Jump to content
Arkivverket

[#16850] Karen Jørgensdotter, gift i Bergen 1802, kven var ho? - Ætta ho frå Fjaler?


Guest Lars E. Øyane

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Iver Torstenson, fødd på Stokkanes i Luster i 1777, flytte til Bergen der han gifte seg 24.10.1802 med ei Karen Jørgensdotter.Karen Jørgensdotter må vera identisk med den Karen Jørgensdotter som i 1801 var tenestejente i Bergen, 28 år, for ho døydde i Bergen i 1808 (gravlagd 22.3.), 35 år gamal. Eg kjenner til to born etter Iver og Karen:* Torsten Johan Jørgen, fødd i Bergen 2.2.1807, vart gravlagd i Bergen 5.6.1807.* Bertel Johan, fødd i Bergen 22.2.1808, vart gravlagd i Bergen 10.8.1808.Avstanden mellom vigsli i 1802 og eldste barnet i 1807 kan tyda på at dei har butt utanfor Bergen nokre år og fått fleire born, men eg finn ikkje nokon på FamilySearch!Eg mistenker Karen Jørgensdotter for å vera identisk med ei Karen Jørgensdotter, døypt i Nykyrkja 6.7.1774 som dotter av Jørgen Knutson og Johanna Johannesdotter. Karen var visstnok einaste barnet dei fekk i Bergen, men på FamilySearch finn eg Jørgen og Johanna som gifte i Fjaler (Ytre Holmedal) 28.12.1766, so kanskje fleire born var fødde der? Bertel-namnet kjem truleg frå denne ætti!?Eg vonar at ein eller annan kan gje meg tips når det gjeld opphavet til Karen Jørgensdotter og foreldri hennar. Og hadde Karen og Iver fleire born i lag?På førehand hjarteleg takk for hjelpi!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
  • 5 years later...
Guest Grethe Flood

Her er giftermålet i kirkeboka - Jørgen Knudsen var soldat - og ser ut til å bo på Igelkjøn [url="http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070507640179.jpg>Lenke16.9.1767 hadde Jørgen Igelkjøn sønnen Knut til dåpen i Fjaler - Lenke. Kanskje en eldre bror av Karen?I 1788 var det en 12 år gammel gutt ved navn Johannes som døde i Bergen. Faren het Jørgen Knudsen og bodde i Sandviken. Men det kan selvsagt være en annen Jørgen Knudsen enn faren til Karen… LenkeHer er dåpen til Karen i 1774. Det står at faren var bondemann og moren var amme hos borgermester Formand Lenke. Her med fadderne LenkeI november 1785 hadde arbeidsmann Jørgen Knudsen og kona Johanne Johannesdatter ei datter Margrethe til dåpen i Korskirken. I merknaden står det død. LenkeHer er Jørgen Knudsen og kone i Sandviken blant kommunikantene i Korskirken i 1790 LenkeMen jeg vet jo ikke om dette de samme som foreldrene til Karen Jørgensdatter…. Men Karen Jørgensdatter ble i alle fall gift i Korkirken LenkeDa sønnen til Iver og Karen, Tosten Johan Jørgen, ble døpt i Korskirken i 1807, het to av fadderne Sophia Jørgensdatter og Knut Jørgensen. Søsken av moren?? Lenke. De samme to fadderne dukker opp igjen i 1808 ved sønnen Bertels dåp LenkeI 1810 var ei Sophie Jørgensdatter ble gift i Korskirken med matros på kanonbåten Mathias Olsen Wilnæs Lenke. Deres første barn, Jørgen Olai, ble døpt i Korskirken den 14.1.1810, og da var Margrethe Jørgensen og Knut Jørgensen blant fadderne Lenke. Den neste sønnen, Jørgen Olai, ble døpt i august 1812, død. Sønn nr.3, Morten Johan, ble døpt i Korskirken 13.9.1813. Her er Mathias og Sophie i folketellingen 1815. Enka Johanne Jørgensen bor hos dem

Link to post
Share on other sites
Guest Kenneth Bratland

Hei! Vet du Lars når Iver Torsteinsen og hans kone Kari døde?På Øvre Eide i Åsane bodde familien en periode som pakterfolk:Jørgen Knutsen Igelkjøn f. ca. 1730 d. 1804 i Sandviken gift 1766 i Ytre Holmedal (Fjaler) med Johanna Johannesdatter f. ca. 1740 d. 1820 i Bergen. Jeg vet ikke hvem foreldrene til Jørgen og Johanna var!Barn:a. Knut f. 1767 på Igelkjøn i Fjalerb. Karen f. 1774 i Bergen d. 18....?? gift 1802 med Iver Torsteinsen Stokkanes f. 1777 d. 18.....??c. Johannes f. 1776 på Øvre Eide d. 1788 i Sandvikend. Knut f. 1779 på Øvre Eide, nevnt 1801-1805 i Bergene. Sofia f. 1781 på Øvre Eide, hun tjente i Bergen i 1801f. Ragnhild f. 1783 på Øvre Eideg. Margrethe f. 1785 i Bergen, nevnt 1801 sammen med foreldreneEr det noen som har mer informasjon om barna eller foreldrenes opphav blir jeg glad.Mvh.Kenneth Bratland

Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe for å plukka opp denne gamle saki, som framleis stod utan løysing, og takk ogso til Kenneth for ei endeleg stadfesting av opphavet til Karen Jørgensdotter.Karen Jørgensdotter vart gravlagd i Bergen 22.3.1808, og Iver Torstenson flytte attende til Hafslo der han gifte seg att og busette seg som husmann i Lundsbakken under Lunde i Hafslo. Han døydde truleg i Lundsbakken kring 1852, men dødsfallet er ikkje innført i kyrkjeboki for Hafslo.Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Kenneth Bratland

Takker så mye Lars. Leste ikke innlegget til Grethe godt nok, men det må nok være Sofie som var født på Øvre Eide som gifter seg i 1810. Så der ble også et annet problem løst.mvh.Kenneth Bratland

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.