Jump to content
Arkivverket

[#16795] Claus Pedersen Cloumand Sokneprest til Hitterdalen


Guest Jan Frode Johansen

Recommended Posts

Guest Ole Bjørn Darrud

Hitterdalsboken s 145 og 164. CPC kapellan i Strandebarm, Hardanger utnevnes til sogneprest i Hitterdal 30.6. 1752 og var sogneprest her til 26.7. 1782. Han døde i Hitterdal 1.8.1783, 63 år gl. g1 9.12. 1744 m Elisabeth Hansdtr Faye (1713 - 1748) g2 10.8. 1752 m Elisabeth Holterman (1716 - ) CPC hadde 3 barn med hver av konene. Flere detaljer se side 146.Mvh Ole Bjørn

Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Jeg har funnet ham og hans koner og barn, og litt bakover i tid. Da jeg ikke vet om du selv kanskje ønsker å finne dette spør jeg deg om du vil jeg skal skrive alt jeg har funnet eller bare noe av det?

Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Det er noe rart med DA for tiden. Når jeg skriver her nå så står ikke innlegg nr. 3, 4 og 5 her.I.F. Lampe, Bergens stifts biskoper og prester bd.I s.392, Strandebarm:Personell kapellan Claus Pedersen Cloumann fca. 1717, sønn av Peder Hansen, sgnpr. til Holmedal, og Cecilia Schade. Dimitert fra Bergen skole 1739, pers.kap. 11/9 1744, sgpr. Hitterdal 30/6 1752. Døde som provst 26/7 1783. (Ryen gård)1g. 9/12 1744 Elisabeth Faye (1713-16/7 1748 Strandebarm). Datter av Hans Davidsen Faye og Maren Ellingsdt.2g. 16/8 1752 Elisabeth Holtermann (1716-). Datter av kjøpmann i Bergen Carsten Holtermann og Sara Davidsdt. Faye.Barn 1e.: 1)Ole Gjerdrum Cloumann dpt. 9/3 1746,--- 2)Peter Jørgen C. f. 14/4 1747-22/12 1817, fogd i Øvre Telemark og gift 3 ganger. (Det står mere om ham).--- 3)Karen Treubler C. dpt.17/7 1748-døde straks etter moren.Barn 2e.: 4)Elisabeth Faye C. 1753, g. 12/12 1779 C. Kindt.--- 5)Cecilia Maria C. f. 6/8 1754, g. ob.ltn. Palludan.--- 6) Claudia Elisabeth C. f. 1/1 1757-18/5 1801. 1g. kammerråd Antzee, 2g. 20/9 1794 kpt. Isach Dop. Holmedal, Søndfjord prosti:Peder Hansen (Cloumann?) var formodentlig fra DK. Sgnpr. her 30/9 1713-1738.1g. Cecilia Clausdt. Schade.2g. Ingeborg Worm.Hans skal ha hatt 16 barn, kjenner bare til følgende:1Hans Pedersen H.(H=Holmedal?), 1748 gjestegiver Sanesund Askvold.---2)Claus Cloumann H., kapellan Strandebarm.---3)Isach H., bodde på Møklebust Åfjord i Askvold.--- 4)Abraham H, fca. 1722, sjømann ugift.--- 5)Jacob H. fca. 1724, sjømann.--- 6)Esaias H, sjømann.--- 7)Ursille Maria H., gm. sgpr. til Kinn Peter Jacob Broch. (Se også nr. 11).--- 8)Maria Kirstine H., gm. res.kap. Jørgen Carlsen, senere sgpr. til Bjørnør.--- 9)Anne Margrethe H., gift og bosatt i København.--- 10)Karen Sophie H., gm. res.kap.Holmedal(se Herø) Hans Høeg.--- 11)en datter (Anne Sophie?) H., der forså seg med svogeren Hr. P.J.Broch (se nr. 7), der til straff hensattes på Munkholmen. (Jeg vet ikke hvem av dem som kom dit, presten eller jenta?).Peder Hansen har rimligvis vært bror av rådmann Gert Hansen i Skien, Falkum gård. Pga. barnas navn antas et nært slektskap med Mag. Esaias Cloumann til Visby (1656-1719) hvis foreldre var islandsk kjøpmann Isack Pedersen C. i København og Ane Marie Fleischer. Gjettes derfor på at PH var brorsønn av Isack Pedersen C., isåfall sønn av en Henr. Pedersen C.Det var alt fra den boka.

