Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Arnstein Rønning

[#17431] Buch/Buck/Bock på Røros

Recommended Posts

Guest Arnstein Rønning

Siri Hansdtr Buck var gift med Ole Pedersen Rugelsjøen (Søndre). Ole levde ca 1699-1780, og dette var hans 2. ekteskap.Siri/Sigrid/Siren Buch/Buck var datter av Hans Olsen Bock 30 år i 1701, død 1730 eller 1738 som bergknekt ved Røros grube. Det var skifte i 1739. Hans var gift med Dordi Olsdtr, som døde 1754, '83 aar begr 10.11. Far Hans Buch(?)'.Ved skiftet følgende barn: 1. Ole Hansen 2. Lars Hansen 3. Christopher Hansen 27 år 4. Sigrid HansdJeg har ellers notert at Ole var født 1695 og at han døpte en sønn Hans 13.02.1746.Jeg har notert at Lars var død før 1783 og at han døpte en sønn Peder 19.02.1741 og en ny Peder 20.12.1744. Men så finner jeg også en Lars Buch som er utlagt som barnefar til et uekte dødfødt barn (sønn) i 1765, moren tjente i Tydalen. Var dette samme Lars? Så har jeg notert at Lars var gift med Anne Larsdtr Stormælen (1699-1789), og at han bodde på Bukkplass i Alvdal.Christopher fikk et uekte barn, Dorthe, døpt 25.08.1748, med Beritte Olsdtr.Jeg har også notert en Niels Hansen Bock født 1700, men han er ikke nevnt i skiftet.Det er vel det jeg har om Buch/Buck/Bock på Røros. Roger S. De Robelin skriver i Fjellfolk nr 12, 1987 ('Tyska släkter vid Røros'): 'Av mitt material kan jag redan nu skönja att de tyska släkterna på Røros inte varit så många som man velat göra gällande. Vissa släkter kan till och med felaktig ansets som tyska. Släkten Buck/Bock är exempel på en sådan släkt. Den är av svenskt ursprung och befryndrad med Skancke ätten på Røros från Jämtland. Möjligen kan en gren som tagit namnet på kvinnolinjen vara av tyskt ursprung, vars äldsta kända stamfader var bergknekten Hans Jochumsen (1658-1706) gift med Else Olsdtr Buck i hennes 1:a gifte'.Er det noen som har tilleggsopplysninger - spesielt når det gjelder Siri, hennes foreldre og søsken?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Etter hva jeg har notert skulle det være et skifte etter Niels Olsen Bock i 1700, hvor det fremgår at Hans, Peder og Hendrick Bock er dennes brødre. Det jeg ANTAR, er at deres far Ole Bock (var han på Røros?) kunne være en bror av Ildri Pedersdatter Bock som var gift med Faste Pedersen Bundtmager (Skanke). Kanskje Knut vet mer om dette?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Dette ble visst ikke helt rett. I det omtalte skifte er Peder Olsen Bock og Peder Fastesen nevnt som formyndere for barna.I skiftet etter Hendrich Olsen B. i 1720 skulle det fremgå at Hans, Peder og Niels var hans brødre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Av ovenstående ser det for meg ut som Sigrid Hansdatter Buck/Bock (d. av Hans Olsen Bock) kan være kusine av Ildri/Eldri Pedersdatter Bock (d. av Peder Olsen Bock). Stemmer dette, samt at Peder og Hans også hadde brødrene Niels og Hendrich ? Den ovennevnte Else Olsdatter Buck kunne også passe inn her, rent kronologisk.Ildri/Eldri Pedersdatter Bock ser ut til å være 1. kone (g. før 1700) av Faste Pedersen Schancke (død ca. 1711), bergknekt på Røros, som sener ble g.m. Koren Koch. Er dette samme mann som var buntmaker i 1700 ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Jeg ser nå at den Faste Pedersen (Schancke?) som var g.m. Eldri Pedersdatter (Bock?) døde allerede før 1694 (skifte 7 mai). (Ref. innlegg 5).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Ovenstående forandrer jo kronologien, og da passer det bedre som Astrid antyder at Ildri er søster av Ole Bock, far til Hendrich, Hans, Peder og Niels. Da blir det to Peder Bock, den ene farbror til den andre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Det kan se ut som det er to forskjellige Nils Olsen Bock, en som det var skifte etter i 1700 ('Nils Olsen Bock +, bror Peder Olsen bergknekt, enken gift på nytt m/Esten Jonsen') og en som tilsynelatende levde i skiftet etter sin bror Henrik i 1720 ('Bergsknekt Henrik Olsen Buch + enke Dorthe Olsd.'). Eller er det den avdøde Nils som står oppført i skiftet etter Henrik ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Til innlegg 5: Det framgår av skiftet etter Henrik Olsen Buch (skiftet 27.9.1720) at han hadde følgende søsken: Hans (min), Peder, Nils og Else (som da var gift med Iver Bersvendsen).Til innlegg nr 8: Nils Olsen Bock (skifte 1700) hadde en sønn Oluf Nilsen som var 9 1/2 år i 1700. Det er vel han som det er skifte etter 17.4.1738 og som da har en sønn fra 1. ekteskap, Nils Olsen 24 år? Og ja -kanskje er den Nils Olsen som døde 1700 og han som er nevnt 1720 den samme (det framgår sikkert av skiftet 1720 om han var død på dette tidspunkt).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Erik Aas

