Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#16947] Mads Erikson, f. 1759, husmann på Solnør i Skodje, Borgund -fleire opplysningar?

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Folketeljingi frå 1801 for garden Solnør i Skodje sokn, Borgund prestegjeld syner mellom anna denne huslyden:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~3285 Mads Eriksen, Mand, 42, første ægteskab, Pladsmand med jord, M3286 Ingeborg Olesdtr, Hans kone, 32, første ægteskab, K3287 Erik Olaus Madsen, barn, 10, M3288 Rasmus Johannes Madsen, barn, 8, M3289 Margretha Olina Madsdtr, barn, 6, K3290 Gunner Madsen, barn, 5, M~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~FamilySearch syner at Mads Erikson og Ingeborg Olsdotter gifte seg i Skodje 15.5.1791.Finst det ei bygdebok som dekker Skodje og som kan fortelja oss:* Namnet på husmannsplassen under Solnør der denne huslyden budde? Kan det vera Solnørbøen?* Opphavet til Mads Erikson?* Opphavet til Ingeborg Olsdotter?* Har boki opplysningar om lagnaden til dotteri Margrethe Oline, som eg hjå FamilySearch finn døypt i Borgund 21.6.1795?Denne dotteri vart kring 1820 gift med Ole Andersson frå Hafslo (f. 1796) og busette seg i Skudesneshavn på Karmøy, men dato og stad for vigsli deira saknast!Eg vonar at einkvan kan hjelpa meg med dette problemet og takkar so mykje på førehand!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Hallo Lars.Her er i alle fall registreringen i emigrantprotokollene fra Stavanger for Ole og Margrethe.Lenke Jeg søkte etter dem i 1865 tellingen for hele landet uten å finne noen som passet. Mvh. Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ole Øystein Nybø

Bygdeboka heiter: Bygdebok for Skodje, Gard og slekt, Band I, av Louis Giske.I boka står dette:Br. nr. 2 - Lauvik - (Løvik eller Skareplassen)Løpenr. 388, skyld 1 ort 16 sk., skm. 0,59.Lauvika hadde beite i utmarka mellom Solnørplassen og grensa mot Tyssa. Bruksrett på halvdelen av eit naust saman med Solnørplassen. Ein gammal mann fortalde at namnet på staden kom av der haustatida rak til land så mykje lauv.1. Mads Eriksen Løvig f. ca. 1759-ca. 1803, g. med Ingebjørg Olsdtr. f. ca 1769-?Born: a) Erik f. ca. 1791. Fødd før dei kom til Lauvika. b) Rasmus f. 1793. c) Margrete f. 1795. d) Gunder f. 1798. e) Ragnhild f. 1801.Mads var visstnok frå Vegholm og han bygsla plassen før Wallin tok over på Solnør. I leige betalte han i penger 2 rdl. åretog 24 dagers arbeid på eigarens kost. Ei trong tid venta nok enkja med dei 5 småborna då Mads døydde så tidleg. Plassen måtte ho gå frå.Dette er alt som står i boka om dei. Ingen ting om opphavet til Ingebjørg eller lagnaden til borna. Vegholm er eg ikkje sikker på kvar er.mvh. Ole Øystein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Rune og Ole Øystein for interessante innlegg.Eg er lei for at bygdeboki for Skodje har so sparsommelege opplysningar om denne huslyden, men kanskje einkvan har høve til å slå opp i kyrkjeboki for å sjå kva gardsnamn Mads og Ingeborg hadde då dei gifte seg i 1791?Eg ser elles av FamilySearch at:* Mads Erikson var døypt i Ørskog 29.7.1759 av ein Erik Knutson, og at:* Mads Erikson vart døypt i Borgund 21.12.1760 av ein Erik Siverson.Det er vel ein av desse som er barnefaren...?Nok ein gong hjarteleg takk for hjelpi!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

PS: Eg ser forresten av FamilySearch at Erik Olaus Madsson vart døypt i Skodje 26.6.1791, so om dei ikkje enno var komne til Lauvika, so må dei ha vore i nabolaget...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ole Øystein Nybø

