Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Rune Nedrud

[#16958] Ole Pedersen og Kari Jonsdatter Hundorp

Recommended Posts

Guest Rune Nedrud

Hei Er det noen som er godt kjent i Gudbrandsdalen? Jeg lurer på om det er mulig å finne foreldrene til dette brukerparet på garden Hundorp? Og hvor ble barna av etterhvert?Ole Pedersen Hundorp er bruker av Nigard Hundorp i 1723. Død 1739. Han var gift medKari Jonsdatter Hundorp. Hun var søster av Hans Jonsen Ilstad. Kari døde 1745 på Steberg.Barn (bl.a.): 1. Peder Olsen Ilstad. 2. Kari Olsdatter, født 1723. 3. Hans Olsen, født 1726. 4. Marit Olsdatter, født 1728. 5. Mali Olsdatter, født 1731. 6. Anne Olsdatter Steberg, født 1735.Fra bygdebok for Fron, side 55: Sønnen til Ole Pedersen, Peder Olsen, fikk Ilstad på Sødorp ved testamente i 1731 og flyttet dit. I 1738 fester Ole Pedersen Hundorp garden Hundorp til Peder Steffensen Jetlund. Ole Pedersen skal ha den føderåd som den avlidne sønnen hans Peder Ilstad mælte ut. Dersom barna til Peder Ilstad, som har odels- og åseterett, krever garden før Peder Steffensen og kona dør, da skal de ha den samme føderåd som Ole Pedersen nå har tatt for seg. Ole Pedersen dør 1739. Jordegods i skiftet er 3 huder i Hundorp, 1 hud 3 skinn i Nordlia og 1 hud i Odlo. Kari Jonsdatter døde 1745 på Steberg, der datteren hennes, Anne Olsdatter, var gift.Med vennlig hilsen Rune Nedrud

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Nedrud

Jeg prøver å løfte dette tema opp igjen. Er det noen som vet noe om disse personene? mvh Rune

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torbjørn P. Hagen

HeiDette er ikkje svar på spørsmålet, men eg vil gjera merksam på at noko feil i opplysningane i innlegg 1. Kari Jonsdtr og Ole Pedersen Hundorp hadde 2 barn:Peder Olsen Ilstad og Anne Olsdtr Steberg. Peder Olsen Ilstad, skifte 1737, gift med Mali Pålsdtr. sy. Melgard hadde barna:1. Kari f 1725, Hans f 1728, Marit f 1730, Mali f 1732 og Anne f 1737 etter at faren var død. Kari Pedersdtr. Ilstad(f. 1725) overtok Hundorp, gift med Ole Halvorsen Grytting.Mvh Torbjørn Hagen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Nedrud

Jeg er redd jeg ikke er helt med på den. Skifteregisteret for Sør-Gudbrandsdalen sier dette om Ole Pedersen og kona Kari Jonsdtr.:Det var skifte etter Ole Pedersen 2. mars 1739. Han hadde vært gift med Kari Jonsdatter og hadde følgende barn: 1. Hans 10 ½ år 2. Kari 13 ½ år 3. Marit 8 ½ år 4. Mali 6 år 5. Anne 2 årBrutto verdi av boet 1432-3-14, netto 1104-0-0. Jordegods iberegnet Hundorp 3 huder med bygsel, Nordlien 3 skind, Odloug 1 hud med bygsel.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torbjørn P. Hagen

Slik det ser ut for meg må vi ha våre opplysningar frå forskjellige kjelder.I kva for kjelde har du henta dine opplysningar om barna til Kari Jonsdtr og Ole Pedersen Hundorp?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Nedrud

Min kilde til deres barn er registerkortene til skiftene for Sør-Gudbrandsdalen på mikrofilm fra Riksarkivet. Jeg har ikke sjekket selve skifteteksten, men går ut fra at registerkortene er rette. mvh Rune

