Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Are S. Gustavsen

[#17325] Lundeteigen på Eiker 1830-tallet

Recommended Posts

Guest Are S. Gustavsen

På baksiden av et 1500-talls dokument har jeg funnet følgende navn:'Ole Nilssen Lundteg Eje 1838Nils Nilssen Ols NilssenNils Otter Nils Otter Lundteien de 13 April 1838Nils Otter Hans Jørgensen Lundteien 1834 er det skrevet af min egen hand'Det hele bærer preg av en penneprøve. Er det noen som drar kjensel på de nevnte personer og kan bidra med flere opplysninger om disse?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Selvfølgelig, jeg var såvidt innom ft 1801, men så ingen umiddelbar kandidat i natt.Det må være den i 1865 46-årige Nils Otter Hansen, gårdbruker på Lundeteigen, som står bak de to siste linjene, hvor han i den første av disse har gjentatt sitt fornavn to ganger pr. 13. april 1838, samt at han i 1834 benytter det litt artige men nok korrekte patronym 'Hans Jørgensen', dette er meget trolig da vi som eldste sønn på Lundeteigen i 1801 finner 'Hans Jørgen 13 aar', som sønn av gårdbuker Jacob Hansen, 59 aar og dennes hustru Marthe-kristine, 48 aar.Når det gjelder 'Ole Nilssen Lundteg Eje 1838' er han kan hende en sønn av den i 1801 husmann med jord Niels Thorsen, 41 aar. Dette er imidlertid kun en gjetning.mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Jeg glemte å se litt på det med Nils Otters alder ved påskriftene i hhv 1834 og 1838. Ved å være 46 år i 1865, må Nils Otter være født omlag 1819, og han vil i så fall være ca. 15 år i 1834, og følgelig 19 år i 1838.Dermed kan påskriften i 1834 ligge nær en mulig konfirmasjonsdato. Vi får vel også tro at han som gårdbrukersønn deltok i en form for skolegang (omgangsskole e.l.) i forkant av konfirmasjonen, og at han var skrivefør i konfirmasjonsalder.mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

Are Regner med du har plukka opp at 13. april 1838 var langfredag. Uten at det forklarer noe som helst (rent bortsett fra at det vel var en dag man hadde tid til å sitte å skrive).Nils-Otter og Hans-Jørgen er 'gode gamle' Lundteigen-navn på Eiker. De brukes fortsatt i slekta der.Har også flere ganger opp gjennom århundrene sett at prester bruker Hans-Jørgensen og Hans-Jørgensdatter som patronymikon. Har sågår også sett at Eikerprester har brukt Nils-Ottersen, Hans-Jacobsen osv. Men denne navnebruken har i kirkebøker vært preget av inkonsekvens. En Hans-Jacobsdatter kan fort bli til en Hansdatter det ene året for så å være en Hans-Jacobsdatter det neste året.Jeg ble veldig nysgjerrig på hvilket dokument du sitter med !

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

1838 var jo 'matrikulerings-år'. Kan man fantasere seg fram til at de gamle dokumentene var tatt fram fra glemselen i en eller annen forbindelse med dette ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Ja, forresten. Siden Eiker historielag har vært så vennlig å legge ut kirkebøker for Eiker for mesteparten av 1700-tallet, i hvert fall til 1784 når det gjelder vigde. Jacob Hansen og hustru hadde jo døtre på 25, 22 og 20 i tillegg til Hans Jørgen på 13 år i 1801, dermed bør Jacob og Marte-Kirstine kunne finnes et sted om lag 1776, helst noe i forkant.Den eneste Jacob Hansen jeg finner som trolovet eller gift i de digitale kirkebøkene er soldaten Jacob Hansen Skarra som 18. september 1774 ble trolovet og 18. oktober 1774 ble viet til Martha Christina Grønvold.Dette virker meget riktig. I ekstraskatten for Eiker 1765 finner vi da Jacob Hansen som nr. 3 av hele 6 sønner av Hans Andersen Schare (Skarra) og denne hustru Birthe Arnesdatter.Hva så med Marte-kristine, som etter alt å dømme er født om lag 1753 og bør være oppvokst på Grønvold? Den eneste fra Grønvold som ble konfirmert i årene 1765-1773 (ifølge de digitale kilder) er Marthe Christine, hvilket skjedde 22. april 1770. Hvem kan så hennes foreldre ha vært? I ekstraskatten 1765 finne jeg ingen gård Grønvold, og digitale dåpsinnførseler ser ut til å mangle for 1754-1763. I årene 1750-1752 er en Jørgen Christopher og en Hans nevnt på Grønvold, men dette er lite å gå på.mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Engedahl