Kyrkjeboka for Sula (Borgund) finn du her på DA. Og der finn vi at Rasmus Johan Martinus var døypt i 1793 i Borgund sokn. Faren Mads Eriksen hadde då bostad Lillelangøen el. Wigholm ??Eg går utifrå at Vegholmen som det står i bygdeboka for Skodje og Wigholmen er det samme.Truleg skal vi til Vikholmen, og den ligg mellom Lille-kalvøy og Langøya i Ellingsøyfjorden rett nord for Ålesund. Den tid Borgund.Eller så har eg leita litt i KB for Borgund etter Mads Eriksen, men eg kan ikkje finne at han er fødd der. Mest truleg så var han frå ei av nabokommunene.Om dei bodde kun ei kort tid på Vikholmen så er det vel ikkje truleg at dei har fått ein plass i Borgundboka. Den boka har eg desverre ikkje tilgang til akkurat no.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Mads Erikson er ført som 2. brukar på Vikholmen (bnr 2 av Langøya) i Borgund & Giske 4. Ny brukar kring 1795. Mads Erikson ''Løvig'' er nemnt 1798 som fadder i Ålesund.Brukaren på Vikholmen før Mads var Ole Larsson (fødd kring 1733) gm Mari Knutsdt (c1734-94), ''truleg utabygds folk''. Dette kan jo vere svigerforeldra til Mads.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Edith Marie Toft

Har dere funnet ut mer om denne familien enn det som står her? Yngste datteren Ragnhild er min tipp-tipp oldemor. Gift i Haugesund med Jens Jørgensen i 1827. Hvem er far til Mads? Erik Knutsen eller Erik Siversen? Ellers, hvem er svigerforeldrene og hvor kommmer Mads og Ingeborg fra, Ja spørsmålene er mange. Edith

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Nei, eg har ikkje funne ut noko meir om opphavi til Mads og Ingeborg. Det kan sjå ut som om Ingeborg var frå Vikholmen som dotter av Ole Larsson og Mari Hansdotter, men noko prov har eg ikkje. Men eg er framleis interessert i få svar på desse spørsmåli og vonar at nokon av dei som er lokalkjende, kan bidra med noko meir...!?PS: Eg ser at ei Ingeborg Olsdotter vart døypt i Skodje i oktober 1768, men far hennar heitte Ole Svendson...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Edith  M Toft

Tar opp dette tema igjen. Er det ingen ting nytt. Kan nevne at sønnen Rasmus Johan ble gift 04/11/1819 i Stavanger m/enke Malene(Maren)Christine Halvorsdtr. Qvale. Var skomaker da han fikk sønnen Hans Christian Rasmussen f.10/02/1827. iflg. Statsarkivet i Stavanger. I 1865 telling fra Stvgr. er Rasmus, Søfarende enkemann og 74 år. Sønnen Hans Chr. er skipper gift 39 år. Vet ikke om Rasmus hadde flere barn. Mvh. Edith

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Edith M Toft

Løfter opp dette temaet på nytt.Det er ingen der ute som har funnet ut,eller kan finne ut, hvem foreldrene til Mads Eriksen og Ingeborg Olesdtr. er, og hvor de kom fra? Har etterslekt i Australia og Amerika som spør.Vet ikke om Lars E. Øyane har sett innlegg 37641? Der ser du hvor sønnen Erik Olaus Madsen ble av. Mvh. Edith

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Edith for nye innlegg.Eg er redd eg står like ''fast'' når det gjeld opphavi til Mads Erikson og Ingeborg Olsdotter som før. Kan henda lyt me venta på at einkvan digitaliserer skifteprotokollane frå Sunnmøre for siste helfti av 1700-talet og tidleg 1800-tal for å få ''indikasjonar'' på kven Mads og Ingeborg var...?Av borni i denne huslyden er min interesse avgrensa til dotteri Margretha som i 1861 utvandra med huslyden sin til Gaspé, Québec.Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hanne Heen

