Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Agnete Schjønsby

[#16928] Skancke, Carl Jensen, Hoff, Toten, Bisp, Hamar, Hedmark

Recommended Posts

Guest Agnete Schjønsby

Jeg gjengir like godt min oldemors notater nedenfor. Kan noen fortelle meg noe mer om denne Carl Jensen (Skancke)? Det er foreløpig litt uklart for meg hvordan han kommer inn i min familie - det synes noe ulogisk at en katolsk prest har avstedkommet etterkommere...Oldemors avskrift av teksten til portrettet i prestegalleriet i Hoff kirke, Toten: 'Habenti plus dabitur (Den som har, skal gis). Anno 1489 blef Jeg Carl Jens Søn, er Riddermands Mand, Sogne Præst paa Toten, var her 10 Aar. Blef Bisp i Hammer. Døde i Opsloe Bispe Gaard 1502. Ført der fra til Hammer og begraven.'Oldemors notater: 'Hamarbispen Karl Jensen Skancke. Han maatte flykte til Land p.g.a. at Kr II (den annen) (som trodde han stod paa Huvudfats side). Karl paa Hov i gemtland, nævnt ca 1400. Ifølge tradisjonen Enger, gaar slekten tilbake til ca aar 1000 og opphavet skal være norsk. En hirdmann og en datter av Olav Haraldsøn. Hedmark slektshistorielags tidsskrift bind 3 side 80.'Hjelp! Jeg nekter å legge de gamles strev helt til side og begynne helt på nytt: Jeg vil gjerne lære, men også av deres feil. Jeg skjønner av pågående debatter at kongskoblinger stort sett er fantasifullt oppspinn. Jeg håper å få gode råd om videre lesning (har hittil valgt å ikke bestille oldemors angitte kilder, da jeg frykter at de vil være en omvei).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Agnete Schjønsby

I iver og forvirring ble mine søkeord til overskrift i dette innlegget. Beklager.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Løberg

Det nyeste - og beste - om Carl Jensson og hvorvidt han etterlot seg etterkommere i det hele tatt finner du i en debatt i Vestoppland Slektshistorielags Tidsskrift rundt midten av -90-tallet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Thorud

Har notert meg at han er nevnt i VSHT nr 3-1995 s 211 - muligens flere sider.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Agnete Schjønsby

Til Lars og geir: Denne typen henvisninger er akkurat det jeg trenger! VSHT ser ikke ut til å ha innholdsfortegnelse på nett, så alle tips om hvilke hefter jeg bør bestille er velkomne. Agnete

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Agnete Schjønsby

Mens jeg venter på de heftene jeg har bestilt av VSHT, synes jeg det passer å dele dette fra Geir Thoruds hjemmesider (http://home.chello.no/~gthorud/tvilsome.htm)'I følge 'tradisjonen' skulle Johannes Jensen Gaarder i Nordre Land være sønnesønn av biskop Carl Jensen Skancke i Hamar d. 1512, av Scankeætta fra Hackås (som av enkelte påstås å stamme fra bla. Harald Hårfagre). Johannes' far skulle være en Jens Carlsen på Landåsen. Dette har vært tilbakevist av mange forfattere, hovedsakelig fordi tradisjonen ikke er dokumentert. En artikkel i Vestoppland Slektshistorielags tidsskrift hefte 1-94 (side 14) opplyser at den andre bokstaven Johannes' segl er en P, R eller B, og ikke en I (= J) for Jensen. (Artikkelen spekuler i om Damøy, kona til Oluf Lodinsen Aas (Landåsen), kan være barnebarn av biskop Carl.) Jeg har avsluttet denne grena av treet med Johannes (og Damøy).'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

... men far til bispen er vel væpner og jordeier i Hov, Hackås, Värmland, Jens Karlsson Schancke (død 15 Mai 1430), g. Ragnhild Kjetilsdotter (1380-1445) fra Sunne ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Geir Thorud, kan du angi en peker til denne linjen i ditt register på Web'en dvs. der den ender med Johannes (og Damøy) ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Roger de Robelins bok Skanke ätten fra 1995 anbefales fortsatt som et standardverk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Agnete Schjønsby

Endelig fant jeg det jeg har lett etter. I Genealogen nr 1/1997, gjengitt i genealogi.no på nett: Lenke. Dette er en anmeldelse av Roger de Robelin, og inneholder en mengde henvisninger til ulike debattinnlegg omkring Skanke - også Karl Jensson.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Robelins bok bør vel brukes med en viss forsiktighet, da jeg ikke kan se at alle koblingene der er like godt underbygd. Jeg sendte for flere år siden et brev til forfatteren med spørsmål om hva han bygde på i 3 konkrete tilfeller, men fikk aldri noe svar. Jeg har heller ikke sett at han har svart på det som ble nevnt i anmeldelsen i Genealogen 1/97.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Selvsagt har boka svakheter. Men det er jo bare tøys å starte eller fortsette debatter omkring slektene Skanke, Skunk etc etc uten å ha lest de Robelins bok, manglene og feilene til tross.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg har da slett ikke sagt at de Robelins bok ikke skal leses, men da mange har for vane å skrive av det de kommer over uten å sjekke gehalten i det, syntes jeg det var på sin plass med en liten advarsel. - Det er da nok uetterretteligheter som florerer på nettet, synes du ikke, Tore?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jo, fryktelig mye. Og de Robelins bok er ikke helt fri den heller, men et utmerket startgrunnlag. Feilene på nettet vil aldri bli rettet opp.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.