Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Kjell Hamberg

[#17179] Lornts Lorntsen Røvig og Abertine Marie Pettersen - viet i Trondheim 1872

Recommended Posts

Guest Kjell Hamberg

Hei! Kan noen hjelpe meg med dato og navn på foreldre/fedre for Lornts Lorntsen Røvig (f.ca 1851) og Albertine Marie Pettersen (f.ca 1853). De giftet seg i Trondheim, trolig i 1871 eller 1872. Domkirken er et godt tipos ettersom deres førstefødte ble døpt der i 1872.Hilsen Kjell Hamberg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Berg

Jeg vet ikke om du har dette fra tellinger i trondheim. Da bør du sjekke. 1865-75-1900Prinsensgt.pleiedtr.hos Anders Gulbrandsen og Brønhild Pedersen: Albertine Marie Pettersdtr.f 1854. Står også en Petter Oluf Pettersen f.1850.prinsens gt.1875. Lornts røvig kontorist f.1851 Inderøen. Kone Albertine f.1853. Trondheim. Barn:Ragnhild Margrete f,1875?Brattørveiten 23.Lornts Rovig(Røvig?)handelsbetj.f.1816 inderø. Kone Margrete Røvig f.1823 inderø.1900.Gamle kongevg. Albertine Røvig.enke Strykerske f.1853.Tr.heim.Barn. aslaug f.1887.Foreldre til Albertine Marie fant jeg ikke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Hamberg

Nina! Du er absolutt inne på riktig familie! Det jeg håpet at noen kunne bekrefte, uten å vite 'svaret' på forhånd, var at faren til Albertine Marie (etterhvert; Røvig), het Jonas Petersen. Lornts (Røvig) finner du på Øssebek på Inderøya sammen med foreldrene.Hvis mine ideer om Albertines opphav er riktige, het foreldrene Jonas Petersen (f.ca 1816 Drogseth, Skatval, Stjørdalen) og Ragnhild Pedersdatter Sæteraas (f.1818) - gift i Domkirken 7.12.1847. Ragnhild døde før 1865, men Jonas mener jeg å se også i FT1875 for Trondheim.Dette krever utvilsomt endel kommende egeninnsats og omgang med mikrofilmene for Domkirken, Stjørdalen og Inderøya, men det hadde vært artig å få en innledende bekreftelse på at jeg er på riktig spor.Mvh Kjell Hamberg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Berg

Har du funnet dette?Abertine Marie dpt.24/7 1854 domkirken Trondheim Foreldre:Jonas Pettersen og Ragnhild Pettersen.I Åsen og Værdal er det Et ektepar som har fått noen barn fra 1850 til 54. samme navn , men der heter kona Ragnhild Olsdatter. Kan hun ha tatt mannens navn?fant bare Albertine Marie f i Trondheim

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Hamberg

Bortsett fra at Albertine ble døpt 24/7-1853 - joda, henne hadde jeg funnet.Når det gjelder de du nevner fra Åsen og Værdal, tror jeg ikke det er de jeg er ute etter, hvis hustruens navn er Olsdatter. Årsaken er (hvis man skal tro på opplysningene i Familysearch - og det kan man faktisk til tider) at i innføringen er morens patronym, Pedersdatter, nevnt og det stemmer også overens med opplysningene rundt vielsen (1847 i Domkirken) som man kan finne i FS-databasen Vital Records Index.Men tilbake til Albertines vielse i 1872 (eller kanskje 1871) - hvis kirkeboka for Domkirken er ført som andre kirkebøker fra den tida bør fedrenes navn være nevnt og da vet jeg om jeg skal forsette å 'jage' Jonas Petersen & frue.Mvh Kjell H

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Åshild Vang

Lornts Røvig var sønn av Margrethe, født ca 1821 og Lornts, født ca 1815 Røvig. Familien bodde på plassen Øssebekken under gården Røvik på Inderøy. Margrethe og Lornts drev en tid landhandel i Øssebekken. De hadde mange barn. En datter, Ingeborg Anna, ble gift med Elias Anton Smith som grunnla firma E.A.Smith i Trondheim i 1869. Lornts jr. (hennes bror) flyttet til Trondheim og ble en av de første ansatte i E.A.Smith, som reisende og kontorist. Senere flyttet også resten av familien til Trondheim,-hvor også faren ble ansatt i E.A.Smith.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Andre Nygård

Har slått opp i kirkeboka for Trondheim Domkirke og der fant jeg på side 334 nr. 42 under vigde 7/9 1872: Ungk. Kontorist Lornts Lorntsen Røvig f. 14/3-1851 fra Inderøen og Jomfru Albertine Marie Petersen f. 18/1-1853 fra Strinden. fedre var Husmand Lornts Lorntsen og Arbeider Jonas Petersen. Forlovere: Handelsmand E.K Smith og kontorbetj. S.L Ebbesen. Håper du fikk de svarene du ønsket. MVH Rune Andre Nygård