HeiJeg var en tur på biblioteket i dag og sjekket innførselen for ekteskapet mellom Mads og Ingeborg. På mikrofilm HF-1140, side 5, finner jeg følgende :Ungk. Mads Eriksen Tøsse og pige Ingebor Olsdatter Glomset, gift 1791 i Skodje. (klarte ikke helt å tyde dato)Det vil da si at Mads kom fra Ørskog og Ingebor fra Skodje.I Ørskogboken under Tøsse finner jeg på side 529:Erik Knutsen Tøsse, født 1726-død 1761, gift 1756 med Randi Størkersdatter Indre Skodje, født 1728- død 1798. De fikk kun 1 barn, sønnen Mads, født 1759.Randi Størkersdatter, født 1728 ble i 1762 gift for 2, gang med Rasmus Olsen Tøsse, født 1736- død 1792, de fikk 2 barn a.) Tollaug, født 1761(?)- død 1844, og b.) Erik Bernt, født 1763- død 1849.Foreldre til Erik Knutsen Tøsse, født 1726 er Knut Eriksen Tøsse, født 1684 - død 1756, mor ukjent. De hadde følgende barn: a.) Erik, b) Marte, født 1728, c.) Edel, født 1733, d.) Guri, født 1733-død 1738, e.) Ole, født 1736, f.) Jon, født 1739, g.) Else,(ingen fødselsår.)Så fortsetter vi på Skodje og gården Glomset i Skodjeboka bind 1, side 130 har de følgende foreldre til Ingeborg Olsdatter.Ole Svendsen Myrset, født 1734 i Sykkylven-død 1778, gift med enken Gunhild Nilsdatter Glomset, født 1727-død 1798. De fikk 4 barn : a) Olave, født 1763, b.) Hilde, født 1766, c.) Ingeborg, født 1768 gift med Mads Eriksen Tøsse (er skrevet Olsen i bygdeboken), d.) Margrete Helene, født 1771.Gunhild Nilsdatter var gift 1.gang i 1751 med Ole Olsen Klokk, født 1716-død 1762. De fikk 2 barn:a.) Magnhild, født 1752, ble gift med neste bruker på Glomset. b.) Anders, født 1761-død 1781.Stopper her i denne omgang, du kan følge dem videre bakover i Skodjeboken under Glomset og Sykkylvsbøkene under Myrset. Jeg har bøkene her så ønsker du flere svar er det bare å gi beskjed. Kan også kontaktes på mail hheen@c2i.net Mvh Hanne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Edith M Toft

Tusen takk Hanne. Dette var stort. Tror jeg går på biblioteket og fjernlåner disse bøkene.Til Lars E. Øyane Hva har du på Margretha som utvandra til Gaspe, Quebec?Mvh Edith

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Hanne og Edith for nye gode innlegg! Dette var ei kjekk overrasking etter at eg nokre veker som ''souffrant'' har vore ''ufriviljug'' borte frå Digitalarkivet!Då er opphavi til Mads og Ingeborg kartlagde.Når det gjeld Margretha, attgjev eg dei opplysningane som eg har i manuskriptet mitt so langt:~~~~~~~~~~~~~~Ole Andersson, døypt i Hafslo 11.12.1796, flytte frå Hafslo med mor si kring 1811, truleg til Skudesnes, der han kring 1820 gifte seg med Margretha Oline Madsdotter frå Solnør i Skodje, Borgund. Ho var dotter av husmann Mads Erikson på Løvika under Solnør, opphavleg frå Tøsse i Ørskog, og kona Ingeborg Olsdotter frå Glomset i Skodje og vart døypt i Borgund 21.6.1795. Ole og Margretha budde visstnok i mange år som strandsitjarar i Skudesneshavn i Skudesnes, men flytte sidan til garden Lie i Skudesnes der dei budde til dei i 1861 utvandra til Amerika. Ole og Margaret Anderson følgde med to døtrer og ein son med ektemakane deira til pionersettlementet nær Gaspé, Qué., men settlementet vart mislykka, og huslyden flytte visstnok snart etter til Iowa og derifrå vidare til Minnesota, men det har ikkje so langt lukkast meg finna dødsfalli deira der borte. Dei fekk fem born i lag (som eg ikkje tek med her...)~~~~~~~~~~~~~~Om du Edith eller andre har tips å komma med når det gjeld lagnaden til Ole og Margaret i Iowa og/eller Minnesota(?), so er eg SVÆRT interessert!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ole Øystein Nybø