Det er riktig at Lars Hansen, som du nevner, kom til Bukplass i Alvdal.Han ble gift på Tynset, i 1728, med Anne Larsd. Spenning, Tynset.Han har jeg registrert å ha 5 barn, men jeg har ikke registrert de to som heter Peder, slik at det er mulig at han bodde på Røros i den perioden.Se familien hans, på familieoppsett 0925, på adressen [url="http://home.no.net/jeaas/va09.htm>http://home.no.net/jeaas/va09.htm Nils olsen Bock f.c.1714, er vel han som kom til Buckplass i Alvdal (må ikke forveksles med ovenfornevnte Bukplass), nå liggende under Søndre Jonsmoen.Han var gift med Sigrid Eriksd., 1704-1773. Noen som vet hvor hun kom fra ?I Alvdal bygdebok står det blant annet om ham: 'Kor denne Nils Buch var komen frå, veit ingen, men det har vore fortalt at han var av svensk adel.'Bygdebokforfatteren, Einar Steimoeggen, var født i 1886, og fikk mye som var på folkemunne med seg. Dette skulle bekrefte hva Roger S. De Robelin mener.Se familieoppsettet, 0109, tilhørende Nils O., på adressen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn H. Nyheim

Ved en rask titt på notater fra lønningsprotokollene til Røros bergverk ser jeg at det ca 1677-81 nevnes en berggesell Ole Pedersen Boch (Nyberget og Solskinngruva). Nils Olsen Boch nevnes under 'Gutter' i 1683. Nils og Hans Olsen Boch er knekter i 1692. Nils nevnes også i kirkens restanseliste for 1692, kanskje var hans eldste sønn (Ole, jfr skiftet) født 'litt for tidlig'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Tilbake fra flott høst-fjell!Takk for alle de nye opplysningene om Bock-slekta!Mh Arnstein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Jeg ser av FamilySearch at Nils Olsen og Siri Erichsdtr ble gift 22.4.1740 i Tolga, men det står ikke hvor hun kom fra - kanskje står det mer i kirkeboka?.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Erik Aas

Til siste innlegg (13): Jeg har sett i kirkeboka for Tolga, og i følge den ser det ut til at Sigrid Eriksd. kom fra Kvikne. Han ble kalt Røraas, og hun Qvichne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Takk for det! Nå er det vel ikke 110% sikkert at dette er rette paret, men det er vel å anta.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Enke Ingebor Ingebrigtsd begravet på Røros 12.01.1744, 81 år gml. Forsørger er Ole Buch.Dette må antakelig være Ole Hansen Bock, født 1695, sønn av bergknekt Hans Olsen Bock. Da er Ingebor kanskje mor til Ole? (Ole NILSEN Bock døde allerede i 1737 så han kan det vel ikke være).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Erik Aas

