Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Torgeir Kvalvaag

[#17505] Christian Daldorph x 2 - en annen tilfeldig navnelikhet?

Recommended Posts

Guest Torgeir Kvalvaag

Grubeskriver Christian Daldorph på Løkken døde i 1796. Kasserer Christian Daldorph døde hjemme i Danmark i 1737.Er det mulig at navnelikheten er helt tilfeldig?M.a.o. lurer jeg på hvor grubeskriveren kom fra. Han ble som noen vil vite gift med Stenette Junghans, datter av Elen Meldal. Men det er mannens bakgrunn jeg lurer på.Mvh Torgeir Kvalvaag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Skjerve

Christian Daldorph blev døpt 8/5-1725 i Fredrikstad. Hans far var Michael Daldorph, rådmann i Fredrikstad, død 1757. Grubeskriverens første kone var Marie Lucia Jonstrup f 1737, d 1758. De blev gift i verkskirken på Svorkmo.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Flott. Da vet vi det. Litt for moro skyld kan jeg fortelle at Christian Daldorph (kassereren) var fadder da hans brors datterdatter Anne Margrethe Foss ble døpt i Holmen krk. i K-havn i 1717. Anne Margrethe ble gift med Hans Christian Bjørn, prest på Kvikne, som kjøpte Frengstad av Elen Meldal g. Buschmann.Nå er ikke dette samme Elen som svigermor til gruveskriveren. Men de to Elen'ene er ihvertfall i slekt.Nå gjenstår å finne ut hvem Michael Daldorph var.Noen idéer?Mvh Torgeir Kvalvaag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild Kompelien

Er du interessert i flere Daldorpher, kan nevnes at en Peter Nicolai Daldorph var kapellan i Hof i Solør i 1740,50-åra. 1748 fikk han en sønn Michael.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Mich(a)el Daldorph var rådmann i Fredrikstad allerede 1720. C O Munthe: Fredrikshalds og Fredriksstens historie indtil 1720 (Kristiania 1906), inneholder muligens mere om familien før 1720.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv S. Hansen

Hei Jeg fant i NST Bind XII - hefte 1-1949 følgende under Spørsmål og Svar: (jeg tar med bare noe av svaret)'MICHAEL NIELSEN DALDORPH, borger og overformynder i Fredrikstad, fikk på utmerket rådstueattest bestalling 31. mars 1725 som rådmann s.steds efter avdøde Lauritz Nieman. Han var bror av den Niels Daldorph, som var født i Danmark og døde 16. april 1731 som prokurator i Bergen efter en mindre heldig virksomhet. Det synes at disse to brødre kunde være nær pårørende av den Nils Christensen Daldorph, som nevnes i d.-n. Personalhist. Tidsskr. IX, 2, s. 246.M.N.D. ble gift 28.jan. 1718 i Fredrikstad med Johanne Margrethe Petersdtr Kraft, begr. 13.novbr. 1764 i Skjeberg, 71 år gl. '.Deretter står en side med alle Michaels barn,hustruer osv., med Christian Daldorph født 1725 i Fredrikstad med begge hustruer og barn.I kirkeboken Viede Fr.stad står det også Michael NIELSEN D. Desverre har jeg bare en transkribert trykt utgave uten faddere.Jeg vil anbefale Fredrikstad bys historie bind 1 og 2 av Martin Dehli. Mulig du finner noe videre om Michael D. der.Daldorph er forøvrig en godt kjent Haldenfamilie.Hilsen Liv

