Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#17469] Elsa Alstrup (1670-1749) og mennene Mandrup Funch, Hans Weiner og Henrik Miltzow

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Prestedotteri Elsa Hansdotter Alstrup, son av sokneprest Hans Paulson Alstrup til Hafslo i Sogn og andre kona Margretha Pedersdotter Hanning, var fødd i Hafslo kring 1670 og skal vera avlidi 12.6.1749, uvisst kvar...Elsa vart gift tre gonger:1) kring 1698 med Mandrup Nilsson Funch, som frå 1691 var sorenskrivar i Hardanger, men som eg elles ikkje veit noko meir om. Truleg budde dei i Ulvik(?)2) 23.5.1713 i Ulvik med Hans Weiner, borgarmeister i Bergen, som døydde i Bergen og vart gravlagd 22.8.1713. Kan han vera identisk med Hans Cornelius Hansson Weiner, fødd i Bergen kring 1688 som son av Hans Hansson Weiner og Karen Corneliusdotter de Lange?3) 26.8.1723 i Ulvik med Henrik Gjertson Miltzow, fødd på Voss kring 1685. Han døydde, uvisst kvar, 2.10.1755. Henrik skal ha vore prest eller kapellan.Eg kjenner ikkje til born etter Elsa Alstrup.Er det nokon der ute som kan hjelpa meg med fleire detaljar om denne huslyden? Kansje særleg om eventuelle born?Eg takkar hjarteleg på førehand for all hjelp!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Jeg har sjekket Familysearch, uten at jeg vil påstå at det er riktig, men der har jeg funnet Else Alstrup døde 1749 Granvin, Hardanger. Og så har jeg funnet kun 1 barn, og det var i 1.ekteskap: Hans Mandrup dpt. 8/2 1699 Kinsarvik H.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Norodd Hagenson

Her finner du 'Funko': Henrik Meyer Kvalem: Ættarbok for Granvin, 1975, s 319 - 321, Lillegraven 20 - 32:Mandrup Nilsson Funch, Danmark 1662 - 1710 g 1697 m Else Hansdtr Alstrup, Hafslo, Sogn 1670 - 1749Else g II 1713 m Hans Weiner - 1723Else g III 1723 m Henrik Gjertson Miltzow, Voss 1681 - 1755Henrik g II 1751 m Inger Worm FurstenbergInger g II 1756 m kanselliråd Nils Gris Alstrup - 1763Inger g III 1764 m major Nils Dahl, Kvinnherad.Ingen barn er nevnt. Om du har tilgang til ætteboka for Granvin, finner du resten selv, ellers kan jeg faxe deg de tre sidene.Arnfinn Finne: Miltzow-ætti paa Voss, s 7, blant Gjert Miltzows barn:'Henrik. Han gjekk og skulevegen og var ein lærd mann, men vart aldri embættsmann. Han var gift med Else Alstrup, den rike enkja etter Mandrup Nielsen Funch, sorenskrivar i Hardanger. Med henne fekk han mykje jordegods. Else Alstrup døydde 1749 og vart gravlagd i kyrkja i Granvin. Ho er mest kjend under namnet 'Gamla-Funko'. Henrik vart seinare gift med Inger Worm Fürstenberg. Brudgommen var daa 70 aar og bruri 26. Han budde paa garden Lekve paa Voss til han døydde i 1755, 74 aar gamall. Han hadde ikkje born.'To av døtrene til Henriks onkel, Klaus Henrikson Miltzow (kalt 'futen på Mosafinn'), ble gift inn i bondeslektene på Voss. Den fleste nålevende vossinger, inkludert undertegnede stammer fra Miltzow-ætta.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.