Et lite tips Are. I en av Eiker Historielags årbøker, Eiker-Minne. Vil du trolig finne denne slekten nevnt. Mener å huske at du der også vil finne en mulig forklaring til Grønvold navnet ('kommer kanskje med i den artikkelen det ikke er plass til' ;-)).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

I følge kirkeboka ble Nils Otter HansJørgensen konfirmert (som nummer 3) den 13. april 1834 - sannsynligvis i Fiskum kirke på Eiker. Han sies å være 14 år og født på Lundteigen av foreldrene Hans Jørgen Jacobsen og Mari Anundsdatter. karakter: 'Udmerket got'Mormonerdatabasen sier han ble født 11 april 1820, døpt 14 mai 1820.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

Finner en del skifter som nok oppklarer noe:Stenshorne skifte 9/7-1744 Cornet Haagen Otto Grønvold +Enke Madam Johan Samuelsdatter - ingen livsarvinger1) Marthe Kristina Christophersdatter Jørgen Christophersen Grønvold2) Abigail Dop Johan Christopher 15 år Bent Orning 9 år Marthe Kirstine 24 år Anne Lange 19 år Karen Grønvold 13 år Johanne Elisabeth 22 år----------------------------------------------------Lundteigen, plass Dørgebro skifte 5/6-1765 Amund Pedersen +Gunnild Gulbrandsdatter Pernille Amundsdatter 1/2 årverge for enken Jørgen Pedersen Grønvold på Lundteigen----------------------------------------------------- Grønvold skifte 30/5-1770 Jørgen Christophersen (!) Lundteigen +Helle Kirstine Nilsdatter Mechlenburg Otto Broderius Grønvold fullmyndig,Commanderende sergiant Kong: May. tjeneste i Kjøbenhavn. 22 år Ingeborg Maria Jørgensdatter Grønvold gift med Ellev Madsen Mosnes. Bor på Lundteigen. Marthe Kirstine Jørgensdatter 15 år-----------------------------------------------Lundteigen skifte 6/4-1824 Jacob Hansen +Marthe Kirstine Jørgensdatter Grønvold Hans Jørgen Jacobsen 37 år Otter Jacobsen 34 år Helle Kirstine Jacobsdatter + Christen Christensen 23 år, sønn utenfor ekteskap Anne Maria Jacobsdatter gift med Peder Skarra Vestfossen Berte Marie Jacobsdatter + var gift med Syver Olsen Solum Nils Otter Syversen 19 år Ole Syversen 10 år ? ---------------------------------Viken skifte 8/11-1825 Amund Olsen +Boel Christensdatter 62 1/2 år verge Anders Nilsen Sand Christopher Amundsen 30 år Skarra Ole Amundsen 18 år Mari Amundsdatter gift med Anders Solløs Maria Amundsdatter gift med Hans Jørgen Jacobsen Lundteigen Marthe Amundsdatter 22 år hos moderen-----------------Lundteigen skifte 18/4-1785 Helle Kirstine Grønvold + Hr. leut: von Grønvold ved Compagniet i Kiøbenhavn ??? gift med Ellef Mosnes ??? gift med Jacob Hægstad Døtrene uten navn i skifte--------------

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

Hougsund skifte 4/6-1737 Det skiftes etter avdøde Abigael Dop - enkemann cornet Haagen Otto GrønvoldEtterlater 6 barn: Johan Christopher Haagensen 10 årBernt Orning Haagensen 3 årMarthe Kirstine Haagensdatter 17 årJohanne Elisabeth Haagensdatter 16 årAnne Lange Haagensdatter 12 årKaren Lange Haagensdatter 5 år

