Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Barbara Lose

[#17422] Guri Rasmusdtr Gjørven / Lunde, v. 1751 - oppslag i bygdebok for Innvik?

Recommended Posts

Guest Barbara Lose

Guri Rasmusdatter Gjørven giftet seg 24.1.1751 med Simen Jonsen Lunde. I 1774 er hun enke på Ytre Lunde (skifte etter S. J.).Hun var ikke datter av Rasmus Rasmussen Gjørven, som døde 1714 uten livsarvinger. Hun er heller ikke nevnt i skiftet etter Rasmus Absalonsen Gjørven (1748).Men hvem var hun datter av? Takknemlig om noen kunne gjøre et oppslag i bygdeboken for Innvik.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Kvien

Det er to kandidater ved navn Rasmus:1. Rasmus E. Kirkeide, d. 61 år gammel 1737, g.m enken Brite Jonsdtr. Tenden d. 72 a.g. 1755. Det er lite sannsynlig at dette er foreldrene.2. Rasmus Absalonson, skjøte 1738, g.m. Synneve Pedersdtr. Berstad. Sønnen Absalon korporal og bodde på Lunde. Denne Rasmus ser ut til å være sønn til Absalon Monsson Tenden og forannevnte Brite Jonsdtr. Desverre er det bare sønnen Absalon som er nevnt, og jeg kan i farten ikke se hvor de forsvant, men i 1749 er det en helt ny bruker på dette bruket.Siden det ser ut som om vi holder på og sjekker rundt de samme familiene for tiden, kan du gjerne ta kontakt på e-post: tkvien@online.no . Jeg kan i rimelig grad scanne aktuelle sider og sende over.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Kvien

Jeg ser du allerede har eliminert Rasmus Absalonson.Men, så har vi en Rasmus Ellingsen Kirkeide som var bruker på Gjørven i 1715, men dette er kanskje litt tidlig? Denne Rasmus Ellingsen er nevnt bare i en bisetning under Gjørven. Det ser ut som det var mye samrøre mellom Gjørven og de nærliggende Eide-gårdene. Beklager at dette ble litt upresist.7

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Lose

Hei, Mange takk for hjelpen!Dessverre vet jeg ikke hvor gammel Guri var, da hun giftet seg i 1751. Simen og Guri på Ytre Lunde fikk 5 barn mellom 1753 og 1764. Hvis Guri ble født mellom 1720 og 1725, var Rasmus E.'s kone Brite Jonsdtr 37 - 42 år gammel. Da er det vel mulig at Rasmus Ellingsen var Guris far. Navn på forlovere ved vielsen (S.& G.) kan være interessant i denne sammenhengen.Guri Rasmusdatter er ikke å finne i databasen for Døde i Innvik. Forteller bygdeboken evtl. når hun døde - på Ytre Lunde?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Bergesen

Jeg ser i BB for Nedstryn at i brukarlistene er en Rasmus Absalonsen fekk skøyte i 1738, har en son Absalon som er på Lunde, denne Absalon er gift til Lunde i 1751 og ved 1 barnet er Simen fadder og i 1753 er Guri fadder til barnet til Absalon og Rasmus er fadder til 1 barnet til Guri og Simen, der for vil jeg tro at Guri og Absalon er i slekt og trolig søsken. Der er skifte etter Guri 1777-1780.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Lose

Mange takk, Rune, for informasjonene.Jeg vet ikke hvorfor jeg oversa Guris skifte, sannsynligvis fordi jeg var fornøyd med å sjekke skiftet etter Simen Jonsen.Ang. Rasmus Absalonsen Gjørven:Tor skrev i innlegg 2 at i bygdeboken er bare sønnen Absalon nevnt som barn av Rasmus Absalonsen og Synneve Pedersdatter. Det er denne Absalon Rasmussen Gjørven (corporal), som giftet seg 1751 med Helge Jonsdatter Lunde.Jeg har fått opplysninger fra skiftet etter Rasmus Absalonsen Gjørven i Arkivforumet (tema 16744): '.... datert 27. april 1748, enken Synneve Pedersdtr, og barna Brite, 10, Marite, 8, og Ana 6 år'. Absalon er ikke oppført i skifteprotokollen - kanskje fordi han fikk sin andel før 1748? Altså er det likevel slik at Guri kan også være Rasmus Absalon Gjørven's datter, selv om hun ikke er nevnt som arving?Absalon Aarem var forlover ved vielsen Simen/Guri (tema 17453 Arkivforumet). Han er å finne under Døde i Innvik som Absalon Aarem, d. 1757, 70 år gammel. Muligvis het han Absalon Absalonsen, Rasmus' bror og sønn av Absalon Monsson Teigen?Mvh. Barbara Lose

