Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Annika Lindqvist

[#17334] Sør-Odal Bygdebok

Recommended Posts

Guest Annika Lindqvist

Jag har funnit Ole Pedersson i födelseboken för Sør-Odal. Han var född 10/11 1833 i Lille Ullern. I bygdeboken del 3 s. 534, står det att han kom från Vesle Ullern. Är det samma plats? Oles hustru Berthe Pedersdatter var född 15/2 1838 i Aarbogen. I bygdeboken anges hon vara ifrån Sæteråbogen. Är det någon som vet i vilken del av bygdeboken jag kan finna denna plats? Jag kan inte hitta den i registret för boken.mvhAnnika Lindqvist

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Pettersen

Hej.Lille Ullern og Vesle Ullern er samme sted. På familyserch er denne Ole Pedersen, oppført med foreldrene Peder Larsen og Kjersti Poulsdtr.Kjersti Poulsdtr var fra Vesle Ullern 1801-1865, hun ble gift 1822 m Peder Larsen var fra Vestaberg u Vestre Spikset, Sør Odal. 1798-1838(jeg er etterkommer etter Kjersti sin søster Dorthe). Har mer informasjon om Kjersti sin slekt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Annika Lindqvist

Hej Magne!Ja, det stämmer med de föräldrar jag hittat i födelseboken. Vigseldatumet har jag hittat i Familysearch att det var den 14/11 1822.Om du vill dela med dig av de uppgifter du har om Kjerstins förfäder så är jag väldigt tacksam. Jag tycker det är lite svårt att forska i Norge, speciellt då man bor i Sverige.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Pettersen

Vesle Ullern g.nr 79Poul Hansen Ullern 1774-1844 g 1801 m Anne Olsdtr Vestre Spikset 1780-1820Deres barn1.Kjersti 1801-1865 g 1822 m Peder Larsen Vestaberg u Vestre Spikset 1798-18382.Hans 18043.Dorthe 1805 g 1830 m Lars Andersen Haugslien4.Olea 1808-1880 g 1835 m Berger Gulbrandsen Ekornholstjernet, Nord Odal 1813-18765.Peder 1810 g 1829 m Marthe Larsdtr Vestaberg u Vestre Spikset 18086.Anne 18137.Ole 1815 g 1842 m Kari Olsdtr Vestbymoen8.Marthe 1817 g 1848 m Christopher Torkelsen Haugslien9.Anne 1819 g 1851 m Gulbrand Olsen Kjensli10. Rangdi f.d 1820Poul Hansen var eier av 10 lpd i Garden. I 1832 solgte han 4 1/2 lpd for 150 dlr til sønnen Peder og 2 17/48 lpd til svigersønnen Peder Larsen. Allerede i 1823 hadde Poul solgt 2 1/2 lpd til Peder. Garden var altså delt i to allerede fra 1823. Hans Larsen Store Ullern 1746-ca 1782 g 1770 m Kjersti Poulsdtr Østre Spikset 1746-1791Deres barn1.Lars 1772-17762.Poul g.m Anne Olsdtr Spikset3.Søren f.d 17754.Anne 1777-1805, ugift5.Lars 17796.Søren 1781Kjersti Poulsdtr g 2 g. 1782 m Hans Larsen Østre Spikset 1758-1823Deres barn1.Hans 1783 g 1806 m Kirsti Hansdtr Vestre Spikset 1785Hans Larsen Ullern solgte skogen til garden, skyld 7 lpd. Ved skiftet etter Kjersti Poulsdtr i 1791, eide boet 6 3/7 lpd i garden, og dette ble leid bort inntil odelsgutten Poul Hansen kunne overta, for stefaren var invalid.Sør Odal bygebok bind 7 s 111.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Pettersen

