Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest knut fasting

[#16736] Knagenhjelm i Kaupanger

Recommended Posts

Guest knut fasting

Hvem var Kathrine Knagenhjelm, 1754-1779, g.m. Søren Schjelderu, 1734-1790 ?Hun må vel være barnebarns barn av Niels Thygesøn K. 1661-1737 men hvordan er forbindelsen ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Nedrud

Ifølge en artikkel i Vestoppland Slektshistoriske Tidsskrift nr.2/2003 skrevet av Ole Arild Vesthagen er forbindelsen følgende: Nils Thygesøn Knagenhielm gm. Abel Margrethe Hansdatter, datter av tollforvalter Hans Clausen og hans 2. kone Ingeborg Pedersdtr. Lem. Sønn: Hans Knagenhielm gm. Catharina Elisabeth von der Lippe. Hans K.s datter Catarina Elisabeth ble gift 18.11.1773 med Søren Schjelderup.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Det spørs om ikke Rune glemte et ledd her? Iflg. 'Slægten Heiberg' var Catharina de Knagenhielm (1754-1779) datter av Niels de Knagenhielm (1723-1788) og Dorothea Margrethe Heiberg (1726-1788). Niels var så sønn av kanselliråd Hans de Knagenhielm til Kaupanger og Stedje (1696-1741). Catharina var altså ikke datter av Hans, men sønnedatter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Kjennes foreldrene til Dorothea Margrethe Knagenhjelm (f. i Bodø 1797), som i 1875 var i Haugesund hos datteren Albertine Hansine Wiese f. 1834, g. kjøpmann Ludolf Johan Kramer Antonius Eide f. 1821 ?Hvem var forøvrig foreldrene til Catharina de Knagenhjelm's mann Søren Schjelderup (1734-1790), og til hennes mor Dorothea Margrete Heiberg (1726-1788) ? Var det kanskje sistnevnte som oppkalt ved dåpen av førstnevne DMK ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Foreldrene til Søren er (antatt) Sebastian Augustinussen, 1698-1765, prost til Botne, og Anna Margrethe nKraft, 1702-1740.Foreldrene til Dorothea Margrethe Heiberg er (antatt) Christen Heiberg, 1692-1747 og Catharina Rachlew, 1687-1753.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Til Per: Albertine Hansine Wiese ble døpt i Bergen 17. aug. 1834 [url="http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=doep1816&variabel=0&postnr=42998&fulle=true&spraak=n>Lenke Foreldrene, skipperborger Johan Christopher Wiese og Dorthea Wiese, f. Knagenhjelm, ble gift i Sogndal 1. juli 1817 LenkeAlt taler vel da for at denne Dorthea er identisk med den Dorothea Margretha Knagenhielm som i 1801 var 4 år gammel og som bodde på Kaupanger hovedgård.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Det virker sannsynlig at Dor. M. Heiberg (1726-88) er d. av sogneprest i Sogndal, Christen Heiberg (1687-1747) og Catharina Jespersd. Rachløw (1687-1753). Dorothea's mann, Niels de Knagenhjelm (1723-88), var altså s. av kanselliråd Hans de Knagenhjelm (1696-1741) og Cathrine Elisabeth von der Lippe (1697-1771). Disse skal ha hatt barna Niels, Maren, Ingeborg Marie, Cathr. Elisabeth. Var de også foreldre til Wenche von der Lippe Knagenhjelm, som ble g.m. kaptein Nils Sunde (s. av handelsborger i Songdalsfjøra og senere klokker i Askøy, Peter Nilsen Sunde og Maren Christensd. Gjedde) ?Hva slags yrke hadde Niels de Knagenhjelm (1723-88) og hvor bodde han ?Og er nevnte Maren id. med den Marie Hansd. Knagenhjelm som ble f. 12 Okt 1729 og ble g.m. sogneprest i Jølster, Ole Pedersen Hanning (død 1763) ? (Hva het forresten Ole's første hustru ?)Nevnte Ingeborg Marie de Knagenhjelm (1713-1819) var g. Heiberg, og hadde barna Hans, Sophie Marie og Cecilia Cathrine. Hvem var denne Heiberg ? Var han også sønn av Christen Heiberg og Cathrine Rachløw ? (Sistnevnte hadde 10 barn, hvoriblant Gerhard, Sophie og Marie Christine, og altså muligens Dorothea Margrethe og nevnte sønn g. IMdK).Det er jo nærliggende å tro at Christen Knagenhjelm som eide og bebodde Kaupanger hovedgård i 1801 (og var gm. Bollette Sophie Jersin), var s. av Niels de Knagenhjelm (1723-88) og Dorothea Margrethe Heiberg (1726-88). I så fall stå stemmer jo faktisk mitt tips (i innlegg 5) om at denne DMK (farmor) ble oppkalt ved dåpen av Christen og Bolette's datter Dorothe Margrethe Knagenhjelm i 1797. Dessuten blir sønnen Niels Joachim f. 1796 oppkalt etter farfar. Hva gjorde forresten Christen Kangenhjelm ev. i Bodø før han kom (tilbake) til Kaupanger ?Under etternavn for sistn. DMK's ektemann Johan Christopher står det (i DA's 'Døpte i Bergen 1815-1894') oppført 'Wiese L. S.'. Hva står L.S. for, tro ?På Kaupanger hov.g. i 1801 bodde også enken 'Anna Sophianil Knagenhielm', f.ca. 1758. Kan dette være en søster av Christen, og altså muligens av Catharina de Knagenhjelm, f. 1754, g. Søren Schjelderup ?Knut, hva er grunnlaget for antakelsen om at denne Søren er s. av Botnepresten (Se)Bastian Augustinussen S. ? (Ingen Søren å se blant anene).Kjennes foreldrene til Christen Knagenhjelms kone Bolette Sophie Jersin, f.ca.1767 ?Her ble det mange hvis og spørsmål, men jeg håper likevel noen vil bidra med avklaringer.(Forfaren Niels Tygesen (1661-1737) het vel forresten Kang før han ble adlet (de) Knagenhjelm i 1721).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Per.Ole P. Hannings første må (antatt) være Dorothea Cathrine Iversdatter Leganger.Ingeborg Marie K var (antatt) gitåft med Jesper Christensen Heiberr, 1722-1770Til Sørens foreldre: jeg har registrert ham født i Botne, derfor... han er også oppgitt født i Lardal. Her må nok kirkebøkene sjekkes, hvis ingen har gjrot det allerede ?; o} Knut F