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torbjørn P. Hagen

Min kjelde er skifteprotokollen for Sør-Gudbrandsdal på Statsarkivet i Hamar. Skiftene etter Peder Olsen Ilstad i 1737, Ole Pedersen Hundorp i 1739 og Kari Jonsdtr. på Steberg i 1745 viser alle det same: 1. Skifte på Ilstad 1737: Peder Olsen, død. barn: a. Hans Pedersen 9 år, b. Kari Pedersdtr 12 år, Marit 7 år og Mali 5 år.2. Skifte på Hundorp 1739: Ole Pedersen, død, enke Kari Jonsdtr. Barn: a. Peder Olsen Ilstad, død, barn: Hans Pedersen 10 1/2 år, Kari Pedersdtr 13 1/2 år, Marit Pedersdtr. 8 1/2 år, Mali Pedersdtr 6 år og Anne Pedersdtr. 2 år. b. Anne Olsdtr. gift med Iver Larsen Steberg3. Skifte på Steberg 1745: Kari Jonsdtr, død, barn: a. Peder Olsen Ilstad, død, barn Hans, Kari, Marit, Mali og Anne. b. Anne Olsdtr. gift med Iver Larsen Steberg.Ved testamente i 1731 da Hans Jonsen overlet Ilstad til systersonen er det opplyst at han er 82 år, dvs fødd 1649. Sjølv om Kari Jonsdtr er noko yngere enn broren vil ho vera for gamald til å bli mor i 1737.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Nedrud

Det du skriver ser meget rett og riktig ut. Jeg kommer selv til nå å gå gjennom skiftene for å skrive dem av. Takk for all oppklaringen.Håpet er nå at noen kan bringe oss videre. Min ane er Peder Olsen og hans kone Mali Pålsdtr. På sygard Melgard er det jo slekten kjent et stykke bakover.mvh Rune

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Hvordab kommer flg. personer ev. inn slektsmessig i forhold til de over nevnte: Kari Pedersdatter Ilstad (føderåd på Nigard Hundorp i 1801) g.1. Ole Halvorsen Grytting (gardbr. på Nigard Hundorp fra 1749 og død der 1751) og g.2. Ole Olsen (død før 1801 på Nigard Hundorp). (Ole Olsen var far til Ingeborg Olstadd Ilstad f. ca. 1757).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Navnet på sist nevnte skal være Ingeborg Olsdatter Hundorp f. ca. 1757 på Nigard Hundorp. Hun ble g.m. Kristoffer Kristoffersen Elstad og Simen Johannesen Høystad.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torbjørn P. Hagen

Som eg nemde i innlegg 3 så var det Kari Pedersdtr Ilstad som overtok Hundorp. Ho var altså dtr til Peder Olsen Ilstad frå Hundorp og Mali Pålsdtr Melgard. Kari er 76 år i 1801, dette stemmer med alderen oppgitt i skifte etter Peder Olsen Istad i 1737.I skifte etter mora, Mali Pålsdtr Ilstad i 1750, er Kari enke etter Ole Halvorsen Hundorp.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torbjørn P. Hagen

Litt om det som var spørsmålet i denne tråden, kven var foreldra til Kari Jonsdtr. og Ole Pedersen Hundorp.I skifte etter Ole Pedersen i 1739 er det opplyst at han hadde kjøpt Hundorp, 3 huder, av Nils Toller i 1694.I samme skifte er det oppnemnd formyndere for dei 5 umyndige barna til Peder Olsen Ilstad.'De umyndiges frender: Johannes Skåden, Joen Semmingsen Øyen, Knud Pedersen Solberg, Joen Engelsen Hovin' Av dette ser det ut for at Ole Pedersen Hundorp er son til Peder Olsen som det var skifte etter på Hundorp,(øvre?)i 1674. Han var gift med Marit Larsdtr. og hadde barna: Ole, Hans, Engel og Mari. Engel Pedersen var far til Jon Engelsen Håve og Mari Pedersdtr mor til Johannes Skåden.Desse blir da søskenbarn til Peder Olsen Ilstad. mvh Torbjørn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.