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hallvard Bragstad

I Inderøyboka - Husmannssoga, s. 555, er det et langt avsnitt om Ørsebekken under Revika.Her heter det: 'Lorns Larsson var innvandrar frå Gudbrandsdala. Han var ingen vanleg slitartype som slo seg tilro med å fiske litegrand til husbruk attåt arbeidet i garden. Han var flink på fiolin og dreiv som spelmann saman med Einar Jystad i Øversjø-Sveen. Han gjekk og igong med handelsforretning i Ørsebekka, tok varene frå T. Jensen i Trondheim, som truleg og var til hjelp med finansieringen. Ørsebekken var slett ingen sentral plass for handel, og noko vidare 'opptøk' vart det vel helst ikkje av det. Men hans sans for forretning kom i vokster ved det. Men hans sans for forretning kom i vokster ved det, og han vart seinare ein tiltrudd mann i forretninga E.A. Smith i Trondheim. Ein son hadde og det same vett på handel, og vart handelsreisande. Ei tå døtrom vart gift med E.A. Smith, sjefen i firmaet. Sonen deira var ingeniør Cappelen Smith, som vart direktør i det verdskjende storfirmaet Guggenheim. Det var han som løyste spørsmålet om nytt orgel i domkjerka i Trondheim ved å gje dei pengane som skulle til. Ei anna dotter vart gift med Olav Settem i Trondheim, og dei og dreiv handelsforretning. Det er i det heile mange av denne Ørsebekkslekten som hev teke seg fram langt ut over det vanlege. Og musikken hev dei havt i blodet mange av deim'Mer om samme familie står det ikke - men påstanden om at Lornts var Gudbrandsdøl skjønner jeg ikke hvor forfatteren av Inderøyboka har tatt fra.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Hamberg

Hjertelig takk til både Åshild og Rune! Alt falt på plass, ikke bare i forhold til Lornts Røvig og Albertine, men også hvordan E.A.Smith og familie kom inn i bildet. Jeg hadde nemlig fått noen vage antydninger på forhånd om at det var 'en eller annen forbindelse mellom Lornts Røvig og E.A.Smith og hans familie.Apropos den nevnte E.A.Smith senior - i folketellingene for 1875 og 1900 for Trondheim er han oppført med fødested hhv. Christiania og Vestre Aker. I FT 1865 finner jeg imidlertid bare en sjømann Elias Anton Smith i Holla i Telemark, også født 1842, men jeg antar at det ikke er den samme? Eller hur?Hilsen Kjell Hamberg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Hamberg

Takk til Hallvard Bragstad også!Kjell H

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Åshild Vang

Jeg har lest at Elias Anton Smith var født på Store Stabek i Bærum 10. mars 1842.Han reiste til sjøs, tok styrmanns- og skippereksamen, og ble lærer og bestyrer av en sjømannsskole i Porsgrunn (det betyr at det kan være samme Elias Anton du finner i Telemark i 1865).I løpet av 1860 årene sluttet han i sjømannsyrket og begynte i jernvareforretningen hos sin bror i Oslo. Han var i Trøndelag på forretningsreise for broren da han møtte Anna Røvig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Hamberg

Etter å ha futtet litt rundt med ulike kilder, ser det ganske så sannsynlig ut at Elias Anton Smith er den man ser boende i Holla i FT 1865 sammen med foreldre og søsken. Feilen er bare at fødested er rotet til.Det er da det blir morsomt:Hvis Familysearch er til å stole på i dette tilfellet, ble han døpt i Christiania Domkirke 25.9.1842. En eldre bror, Michael, ble iflg samme kilde døpt samme sted 18.8.1849, mens resten av barneflokken ble født og døpt i Kviteseid.Ikke nok med det: Bak morens relativt anonyme navn i FT1865, skjuler pikenavnet 'Marie Severine von Cappelen' seg. Foreldre: Michael von Cappelen og Petronelle von Cappelen (Drammens-grenen av Cappelen-slekta?)E.A.Smiths far Peder H.(=Høeg)Smith kom også med 100% sikkerhet fra Drammens høyere borgerskap.At familien bodde i Holla i 1865 er ingen tilfeldighet. Der lå Cappelen-eiendommene vegg-i-vegg. På den tiden og fremdeles.Mvh Kjell Hamberg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Åshild Vang

Elias Anton Smiths forfedre er i følge en kopi jeg har fra 'Trondheimsboka?':Foreldre: Peder Høeg Smith, 1813 - 1881, gift i Gjerpen i 1837 med Marie Severine v. Cappelen.Besteforeldre: Elias Elieson Smith, 1788 - 1861, kjøpmann i Drammen. Gift med Karen von Cappelen, 1789 - 1863, datter av Casper v.Cappelen, Bragernæs.Oldeforeldre: Peder Høeg Smith, 1760 - 1811, kjøpmann i Drammen. Gift med Antonette Elieson.Tippoldeforeldre: Gabriel Andresen Smith, 1718 - 1769. Gift med Petronelle Margrethe Høeg. Trelasthandler og godseier i Bragernesdistriktet.Tipp-tipp: Anders Lauritzen Smith, 1670 - 1727,Tipp-tipp-tipp: Lauritz Lauritzen, født 1630. Han var en av Bragernes (Drammens) betydligste kjøpmenn.4 ganger tipp: Lauritz Olsen Smidt født i Oslo på slutten av 1500-tallet og døde i 1652.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Hamberg

Én ting er sikkert: E.A.Smith hadde ressurssterke aner og tradisjoner i ryggen da han startet på egenhånd i 1869....Tilbake til Lornts Røvigs bedre halvdel, Albertine Marie Petersen. Så langt jeg kan tolke Familysearch, med visse tilpasninger til norsk virkelighet, het moren hennes Ragnhild Pedersdatter Sæteraas.Spørsmål: Hvor i forhold til Trondheim ligger Sæteraas?Mvh Kjell H

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.