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Liv, da står vel også der om Michael også er far til kapellan i Hof, Solør, Peter Nicolai Daldorph ? Johanne Kraft var vel. d. av Enebakk-presten Peder Evensen Leuthen og Kirsten Jensd. Kraft ?I sitt 2. ektesk. m. Stenette Junghans fikk Christian Daldorph datteren Maria Lucia (f. 1761, oppkalt etter 1. kone). Er disse også foreldre til ansatt ved gullverket på Eidsvoll, senere direktør ved Røros verk, J. Daldorph, g. 1793 m. Gunnild Magdalene Nikolaisdatter Hagerup (1771-1846) fra Lilleelvdal ? (Hva står J'en for ?).Den Niels Christensen Daldorph som nevnes på s. 256 i Personalhist. Tidsskr. IX, 2, 'passer' han best som fetter av Michael Nielsen Daldorph, eller som dennes nevø (altå ev. sønn av den omtalt kasserer Christian Daldorph som døde i Danmark i 1737) ?Framgår det forøvrig hvilken bror av sistnevnte hvis datterdatter Anne Margrethe Foss (døpt 1717) ble g.m. sogneprest i Kvikne, HE, Hans Christian Bjørn ?Torgeir: Jeg har sett to 'varianter' mht. hvilken Elen Meldal som var g.m. sogneprest i Kvikne og Innset, Johan Buschmann (død 1737 på Frendstad, Kvikne, Tynset), nemlig 1) Ellen Melchiorsdatter Meldahl (1688-1755) (faster til Ellen Meldal, g. Thomas Junghans, far til Stenette g. Christian Daldorph), og 2) Ellen Evensdatter Meldahl (1702-1766) (tremenning av samme Ellen M. g. Junghans).Vet noen som er den rette Ellen, g. Johan Buschmann ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv S. Hansen

Ja, Michael er far til Peter Nicolai D. Jeg tar med det som står i svaret. Noe mer enn det vet jeg ikke om disse.P.N.D. døpt 22.nov. i Fredrikstad, ble student (fra Helsingør) 1737 og tok theol. eksamen 1740, ble huslærer hos presten Lange i Tune, deretter kateket ved Fredrikstad skole og 2. sept. 1745 kapellan i Hof, Solør. Etter 10 års tjeneste dro han til København på solicituation og ble omsider 3o. mars 1764 sogneprest i Avaldsnes, hvor han døde 22.aug. 1773. Hans hustru Anna Cathrine Lange, døpt 4.sept. 1725 i Tune, døde 2.des. 1805 i huset hos kaptein, senere plassmajor Christian Juell på Akershus. Hun var datter av sogneprest i Tune, Lars Eliassen Lange og 1. hustru Cathrine Ravn ( Presten Lange var født 2. jan. 1685 i Bergen, nedla sitt embede i 1757 og flyttet til sin værsønn på Avaldsnes, hvor han døde 1768. Cathrine Ravn var datter av kjøpmann i Bergen, Hans Ravn og Anna Salboe). Disse etterlot ingen barn. Gjensidig testamente 9. mai 1764, kgl. konfirm. 1. okt. 1773.Om Johanne Krafts foreldre står det ingenting.Christian Daldorphs barn i 2. ekt. med Stenette Junghans, datter av overstiger Thomas Junghans og Ellen Stensdatter Meldal var:1) Joachim Frederik D., direktør for Fredriksgaves Kobberverk. 2) Thomas D., hytteskriver 3) Marie Loise D., gift med oberstiger Lorentz Angel Fyhn. De andre sønnene til Michael Nielsen Daldorph som er skrevet om her, foruten Christian og Peter Nicolai er:Johan Michael D. (dåpsdato ukjent) døde som artillerikaptein 22. mars 1809 i Christiansand, hvor gift 22.des. 1779 med Maren Friedlieb, døpt 9. des. 1744 i Vestre Moland og død 30. juli 1781 i Christiansand, datter av biskop i Bergen, Søren Friedlieb og Ellen Christine Dumetius. Ingen barn.Hans D. døpt 23 des. 1720 i Fr.stad og død 3. april 1793 i Christiania; ble 20. juni 1764 kopist i byrået under Det norske Krigsdirektorium og 1. jan. 1766 kancellist ved kassakontoret, fra 1767 på vartpenger. Gift 30. mai 1770 i Christiania med Anna Marie Morsing, døpt 20. nov. 1745 s.sted, datter av Johan Jensen Morsing og Sofie Andersdtr Møller. Neppe barn.Fredrik D., født 14. jan 1731 i Fr.stad og død 23. sept. 1804 i Rødenes; proprietær på Nordre Askerud. Gift 1. nov. 1763 i Høland med Maren Torkelsd. Vestby, død 24. juli 1805 i Rødenes, 72 år gml. Av dere barn var 1) Michael Ferdinand D., født 4. juli 1767 i Rødenes og død 18.aug. 1831 i Høland, kaptein i Søndenfjeldske regiment, gift 11.april 1816 med Johanne Christiane Thrane. 2) Johanne Margrethe D. , døpt 8. april 1765 i Rødenes, ble her gift 23. nov. 1784 med gårdbruker Gunder Christophersen Hien. Deres sønn Frederik født 4. jan. 1793 i Rødenes tok sin mors navn Daldorph. Han døde 9. okt. 1850 i Søndre Fron som infanterikaptein. ( Gravskrift i d.-n. Personalhist. Tidsskrift IV s. 258):Dette er omtrent alt som står i svaret som ble stilt av lektor Tron Daldorph i Halden.Hilsen Liv

