Jump to content
Arkivverket

[#17464] Mathias Lemmichen, sokneprest til Hafslo, d. 1659, g.m. Anna Sørensdotter Friis


Guest Lars E. Øyane

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Mathias Lemmichen, kan henda ein bror av kapellan Hans Lemmichen på Nordfjordeid, var student frå Bergen i 1632 og vart i 1636 sokneprest til Hafslo i Sogn. Han døydde her 15.2.1659. Han gifte seg, dato og stad uvisst, med Anna Sørensdotter Friis, av ukjent opphav. Ho døydde i Hafslo kring 1665.Paret fekk minst to born:* Maren Mathiasdotter Lemmichen, skal ha vore gift med ein Christen Erikson, ukjend bustad.* Børge Mathiasson Lemmichen, var i live i 1680, men er elles ukjend.Er det nokon som på si ferd gjennom meir eller mindre tilgjengelege kjelder har råka borti nokon av desse namni og som kan skaffa meg fleire opplysningar, anten om opphavi til Mathias og Anna, eller om lagnaden til borni deira?Eg takkar på førehand for all hjelp!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Jeg har i mine data en Ingeborg Sørensdatter Friis, født ca 1605, visstnok i Kjøbenhavn, død 16.02.1654 på Natland i Bergen, gift 05.09.1624 med Ludwig Hansen Munthe. Kan hende dette er en søster av din Anna?Ingeborg var (selvsagt?) datter av en Søren Friis, som jeg ikke vet noe som helst om. Hennes mor skal ha vært en Elisabeth Marie Svaning, som jeg dessverre heller ikke har notert noe mer om. Om dette skulle kunne være til noen som helst hjelp for deg, ville jeg gjerne vite om det.Vennlig hilsen Hans

Link to post
Share on other sites
Guest Kjell D Josefsen

I 'Slægten Lemmich' av Ragnar Iuell (utgitt 1947?), nevnes en Børge Lemmech, f Sogn 1650, d Ålborg, Danmark 1694. Gullsmed i Ålborg. Dette må vel være sønnen til Mathias Lemmichen. Boka gir også en del etterkommere og antatte/mulige etterkommere av Børge i Ålborg.mvh Kjell Josefsen

Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til deg, Kjell, for godt tips om lagnaden til Børge Lemmichen. Dersom det verkeleg står at gullsmeden var fødd i Sogn, kan det jo ikkje vera tvil om at det er han.Men kvar kan ein få tak i boki til Ragnar Iuell? Eller er det eventuelt mogeleg å attgje det som står om Børge, om kona hans og borni deira, om ikkje det er for mykje?Til deg, Hans, vil eg seia at eg òg har vore inne på tanken at det godt kan vera ein samanhang mellom Ingeborg Sørensdotter Friis og Anna Sørensdotter Friis, men dersom Søren Friis i København gifte seg so tidleg som i 1588 med Elisabeth Svaning, og Børge Lemmich er fødd so seint som 1650, vert genberasjonane kanskje i ''lengste'' laget. Elisabeth Svaning vert sagt å vera fødd kring 1563...Nok ein gong, hjarteleg takk for hjelpi!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Jeg vet ikke hva som er kilden til at Søren Friis' kone het Elisabeth Svaning (Svane) og at de giftet seg så tidlig som i 1588, men det stemmer i alle fall ikke med mine notater. Det hører vel til historien her at Ingeborg iflg. Lampes prestehistorie hadde en søster, Maren, som var gift med Nils Bugge, sogneprest i Selje. De fikk barn så sent som i 1657. Hvis dette er riktig skulle det ikke være noe i veien for at Anne kunne ha fått barn i 1650? Men så kan vi vel ikke stole helt på Lampe?Det foreligger flere danske bøker om denne Friis-familien, bl.a.: (1) H. Friis-Petersen: 'Familien Friis fra Ribe gennem 400 år'. Århus 1949 og (2) Hans Hansen Friis: 'Fra Niels Hansen Griisbech til Anders Tranberg Friis'. Randers 1942. Jeg må innrømme at jeg ikke har studert disse bøkene selv. Jeg bygger derfor på en indirekte kilde, men med litt forbehold er jo flg. interessant:Christen FRIIS (d.ca.1580), borger i Ribe, g.m. Kirsten Christensdatter (d.14.4.1618). Kirsten ble g.(2)m. Niels Hansen GRISBÆK (ca.1549-1618). Her må nevnes at Kirsten hadde en søster som var g.m. en gullsmed i Ribe. Kirsten hadde 4 barn i første ekteskap (a-d) og 2 barn i det andre (e-f). Alle brukte Friis som etternavn: (a) Maren g.(1)m. kjøpmann Hans SVANE og g.(2)m. presten Niels GLUD. (b) Margrethe g.(1)m. kjøpmann Lambert Knudsen. © Anders (d.1628), renteskriver i Kbh. (d) Søren (se neste avsnitt). (e) Christen (1584-1653), rektor ved Ribe skole. (f) Hans (1587-1650), kjøpmann og borgemester i Ribe.(d) Søren Christensen FRIIS, slottsskriver på Riberhus. Han ble iflg. disse danske kilder gift i Ribe 5. februar 1604 med Marine (Maren) Hansdatter SVANE, datter av kongelig histograf Hans SVANE og Marine Hansdatter STAGE. Søren FRIIS's etterslekt omfatter bl.a. Holberg, Heiberg, Munthe, Stoud, Bugge og Beyer.Jeg ser nå at dette stemmer rimelig godt med opplysninger om Søren Friis' familie på familiens Landmarks web-sider: http://home.no.net/mikegl/fam02519.htm . Dog er ingen datter Anne nevnt her.