Vesle Ullern g.nr 79ane 2.Poul Hansen Ullern 1774-1844 g 1801 m. ane. 3. Anne Olsdtr Vestre Spikset 1780-1820Deres barn1.Kjersti 1801-1865 ane 1. g 1822 m Peder Larsen Vestaberg u Vestre Spikset 1798-18382.Hans 18043.Dorthe 1805 g 1830 m Lars Andersen Haugslien4.Olea 1808-1880 g 1835 m Berger Gulbrandsen Ekornholstjernet, Nord Odal 1813-18765.Peder 1810 g 1829 m Marthe Larsdtr Vestaberg u Vestre Spikset 18086.Anne 18137.Ole 1815 g 1842 m Kari Olsdtr Vestbymoen8.Marthe 1817 g 1848 m Christopher Torkelsen Haugslien9.Anne 1819 g 1851 m Gulbrand Olsen Kjensli10. Rangdi f.d 1820Poul Hansen var eier av 10 lpd i Garden. I 1832 solgte han 4 1/2 lpd for 150 dlr til sønnen Peder og 2 17/48 lpd til svigersønnen Peder Larsen. Allerede i 1823 hadde Poul solgt 2 1/2 lpd til Peder. Garden var altså delt i to allerede fra 1823. ane 4. Hans Larsen Store Ullern 1746-ca 1782 g 1770 m ane 5. Kjersti Poulsdtr Østre Spikset 1746-1791Deres barn1.Lars 1772-1776ane 2.Poul g.m Anne Olsdtr Spikset3.Søren f.d 17754.Anne 1777-1805, ugift5.Lars 17796.Søren 1781Kjersti Poulsdtr g 2 g. 1782 m Hans Larsen Østre Spikset 1758-1823Deres barn1.Hans 1783 g 1806 m Kirsti Hansdtr Vestre Spikset 1785Hans Larsen Ullern solgte skogen til garden, skyld 7 lpd. Ved skiftet etter Kjersti Poulsdtr i 1791, eide boet 6 3/7 lpd i garden, og dette ble leid bort inntil odelsgutten Poul Hansen kunne overta, for stefaren var invalid.Sør Odal bygebok bind 7 s 111. Store Ullern g.nr 78Bruk 2.ane 8. Lars Hansen Ullern 1701-1767 g 2 g. 1744 m. ane 9. Bente Hansdtr (Vesle Ullern?)Deres barn1.Kirstine 1744-1749ane .Hans 1746 g 1770 m Kjersti Poulsdtr Spikset3.Sigrid f.d 17494.Søren 1750-17635.Mari 1753-17636.Anders 1756-17577.Eli f.d 17578.Eli 1760 Lars Hansen g 1 g.m Anne Amundsdtr Børgen i Nes. 1703-1741Deres barn1.Kirsti 1731-17332.Anne 1732 g 1758 m Tosten Pedersen Sandnes3.Amund 1733-1767 g 1762 m Lisbeth Hansdtr Jersås4.Hans 1735 g 1770 m enke Aase Olsdtr Korsmo5.Søren 17386.Nils 1740-1742 Lars Hansen skjøtet i 1746 5/6 lpd i Ullern til Anders Hansen Nord Ullern. Sønnen Amund tok over her. ane 16.Hans Larsen Ullern 1671 g 1 g 1700 m. ane 17. Kirsti Jonsdtr Store Strøm, Nes d. 1709, 32 år gml.Deres barnane.Lars 1701 g 1 g.m Anne Amundsdtr Børgen g 2 g.m Bente Hansdtr (Vesle Ullern?)2.Anne 1703-17313.Jon f.d 17054.Christen 1706-17085.Jon 1709-1718 Hans Larsen g 2 g.m Kari Sørensdtr d. 1730 Deres barn1.Søren 1711 g 1736 m Ingeborg Hansdtr Krakerud (beslektet i 3 ledd) 1715-17422.Christen 1712 g 1739 m enke Kari Poulsdtr Galterud3.Ole 1714 g 1737 m enke Berthe Olsdtr Hornes4.Christine 1716-17175.Berthe 1719 Ved skiftet etter Kirsti (Kirstine) Jonsdtr, 14.12.1709 fikk Hans halve eiendommen (10 lpd) og barna den andre halvparten. Hans arvet siden 6 lsp etter barna Anne og Jon og eide 16 lpd i 1731. Han ble i 1720 åra bruker på Østre Spikset, og skiftet etter Kari Sørensdtr stod der i 1731. Hans Sørensen Disen og Peder Aslaksen Skøyen var nærsøskenbarn (tremeninger) til barna. ane 32. Lars Larsen Store Ullern ca 1624-1706 g 2 g. innen 1659 m. ane 33, Astrid Finnsdtr Haug 1630-1710, Nord OdalDeres barn1.Erik, til Sorknes2.Ole 1654, til Holt i Vinger3.Søren 1663, til Langeland i Vinger g 1689 m Lisbeth Pedersdtr4.Guri g.m Ole Gulbrandsen Nes i Vinger5.Anne g 1694 m Tosten Gudmundsen Nord-Auli6.Ragnhild g.m Ole Torgersen Hornesane.Hans 1671 g.m Kirsti Jonsdtr Store Strøm8.Anne 1672 g 1695 m Amund Olsen Gjersøyen Lars Sørensen Berg i Austvatn skjøtet i 1687 denne halvparten av Store Ullern for 140 dlr til brorsønnen Lars Larsen. Han var bruker av Store Fulu ca 1647-1686, av Ånnerud ca 1687-1690, deretter av halve Ullern. Sønnen Hans fikk