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Erik Aas

Innlegg nr 3: Det står at en bror av kassereren Christian Daldorph hadde Anne Margrethe Foss som datterdatter. Hun var vel heller datter av kassererens søster ?, fordi familieforholdet var vel slik:Anne Margrethe Jørgensd. Foss’ mor het Katrina Malena Nilsd. Daldorph, og hennes far igjen var Skredder Nils Christensen Daldorph. Kassereren het Christen Nielsen (Daldorph).Hvordan er denne familien i slekt med den andre Daldorphfamilien, som er omtalt i dette emnet ?. Er det noen som har flere aner til Katrina Malena Nilsd. Daldorph ?. Det nevnes i første innlegget at kassereren døde Danmark i 1737, hva er kilden ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Jeg vet egentlig ikke om vi er så uenige. Siden Niels og Christen 'opptrer' sammen som vitner i så vel bryllup som barndåp, trodde jeg i et svakt øyeblikk at de var brødre. Men jeg kjøper gjerne forslaget om at de var hhv. far og sønn.N.d.g. årstallet for Christens død, fant jeg det via denne lenken:http://hjem.get2net.dk/Klein/per00829.htmOg jeg slutter meg til utfordringen til dem som måtte sitte inne med mer informasjon om de 'tidlige' Daldorphene. Jo mer informasjon som kommer inn, jo sikrere blir jeg på en sammenheng mellom de to personene i overskriften på dette temaet. Takk til dere alle, ikke minst Liv S. Er det forresten noen som har NST Bind XII hefte 1 til salgs? Det finnes ikke i hyllene i Ullevålsveien.Mvh Torgeir Kvalvaag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Liv Hansen, jeg tror selve dåpsåret må ha falt ut for P. N. Daldorph, som ble døpt '22. nov. i Fredrikstad' (innlegg 8).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Jan Erik og Liv, er det Skredder Nils Christensen Daldorph som nevnes i d.-n. Personalhist. Tidsskr. IX, 2, s. 246 eller en navnebror, ev. fetter av søsknene Christian og Katrina Malena Nilsd. Daldorph ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv S. Hansen

Dåpsåret er 1718 for P.N. Daldorph.Hva som står i Personahist. Tidsskrift vet jeg ikke. Jeg skrev svaret i NST ordrett av.Hilsen Liv

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Mang takk, Liv ! Jeg jeg synes det virker litt pussig at Joachim Fredrik Daldorph skal være s. i 2. ekteskap, for han ser jo ut til å være oppkalt etter far til Christian Daldorph's 1. hustru Marie Lucie, hvis far var Jochum Fredrik Jonstrup. Og Thomas ville jo være naturlig navn på 1. sønn i 2. ekteskap, oppkalt etter 2. hustrus far, Thomas Junghans.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Erik Aas