Link to post
Share on other sites
Guest Kjell D. Josefsen

'Slægten Lemmichen' finnes på Gunnerus-biblioteket i Trondheim, samt på Universitetsbiblioteket i Bergen og Nasjonalbiblioteket i Oslo. Dersom du lurer på hvor en bok finnes på biblioteker i Norge, så er et godt tips å sjekke på BIBSYS (http://www.bibsys.no/bibsys.html), hvor det er en søkbar database over litteratur på Universitetsbibliotekene. Boka har ellers hovedvekten på Østfold-slekten Lemmich, men har også noe omtale av Lemmich og lignende navn i andre steder.Når det gjelder Børge Lemmichen og etterkommere så er det litt for mye til å gjengi alt, men dersom du sender meg adressen din på mail (Kjell.D.Josefsen@sintef.no)så kan jeg sende deg en kopi av de aktuelle sidene.Basis for Ragnar Iuell er en gravstein på Vor Frue Kirkegård i Ålborg samt noen, men neppe fullstendige undersøkeler i kirkebøker. På gravsteinen står ifølge Iuell: Børge Lemmech, født i Sogn i Norge Ao 1650, død 1694. Iligemaade Hans Clausen født 1664, begge borgere og guldsmede her udi Aalborg, med deres kiære hustrue Berte Matthis Datter, født her i Aalborg 1652, døde 1713. Illigemaade begge deres kiære svogere (her har Ragnar Iuell føyd til i parentes svigersønner? sal. Jens Ludvigsen, født i Randers 1658, død 1706, og Thomas Nielsen Asleuf, med deris kiære Hustrue Susanne Lemmech.Dette er kort fortalt utlagt som følger:Børge Lemmech, f Sogn ca 1650, d Ålborg 1694. Gullsmed i Ålborg. Gift med Berthe Matthisdtr, f Ålborg 1652, d Ålborg 1713. Hun var 2. gang gift med gullsmed og borger i Ålborg Hans Clausen.Kjente/antatte barn: 1.Susanne Børgesdtr Lemmich, g 1.gang med Jens Ludvigsen. En sønn: Børge Jensen, dpt Ålborg 11.1.1699, d 1706 (bgr 28.6). Gift 2. gang med Thomas Nielsøn Asløw (Asleuf). 2. Anne Kristine Børgesdtr Lemmich. Gift Ålborg 1.12.1718 med Johan Mølmann, Ålborg. En datter: Johanne Cathrine Mølmann, dpt Ålborg 23.3.1722 3. Mathis Lemmich, f ca 1681, d Ålborg 1734 (bgr 19.1). Gullsmed i Ålborg. Gift med Dorthe Marie Gjørding. To barn: Berthe Lemmich, dpt Ålborg 21.8.1717, d 1759, ugift, og Marie Anne Lemmich, dpt Ålborg 14.11.1722. 4. Hans Børgesen Lemmich, f ca 1683, d Ålborg 1773 (bgr 14.5). Klokker i Vor Frue kirke i Ålborg fra 1.1.1711. Gift med Maren Christensdtr, f ca 1675, d Ålborg 1742 (bgr 28.12).Ragnar Iuell har forøvrig ikke koblet Børge til presten i Hafslo, som han kun omtaler under overskriften 'Spredte personer Lemmich etc.'

Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Knut og Kjell for svært interessante innlegg. Eg har alt sendt adressa mi til deg, Kjell, og gler meg til å lesa meir om gullsmeden i Ålborg og huslyden hans.Når det gjeld opphavet til Anna Sørensdotter Friis, so vil eg tru at ho godt kan vera dotter til Søren Christenson Friis og Maren Hansdotter Svane i Ribe, særleg når ein ser på heile ættekrinsen og oppkallingi; einaste kjende dotteri til Anna heitte jo Maren (Mari)! Kan det tenkjast at nokon av dei danske bøkene har meir spennande å by på?Nok ein gong, hjarteleg takk for fine opplysningar!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Knut (innlegg 5): Niels Hanssøn Bugge (1610-1668) var såvidt jeg vet den 4. sognepresten i Selje som Maren Sørensdatter Friis var gift med. Hun hadde tidligere vært g.m. Isak Jørgensen (død 1647), Jacob Rasmussen Stoud (død 1659) og Peder Ananiassen Beyer (død 1661). Hvis Maren fikk barn i 1657 må det altså ha vært med nr. 2, Jacob Stoud. Niels Hanssøn Bugge fikk imdlertid i 1657 en datter (Anne) med sin første kone, Birgitte Christensdatter Wittrup (1611-1664) fra Bergen. Jeg har forøvrig notert meg (kilde ukjent) at hennes mor Marine Svaning var g. 2. g. med en Oluf Jenssøn.

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Jeg har egentlig ingen grunn til å betvile at Per har rett i sine opplysninger om Nils Bugges datter Anne. Min kilde er 'den notorisk feilaktige' Lampes prestehistorie og der står det ikke noe om at Nils Bugge var gift mer enn én gang. Det står derimot at han ble sogneprest i Selje i 1657 og at han giftet seg med sin formanns enke Maren Sørensdatter. Når da hans datter Anne oppgis å være født i 1657, følte jeg meg rimelig sikker på at Anne var datter av Maren. Men man kan jo aldri være sikker nok, - ikke engang på morskap!

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.