i 1703 kjøpebrev av de tre svogrene på arvepartene til konene sine på 20 lpd i Ullern for 150 dlrStore Fulu g.nr 3 Lars Larsen g 1 g.m N.N Olsdtr Fulu Astrid Fulu er i 1659 nevnt som arving til Finn Haug i Nord Odal. I 1663 er Lars Fulus forrige kone nevnt, så han var gift iallefall to ganger. Astrid Fulu er omtalt i 1672, og hun var den andre kona til Lars. Hun hadde odelsgods i Heberg i Nes. Lars Store Fulu ble i 1663 stevnt for å ha hogd over delet mot Øyset i Vinger. Gulbrand Poulsen Leirdal i Aker var født på Øyset og hadde bodd der og på Grønnerud i 40 år. Han sa at rett dele begynte ved Steinbekken og gikk ende nord til Grimshella og videre til Kvislermyra. Mor til Eli Hamar hadde sagt det samme. Lars Fulus vitner var Erik Annerud, som hevdet at delet tok til ved Krigsgropa. Arve Eidsberg (Esper) kjente ikke annet dele enn Flathella som var ved veien nær en nysådd rugbråte. Det sa også Ole Kvisler at moren hadde fortalt. Ingeborg Bjørnsdtr, som var i svogerskap med Lars Fulus forrige kone, gjette dyra for Ole Fulu. Han sa at hun skulle gjete til bekken ved Fossum. Saka kom først opp igjen i mars 1665. Christopher Boger i Vinger førte saka for Lars Fulu. Han protesterte mot at Gulbrand Poulsen Leirdal fikk vitne. Grunnen var at noen av slektningenen hans hadde solgt «den ødegard Fossum liggende nest utmed omtvistede eiendom». Hans Øyset hadde utsagt ei kone som bodde i Fossum. Hun var også søskenbarn til Gulbrand. Fossum var «med Øyset under et bruk, dog to særskilte plasser». Dommen i saken er ikke bevart.I juni 1671 var det oppgjør mellom Hans Nilsen Ullern og stebarna hans om farsarven deres. Alle barna til Lars Ullern blir nevnt. Søren (til Sand i Nord Odal), Lars (til Store Fulu), Hans (på Østre Kjølstad), Arne (til Søndre Ile i Nes, Erik tok over Ullern, og var tvillingbror til Lars Fulu, Anne (g.m Hans Lilleset), Tore (g.m Ole Disen), Eline (til Skårer). Lars Galterud gav høsten 1677 underpartsbrev på 10 lpd odelsgods i Galterud til Lars Furu for 40 dlr. Han gav i 1680 odelsløsenbrev «på all hans arvelige anpart i Store Ullern», til halvbroren Ole Hansen Ullern. Lars og sønnen Erik Larsen på Sorknes i Grue løste i 1679 inn Ånnerud for 40 dlr. Lars fikk også odelsløsensbrev av Erik Eriksen Ånnerud i 1682 for 16 dlr. Nils Gunnersen Holt i Vinger tilpantet seg i 1675, 8 lpd i Holt av Lars Store Fulu, Erik Larsen Store Fulu og Ole Larsen Langeland i Vinger for 100 dlr i seks åremål. Samme året prosterterte Lars Fulu sammen med Lars Berg og Lars Kjølstad mot at Hans Nilsen Ullern hadde pantsatt 1 skpd i Ullern for 95 dlr.De mente å være nærmere «til å bortpante samme skyld». Høsten 1685 ble retten betjent ved Djuptjernsbekken ved vannet Store Børja mellom Fulu seterskog og kongens sag «Wester røe og Jarald skoug». Futen stevnte Lars Fulu for å ha tilegnet seg mer skog til Ånnerud enn garden hadde. Der hadde han åvirket en rugbråte. Sønnen Søren møtte for faren og sa at bråten lå i Fulu sæterskog like ved sætra og ikke i Ånnerud skog som angitt. Søren utviste enden på Ånnerudmarka jamsides vannet Matbrønnen østa vegen og mot Korsstein på vestsiden av veien, der Børja sætermark begynte. Sætra lå nord for Djuptjernsbekken og rugbråten lå utmed østsiden av vangen. Søren la frem kontrakt datert Huvnes 13.06.1626 unders sorenskriver Nils Musts og 12 menns segl. Den var opprettet mellom Gudmund Austvatn i Nord Odal (da «oldelseiermann» til Huvnes og Ånnerud) på den ene siden og Ole Store Fulu (kongens landbonde) på den andre (med samtykke av futen Peder Lauritzen). I kontrakten ble det bekreftet at Ole Fulu skulle beholde Børjasætra med tilliggende distrikt vest til