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Guest Berit Knudsen

Hei Jan Frode.Unnskyld at jeg sier det Jan Frode, men hva med om du selv en gang imellom prøvde å finne ut noe om din egen slekt. Du vil da få se at det å lete er ganske givende og man lærer en god del. Personlig synes jeg at du til tider kan virke ganske kravstor. Ikke bruk de gode hjelperne som 'melkekuer'.F.eks. 5/9 mottok du mange opplysninger som burde sjekkes, noe du også sier selv. Litt over et døgn senere er du på den igjen, og spør om hvordan vi kommer videre? Du kan umulig ha rukket å foreta noen skikkelige undersøkelser på den tiden.Så vil jeg til slutt tilføye at det jeg skriver her ikke er ment som en surmaget kritikk, men heller et varsku.Hilsen Berit.

Link to post
Share on other sites
Guest Jan Frode Johansen

Jeg synes ikke det er hyggelig at du beskriver meg offentlig på den måten du gjør i ditt innlegg. Jeg hjelper flere personer med slektene deres og mine innlegg gjelder ikke bare min egen slekt-men jeg hjelper faktisk andre. Når det gjelder min egen slekt så arbeider jeg mye med den.Jeg er stadig i ferd med å finne ut mer selv. Men jeg har fått en god del hjelp her på brukerforumet og grunnen til at jeg spør mye er når jeg ikke kommer videre og trenger hjelp Jeg har drevet med slerktsgransking siden jeg var 13 år-reiste ofte på Statsarkivet i Bergen og gransket. Nå bor jeg på en hei på sørlandet og jeg har full jobb og liten mulighet for å gjøre så mye med min egen slekt her-utenom på nettet. Jeg synes ikke opm å få slike innlegg som du her gir meg.Hvorfor gjør du slikt? Jeg har arbeidet mye med mn egen slekt,og jeg har tatt tid til å prøve å hjelpe andre. mvh Jan Frode Johansen

Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Til Jan Frode.Vi er kanskje begge to ikke så veldig flinke til å ordlegge oss, så jeg skal prøve å forklare meg bedre.Jeg tror nok at det er flere enn deg som driver med slektsforskning som også både arbeider, steller for familie, finner egen slekt og hjelper andre. Du er nok ikke alene om det.For min del så synes jeg det er morsomt og givende å kunne hjelpe, og da spesielt de som av en eller annen grunn ikke selv har mulighet til å sjekke f.eks. kirkebøker.Jeg sier ikke at du ikke er glad og takknemlig for svar, men du har en merkelig måte å vise det på. Jeg synes du ofte svarer som du har gjort over her: Hva gjør VI for å komme videre? Og når dette spørsmålet kommer flere ganger ganske rett etter hverandre virker det masete på meg, og som et krav til at andre skal løse ditt problem straks. Hva med om du heller spurte om noen har et forslag om hvordan DU skal komme videre, og gi folk tid til å finne de opplysningene du spør etter.Men, det som får meg til å reagere mest er at du ganske ofte ikke svarer når du får hjelp. Hvordan kan de som hjelper deg, og det er ganske mange, vite om du en gang har giddet å se på det de har brukt tid på å finne for deg. Dette gir ihvertfall meg en følelse av misbruk.Ellers så er det leit at du tok det på den måten. Håper jeg har klart å uttrykke meg bedre denne gangen.Hilsen Berit.