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Hei Jon og Jan!Ja her pøser det på med opplysninger! Marte Kristines opphav må vel sies å være oppklart. Ifølge opplysningene fra Jon Torps skiftenotater, bør dette være Jørgen Kristoffer Pedersen Grønvold på Lundeteigen og dennes ektefelle Helle Kirstine Nilsdatter Mechlenburg.mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Når det gjelder den Amund Olsen som det skiftes etter i 1825 på Viken, så viser det seg at dette er Nord Viken i 1801, og Amund Olsen er oppført å være 37 aar. Dog må det være hans ektefelle Boel Christensdatter, som er fra Nordre Viken da hun er oppført som konfirmert her 23. mai 1778 med oppgitt alder 15 aar, altså født omlag 1763. Jeg finner tre kandidater blant de konfirmerte som muligvis er hennes senere ektemann, nemlig(1)'Annun Olsen Loddenaasen' konf. 30. april 1780, altså født ca. 1764. (2)'Ammund Olsen Lunde' konf. 25. april 1773, alder ikke oppgitt. (3)'Ammund Olsen Thorberg', konf. 16. april 1769, alder ikke oppgitt.Av disse holder jeg en knapp på nr. 1, da dette ser ut til å samstemme best med alder oppgitt i 1801.mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

Are - Muligens er dette noe du allerede er kjent med. Men det kommer nå likevel. Det sies her: http://www.nose.dk/Norge/mechlenburg.html#168..at Nils Mechlenburg var født 1685 og død på Skjelbred på Eiker 1727Nils ble gift 7 jan. 1716 med Anna Maria Griflow - født omkring 1700 i Trondheim og død i april 1758 på Skjeldbred. Hun var Datter af Cornelius Griflow.Deres datter Helle Christine Nilsdatter Mechlenburg, var f. 1716 og ble gift 8 mars 1737 med Cornet Jørgen Christopher Grønvold Født 1715.Det sies der at han var sønn av Haagen Otto Grønvold og Marthe Christine Christophersdatter Tordenstjerne.Dessuten later det til at det er skrevet litt om denne slekta før:Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986),Lita Brodtkorb Leistad: Den norske Mecklenborg-slekts opprinnelse -og litt om dens norden- og vestenfjellske grener., Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1986): 229-250 Jeg finner dessuten noen flere skifter som ikke er helt uinteressante - tipper at du Are, er kjent med dem. Men hvem vet - kanskje er det noe for andre ?:Skifte på Eiker (har ikke notert sted) 2.2. 1713 Marthe Cathrine/Kristine Christophersdatter Stenshorn er død.Enkemann - Kvartermester Haagen Otto GrønvoldEtterlatt:Jørgen Christopher den lille sønDødes fader Christopher Svendsen Stenshorn - Verge for barnet er Captain Orning som er faderbroder til barnet. ----------Skifte på Steenshornet på Eiker 9.juli 1744:Cornet Haagen Otto grønvold er død- Enke er madam Johan Samuelsdatter - Ingen LivsarvingerAvdøde var 1. gang gift med Marthe Kristina Christophersdatter - etterlater en sønn fra dette ekteskap.Jørgen Christophersen Grønvold.Avdøde var 2. gang gift med Abigal Dop - Etterlater 6 barn fra dette ekteskap:Johan Christopher 15 årBent Orning 9 årMarthe Kirstine 24 årAnne Lange 19 årKaren Grønvold 13 årJohanne Elisabeth 22 år-----------Skifte på Steenshorne 5. mars 1728Christopher Svendsen er død.Barn:1- Nils Christophersen Steenshorne2- Marthe Kirstine Christophersdatter som nå er død, men etterlater et barn, nemligJørgen Christopher Grønvold. Verge for dette barnet er faderen Cornet Haagen Otto Grønvold.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

