Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Astrid Ryen

[#17253] Svend Vold - mesterbaker i Kristiansund (før 1801)

Recommended Posts

Guest Astrid Ryen

Det jeg refererer og til dels siterer nedenfor er hentet fra Bygdebok for Ålen (ST) av Anders Reitan, utgitt ca 1935. (side 411 ff)En Mogens Larsen Catz er nevnt i manntallet for Røros 1701, 52 år. Han hadde blant andre sønnen Rasmus Mogensen 20 år, som i 1713 fikk bygsel noen voller ved Nesvoll (like ved grensen til Røros kommune) i Ålen, og gården (Nesvoll, Nordgården) er nevnt i matrikkelen for 1723. Rasmus som døde i 1757, hadde en datter Ingeborg som var gift med en Anders Bersvendsen, som døde samme år som svigerfaren. Disse hadde en sønn Svend som reiste ut tidlig. 'Han var snekker og oppholdt seg en tid i Trondheim, reiste senere til Kristiansund, hvor han blev gift med enken etter en baker. Han overtok bakeriet som 'mesterbaker'. Han kalte seg Svend Vold og blev en innflydelsesrik mann i Kristiansund. Det var han som først skaffet byen et ordentlig vannverk. Ennu kaldes ruinene av dette vannverk for Voldvannene.'Ikke nok med det! Svend Vold hadde en bror Bersvend som var lensmann i Ålen omkring 1770. Han hadde en datter Ragnhild som ble gift med kjøpmann Morten Helsing i Kristiansund.I FT 1801 finner man ikke Svend Vold, men på Kirklandet er det en Johanne Chatarine Wold, 68 år, enke etter 3de gifte, Mæster bager, med en ugift datter Barbara Sophia 31 og en sønnesønn Svein Peter Røff 12.Nå er jeg veldig spent på kommentarer til dette, da spesielt fra Tor Kristiansen og Tore Larsen.MVH Astrid Ryen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Lenke til Morten Helsing og hans kone Ragnhild Wold: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Steinar Hansen

Mange av disse slektsopplysningene vil du også finne i Emilie Bernhoft: Stamtavle over slægten Bernhoft, Chra. 1885 s. 77-78.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Kristiansen

til (1) Vi har tatt helg, men jeg vet at Tor Larsen har veldig mye om Sven Vold. Passusen om Voldvatnet er riktig. Bl.a. fant Anders Nummedal bosettinger etter steinalderfolk ved Voldvatnet, en kultur han kalte for 'Fosnakulturen'. (Den første nordmann var da en kristiansunder!) Tore med ønske om en fortsatt god helg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Takk for svar fra begge!Til Tore Kristiansen og Tor Larsen:Jeg kunne tenke å vite litt mer om Sven Vold og hans virke i byen. Vet man omtrent når han kom dit? Dette med Voldvatnet interesserer meg også. Dette var vel et vannverk bare for Nordlandet? Hvordan var med vannforsyning på de andre øyene på 1700-tallet? Jeg kjenner jo til Vanndamman på Kirklandet, men det kom vel langt senere?Til slutt: Hadde Sven Vold etterkommere? Er Svein Peter Røff i 1801 også hans sønnesønn?Hilsen Astrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gurli Heimsbakk

Hei Astrid!Send meg en email er du snill :o) gheimsba@start.no Gurli

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Kristiansen og Tor Larsen

Svend Andersen Vold hadde ikke etterkommere etter seg. Han gifta seg i 1773, 25 år gammel, med den førtiårige Johanna Catharina Bie, enke etter baker Peder Røst og før det enke etter baker Ole Mortensen Helsing.Kristiansund på 1700-tallet hadde ikke egen mølle og det var derfor litt problemer med å få malt kornet. Det fantes bare bekkekverner. Svend Vold reiste et møllebruk i Åkvika på Dale på Nordlandet. Anlegget sto ferdig i oktober 1786. Vann til drifta av møllebruket skaffet han ved å demme opp og gjerde om fem myrer med stein og jord, og på den måten skapte han et vannreservoar for sne- og regnvann. Ved grøfter og ledningsrenner på flere hundre alen ble vannet ført til reservoaret. (=Voldvatnet) Fra reservoaret ble vannet ledet til tre møller som lå nærmere sjøen.I bytingsprotokollen står det at maken til Svend Volds to hjulmøller fantes ikke i hele Nordmør fogderi og ingen steds her nordenfjells uten i Trondheim og Bergen.Svend Vold ble tildelt i 1787 'Det kgl. danske Landhusholdningsselskab's sølvmedalje for reisingen av møllebruket og dessuten den 3dje sølvmedalje og 10 rd. for nydyrking og grøfting.I Kristiansunds historie bind 2 og 3 (samlet register i bind 3) står det mye om Svend Vold. Han døde ca. 1796. Brordattera til Svend Vold, Ragnhild, var gift i Kristiansund med losoldermann Christian Hansen. Hun ble som enke gift i 1797 med Morten Helsing som var Svend Volds stesønn. (Alt hentet fra Kristiansunds Historie)Det var altså ikke et vannverk han lagde, men et vannreservoar. Tore og Tor.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Til Tore og Tor,Takk for utfyllende og for meg meget interessant informasjon om Svend Andersen Vold og Voldvatnet. Grunnen til mitt spørsmål er det faktum at jeg ble født i Kristiansund like før krigen og vokste opp under krigen i en by i ruiner med flyalarm omtrent hver natt, og senere etter krigen i en by under oppbygging. Jeg tilbakte de første 18 år av mitt liv der, og det er noe som henger fast og aldri går over!Hilsen fra Astrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.