Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Bjørn Jonson Dale

[#16793] Oline Grudt Øverland, Molde - foreldre og opphav

Recommended Posts

Guest Bjørn Jonson Dale

Tippoldefar Petter Andreas Sanne (1827-92) ekta på Molde 1850 Oline Øverland, kalt Oline Grudt Øverland i ein familiebibel. Ho var fødd 1820 og var datter av Ole Iversen Grudt på Øverland ved Molde, då Bolsøy, rimeligvis fra Grut i Meldalen, og kona Anne Olsdatter. I ei trykt gravskrift fra 1823 over ''Anne Olsdatter Øverland'' heiter det at ho døde i sitt 43. år, dvs fødd kring 1780.Eg har funne ein Ole Iversen på Grut 1801, men veit ikkje meir enn det som står i folketellinga. Kva med Anne Olsdatter - var ho trønder eller romsdaling? Eg har ikkje funne noka Anne som kan høve i Molde/Bolsøy 1801, og treng hjelp til å finne meir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Våger meg frampå da ingen andre har svart.I Familysearch har jeg funnet 2 Ole Iversen gift med Anne Olsdøtre. 1) 4/6 1815 Sunndal og 3/9 1809 Kleive. Min kjennskap til geografien i MR er omtrent lik 0, så jeg vet ikke om disse stedene kan være aktuelle.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Flott! Sunndalen ligg på Nordmøre, ''midt mellom'' Meldalen og Molde. Kleive var eit sokn i Bolsøy prestegjeld. Har noken tilgang til kirkebøkene for Sunndal og/eller Bolsøy?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Eg ser av Per Gjendem sine imponerande heimesider http://home.no.net/pgjendem/ at han har nær full kontroll over dei genealogiske og personalhistoriske tilhøva i Romsdal på 1700- og 1800-tallet. Eg reknar med at han også kjenner ættene på Øverland...Ellers vil eg legge til at det alltid var kjekt å vite, for ein ålesundsgut, at ein stamma fra Molde. Når moldensarane kom på besøk til besteforeldra mine framsto dei som meir elegante og urbane, nesten fornemme, i høve til dei meir råbarka sunnmøringane - fru Fladset, frøken Westvig, fru Øwre, herr Wiig og grandonkel Sanne... Som ung besøkte eg også somme av dei på Molde (som det heitte då), og det var der eg fikk sjå den trykte gravskrifta over Anne Olsdt Øverland (sikkert på Lergrovik no).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Eg prøver igjen: Då eg var liten fikk eg høyre at morfar min, Yngvar Petro Sanne (1885-1963), var tremenning til diktaren Arnulf Øverland, fødd i Kristiansund 1889.(Ole Peter) Arnulf Øverland budde 1900 hos foreldra i Bergen, faren var damskipsmaskinist Peter Anton Øverland, fødd 1852 i Kristiansund. Peter Anton er 1865 ført med alderen 14 år som son av smedmester Ole Øverland, 50 år gammal og fødd i Bolsøy, og kona Johanna Barbara Smevig, 51, fødd i Kristiansund.Kan smedmesteren Ole Øverland i Kristiansund ha vore son av Ola Iversen Grut og kona Anne Olsdt på Øverland i Bolsøy?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjørnaas

Dette var interessant. Ser det som høyst sannsynlig at den Ole Iversen du har funnet på Grut i Meldal er den samme som bodde på Øverland i Molde. I tilfelle er hans onkel, Sivert Trondsen, f. 1745, g.m. (1779) Olava Iversdt. Kjørsvik, f. 1749, og bosatt på Averøy, Dyrset.I bygdeboka for Meldal står det ikke noe om Ole Iversens videre skjebne.Far til Ole Iversen, Iver Tronsen, hadde mange søsken, bl.a. ei søster Gurru, f. 1740. Hun ble gift med Mikkel Knutsen Hårstad, men de bodde i Gorsethagen i Rennebu. Rundt 1789 forsvinner de fra distriktet, og jeg har ikke klart å finne dem igjen. Etter at jeg fant Sivert Trondsen på Averøya, tenkte jeg kanskje denne familien også kunne reist til Møre. Har du vær borti disse navna i forbindelse med Ole Iversen og familien ?Beste hilsen Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Dette var interessant. Dessverre har eg ikkje fleire opplysningar om dei du nemner. På Grut 1801 finn vi på plassen Grutbakken Iver Trondsen, 68, og kona Gjertrud Olsdt, 57, samt barna Ola Iversen, 21, og Mari, 33. På ''naboplassen'' Rabben finn vi Ola Trondsen, 59, husmann med jord og skysskaffar, og kona Lucia Larsdt. Var Ola Trondsen bror til Iver Trondsen, og kven var i så fall far deira.Var det på skysskiftet her Aasmund Olavson Vinje åt ''Grauten på Grut''?Ellers skulle eg ønske at kristiansundsekspertane Tore Kristiansen og Tor Larsen tok ein kik på dette temaet...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjørnaas

