Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Berit Knudsen

[#16743] Kommer ikke inn på DA på den vanlige adressen.

Recommended Posts

Guest Berit Knudsen

Jeg kommer ikke inn på den vanglige adressen deres til DA. Hva kan være feil. Jeg har nå funnet dere via: yoogee.com/search.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Serveren er flyttet, og det vil fortsatt kunne være problemer til fredag, selv om det nå skal være viderekobling fra de vanlige nettadressene. Sikreste adresse for å komme fram er http://digitalarkivet.no

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Heimesidene (digitalarkivet.no og digitalarkivet.uib.no) fungerer. Om du derimot har sett bokmerke til ei spesiell teljing, til debattforumet e.l., vil desse ikkje fungera før fredag. Etter at me hadde flytta servarane frå Historisk institutt og opp på Statsarkivet synte det seg at me trong eksepertisen til ein spesiell mann som i dag er på seminar. Så når han er attende i morgon burde alt bli som før.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Birger Forsmo

Gjelder dette alle linkene? For når jeg går inn på FT 1801 og ber om utskriftsformat så får jeg dette 404 Not Found The requested URL was not found on this server:/cgi-win/webcens.exe(C:\WebSite\cgi-win\webcens.exe)Please return to the referring document and note the hypertext link that led you here.Mvh. Birger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Eg har etter beste evene prøvt å få lenkene til å fungera også i dag. Men det er nok ein del eg har oversett, mellom anna denne. Men no burde den vera ordna.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Det finnst nok ein del slik rundt om. Men sidan feilen er tidsavgrensa; varer berre til i morgon tidleg, har eg sett det slik at me berre skulle bruka tid på hovudlenkene. Særleg fordi me i morgon må gjera det heile omatt. Så desse lenken blir nok ikkje ordna.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Birger Forsmo

Når jeg forsøker å legge innlegg på plass så får jeg denne meldingen: 404 Not Found The requested URL was not found on this server:/cgi-win/WebDebatt.exe(C:\WebSite\cgi-win\WebDebatt.exe)Please return to the referring document and note the hypertext link that led you here.Når jeg da trykker på den linken som ligger der havner jeg på innlegg 13972 'Østfold, Rødenesøy og egnen deromkring'Der finner jeg øverst oppe 'Arkivforum'. Via den går jeg til 'Brukarforum' og da er innlegget kommet på plass.Det går jo greit å gå denne omveien, men er kanskje litt tungvint?Mvh. Birger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Av visse grunnar hadde me overgangsproblem då me flytta servarane frå UiB til Statsakrivet i Bergen. Men no burde alt vera attende til det gamle.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Birger Forsmo

Takk skal du ha, Jan! Ja, nå gikk det greit å legge inn et nytt innlegg. Mvh. Birger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tom Askerøi

Overnevnte 'problemer' har medført at jeg har klart å få inn samme nye debatt to ganger - nr 16757 og 16772. Kan/vil du slette den siste?Forøvrig nok en gang takk for kjempejobben du og dere gjør - ingen helg for Oldervoll & Co., nei...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Solfrid Vestaberg Ormøy

Jeg får 'feil i database' melding når jeg prøver linken til Døde i Hafslo, og døde i Solvorn. Regner med at det er feil i linken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Hos meg fungerer det som det skal. Dermed er problemet overføringa av lenka frå din maskin til servaren vår. Eg kan ikkje fortelja deg kva problem du har.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Jeg får ikke FT 1801 til å virke. Søker på fornavn, etternavn, da faller fornavnet vekk og da jeg går inn på fylket det gjelder får jeg beskjed om at jeg ikke har gjort noe valg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Greta Voigt Nesbø

Det samme skjer hos meg!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

me har ein feil i landsomfattande søk me prøver å ordna. Ha tolmot?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Ny 'merklighet'. Oppdaget noe merkelig da jeg skulle svare på spørsmål i Debatten.Se innlegg 16795. Når jeg peker på innlegget i lista vises innlegg 2, men det er 7 innlegg u/16795. Når jeg så klikker på blyanten for å svare er ikke innlegg 3-4 og 5 der. Jeg har heller ikke fått den vanlig meldinga fra DA om at innlegg er sendt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Det synest også eg er merkeleg. Eg skal sjå på det når det høver slik. Men sidan innlegga kjem greitt når ein skal sjå debatten, reknar eg ikkje dette som eit problem som krev 'øyeblikkelig inngripen', som det så vakkert heiter på sidemålet.Det blir sendt e-post på vanleg måte.Sjølv om eg no ikkje lova å gjera noko, vil ikkje det sei det same som at me ikkje er glad for melding om ting som ikkje er som det skal vara. Det er me. Og me har ei lisgte over slikt som skal sjåast på når det høver slik.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Det er ikke livet om å gjøre så det er helt i orden for meg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.