Her er det jeg har notert om anerekka til moren til han som skrev med blekk bakpå dokumentet du har.Ta det for det det er. Nemlig notater. De eldste leddene er fulle av 'gamle synder' - når det eksempelvis står 'født 1604 - gift ca. 1550' osv. er dette naturligvis opplysninger jeg ikke har dekning for. Men årstall fra 1680 og framover skal være temmelig etterrettelig. Maria Anunsdatter Nordre WigenAne # : 1Født : 29 Apr 1792 Nordre Viken, EikerDøpt : 06 Mai 1792 Haug kirke, EikerDød : Ett 1831 Gift: 17 Feb 1819 Gift Hans Jørgen Jacobsen Lundteigen Anun Olsen Nordre Wigen / LoddenåsenAne # : 2Født : 1763 Loddenaasen, EikerDød : 15 mar 1825 Nordre Viken, EikerSkifte: 08 Nov 1825 Nordre Viken, EikerGift Boel Christensdatter Nordre Wigen*Boel Christensdatter Nordre Wigen*Ane # : 3Født : ca. 1762 Nordre Viken, EikerDød : 11 Des 1831 Nordre Viken, EikerGift: 27 Des 1789 Haug kirke, EikerGift Anun Olsen Nordre Wigen / LoddenåsenOle Anunsen Loddenaasen*Ane # : 4Født : Ca. 1717 Død : Aasen, EikerBegravet : 06 Nov 1800 Haug kirke, EikerGift: 1759 Loddenaasen, EikerSkifte: 14 Feb 1801 Loddenaasen, EikerGift Maren Nielsdatter LoddenaasenMaren Nielsdatter LoddenaasenAne # : 5Født : ca. 1720 Østerud, EikerDød : Ca. 1815 Viken , EikerGift: 22 Aug 1745 Haug kirke, EikerSkifte: 21 Mar 1815 Viken , EikerGift Christopher Arnesen LoddenåsenGift Ole Anunsen Loddenaasen*Christen Christophersen Nordre Viken*Ane # : 6Født : Jun 1721 Nordre Viken, EikerDøpt : 24 Jun 1721 EikerDød : Des 1800 Vigen, EikerBegravet : 21 Des 1800 Haug kirke, EikerGift: 1759 Vigen, EikerSkifte: 02 Okt 1801 Nordre Viken, EikerGift Maria Svendsdatter Hatten*Maria Svendsdatter Hatten*Ane # : 7Født : 1725 Hatten, Nedre EikerDød : Jul 1806 Nordre Viken, EikerBegravet : 03 Aug 1806 Haug kirke, EikerGift: 1759 Vigen, EikerGift Christen Christophersen Nordre Viken*Anun Olsen Nedre Horne*Ane # : 8Født : Nordre Horne, EikerDøpt : 15 Apr 1683 Haug kirke, EikerDød : 1761 Nordre Horne, EikerGift: 14 Okt 1714 Nordre Horne, EikerSkifte: 04 Aug 1761 Nordre Horne, EikerGift Anna Erichsdatter Nedre HorneAnna Erichsdatter Nedre HorneAne # : 9Født : Des 1693 Narverud, EikerDøpt : 17 Des 1693 Haug kirke, EikerDød : mar 1768 Nordre Horne, EikerBegravet : 10 Mar 1768 Haug kirke, EikerGift: 14 Okt 1714 Nordre Horne, EikerGift Anun Olsen Nedre Horne*Nils Lauritsen ØsterudAne # : 10Født : 1654 Nordre Skistad, EikerDød : 1724 Østerud, EikerGift: 26 Apr 1705 Østerud, EikerSkifte: 22 Nov 1724 