Årboka for Nord-Østerdalen 2003, inneholder et 14 sider om dette folket, fram til ca 1800, der Odd H. Tjade står som forfatter for stykket: Bockene på Røros og i Nord-Østerdalen. Et lite utplukk fra boka, med forbehold om skrivefeil:Ole Pedersen Bock, ca.1630-ca.1685, var bror av Ildri Pedersd. 1628-1728, hun som var g.m/Faste Pedersen Skancke. Det fremgår av opplysninger gitt i skiftet etter sønn av Ole, Nils Olsen Bock. Skiftet er datert 29.7.1700. Der opplyses det at Nils Olsen Bock og Peder Fastesen, er søskenbarn.Oppkallinger indikerer på at kona til den ovenfornevnte Ole, het Siren. Hvis Ingebor Ingebrigtsd. var kona hans, så må det i tilfelle ha vært i andre ekteskap. Olas barn:Nils Olsen Bock (han i Solskinngruva), ca.1667-ca.1698, stamfar for Nils-grenen.Else Olsd. Bock, 1668-1730, stammor for Else-grenen.Hans Olsen Bock, 1671-1739, stamfar for Hans-grenen.Peder Olsen Bock, 1677-1727, stamfar for Peder-grenen.Henrik Olsen Bock, 1679-1720, g.m/Dorte olsd.Tolluf Olsen Bock, 1684-før 1720, bergsjunge i 1701, kan være sønn fra 2.ekteskap, hvis ole var gift to ganger.Når det gjelder Hans-grenen, som var utgangspunketet i dette emnet, så var Hans O. g.m/Dorte Olsd. 1671-1754, datter av Ole Hammer Røstvender. Barn:Ole Hansen, 1695-1759, g.1736 m/Anne Pedersd. 1703-1767. 4 barn nevnt.Nils Hansen Bock, f.1700, nevnt i manntall 1701 og 1705, men ikke i skiftet 1739.Lars Hansen Bock, f.ca. 1703, han som kom til Tønset og Lilleelvedalen.Siren Hansd. Bock, 1705-1779, g.1738 m/Ole Pedersen Rugeldal. Ingen barn registrert. Intet mer står om henne.Kristoffer Hansen Bock, f.1712, hadde uekte barn, Dorte f.1748 m/Berit Olsd.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest A Rønning

Hjertelig takk, Jan Erik!Mh Arnstein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ørjan Larsen

Hei. Jeg har denne familien. Er disse i slekt kanskje? Gunnhild Pedersdatter Buck , f. 1781, foreldre Peder Larsen Buck, f. 1840 gift 09.05.1771 med Anne Margrete Johannesdatter Kock, f. 1750. Bosted Røros Bergplads, Bakkene.Hilsen Ørjan.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Erik Aas

Hvis det er dette du er ute etter, i innlegg 19:Gunnhild Pedersdatter Bucks farfars far er den samme som ”Peder Olsen Bock, 1677-1727, stamfar for Peder-grenen.” i innlegg 17.Da benytter jeg anledningen til å spørre om Siren Hansd. Bock, 1705-1779 og Ole Pedersen Rugeldal hadde etterkommere ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Ja - jeg er en av dem! Jeg har notert husmann med jord og skomaker på Ryen (Saksryen) Mons Olsen Rugelsjøen f 07.07.1743 døpt 14.07. - død 1806 - gift med Anne Andersdatter Saksryen. Dessuten Hans Olsen døpt 02.03.1749.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

...det er vel også et dødfødt i 1739. Dessuten er det født ei Karen 23.08.1740 der faren er nevnt som Ole Rugelsven, og det skal vel gjerne være RUGELSØEN(?). Ole Rugelsøen får også ei Kirsten, som døpes 06.08.1747.Ole Pedersen Rugeldal og Siren Hansd Buck er copulerede 16.11.1738 på Røros...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ørjan Larsen

Hei. Noen som vet hvem Gunhild Pedersdatter Buck ble gift med? Jeg finner henne ikke noen steder.Jeg er litt usikker om dette er henne; Gunnhild Pedersdatter, gift 27.12.1810 i Vor frues kirke trondheim med Knud Olsen Skorgen. Jeg finner ikke dette giftermålet i kirkebøkene for Strinda og Bakke, Trondheim. Fant disse på family searc.Fant også barna. Men er det rette Gunnhild?Håpe noen vet svaret og hvordan jeg kan finne de.Hilsen Ørjan

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Tjade

Artig med innleggene fra Arnstein Rønning, Larvik. Grunnen til at jeg skrev i min artikkel om Bockene på Røros at Siren Hansd. ikke hadde registrerte etterkommere, var at jeg ikke så at Ole Pedersøn Rugeldal og Ole Pedersøn Rugelsjøen er samme person. Ole Pedersøn Rugelsjøen gifter seg 1730 med Karen Joensd. Hun begraves 1734 38 år gammel. Med henne har han barna Peder, f. 1731, Marit, f. 1732 og Joen, f. 1734. Som Ole Pedersøn Rugeldal gifter han seg igjen med Siren Hansd. i 1738. I 1739 får han en dødfødt sønn. Det står innført ved introduksjonen av kona. I 1740 bæres Karen til dåpen, som er oppkalt etter den første kona. Karen begraves 1 mnd. senere. Da kalles faren Rugelsjøen. Da sønnen Mons døpes i 1743, er Jørgen Gullichstad, Jørgen Peders. Rugelsøen, Christopher Hans. Buck, Golloug Olsd., Lisbeth Rasmusd. Vintervold, Barbro Olsd. Buck faddere. Enda en Bock-gren faller på plass.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Fredrik Buch

Researching the Buch family I found the comprehensive compilation at this websiteLenkeinformative.Freddy

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.