. Det er kanskje umaken verdt å prøve en gang til - Ut fra det som kom frem i innleggene, mente jeg at det måtte være snakk om Wøyen gård - det var ingen bilder på veggene der da jeg ble tatt med på en liten omvisning av en svært hyggelig dame. Stedet huser jo andre aktiviteter i dag og gamle portretter passer nok ikke inn. Det hadde vært interessant å se denne damen. Hilsen IE

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...
Guest Bodil Brøgger

Lurer på om du lette på feil gård. Vøyen ligger på høyre hånd om du kjører nordover mot Sundvollen. Mens den aktuelle gården skal ligge på venstre hånd slik Lars Øyane beskriver det. Kan det isteden være Tanum eller Ringi f.eks? Se selv på www.visveg.no.

Link to comment
Share on other sites

Guest Inger Eide

Takker for tipset, Bodil Brøgger.Jeg fikk ikke noe skikkelig svar i Bærum kommune dengang. Det kan tenkes at det er andre og mer oppdaterte ansatte der nå. Skal forsøke i morgen i kommunen og dessuten ta direkte kontakt med de to gårdene som er foreslått. Gir tilbakemelding her hvis jeg har hellet med meg.Vennlig hilsen IE

Link to comment
Share on other sites

Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Jau, eg er heilt sikker på at garden eg vitja låg på vestsida av E16. Eg køyrde opp ein liten bakke og so til venstre att forbi eitt eller fleire ''store staselege'' hus... Tanum høyres kjent ut, men som gamal bokhandlar har eg hatt kjende innan ætti Tanum på Karl Johan...Det hadde vore kjekt om de fann ut av dette biletet. Eg kjem til å køyra Ringeriksvegen minst ein gong i slutten av mai eller først i juni; eg skal sjå om eg kjenner meg att...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to comment
Share on other sites

Guest Inger Eide

Har i dag hatt kontakt med en hyggelig mann på en gård her i Bærum og hans avdøde kone hadde samme etternavn som vår Antonette. Jeg skriver ikke navn og gård eller gårdens eier her før han har undersøkt noe mer rundt bildet. Dessuten er det ikke sikkert han vil ha navnene offentliggjort her. Han skal kontakte meg om et par dager og da får vi se.IE

Link to comment
Share on other sites

Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Disse er nevnt i Tor Weidlings 'Eneveldets menn i Norge' (kan kjøpes på RA). Ifølge ham er Antonette datter av daværende diplomat Peder Michelsen Vibe som senere via Stockholm ble lensherre i Trondhjem og også renteskriver. Hun skal være født 10.05.1624 i Frankrike og søster til Johan Vibe (general, adlet).Av Antonettes barn er Anna og Isabella Dorothea nevnt, et tredje er Peder Jessen født i København og senere bla. myntskriver og bergtiendeskriver i Norge, senere feltskjærer.Mulig noe har vært nevnt før, jeg bare hurtigleste innleggene over.Peder Jessen som etterlyses skal ha vært bergskriver i Norge fra 27.06.1649, en bestalling som først ble konfirmert 18.08.1665 (Mynt- og bergskriver).Peder Jessen døde i 1679.PS. Weidling har ikke alltid helt korrekte personopplysninger.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
Guest Inger Eide

Nå har jeg vært i kontakt med mannen på gården der husets avdøde frue skal ha vært av Wibe/Vibe-slekt. Han gav meg adresse til en Wibe/Vibe i Trøndelag og damen jeg snakket med der mente at dette måtte være en annen slekt enn den vi søker og at hennes gren kunne tilbakeføres til en familie på Innerøya. Derfor ble det ikke noe oppklaring omkring maleriet av Antonette/Antoinette og jeg er tilbake i Bærum igjen. Her har jeg snakket med et par bærere av navnet, men ingen vet noe om bildet. Et forslag var å søke på Bjørnegård. Får følge det sporet også. Hvis Lars Øyane kunne si noe om avstanden fra Sandvika til denne gården, hadde det vært fint. Men ellers setter jeg min lit til at han kjenner igjen stedet ved et eventuelt besøk i området.Vet noen om Wibe/Vibe i Trøndelag forresten?IE

Link to comment
Share on other sites

Guest Berit Knudsen

Bjørnegård ligger i gangavstand fra Sandvika. Den ligger på vestsida av Sandvikselva like før Ringeriksvn. (E16) går inn i tunnelen ved Hamang (Hamangtunnelen).

Link to comment
Share on other sites

Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Eg reknar med å ta ein tur til Oslo i midten av juni, og då skal eg sjå etter. So langt nede som ved Hamangtunnelen trur eg ikkje det kan vera. Eg meiner å hugsa eg køyrde høgresvingen forbi butikken til Jens Evensen og nokre hundre meter nordover, kan henda om lag der det i lag ligg ei ''snål'' rundkøyring...? Og so opp på åsryggen til venstre derifrå og ein ny venstresving oppå toppen og forbi fleire gamle ''fasjonable'' hus...?Men eg lyt òg nemna at eg fann dette måleriet den gongen etter tilvising frå Danmarks Adels Aarbog 1948 der ætti Wibe or omskrivi og der biletet av Antoinette er attgjeve! Kanskje einkvan har høve til å sjekka ut denne vesle raude boki på Riksarkivet? I ''gamle dagar'' stod heile serien av DAA på lesesalen...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to comment
Share on other sites

Guest Olav Beyer

Jeg leser innleggene med stor interesse, men kan dessverre ikke bidra med noe vedr. Peter Jessens familiebakgrunn, selv etter adskillig letevirksomhet gjennom noen år. Kanskje noen av etterkommere av Lesja-greinen kan bidra. Jeg har så langt registrert 222, derav greinen (v.)Rappe knytter min ektefelle til Vibe/Jessen. Det må opplyses at oppknytningen mot Jessen/Mentzon, (kjøpmannsfamilie Bergen) som er en hypotese. (Kilde: Per Nermo, Nov 2005) Foruten Bygdebok 1-3 for Lesja er J.A. Schneider (1905) Molde og Romsdalen s. 60 kilder jeg har benyttet. MVH Olav

bilete2739.gif

Link to comment
Share on other sites

Guest Inger Eide

Til siste innlegg. Fin oversikt der jeg kjenner igjen de fleste navn. Har selv pløyd gjennom en del litteratur på jakt etter Peter Jessens opphav - har bl. annet finlest Schmidts oversikt over slektene Darre, Schelderup og Kaarbø uten å finne antydning.Etter det jeg forstår, må det ligge mange opplysninger i det som er nevnt om Peder Wibe i tema 49249, særlig i fotnotene - Lenke - og man skal vel ikke se bort fra at hans svigersønn Peter Jessen kan være nevnt i noen av disse kildene. Men dette befinner seg altså i Danmark.Var en gang i kontakt med en slektssøker i Schleswig-Holstein og han påstod at det var mange Jessen i dette området i eldre tider.Jeg går ut fra at det er kjent at Erik Olsen Schelderup/Kaarbø hadde en datter før han kom i ekteskap med Simonette i nov 1866 i Vågan. Kanskje passer et slikt intermesso ikke inn i denne oversikten, men etterslekten er i alle fall blitt tallrik.vennlig hilsen IE

Link to comment
Share on other sites

Guest Inger Eide

Til innlegg 23.Nå har jeg sittet for lenge ved PCen og stirret meg blind - her er jo Eriks intermesso kommet med uten at jeg la merke til det i farten - håper det er meg unnskyldt.Vennlig hilsen IE

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.