Link to post
Share on other sites
Guest Jan Frode Johansen

Vel, jeg synes du er drøy når du tilsikter at jeg driver misbruk. Hvis jeg ikke har svart på et innlegg så har nok det sine grunner. En gang hadde jeg jobbet hele helgen da du(Berit) etterlyste meg. Når jeg etterlyser hjelp er man fri til å la vær å svare. Nok om dette. Er det noen som har tips om hvordan JEG kan komme videre her? mvh Jan Frode Johansen

Link to post
Share on other sites
  • 4 weeks later...
Guest Jan Frode Johansen

Claus Pedersen Clouman var altså sokneprest. Da burde det vel være endel dokumentasjon på ham. hvor kom han fra-hvem var hans foreldre ?mvh Jan Frode Johansen

Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Jan Frode Johansen:For å ta dette fra bunnen av setter jeg inn noe som jeg også skrev i forbindelsen med stokkeprestene Stockmann i diskusjon 17310:'Tilbake til dette med kilder. Finne-Grønn ga i 1918 ut 'Geistlig Edsprotokol for Oslo og Hamar stifter 1601-1730', som er til stor støtte for å finne når de enkelte prester kom til et sogn som kapellan og når de eventuelt overtok kallet.I forkant av dette kan vi støtte oss til studentmatrikler. For Kjøbenhavn er disse trykt fra og med år 1611. Det kan også lønne seg å undersøke studentmatrikkelen for Rostock. Her har Chr. Lange allerede publisert en oversikt over norske studerende 1419-1690. Denne er trykt i Norske Samlinger, første bind, 1852, s. 72-94. I tillegg kan det lønne seg å undersøke følgende danske bok: Vello Helk, Dansk Norske Studierejser fra reformationen til enevælden 1536-1660 Med matrikel over studerende i udlandet, Odense 1987.'Og hvordan kunne jeg finne ut at denne litteraturen eksisterte? Jo, ved å søke i BIBSYS' eminente database over litteratur ved norske bibliotek: http://wgate.bibsys.no/search/gen?lang=NDet geniale er nemlig at man kan få titler på fjernlån til sitt eget bibliotek, hvis man er interessert, og det håper jeg at man er. Nå var det jeg skrev til hjelp for stokkeprestene, litteratur som mest hadde med 1600-tallet å gjøre, men hva med å også søke i Norsk Slektshistorisk Tidsskrifts navneregister? Er dette gjort med hensyn til navnet Clouman eller Klouman?En ting er sikkert. S[tian] H[erlufsen] Finne-Grønns artikkel 'Jørgen v. Ansbach. Engel Jensen og slegten Klouman' med undertittel 'Oplysninger om gamle Skiensfamilier med jordegods i Hardanger' er ikke engang nevnt i diskusjonen. Enda dette hadde vært meget naturlig når man fant en slekt Cloumand i Telemark, og Finne-Grønns arbeid fra 1910 tar for seg alle Klouman som stammer fra Skien. Artikkelen er å finne i Norsk for Genealogi, personhistorie, biografi og literærhistorie [Norsk Personalhistorisk Tidsskrift], bind I (1910), s. 347-383.Nå kan jeg berolige med at jeg har lett etter den nevnte prest i denne artikkelen, men jeg har ikke funnet ham. Kanskje denne presten Cloumand ikke ønsker å bli funnet? Man må i hvert fall anstrenge seg en smule selv, og det anbefales ikke å kaste vrak på den hjelp som ytes, ei heller å være arrogant overfor de som iler til med forslag til hvordan man skal komme i mål, for da kan det godt hende at man like gjerne blir sittende alene på sin egen tue, med sitt helt eget slektshistoriske problem.mvh Are

Link to post
Share on other sites
  • 2 months later...
Guest Jan Frode Johansen

Nå har det gått over 2 måneder siden siste innlegg så vi prøver igjen. Jeg sitter fast. Er det noen som kan hjelpe meg eller gi råd ? mvh Jan Frode Johansen

Link to post
Share on other sites
  • 5 months later...
Guest Jan Frode Johansen

Se denne Lenke , er ikke dette en sterk indikasjon på at Isach Pedersen Kloman kan være i nær familie med sokneprest Claus Pedersen Cloumand?Muligens hans bror?mvh Jan Frode Johansen

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.