Langeli, derfra til Korsstein og så til sørenden av Matbrønnen og derfra til Djuptjernsbekken. Over disse grensestedene sa Søren at faren ikke gikk. Futen undskyldte seg med at han ikke kjente kontrakta fra 1626. Også 27.03.1633 ble det opprettet kontrakt mellom Ole Fulu og Gudmund Austvatn om Børkasætra under Fulu og skogen på to sider, som hørte til Huvnes og Ånnerud. Sætrene «i og ved samme skog», skulle tilhøre ødegardene Ånnerud og Huvnes, og Børjasætra skulle følge Fulu. I 1690 var det ny åstedssak i Store Fulu sæterskog. Jens Sørensen tiltalte Lars Larsen, som da bodde på Ullern, og sønnen Søren Larsen Sø-Disen for ved bråtebrenning å ha satt ut varme som kom over i Fulu sæterskkog.Sør Odal bygdebok bin 1 s 92-94Ullern.ane 64. Lars d.ca 1624 g.m ane 65. Borghild Larsdtr UllernDeres barn1.Søren, bruker av Nedre Sand i Nord Odal2.Hans bruker av Kjølstad3.Arne bruker av Søndre Ile i Nes. ca 1620 g.m enke til Gulbrand Halvorsen Ile4.Erik 1624ane.Lars, til Store Fulu. 1624 g 2 g m Astrid Finnsdtr Haug6.Anne g.m Hans Lilleset7.Tore g.m Ole Henningsen Sø-Disen8.Eli g.m Knud Larsen Øvre Nordset (Skårer) Lars hadde trolig vært bruker av en annen gard tidligere. Det var Borghild som hadde odelsretten til Ullern, og hun eide halve garden. Skiftebrevet etter Lars Ullern ble datert 18.04.1626, men han var død før, visstnok alt høsten 1624. I odelsjordeboka for Øvre Romerike og Solør som ble levert på Akershus 31.01.1625, er Borghild ført opp som bruker av Store Ullern.Borghild Larsdtr g 2 g.m Hans Nilsen Runni, Nes ca 1595-1676Deres barn1.Mari 1624-1700 g.m Berger Torsen Haug, Nord Odal2.Nils g.m Gudbjørg Rasmusdtr Ytre Fossen, Nes3.Anne 1631 g.m Hans Finnsen Holt, Nord Odal4.Ole 1634-1684 g.m N.N Klemmetsdtr5.Kari g.m Trond Askelsen Sjeppestad, Nord Odal ane 130. Lars Ullern g.m ane 131. N.N Olsdtr Greni, NesDeres barn1.Tor 1604-1681, til Søndre Husmo i Nes2.Aase g.m Even Torsen Vestre Auli i Udnes i Nes3.Eli (Eline) g.m Ole Olsen Østre Greni i Nesane.Borghild (Borrild) g.m Lars Lars er nevnt som bruker av Ullern fullgard 1593-1623. Han var lensmann i Odalen og er nevnt som det da jordeboka ble satt opp 12.12.1616. (Peder Sæter var lensmann 1610). Lars ble 1613/14 sammen med Ole Skjulstad, Hans Spikset, Knud Mangset, Mons Kjølset og Christopher Sæter, alle lagrettesmenn i Odalen dømt sammen med tingskriver Peder Hansen til å bøte 6 1/2 dlr 11 sk, hver for en dom de feilaktig hadde avsagt som lagrettesmenn i 1613. så da var vel Peder Sæter fortsatt lensmann. Lars gav 1600 tiende av 70 tn havre og året etter av 30 tn. I perioden 1593-1625, må det ha vært to brikere med navn Lars på Ullern. Lars Ullern flyttet ca 1623 til Søndre Husmo i Nes og var bruker der til 1645. Da eide han dette jordegodset: 65 lpd i Søndre Husmo i Nes, 15 lpd i Ullern, 5 lpd i Spikset, 15 lpd i Rolstad og 10 lpd i Eik. Lars var i 1615 eier av dette jordegodset: 10 lpd i Ullern, 10 lpd i Eik, 5 lpd i Folmo i Nes, 5 lpd til i Ullern, 10 lpd i Åstebøl i idskog, 5 lpd i Spetalen i Vinger, 5 lpd i Berg (trolig Berg i Nes eller Berg i Nord Odal.) I 1616 het det at Lars var bruker av Ullern, men at Anton Knudsen arvinger i Oslo hadde bygselretten til garden. Skiftebrevet etter Lars er datert 23.01.1646. Svigersønnen Lars overtok.Sør Odal bygdebok bind 7 s 82-83, 88-89 du skulle ikke ha en e.mail. som jeg kan maile deg resten av det jeg har.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Annika Lindqvist

Oj, vad mycket uppgifter!Tack så hemskt mycket!Visst har jag e-post: ann.lin@telia.comMycket att läsa och inte minst förstå för en nybörjare på norska.mvhAnnika

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.