Erik Knudsen Tøsse vart døypt 19. august 1725 i Ørskog kyrkje, og i KB for Ørskog finn vi så den 16. september 1725 introduksjon av Knud Tøsses qv. Marthe Olsd.Etter at broren Ole vart døypt i 1736 finn vi og introduksjon av Knud Tøsses qv. Marthe Olsd. Det skulle då vere klart at kona til Knud Eriksen Tøsse heitte Marthe Olsd. Men eg kan ikkje finne giftarmålet deira verken i KB for Ørskog, eller i FamilySearch.Erik Knudsen og Randi Størkersd. vart etter det eg kan finne i FS gift i Skodje 5. oktober 1755. (det har eg ikkje sjekka i KB) Dei hadde ein Knud til dåpen i Ørskog kyrkje 1. mars 1756. Erik og Randi budde då på Tøsse.Denne Knud, døypt 1756, finn vi truleg att i Ørskog Gjennom Tidene III, på Tøsse side 532. Men her er boka ikke heilt oppdattert ser eg. Eg veit ikkje om det er interesse omkring denne karen, men skulle det vere det så har eg litt meir om han.mvh Ole Øystein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Edith M Toft

Tusen takk Ole Øystein for opplysningene om Erik Knudsen Tøsse. Jeg vil gjerne ha de opplysningene du har om Knud. Har fjernlånt Ørskog Gjennom Tidene III, men det er ikke mye som står om den familien her. Lånte og Skodje og Sykkylven bøkene, men de ble levert tilbake før jeg fikk Ørskog boka.Til Lars E. Øyane. Jeg har 6 barn som Ole og Margretha fikk ilag. Ellers har jeg forhørt meg i Skudenes, på slektsforum Karmøy om de visste noe om Ole og Margretha i Iowa og/eller Minnesota, men det hadde de ikke. Men de har mange av etterslekten både i Norge, Australia og USA.Mvh. Edith