Østerud, EikerGift Gunhild Olsdatter HamreGift Maren Hansdatter Rygh Maren Hansdatter RyghAne # : 11Født : Jul 1684 Rygh, EikerDød : Aug 1729 Østerud, EikerBegravet : 14 Aug 1729 Haug kirke, EikerGift: 26 Apr 1705 Østerud, EikerGift Nils Lauritsen ØsterudChristopher Haagensen Nordre VikenAne # : 12Født : 1667 Nordre Viken, EikerDød : 1736 Nordre Viken, EikerBegravet : 1736 EikerGift: Mai 1698 Skifte: 11 Des 1736 Nordre Viken, EikerGift Anne Hansdatter Nordre Viken Anne Hansdatter Nordre VikenAne # : 13Født : 1676 EikerDød : Sep 1744 Nordre Viken, EikerBegravet : 27 Sep 1744 Haug kirke, EikerGift: Mai 1698 Nordre Viken, EikerSkifte: 24 Feb 1745 Nordre Viken, EikerGift Christopher Haagensen Nordre VikenSvend Olsen Hatten / VigseieAne # : 14Født : Ca. 1675 Død : Des 1755 Hatten, Nordre Vigen, Nedre EikerBegravet : Des 1755 Gift: 17 Feb 1709 Haug kirke, EikerSkifte: 07 Apr 1756 Hatten, Nordre Vigen, Nedre EikerGift Maren Michelsdatter HattenGift Marthe ReersdatterMaren Michelsdatter HattenAne # : 15Født : ca. 1685 Død : Mai 1748 Vikeneie, EikerBegravet : 04 Jun 1748 Haug kirke, EikerGift: 17 Feb 1709 Haug kirke, EikerSkifte: 05 Jul 1748 Hatten, Nordre Vigen, Nedre EikerGift Svend Olsen Hatten / Vigseie Ole Toresen Nordre HorneAne # : 16Født : 1636 Nordre Horne, EikerDød : 1713 Nordre Horne, EikerSkifte: 25 Jan 1714 Nordre Horne, EikerGift Ragnhild Gudbrandsdatter Nordre HorneRagnhild Gudbrandsdatter Nordre HorneAne # : 17Født : 1649 Død : 1710 Skifte: 10 Mai 1710 Horne, EikerGift Ole Toresen Nordre HorneErich Erichsen NarverudAne # : 18Død : 1719 Narverud, EikerGift: 12 Jan 1690 Narverud, EikerGift Berthe Jacobsdatter Narverud*Berthe Jacobsdatter Narverud*Ane # : 19Født : 1662 Døpt : Haug kirke, EikerDød : Mar 1719 Narverud, EikerBegravet : 30 Mar 1719 Haug kirke, EikerGift: 12 Jan 1690 Haug kirke, EikerSkifte: 17 Jul 1719 Narverud, EikerGift Erich Erichsen NarverudLauritz Andersen Korvald/SkistadAne # : 20Født : Ca. 1615 Død : Ca. 1670 Gift: Før 1650 Korvald, EikerGift Olaug PedersdatterOlaug PedersdatterAne # : 21Født : Ca. 1620 Død : Ca. 1670 Gift: Før 1650 Korvald, EikerGift Lauritz Andersen Korvald/SkistadHans Pedersen RyghAne # : 22Født : 1651 Død : 1720 Rygh, EikerSkifte: 23 Jan 1721 Rygh, EikerGift Aase Lauritzdatter HorneAase Lauritzdatter HorneAne # : 23Født : Ca. 1654 Horne, EikerDød : sep 1732 Rygh, EikerBegravet : 24 Sep 1732 Haug kirke, EikerGift: Rygh, EikerGift Hans Pedersen RyghHaagen Claussønn NesthorneAne # : 24Født : 1633 Nesthorne, EikerDød : Mar 1691 Viken Nordre, EikerBegravet : 18 Mar 1691 Haug kirke, EikerGift: 1662 Viken Nordre, EikerSkifte: 07 Okt 1691 Viken Nordre, EikerGift Boel Jensdatter LoeBoel Jensdatter LoeAne # : 25Født : Ca. 1645 Loe, EikerDød : Ca. 1711 Viken Nordre, EikerGift: ca.1662 Viken Nordre, EikerGift Haagen Claussønn NesthorneHans Samuelsen Hals?Ane # : 26Født : Ca. 1633 Død : Mar 1706 Begravet : 10 Mar 1706 Haug kirke, EikerOleAne # : 28Michel Ottersen (Horgen??)Ane # : 30Født : 1647 Horgen, Eiker Død : 1725 Jaren, EikerBegravet : 11 Feb 1725 Haug kirke, EikerTore HorneAne # : 32Født : Ca. 1590 Horne, EikerPeder Pedersen KrogstadAne # : 44Født : Ca. 1635 Død : Krogstad, Eiker Gift: Krogstad, EikerLauritz HorneAne # : 46Født : Ca. 1620 Død : 1684 Horne, EikerClaus Haagensen NesthorneAne # : 48Født : 1601 NesthorneDød : 1667 Nesthorne, EikerGift: 1635 Nesthorne, EikerGift Torbjørg Tollefsdatter KorvaldGift BoelTorbjørg Tollefsdatter KorvaldAne # : 49Født : 1604 Gift: 1635 Nordre Viken, EikerGift Claus Haagensen NesthorneJens Nilssøn V. LoeAne # : 50Født : 1609 Død : 1670 Gift: Veste Loe, EikerGift Ollo Sjurdsdotter VikenOllo Sjurdsdotter VikenAne # : 51Født : 1610 Død : 12 Apr 1676 Nordre Viken, EikerGift Kristoffer JacobsenGift Jens Nilssøn V. LoeOtter Ane # : 60Anun HorneAne # : 64Født : Ca. 1550 Horne, EikerPeder Pedersen KrogstadAne # : 88Født : Ca. 1611 Død : 1690 Krogstad, EikerBegravet : Jan 1690 Haug kirke, EikerSkifte: 18 Jun 1690 Krogstad, EikerGift Gjertrud Thommesdatter*Gjertrud Thommesdatter*Ane # : 89Født : Ca. 1615 Død : 1687 Gift: Krogstad, EikerSkifte: 11 apr 1687 Krogstad, EikerGift Peder Pedersen KrogstadHaagen Nesthorne/SteenshorneAne # : 96Født : Ca. 1560 Død : Ca. 1627 Gift Kirsten Nielsdatter NesthorneKirsten Nielsdatter NesthorneAne # : 97Født : 1565 Død : 1630 Gift Haagen Nesthorne/SteenshorneTollef KorvaldAne # : 98Sjurd VikenAne # : 102Født : Ca. 1575 Landfall, LierDød : 1636 Gift: Nordre Viken, EikerGift Elin Amundsdatter LandfallElin Amundsdatter LandfallAne # : 103Født : 1585 Død : 1640 Vigen, EikerGift Tryg Kristoffersson DramdalGift Sjurd VikenThommes SandenAne # : 178NielsAne # : 194Amund Christophersen LandfallAne # : 206 Født : Ca. 1565 Christopher Amundsen LandfallAne # : 412Født : Ca. 1538 Død : Ca. 1601 Landfall, LierGift: Ca. 1565 Landfall, LierSkifte: 1601 Gift Gro Aslaksdatter LandfallGift UkjentUkjentAne # : 413Gift Christopher Amundsen Landfall

