Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Mette Gjertsen

[#17189] Hans Jensen Bremer, f 1734 Sogn og Fjordane

Recommended Posts

Guest Mette Gjertsen

Vet noen hvem moren er??LenkeEvnt. også om hvem denne Jens Bremer er. Hvor han kom fra, fødselsår osv?? Eller hvor jeg kan finne mer info?? Alt hjelper

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mette Gjertsen

Akkuratt når jeg la inn spørsmålet, kom jeg til å tenke på at det kanskje er litt lurt å sjekke gifte også......... Lenkeså der var de (regner jeg med).Mette-røre-kopp

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Sersjant Jens Johansen Bremer (1700-1768) kom altså fra Lærdal, og kona Mette Kirstine Ørbech (1711-1791) var d. av gardbruker Hans Andersen Ørbech (1675-1752) på Natvig i Årdal og Anne Dominicusdatter Nagel (død 1748). Herkomsten til Jens kjenner jeg ikke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Jens Johanson Bremer var fødd i Marifjøra i Hafslo kring 1701 som einaste son av premierlieutenant Johan Bremer (1661-1719) og kona Maren Jensdotter Lemvig frå Fuhr i Luster (1674-1752).Opphavet til Johan Bremer er noko usikkert, men ein teori går ut på at han kan vera identisk med ein Johan Peder Fredrikson Bremer, son av borgarmeister Fredrik Fredrikson Bremer i Christiania (1623-1682) og kona, som var ei dotter av sokneprest Johan Moth i Flensburg.Som bygdebokskrivar for Luster og Hafslo er eg sjølv interessert i oppklarande opplysningar om opphavet til Johan Bremer, so alle innspel vil verta studerte med stor omhu!PS: Er du Mette etterkomar etter Hans Ørbech Bremer (1734-1814), kanskje gjennom dotteri Mette som flytte til Bergen?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mette Gjertsen

Tusen takk.....jeg vet nok ikke noe mer. Men hvis det dukker opp noe skal jeg si ifra.Jeg er forresten etterkommer etter Anna Christina Bremer (1788-1814), som ble gift med Per (Peder) Bendikson Vangsnes. Og deretter deres sønn Bendik Pederson Farnes. Bendik Farnes sitt barnebarn, Ole Farnes flyttet til Vestfold rundt 1920...og her er jeg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Var Jens J. Bremer og Mette Hansd. Ørbech også foreldre til lensmann i Hafslo, Christen Bremer, som ble g.m. Lucretia Jørgensdatter Hess fra Sterri i Luster ?Jens Bremers mormor var Anna Jacobsdatter Lemvig (1645-1726) fra Sodborg, Ringkiøbing, DK. Kjennes ev. forbindelse mellom hennes far Jacob (Lemvig?) og den (samtidige) oberstløytnant Jens Lemvig (ca.1610-1669) i Holmestarnd i Vestfold ? Sistnevnte var i 1642 (før han krysset fjorden) kapt. i Bohusiske regiment, og i 1661 Kommandant i Fredrikshald.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Dette vert meir og meir interessant!Eg kan stadfesta at Christen Jensson Bremer (1751-1821) var yngst av dei ti borni som Jens Johanson Bremer fekk i ekteskap med Metta Kirstine Hansdotter Ørbech.Men ei heilt ny opplysning for meg er opphavet til Anna Jacobsdotter (1645-1726), som eg rett nok alltid har trudd måtte vera opphavsperson til ættenamnet Lemvig i Sogn (jamfør Luster Gards- og Ættesoge, band II), men som ikkje har vore mogeleg å prova! Kva er kjelda di, Per, for at ho var frå Sodborg i Ringkiøbing? Veit du kven som var foreldri hennar?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Lars: Jeg skal se om jeg finner tilbake til kilden for denne opplysningen. Det skal forresten være Lemvig, SKODBORG, Ringkjøbing. (Jeg håper det er hold i dette, og ikke bare antakelser ...)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.