Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Bent Grotle

[#17124] Hvor var Brite Hansdotter, død 1820, Ytre Grotle, Kinn, fra?

Recommended Posts

Guest Bent Grotle

Brite Hansdotter dør på Ytre Grotle i Kinn i 1820, 66 år gammel. Er det mulig ut fra dødsattest eller skifte etter henne å se hvor hun kom fra/var født? Der blir født Brite'r både på Rise og 'Krogen' (Krokane?) på 1750-tallet. Kan hun være en av dem?Mvh Bent Grotle

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Det ble holdt skifte etter ektemannen Lars Rasmussen 5. november 1816. Da tok Brite Hansdatter Elling Hansen Møchlebust som sin lagverge, mens sønnen Peder fikk Hans Hansen Møchlebust som kurator. Datteren Lisbet hadde Ture Rasmussen Næsje som formynder.Lars Rasmussen og Brite Hansdatter er trolig gift i perioden med lakune i kirkeboken.Da datteren Lisbet ble døpt var disse faddere: Rasmus Ytre Grotle, Elling Indrehus, Osulle Nyegaard, Anne Hansdatter Yttre Grotle og Mari Abrahamsdtr.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Kanskje kan dette skifte gi svar på spørsmålet.LenkeMvh. Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Brite Hansdatter Ytre Grotle synes å være født i første halvdel av 1750-tallet, sies å være 48 år i 1801, 66 år i 1820.Skiftet etter Hans Enochsen Myklebust 24. mai 1827 forteller at han var død barnløs. Han ble arvet av nevøer og nieser.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Eg trur heller eg ville sett nærare på dette skiftet:9617 Hans Pedersen Hus, indre Bremanger 10 338 1787-1798Hans Pedersen på Indrehus i Bremanger fekk nemleg to søner kring 1760 +/-, Elling og Hans. Det kan jo vere det er dei vi seinare finn på Myklebust rett over bukta inne i Midtgulen. Då kan det òg hende dei har ei syster Brita, om Hans P. t.d. var komen til Indrehus frå Krokane i Florø midt på 1750-talet ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bent Grotle

Takk for all god hjelp. Nå begynner jeg forhåpentligvis å nærme meg. Bjørns innlegg er logisk, hvorfor gå til Myklebust for å finne lagverge og kurator hvis det ikke dreier seg om slektskap?Er det mulig å få sjekket ut skiftet til Hans Pedersen på Indrehus om Brite er nevnt der?Mvh Bent Grotle

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Hans Pedersen Indrehus var ung, barnløs og ugift. Han ble arvet av sin mor Pauline Axelsdatter, og halvsøsken Dis Nielsen, 18 år, og Petriche Nielsdtr, 16 år.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Jeg tillater meg å legge ved en lenke til 1801 tellingen for gården Mokliebust i Kind.Der finner man Hans Enochsen med hustru som foreldre til husbonden på gården Hans Hansen.Der er også Elling Hansen.Ref. innlegg 3 og 4.Skiftet etter en Hans Enochsen viser han var barnløs.Da må det være snakk om to forskjellige personer ved samme navn.Lenke Mvh. Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bent Grotle

En oppsummering: Der er skifte etter Hans Pederson på Indrehus i 1772. Han har da barna: Peder, Hans, Elling, Pål, Brite (19 år i 1772) og Agnete. Da stemmer alderen sånn noenlunde med den Brite jeg etterlyser (hun skal være 66 år når hun dør i 1820).Hans Hansson bygsler i Myklebust i 1785, mens Elling Hansson bygsler samme sted fra 1793. Hans gifter seg for andre gang i 1787 med Mari Rasmusdatter som var søster til Ivar Rasmusson. Ivar Rasmusson var gift med Brite som jeg etterlyser. Det er derfor mye som taler for at 'min' Brite er søster til Hans og Elling. Mvh Bent Grotle

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Her finnes det en fasit. Sorenskriveren førte sirlig inn alle arvparter som tilhørte de umyndige i sine Overformynderprotokoller, og der havnet også Brite Hansdatter Indre Huus med sin arv på 8 Rdr 2 Ort 2/5 skilling, av dette 3 3/5 merker fisk i Berle (Sunnfjord Overformynderprotokoll A.2, folio 159). Sorenskriveren registrerte så i sitt merknadsfelt 'Gift med Lars Rasmussen Ytter Grotle', og skriver at denne gav 'avkall' (kvittering) til formynderen for mottatt arv 10. november 1783.Trolig er Brite Hansdatter Indre Huus og Lars Rasmussen Ytre Grotle gift ikke lenge før avkallets dato.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bent Grotle

Da må jeg igjen takke for all hjelp med å finne ut av hvor Brite kom fra.Yngve har nok rett i når tid de ble gift da det første barnet (Brite igjen!) ble født i 1783/1784 (vanskelig å vite nøyaktig da det er et hull i kirkebøkene i disse årene).Mvh Bent Grotle

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.