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

Morsøsteren til 'gutten med blekket' het Anne Christensdatter. Hun ble gift 18 okt 1781 med Nils Christophersen Loddenåsen. Annes mangletre (som hun muligens fikk ved trolovelsen) henger her på veggen min. Det pynter fint opp, og er godt håndverk. Sjøl bruker jeg vanligvis dampstrykejern.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Jon Torp:Takk for alle opplysninger, men nå ble det litt overflow her. Jeg får ta meg litt tid til å sortere hva du har kommet med.Har du forresten sett på muligheten til å fjerne alle opplysningene vi la ut på MSN Eikerslekt for 3 år siden og heller finne et mer varig sted for disse? Ca. hver tredje måned blir vi plaget med at sidene ønskes slettet pga inaktivitet.mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

Tull og tøys ! Mangletreet ble gitt til søsteren til 'blekkguttens' mormor. Nok om det.MSN-siden ja. Ligger det noe der som er verd å ta vare på da ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Verdt å ta vare på? Noen av oss la ut anerekker, og vi begynte på eier- og brukerhistorier for noen gårder.Men hvis dette ikke betyr noe, så kan vi vel be om at hele siden slettes slik at vi ikke har noe bry med dette.mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

Are -Der fantes det mer enn jeg i farten husket. Jeg tar belastninga med å holde liv i nettstedet. Når du får varsel om nettstedets død, så kan du ignorere dette. Ser slett ikke bort fra at jeg senere i verden flytter det hele til et mer hensiktsmessig sted. kommer tid - kommer råd. Gir deg i såfall beskjed.Og til andre - Vi snakker om dette nettstedet: http://groups.msn.com/Eikerslekt/_homepage.msnw Meld deg inn og bidra !mvh Jon

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

AreBeklager overflow. Fikk slik lyst. Du sier:'Den eneste Jacob Hansen jeg finner som trolovet eller gift i de digitale kirkebøkene er soldaten Jacob Hansen Skarra som 18. september 1774 ble trolovet og 18. oktober 1774 ble viet til Martha Christina Grønvold. Dette virker meget riktig. I ekstraskatten for Eiker 1765 finner vi da Jacob Hansen som nr. 3 av hele 6 sønner av Hans Andersen Schare (Skarra) og denne hustru Birthe Arnesdatter.'Dette stemmer nok. Her er anerekka til Jacob Hansen fra Skarra.1:Jacob Hansen Skarra2:Hans Andersen Østre Skarra3.Birte Arnesdatter4.Anders Hansen Vestre Skarra - Skifte på Vestre Skarra 26. febr. 17455.Anne Cathrine Clausdatter6.Arne Andersen Vestre Gevelt7.Jøran Andersdatter - Skifte på vestre Gevelt 8. des 17448.Hans Olsen Søndre Spæren - skifte på Spæren 10. okt 16929.Ingeborg Andersdatter- skifte på Søndre Spæren 20. mars 173910.Claus Grot-Skifte på Store Hals 15.des.1697- begr.11sept1697-58år-4mnd-6dager-'Leutenant over anden hver mand på Eger'11.Anne Clausdatter12.Anders Lauritsen Nebberg - død etter 171713.Berthe Nilsdatter - død 1715 - 70 år gammel14.Anders Olsen Grav - Begravet fra Haug kirke 10 Jan 1697 - da 51 år gammel.- Skifte 1702.15.Guro Christophersdatter Grav - død etter 170216.Ole Simensen Flesaker - skifte på Flesaker 17. april 168117.Anne Lauritsdatter Flesaker begravet okt 1698 - 88 år mindre enn 7 måneder og 2 uker24.Lauritz Andersen Skistad/Korvald25.Olaug Pedersdatter

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Theie

Hei Jon Jeg har sett din anetavle (innlegg 16). Der har du den samme tavlen som du tidligere har svart meg på i tema 16629, der du har Laurits Andersen som far til Nils Lauritsen, din ane nr. 10 i innlegget. Som tidligere nevnt har jeg Laurits Rasmussen som far til Nils. Dette har jeg bygd på denne artikkelen:Fra Eiker-Minne 1978, side 114-122, Johan O. Stenshorne: Anders Pedersens Stenshornes slekt med endel sidegreiner Foredrag holdt på årsmøte i Eiker Historielag 9/4-1978.'Peder Pedersens foreldre var Peder Lauritsen Skistad og Margrete Børgers-dtr. Øvre Skistad. Margrete overlevet sin mann og hun ble 73 år gammel, begravet 30/6-1743. Hennes far var Børge Børgersen d. 1709. Dette går frem av skifte etter ham som holdtes 25 juli samme år. Boets netto var 126 daler. Peder Lauritsen hadde to brødre, Claus Korvald og Nils Østerud. Nils hadde giftet seg med Gunhild Olsdtr. som var enke etter Erik Aslaksen Østerud. De var sønner av Laurits Rasmussen Skistad. Denne var igjen sønn av Rasmus Clausen som 2 april 1695 holdt skifte etter sin første kone Eli Jensdtr. fra Vestre Loe.'Samtidig har jeg sett en oversikt over skifte etter Nils på Kongsberg den 22.11.1724 der det fremgår at Claus Korvald og Peder Skistad var brødre av Nils.Har du noen flere opplysninger om dette?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

Det blir mest riktig å svare på dette under tema 16629 -Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Engedahl

AreHva med å opplyse debattantene her om hva 'et 1500-talls dokument' (innlegg 1) egentlig går ut på.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.