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Ole Øystein og Edith for nye innlegg.Når det gjeld Edith, so nemner du i siste innlegg at du har SEKS born etter Ole og Margretha; eg kjenner berre til fem. Eg vil nedanfor attgje dei opplysningane eg har frå NOREG om Ole og Margretha og dei fem borni eg kjenner til, so kanskje kan du supplera?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ole Andersson, døypt Hafslo 11.12.1796, flytte frå Hafslo med mor si kring 1811, truleg til Skudesnes, der han¤¤¤¤¤ (vigsledato kring 1820?)gifte seg med Margretha Oline Madsdotter frå Solnør i Skodje, Borgund. Ho var dotter av husmann Mads Erikson på Løvika under Solnør, opphavleg frå Tøsse i Ørskog, og kona Ingeborg Olsdotter frå Glomset i Skodje og vart døypt i Borgund 21.6.1795. Ole og Margretha budde visstnok i mange år som strandsitjarar i Skudesneshavn i Skudesnes, men flytte sidan til garden Lie i Skudesnes der dei budde til dei i 1861 utvandra til Amerika. (....) Dei fekk fem born i lag:a. Ingeborg Marie, kjend som Maria Olsdotter, f. i Skudesnes 1.3.1821, d. som enkje på Dyrland i Skudesnes 27.7.1889. Maria gifte seg¤¤¤¤¤ (dato og stad for vigsli deira? – kring 1842!)med John Johannesson frå Kaggestad i Nedstrand, døypt i Nedstrand 16.7.1815. Han d. som gardbrukar på Dyrland¤¤¤¤¤ (dødsdatoen hans?)1877. John og Maria vart gardbrukarar på Dyrland i Skudesnes og fekk ni born i lag.b. Anna Randine Olsdotter, f. i Skudesnes 9.8.1824, gifte seg¤¤¤¤¤ (dato og stad for vigsli hennar? – kanskje 1859?)med Anders Johan¤¤¤¤¤ (farsnamnet hans?)Helman, f. i¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli hans? – Finland! – kanskje Anders Johan Hellman, f. 25.9.1831 i Nummi, Uusimaa i Finland som son av Johan Hellman og Greta Tabell?)Anna og Anders utvandra til Amerika i 1861 og (.....)Born:* Johanna Alida Margrethe, f. ?Skudesnes? 1853 – kanskje dette var hennar dotter?* Olga Margrethe, f. ?Skudesnes? 1860c. Lars Olson, f. i Skudesnes 23.3.1826, gifte seg i Vikedal 25.6.1851 med Britha Pedersdotter fr?¤¤¤ (opphavet hennar? – truleg f. i Vikedal 3.9.1821 av Peder Mikkelson og Britha Olsdotter)Ho var f.¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli hennar? – 1828? – dødsattesten frå Minnesota seier 1822!)Lars var garvar, og han og Britha flytte i 1853 til Sand, Jelsa der dei budde til dei i 1861 utvandra til Amerika. (.....)d. Andreas Olson, f. i Skudesnes 5.11.1830, miste livet då skøyta han navigerte forliste utanfor Skudesneshavn kring 1862.¤¤¤¤¤ (meir nøyaktig dødsdato?)Han gifte seg i¤¤¤¤¤ (dato og stad for vigsli hans? – 1860?)med Maren Kirstine Simonsdotter frå Nes i Skudesnes, f. i Skudesnes ?.6.1833. Ho d.¤¤¤¤¤ (dødsstaden hennar? – Skudesnes!)16.12.1919.¤¤¤¤¤ (ho vart attgift kring 1869! - oppl.?)Anders var som nemnt navigatør til sjøs, medan Maren som enkje arbeidde på eit sildesalteri. Dei budde på Lahammar, Skudesneshavn i Skudesnes og fekk ein son i lag.e. Margrethe Olava Olsdotter, f. i Skudesnes 2.4.1837, gifte seg i Skudesnes 29.12.1857 med Tarjei Knutson frå Bergestig i Øyfjell sokn, Lårdal i Telemark, men f. på plassen Lastein under Dalen i Eidsborg sokn, Lårdal 19.5.1817. Tarjei og Margrethe utvandra i 1861 til Amerika og (.....).~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~So vidt eg hugsar, er det problem med at ein del kyrkjebøker frå Skudesnes manglar, men eg vonar at det ikkje er til hinder for ei komplettering av soga til denne huslyden?På førehand takk for hjelpi!Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

I følge FamilySearch VRI giftet John Johannessen seg med Ingeborg M. Olsdtr. 04.04.1845.LenkeMvh. Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Kilden i forrige innlegg var IGI og ikke VRI.Andreas Olsen og Maren Kirstine Simonsdtr. giftet seg i Skudesnes 04.12.1860.LenkeMvh. Rune T.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Rune for gode supplerande opplysningar! ''Alle monner dreg'', og eg er berre svært nøgd med alt som kjem...!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Her er ekteskap nr. 2 for Maren i 1869, dessverre mangler dato.LenkeOg da kan skannede kirkebøker, klokkerbok for Skudesneshavn 1908-1936, side 136 post 6 fortelle at enke Maren Kristine Bjørnsen, født på Næs, Ferkingstad, døde av alderdomssvakhet i Skudesneshavn 16.12.1919 og ble gravlagt 21.12.1919. Mvh. Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