Grauten på Grut ble inntatt på nabogarden, Nordstuggu, disse folka kom fra Megarden.Her er foreldre og søsken til Ola og Iver: (Endel står i bygdeboka, noe har jeg funnet ut via andre kilder)Trond Olsen (muligens fra Ramlo i Rennebu), f. ca. 1700, 1730 gm. Ingeborg Iversdt. Grut, f. 1707 (Trolovet 15. p. Trin. 1730: Tron Ramo og Ingebor Grut - gift 23. p Trin: Tron Grut) Barn:1) Iver, f. 1734, g.m. Gjertrud Olsdt. Lien (bosatt på Bakkstuggu, u/ Grut - 6 barn)2) Sara, f. 1736, d. 17423) Ole, f. 17384) Gurru, f. 1740, g.m. Mikkel Knutsen Hårstad (Bosatt Gorsethagen i Rennebu)5) Ole, f. 1742, 1776 g.m. Lusi Larsdt. Knapset, f. 1754, Innset (3 barn). Ole døde 1806, enka ble gift på nytt i 1809 med enkemann Knut Jonsen, Megard Grut.6) Sjur (Sivert), f. 1745, 1779 g.m. Olava Iversdt. Kjørsvik, f. 1749 (Bosatt Dyrset, Averøy)7) Peder, f. 1748, g.m. Kari Gundersdt., f. 1744 (bosatt Rennebu, ref. s. 688IV)Tron og Ingeborg hadde muligens også ei datter ved navn Kari, f. 1730, som ble gift med Haldo Rasmusen Ramlo, Rennebu)Kan ellers nevne at mor til Ingeborg Iversdt. (kona til Trond) var ei de kalte 'Svenske-Sara' - Sara Pedersdt. f, omkring 1660. Det var sagt at hun skulle komme fra Jemtland elelr Herjedalen i 'Sverike' p.g.a. hundersnød eller sult. Sten Foss skulle være hennes bror. (bodde på en av nabogårdene). På en ølbolle som Sara Grut har eid står det: ' Jeg vandret har fra Sveriges land. I Norge nu blandt bondestand'.Beste hilsen Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Takk for utfyllande opplysningar. Tenke seg til at eg har gått rundt med svenskeblod i årene heile livet utan å vite det... Innskrifta på ølbollen etter Svenske-Sara er underfundig, for den kan jo tydast slik at Sara og bollen ikkje var ''blandt bondestand'' der dei kom fra. Takk igjen!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjørnaas

Hvis du skulle finne ut mere om disse folka er jeg takknemlig om du kunne sende meg en e-post. (ibjoerna@frisurf.no)Har ofte tenkt å undersøke om det går an å komme lenger bakover i Sverige, men det er vel kanskje for gammelt ?Beste hilsen Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Ove Hattrem

Til (5): Jeg mener Per Øverland, Dalen Hageby, Trondheim (se telefonkatalogen) kan svare deg om eventuelt slektskap til Arnulf Øverland. Han har gransket de aktuelle Øverland-slektene.Til (1): Jeg så tilfeldigvis Oline Sanne ført død 13.3.1890 i dødsanmeldelsesprotokollen for Molde, men denne datoen var du nok klar over. Andre: P. A. Sanne 24.12.1886 og Petter Johan Sanne 25.5.1921. Noen innførsler har opplysninger om arvinger og deres bosted.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Endre Holten