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Kvien

Absalon Årheim er i følge bygdeboka sønn til Garbrand Absalonson (Kirkeide), g. 1) Marthe Jakobsdtr., 2) Ingeb. Ellingsd. Kirkeide. Denne Garbrand var bruker på Årheim før 1689 og 'oppkalla etter borgaren Garbrand Corneliussen'.Ellers er Rasmus Absalonson Gjørven min 5 x tippeoldefar.Når Absalon Rasmussen ikke er nevnt i skiftet, kan det være mulig at han fikk sin arvepart da han flyttet til Ytre Lunde. Jeg har sett ved et par andre anledninger at ikke alle barna er nevnt i skifteprotokollen, noe som kan tyde på at deres arvepart har blitt tildelt tidligere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Bergesen

Far til Guri er brukaren før Rasmus Absalonsen, som heter Rasmus Erichsen Kirkeeide som er brukar fra 1715 og dør i 1737, han var gift med enken etter Absalon Monssen Tenden, Brithe Jonsdtr. Tenden. I skiftet etter henne datert 15 september 1755 som etterlot seg arvingene: Sal.sønn Rasmus Absalonsen, som hadde etterlatt seg døtre, med Absalon Abelsen Tenden som formynder, Korporal Absalon Rasmussen Lunde, Guri Rasmusdatter gift med Simen Lunde

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Kvien

Guri og Absalon Rasmussen Gjørven var m.a.o. helsøsken, og halvsøsken til Rasmus Absalonsen Gjørven med felles mor! Dette var flott levert, Rune, og har løst et problem for meg også.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Kvien

Rune, et tillegsspørsmål: Du sier at det er en Rasmus Erichsen Kirkeide som var gift med enka Brite Jonsdtr. Tenden på Gjørven.I følge bygdeboka var det Rasmus Ellingson Kirkeide på Ellingbruket, som avstod bruket på Kirkeide til svogeren, Johannes Rasmussen Lunde, og ble bruker på Gjørven etter at han kom hjem fra krigen i 1715 (utkommandert i 1709).Mor til Rasmus Ellingson het Guri, og da stemmer vel dette bra med oppkallingstradisjonen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Lose

Hjertelig takk, Rune og Tor, for store hjelp!Rasmus Erichsen / Ellingsen?I 1701-Manntallet finner jeg på garden Kircheid i Neder Stryen en Rasmus Ellingsen, 25 år g., 'hieme soldat under Bergenh. regim.', to brødre: Absalon, 22 år, Jachob, 10 år.Deres far er Elling Jachobsen, 67 år, oppsidder.Da er Rasmus 'Erichsen' evtl. en skrivefeil i skifteprotokollen for Brithe Jonsdtr?Mor til Rasmus Ellingson het Guri. Er hennes farsnavn kjent?Ha en fin helg, begge to! Barbara Lose

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Bergesen

Det er riktig at det er Rasmus Ellingsen Kirkeeide som er riktig navn på far til Guri. Mor til Rasmus heter Guri Jonsdtr. hvor hun var fra kjennes ikke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Lose

Takker igjen for opplysningen.Til Tor:Det hadde vært fint om du kunne scanne noen sider fra bygdeboken til meg. Jeg kommer til å ta kontakt, når jeg skal ha valgt ut hvilke bruk jeg vil helst se på, slik at det ikke blir for mye.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.