I følge bygdebok for Karmøy, døde John Johannessen på Dyrland i 1877 .10.1844-1889: Jon Johannessen Kaggestad født 1815, død 1877 sønn til Johannes Hanssen og Guri Jonsdtr, 'Kaggestad, Nedstrand Gift med Ingeborg Marie Olsdtr født 1821, død 27 juli 1889 datter til Ola Andersen og Margrete Olene Matsdtr 'Skh-269Barn: a) Jonas født: 4 sept.1843 'til Amerika 1864b) Jocum født: 'til Amerikac) Jette Gurine født: 1848 gift med Eilert Jakobsen 'neste brukerd) Margrete Olene født: 1850 gift med Sivert Eriksen 'Dyrland-bnr 4e) Ole Johan født: 1852 'til Amerika 1876f) Hans Andreas født: 1854 kanskje til Amerika ? g) Kornelius født: 1857 gift med Bertha Serine Josefsdtr 'Dyrland-bnr 2h) Enok Mandius født: 1859 'til Amerika 1876i) Jon født: 1867 Kanskje i Australia 1889! Mvh. Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Her er litt mer av det som står om folket i Bygdebok for Karmøy.Skh-269. Ole Andersen født 1797 i Hafslo, sønn til Anders Tørressen og Randine Ingebretsdtr Gift 1820 med Margrethe Olene Matsdtr født 1794, på Sunnmøre, datter til Mats Eriksen og Ingeborg OlsdtrBarn:a) Ingeborg Marie født: 1821 gift med Jon Johannesen 'Dyrland-bnr 1b) Anne Randine født: 1825 gift med Anders Johan Helmann 'Skh-270c) Erik født: 1824d) Lars født: 1826 gift med Bertha Pedersdtr 'Skh-273e) Andreas født: 1830 gift med Maren Kirstine Simonsdtr 'Skh-271f) Margrethe Olava født: 1837 gift med Torger Knudsen 'Skh-272 *** De må ha bodd på Sand 1825-1826. I 1853 er datteren Anne Randine nevnt med navnet Kokhammar, så de var kanskje på 'Ø.Falnes en tid før de kjøpte på Lie.(Eller skal det være Lahammar?!) Fra 1854 til 1861 bodde de på Lie, da tar de utreise til Amerika, også to svigersønner med familier reiser. I 1865 er de likevel tilbake på Høynes, (eller ble det ikke noe av reisen? At Andreas Olsen forsvant med sin skøyte kan ha ført til en utsettelse eller dropping av reisen eller eventuellt forårsaket returen.) Sansynligvis bosatt på Lahammar under Høynes, men har ikke funnet dødsår ennå. Kanskje utvandret igjen.-------------------------------------------------------------------------------- side.764-Sk. (Karmøy bygdebok)Skh-270. Anders Johan Helmann født i Finnland Foreldre ukjent Gift med Anne Randine Olsdtr født 1824, datter til Ole Andreasen og Margrethe Olene Madsdtr 'Skh-269Barn:a) Johanna Alida Margrethe født: 1853b) Olga Margrethe født: gift 1880 med en dansk sjømann *** Anders, Anne Randine og Olga Margrethe er ført utvandret til Amerika 1861, men det ble kanskje ikke noe av, siden de er registrert på Lahammar i 1865. (utreisepapir for Amerika 1861, men er tilbake på Høynes1865,)-------------------------------------------------------------------------------- side.765-Sk. (Karmøy bygdebok)Skh-271. Andreas Olsen Lie født 1830, sønn til Ole Andreasen og Margrethe Olene Madsdtr 'Skh-269 Gift _____1860 med Maren Kirstine Simonsdtr født 1833, død 16 Des.1919 datter til Simon Sjursen Nes og Maren Kirstine Kristoffersdtr 'Nes-bnr 6Barn:a) Ole Mandius født: 22 Sept.1861 gift med Margrethe Helene Heljesen 'Bos. Haugesund *** Andreas og Maren Kirstine bodde på Lahammar. Andreas Olsen var navigatør og førte Fredrik Lundin's skøyte som ble borte ca 1861/1864. Skifte først i 1869, når Maren Kirstine inngår nytt ekteskap.-------------------------------------------------------------------------------- Mvh. Rune T.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.