Bjørn Jonson!Olina var søster av Ivrikka Olsdotter Øverland, f. 1814, som vart første jordmora i Surnadal Dei var døtre av Iver Trondson, f. 1734 i Megarden på Grut, og kona Gjertrud Olsdsotter Lien. Om 'Gammel-Rikka' jordmor har Hyldbakk skrive i 'Heimar i Surnadal' bind 2, s. 317. Der står det òg om etterslekta hennar. Elles omtale i Gards-og ættesoga under Utistua på Skei og Nestua på Bergheim.Mvh. Endre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Takk for tips og opplysningar! No har eg fått jordmorslekt med. Kva blir det neste?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Endre Holten

I innlegget mitt i går har det falle ut ei linje: (dei var døtre av) Ola Ivarson Grut, f. 1780 i Meldal, som kjøpte garden Øverland på Fannestranda (ved Molde)Han var son til - osv. Om etterkomarane hennar 'Gammel-Rikka' kan seiast at dei har vore evnerike og dugande folk.Mvh. Endre

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Kristiansen og Tor LarsEN

til (7) der Bjørn Jonson Dale etterlyser hjelp fra Kristiansund. Vi har ikke hatt for vane og sjekke spørsmål som har med Molde å gjøre, derfor har vi ikke sett denne debatten før nå i de siste dagene.Det er flere artikler som kaster lys over opphavet til Arnulf Øverland og den siste som vi fant da vi begynte å lete i dag, er fra Romsdal Sogelags Årsskrift 1998 s. 242-252, 'Arnulf Øverland og hans romsdalske opphav' av Bjørn Austigard.I artikkelen står det at 'Ole Øverland vart fødd utanfor ekteskap i Bolsøy 1816 og døypt den 14. juli. Far hans var 'Soldat' Peder Olsen Øverland og mora heitte Beret Sørensdtr. og var frå Fannebostad.' Det står videre at foreldra til Ole ikke gifta seg med hverandre. Det er gjort god greie for slekta hans i Romsdalen i denne artiklen. Det har ikke vært artikler om Arnulf Øverland eller slekta hans i senere utgaver av Romsdal Sogelags Årsskrift.I Årbok for Nordmøre 1997 fins en artikkel av Bjørn Austigard s. 110-117 'Arnulf Øverland og fødestaden' og i Årbok for Nordmøre 1989 fins en artikkel av Christ Allan Sylthe på s. 111-116 'Arnulf Øverland og Kristiansund'. Spesielt i Bjørn Austigards artikler er det mange noter og henvisninger. Mvh Tore og Tor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Takk for hjelpa, Tore & Tor. No skal eg springe på biblioteket og skaffe meg dei aktuelle årsskrifta.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Kjell Øverland

Studere dette gamle innlegget med interesse. I innlegg nr. 7 .....Iver Trondsen, 68, og kona Gjertrud Olsdt, 57, samt barna Ola Iversen, 21, og Mari, 33. På ''naboplassen'' Rabben finn vi Ola Trondsen, 59, husmann med jord og skysskaffar, og kona Lucia Larsdt. Var Ola Trondsen bror til Iver Trondsen, og kven var i så fall far deira.Jeg har i mitt innlegg nr. 33537 om Peder Thorssen Vaage fått hjelp av andre forskere. Der kommer vi frem til en Trond Larsen Hovde 1742-1781 som er gift med Kari Olsdatter Lien/Lia (født 1735 eller 1738, det er 2 stk av dem). Kari er kanskje søster til Gjertrud Olsdatter Lien i innlegg nr. 8. Kari har en sønn Peder Trondsen Hovde (1772-???. Datter til Peder, Pettrine Pedersdatter Vaage (1825-???) var gift med Hans Ingebrigtsen Øverland (min tipp oldefar). De hadde sønnen Peder Anton Øverland (1857-1937). Var det noen forbindelse med disse to familiene. Hans Ingebrigtsen Øverland kom fra Sør-Fron og bodde på Øverland. Hans sønn fikk seg en husmannsplass under Øverland. Og var gartner på Retiro i over 50 år.Er det noen som kan kommentere dette nærmere ??

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjørnaas

Ole og Iver var brødre. Foreldrene var Trond Olsen Grut (Megard), f. ca. 1700, og kona Ingeborg Iversdt., f. 1707. De hadde 8 barn, deriblandt disse to.Beste hilsen Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.