Jeg viste ikke at Skredder Nils Christensen Daldorph er nevnt i Personalhistorisk Tidsskrift. Det må jeg sjekke.Ellers, så synes jeg det er mye navnelikheter mellom disse to Daldorphfamiliene, spesielt når en av fadderne til Anne Margrethe Jørgensd. Foss’ bror, Jostedalspresten Mathias, var en Michel Nielsøn Daldorph. Dåpen var i 1714. Var Michel sønn av skredderen ?.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Navnelikheten mellom de to Daldorph-familiene var jo utgangspunktet for dette temaet. Navnelikhet er vel i seg selv ikke noe entydig kriterium for slektskap, men her er det nærmest for mye av en god ting til at det skal være en tilfeldighet. Men vi mangler liksom et ukjent x som får ligningen til å gå opp.Per(7):hvis jeg forstår deg riktig, lurer du på hvem det er av Ellen'ene Meldahl som ble gift med Kviknepresten Buschman. Så vidt jeg vet, er riktig svar 1) Ellen Melchiorsdatter, gift med Buschman i 1711. Det stemmer vel også med årstallet for salget av Frengstad.Hilsen Torgeir Kvalvaag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Takk, Torgeir ! Er årstallet for Ellen's salg av Frengstad i Kvikne til Jørgen Bjørn nevnt ?Det virker vel noenlunde plausibelt at både Christian (kassereren, død 1737), Niels (prokurator i Bergen, død 1731), Michael (rådmann i Fredrikstad, død 1757) og Katrina Malena Daldorph (mor til dåpsbarna Mathias 1714 og Anne Margrete 1717) var barn av Niels Christensen Daldorph. Michael og Christian er tilsynelatende faddere ved nevnte dåper. Niels derimot vet man vel mindre om ? Katrina M. og Christian er altså barn av 'skredderen NCD'.Men det er vel ikke avklart om det er denne NCD som skal være nevnt på s. 246 i Personalhist. Tidsskr. IX, 2 ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Per: Hans Christian Bjørn tok over Frengstad fra Ellen Meldal med skjøte 19.3.1738.Dette har jeg fra Jan Erik Aas' hjemmeside. Han siterer Lassens samlinger bd. 6.Ved Anne Margretes dåp i 1717 var Niels Daldorph skrædder og Christian Daldorph Casserer blant fadderne. De var også forlovere da Anne Margretes foreldre ble gift i 1713.Ellers har jeg sans for ditt plausible forslag til sammenhengene mellom de ulike Daldorphene.Men vi mangler vel det endelige beviset?Hilsen Torgeir Kvalvaag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thorleif Solberg

Det har vært spennende og interessant å følge med i Daldorph-debatten. I denne anledning kan det være aktuelt å drøfte hvem Michael Daldorphs kone, Johanne Margrethe Petersdt Kraft, var datter av. Hun var neppe datter av hr.Peder Evensen Leuthen og Kirsten Jensdt Kraft. Delgobe nevner i en håndskreven stamtavle ingen datter Johanne Margrethe, men en datter Johanne Cathrine gm Christen Sørensen Acheberg.Ved Michael Daldorph og Johanne Margrethe Krafts sønn Peter Nicolays dåp 22/12-1718, er Michel Kraft fadder. Ved Michel Krafts datter Ericas dåp 3/8-1722, nevnes som faddere Peter Kraft og Mad.Daldorph.Den 13/10-1724 begraves Peter Kraft i Kirken (Fredrikstad).I Fredrikstad bybok bd.I opplyses at Michael Daldorph var gift med en søster av Michael Petersen Kraft. Det opplyses også at Michael Petersen Kraft var søsterbarn til Peder Hansen Meng. Har jeg forstått og lest ovenstående riktig, har Peter Kraft (vel han som er begr.1724) og NN Hansdt Meng hatt disse to barn: Michael Petersen Kraft (1696-1767) og Johanne Margrethe Petersdt Kraft (1693-1764) gm Michael Nielsen Daldorph. En mulig kandidat til å være Peter Krafts far, er hr.Michel Hansen Kraft, død ca 1660, sokneprest til Odden på Sjælland i 1631. Han hadde en sønn som ble prest i Hallingdal.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