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Per.Niels Tygesen må vel ha tatt sin mors navn Knag ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Tyge Nilssen (Castberg), sorenskrivar på Sunnmøre 1656-87, og kona Maren Nilsdt Knag (c1626-1705) hadde to søner av namnet Nils, nemlig Nils Tygesen i København (far til Marie Castberg gm Johan Jacob Schubart) og Nils Knag Tygesen, seinare Knagenhielm. Nils i København var oppkalt etter farfaren, Nils Knag etter morfaren, sunnmørsfuten Nils Jacobsen Knag.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Remi Pedersen

Per Nermo og Knut Fasting:Søren Sebastian Schjelderup er sønn av Sogneprest til Botne Sebastian Augustinusson Schjelderup (10. sep. 1698 - 7. jan. 1765) og hans første (av 3) hustru Anne Margarethe Jensdatter Kraft (8. feb. 1709 - ?? feb. 1740, gravlagt 4. mars 1740).Søren ble født som barn nr. 5 av totalt 6 i oktober 1734, døpt den 11. okt. 1734 i Botne kirke.Alle opplysninger om ovennevnte datoer er tatt fra Botne kirkebok, bind 1A.Ellers så kan jeg si at jeg har regnet ut fødselsdatoen til Anne Margarethe Kraft ut fra det som sto ved hennes begravelse: 'Den 4. Mars blevf min aller kierste kone Anne Margrethe Kraft begraven; ald: 31 aar 3 uker og 4 dager.' Begravelsen ble foretatt av prost Winge.Remi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Remi Pedersen

Bare en kommentar til lenken du legger ut Gisle:Søren Schjelderup døde på gården Hesthammer, Utne , Ullensvang som da var sorenskrivergården i det området på den tiden. Og ikke Vesthammer som oppgitt i lenken.Katarina Nilsdatter de Knagenhielm er født i oktober 1754 i Kaupanger, døpt 16. oktober 1754 i Stedje kirke i Sogndal og fikk navnet Katarina med K i følge døpte i Sogn og Fjordane på digitalarkivet. Hun dør 17. juni 1779 også på gården Hesthammer.Søren Sebastian Sebastianson Schjelderup var først gift med Anna Catharina Balthasarsdatter Hagemann, deretter gift med Katarina Nilsdatter de Knagenhielm for så til slutt å bli gift med Ane Elisabeth Hansdatter Alstrup.Søren fikk etter det jeg har klart å finne ut totalt 9 barn, 2 i første ekteskap, 5 i andre og 2 i siste.Remi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Remi, kan du si noe om anene til Søren's kone nr. 1 og 3 ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Remi Pedersen

Hei Per.Når det gjelder den første ektefellen til Søren, Anna Catharina Balthasarsdatter Hagemann, født 7. mars 1747 i Christiania, død 27. august 1772 på gården Hesthammer, Utne, Ullensvang, (hun og Søren giftet seg den 17. juni 1766)så er hennes foreldre Balthasar Christian Christianson Hagemann, født i Christiania 1709 og hustru (gift 29. desember 1740) Anna Marie Smith. Det er alt jeg vet om hennes foreldre og opplysningene kommer fra Familysearch.Når det gjelder ektefelle nr. 3 så hadde der sneket seg inn en trykkleif i navnet. Hun heter Ane Elisabeth Hansdatter Astrup, født 6. januar 1758, trolig i Os, død 9. februar 1826 på Os prestegård og ble gift med Søren den 31. mai 1782. Hennes foreldre er residerende kapellan til Os Hans Nicolaison Astrup, født i Borgund på Sunnmøre 23. mai 1719, døpt i Borgund den 1. juni 1719, død i OS i 1769 og hustru Gjertrud Garmann Nielsdatter Leganger, født 20. april 1730 i Os, døpt 25. april 1730 i Os, død 9. desember 1768 i Os.Remi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Mange takk, Remi ! (Da falt det lett å kople til deres besteforeldre også ...)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Per.Har du oversikt over Hagemann-slekten, forfedrene til Balthazar ?; o} knut f

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Remi Pedersen

Bare hyggelig, Per.Bare si ifra dersom du ønsker flere opplysninger på personer i eller i tilknytning til Schjelderup-slekten.Jeg begynner å få en bra oversikt.Remi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Knut, du finner noen av Balthasar Hagemann's søsken og forfedre på min hjemmeside: (Lenke).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.