Jump to content
Arkivverket

[#16757] DN 'lokalt' - ble det mer enn ett bind (Fyresdal) ???


Guest Tom Askerøi

Recommended Posts

Guest Tom Askerøi

Ved besøk i et antikvariat kom jeg overAlexander Bugge og Oluf Kolsrud: ‘Diplomatarium Norvegicum - Fornbrev ... Bygdesamlingar. Fyresdal i Telemark 1308-1708’ trykket i Kristiania 1919.Av Fyreordet går det frem at utgiverne håpet på å fortsette å gi ut lignende bøker fra andre steder i Norge.Ble det noe av - eller er Fyresdal-bindet det eneste som kom ut?Nå er kildetilfanget fra Fyresdal vissnok spesielt stort - det var vel derfor man startet der - men det er en uhyre interessant bok. Du kan følge folkets utvikling opp gjennom århundene. Hva de sloss de om - og hva de arvet. Og det går mye lenger opp mot vår tid enn ‘det ordentlige’ DN, som slutter altfor tidlig 1550-1570.Gid det kom ut fler... Noen som vet?

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Det kom ikke mere enn Fyredal-bindet. Senere forsøkte folk i Agder historielag mm. å utgi et Agder-diplomatarium, som fortsatt ligger uutgitt i avskriftsamling ved Statsarkivet i Kristiansand. Ringerike Historielags ønske om et Ringerike-diplomatarium er heller ikke realisert. Østfold Historielag utga (i kopier) et Østfold-diplomatarium av Ludvig Algrim, på 70-tallet, men dette besto kun av kronologiske kopiserier fra DN, uten å ta med utrykte diplomer. I Sverige er det utgitt regionale diplomatarier for Värmland, Dalsland, Närke, Medelpad, Jämtland og Härjedalen, samt noen mindre områder i Skåne (Tommarp) og andre områder (Ydre), også enkelte byer (kjøpsteder).

Link to post
Share on other sites
Guest Tom Askerøi

Takk for informasjonen, Tore. Det var som jeg fryktet. Kun ett bind.Synd, for det var veldig artig. Jeg har faktisk lest boken fra perm til perm tiltross for at de jeg forsker på har liten (så godt som ingen) tilknytning til Fyresdal - kun et par mennesker med etterkommere i Vinje/Rauland.Men da slipper jeg i hvert fall å lete etter utgaver som ikke finnes...Vinje/Rauland er nevnt. Jeg er også interessert i Lårdal, Valle i Setesdal, Trondheim, Trøndelag, Brønnøy/Sømna/Bindalen for å nevne de viktigste.Bortsett fra at 'langtids'-drømmen måtte være å skrive slektsboka for Oslo-herad, men her er kanskje du igang med noe???(Jeg beklager at spørsmålet ble dublettert - det skyldes nok DA's skifte av server...?)

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Hei, spørsmålet om slektsbok om Osloherad blir vel litt på siden av diskusjonen om lokale DN-utgaver. (Jeg arbeider selv med en slektshistorie for Christiania, ikke for hele Osloherad eller Aker, noe Lilloe-Olsen derimot gjør.) Nåværende Kjeldeskriftavdelingen i Riksarkivet har en stor avskriftsamling av diplom frem til ca år 1700, bygd opp på 1900-tallet, ikke minst ved innlån av gårdsarkiv. Materialet er egnet for en rekke utgivelser av lokale diplomatariebind. At ikke Fyresdal-bindet er etterfulgt av flere lokale bind, gjør da ingen verdens ting, siden grunnlagsmaterialet, ble innsamlet for fullt helt opp til det siste tiåret, er tilgjengelig. For dem som vil, er det bare å sette igang med en lokal DN-utgave. Men et slikt arbeid krever kunnskaper, konsentrasjon og penger.

Link to post
Share on other sites
Guest Tom Askerøi

Kjempefint at grunnlagsmatrialet er tilgjengelig, Tore. Men vi er nok grunnleggende uenig om HVOR det er best å forske - i Riksarkivets lokaler eller hjemme foran PC'en...Fritiden min vil jeg helst bruke til å forske - ikke reise frem og tilbake til Riksarkivet. Har du (kopi av) kilden hjemme kan du sette deg ned hver gang du har en halvtime. Din metode krever ganske andre (sammenhengende) perioder til arbeidet. For meg tar det en-og-en-halv time bare i reisetid tur/retur. Og jeg bor i Oslo. Tenk på dem som bor adskillig lenger unna...Så selvfølgelig er det fint at materialet finnes, men det ER synd det ikke er lettere tilgjengelig...

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Nei Tom, vi er ikke, som du mener, grunnleggende uenige. Selvsagt er det bedre å ta materialet for hånden (hjemme) enn å måtte reise timesvis for å skaffe det. Men det var vel ikke dette forholdet det dreide seg om? Det med reiser til arkivene er jo noe en må gjøre, hvis en i det hele tatt vil ha tak i materialet. De som vil ha kopier f eks., kan jo bestille slike.

Link to post
Share on other sites
Guest Tom Askerøi

Gledelig at vi er enige.Vi er også enige om at drømmen om slektsbok for Osloherad ikke hørte hjemme her. Men anledningen var bra - og siden du og Lilloe-Olsen jobber med saken kan jeg (fortsatt) legge bort min drøm og tålmodig vente på at dere blir ferdige.Du har herved min bestilling av det ferdige produkt. Og hvis Lilloe-Olsen leser denne debatt har han også min bestilling...

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.