... men denne sognepresten i Nes, Hallingdal (1681-82, pers.kap. fra 1668) het også Peder (Michelsen Kraft), og da blir det to Peter/Peder i samme søskenflokk. Men umulig er det jo ikke ...Deres far Michel Kraft er vel da kanskje sønn av prest i Helsingør og København, Hans Kraft f.1659 og Sophie Kristoffersd. Knoph f.1573. Som hans foreldre har jeg 'sett' både a) Michael Kraft i Emitzheim, Weisenburg, Tyskland (dekanus i Pappenheim fra 1564) og b) Hans Petzen Kraft.Peter Kraft's kone og hennes bror Peder Hanssøn Meng kan 'passe' som barn i sogneprest i Fredrikstad, Hans Nielsen Meng's første eksteskap (ektefelle ukjent for meg). Han var 2.g. g. 19 Jan 1682 i Oslo Bispegård med Karen Thomasd. Bang f. 1660. Han døde i Fredrikstad senere samme år (1682).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Per, Hans Nielsen Meng var i sitt 1. ekteskap g.m. Anne Jensdatter i hennes 2. ekteskap (død ca. 1680, datter av trelasthandler Jens Cornelissen i Fredrikstad og Maren Mads(Jens?)datter i hennes 1. ekteskap). Annes 1. ektemann sogneprest i Fredrikstad Niels Trugelsen døde i 1665, slik at Anne og Hans giftet seg etter dette. Hans rakk bare å være gift for 2. gang i et par mndr. med Karen Bang før han døde, så event. barn må være fra 1. ekteskap.Torgeir (19): Selvom Anne Margretes faddere i 1717 var Niels Daldorph skrædder og Christian Daldorph Casserer, var neppe skredderen forlover for sin egen datter da Anne Margretes foreldre (Jørgen Foss og Katrina Malena Nilsd. Daldorph) ble gift i 1713, men derimot bruden Katrinas bror Niels, prokuratoren.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Til Christian (22): Jeg er enig. Det må være Niels, prokuratoren.Til Per (13) og Jan Erik (16): Før noen med adgang til Pers.hist. Tidsskrift ix finner ut av det, ser det ut til at vi ikke får avklart hvem den nevnte Niels Christensen er. Derfor er det fristende med enda en gjetning: Kan han være sønn av kassereren?Forsøk på oppsummering: Skredderen Niels Christensen Daldorph hadde (minst)tre sønner og én datter, h,h,v, Christen/Christian (kasserer), Niels (prokurator), Michael (rådmann) og Katrina Malena (mor til Anne Margrete og Mathias Jørgensen Foss.)OK så langt?Hilsen Torgeir Kvalvaag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Erik Aas

Innlegg 22 og 23: Hvorfor kunne ikke skredder Niels Christensen Daldorph være forlover til sin egen datter, Kathrina Mallene Nielsdaatter Daldorph i 1713 ?I kirkeboka står det at Niels Daldorph skræder var en av forloverne. Altså han var skredder, ikke prokurator.Det er da ikke unaturlig at forloveren er nevnt som første fadder, da Kathrina Mallene Nielsdaatter Daldorphs sønn, Jostedalspresten Mathias Jørgensen Foss, ble døpt i 1714. Ifølge kirkeboka het denne fadderen Niels Christensøn skredder. Prokuratoren kan det derfor ikke være, ettersom han het Nils Nilsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Av innlegg (22) og (23) skulle det vel fremgå at skredderen Niels Daldorph var fadder for sin datterdatter Anne Margrete, mens det kan ha vært hans sønn Niels Nielsen Daldorph, prokuratoren, som var forlover for sin søster Katrina Malena. Poenget er at det virket lite sannsynlig at skredderen Niels d.e. var forlover for sin egen datter.Du deler tydeligvis ikke oppfatningen om at en far sjelden ville være forlover for sin egen biologiske datter. I mangel av andre vitner kan imidlertid en stefar tenkes å spille en slik rolle.Den nye opplysningen om at skredderen Niels Christensøn var fadder ikke bare for datterdatteren Anne Margrete, men også hennes bror Mathias forrykker ikke dette bildet, men dersom kirkeboka uttrykkelig sier at skredderen også var forlover, har du naturligvis rett i at en slik situasjon kan oppstå (pussig det med å holde både forlovertalen og talen fra brudens far--).Med dette er altså prokuratorens event. tillitsverv helt ute av bildet.Håper du er enig påny, Torgeir!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.