Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest H.K. Hanssen

[#17527] Kammemaker/blikkarbeider Adam Petter Nicolaisson Krantz

Recommended Posts

Guest H.K. Hanssen

Har noen opplysninger om Adam Petter Nicolaisson Krantz som ble gift i Norge med Marthe Maria Iversen (Iversdatter)? Han var født i Østre Emtervik,Varmland i Sverige ca. 1835.Faren het trolig Nicolai Krantz.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

Det er liten tvil (i mitt hode) om at Adam Petter var av reisende slekt. Det ville vært svært underlig om han ikke var bror av Carl Gustav Nicklasson Krans som var født 1822 i Värmland. Carl Gustav Nicklasson Krans var svigerfar til søsteren av min tippoldefar (tenk det.....he-he) Carl Gustav hadde søsken som lærte ham å lese (men jeg vet ikke hvilke søsken) - Carl Gustavs foreldre var sannsynligvis Nicklas Krans og Sara Persdotter Løk (om dem ble det i 1874 sagt at de var døde for lenge siden i Lysvik (?)).Om Carl Gusatav vet jeg at han var 'kopparslagare' - 'kringstrykande' - 'hästskärare' - Dette var ikke mye hjelp, men reisende er ikke alltid like enkle å forske på. Men desto mer moro og utfordrende !

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kai Larsen

Jeg har lagt inn et tema hvor jeg spør om hvem er Adel Krans... Jeg vet han var reisende. Har han noe med disse Krantz'ene å gjøre? Han var også fra Värmland's traktene!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

Adel Krants het egentlig Gustav Adolf Magnusson Rosenqvist og var født som nummer 10 i en søskenflokk den 6. feb 1883 i Ärtemark sokn - han ble senere gift med min oldemors kusine Charlotta Malvina Niklasdotter Krans født 19 mai 1888 i Gunnarskog - ekteparet gikk under navnene Adel og Lotta Krans. I øyeblikket vet jeg ikke navnene på Adels foreldre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

Mormonerdatabasen sier at Adam Petter Nicolasson Krantz og Marthe Maria Iversdatter blir viet i Rødenes i Østfold 2 SEP 1858. Sannsynligvis er navnet på Adam Petters far oppgitt ved denne vielsesinnførselen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

Mormonerdatabasen nevner også at Adam Petter Nicolaisen (?) Krantz og Marte Marie Iversdatter døper følgende 3 barn: ANNE MARIE REGINE døpt 24 Juli 1859 i Rødenes, MAREN SOPHIE døpt 12 oktober 1862 i Rødenes og MAREN SOPHIE døpt 21 mai 1868 i Høland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Ved vielsen er farens navn oppgitt til Nicolai Krantz (Rødenes Mini I 3 1850-1859 6/10 f.188 no.14)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Ottesen

Jeg har funnet frem et eldre notat som her er redigert til en oversikt over det jeg kjenner til om slekten til Adam Krantz og hans svigerfar Iver Rokka. Om ikke annet bør det gi grunnlag for videre søk etter opplysninger. (Notatet blir muligens noe tilrotet i oppsettet ved gjengivelsen her i Digitalforumet.) IVER ANDERSEN ROKKA, født ca. 1791, død på Storløsødegård 1874 (95 år). Han var angivelig kjent som 'Sigdals-Iver' og var således kanskje fra Sigdal. Hans mor var 'Sigdals-Siri' som i 1845 var fattiglem i Ullensaker (FF:74). August Krogh (i sine folkeminneopptegnelser fra Søndre Høland) omtaler ham som 'Rokken', og sier han var fra Sigdal. Her råder uvisshet. I FF er 'Iver Rokken', 30-40 år gammel, omtalt under Kjeldsen- og Hakebru-følget (nr. 58) og som gift med Helene Kristiansdatter. Men dertil (uten kopling i FF) oppgis Sigdals-Iver, over 50 år gammel, (nr. 75) en hesteskjærer og hestehandler, å ha streifet om med Anne Larsdatter (over 50 år) - Florentine-Anne (FF:73). Anne hadde siden streifet om først med Ole Jensen (over 50 år) og dernest med Ole Sørensen (født ca. 1817). - Det kan reises spørsmål ved om Sigdals-Iver og Iver Rokka virkelig er en og samme person. De synes nokså åpenbart helst å være to forskjellige menn: Ivar Rokka og Sigdals-Ivar. Han kom til Rødenes i 1832 (OH:42,287) og var da gift med Helene Kristiansdatter. Under 14. sept. 1835 er anført som innflyttet fra Hausli i Ullensaker til gården Krok i Høland ('for å bebo') ekteparet Iver Andersen (47 år) og Helene Kristiansdatter (32 år) og barna Gunder 12 år), Iver (8 år) og Andreas 1 år). I 1837 bodde ekteparet på Paradis u Krok, i 1840 på Rokka (men de hadde da barn til dåpen i Høland). I 1845 omtales 'Iver Rokken' og hans kone Helene Kristiansdatter under Kjeldsen- og Hakebru-følget (FF:59-65) med barna Anders, 13 år, M. Marie, 7 år, Syprian 3 år og G. Marie, 1 år. I 1865 bodde Iver Andersen - angivelig 74 år [født 1791] og født i Skedsmo - og hans kone Helene Kristiansdatter, 62 år og født i Aurskog, på plassen Høylund (bnr. 11) u Salstrokken, sammen med en umyndig sønn (Hans Kristian), samt deres datter Marte og hennes mann Adam Krantz (og deres tre barn). Høylund er skilt ut i 1863 og er vel da kjøpt av Iver Andersen. I 1864 sies den å være på 2 mål slett jord og 4 mål slett eng, og utsæden var 1/8 tn havre og 1 tn poteter; og 'kreaturhold' var der ikke (i 1865 var utsæden 1/4 tn havre og 1 tn poteter). - I 1886 eides Høylund av Iver Kristiansen Bunæs. Iver Andersen var gift med HELENE KRISTIANSDATTER, født i Aurskog ca. 1804, levet 1865, og hadde flere barn med henne (men det er uvisst om hun er mor til alle etternevnte). Ifølge folketellingen 1865 var hun født i Aurskog. I Aurskog kirkebok på denne tiden finnes kun en 'passende' Helene: døpt 29. jan. 1804 som datter av Kristian Hansen og hustru Marte Olsdatter fra Nittedalen. I alt skal Iver ha hatt 13 barn, hvorav kjennes: 1. ANDERS IVERSEN, født ca. 1817. 2. GUNDER IVERSEN, født ca. 1820, 'var en kjent tyvsforbryter' (Nordli, s. 244). I lag med broren Iver ble han sendt til Tukthuset i Christiania i 1842 for å bli konfirmert. 3. IVER IVERSEN, født ca. 1826, død på Jåvallbråten, Rødenes 1862. I 1845 kalles han Iver Iversen Isbjerget og hadde to barn med 'Blakermaria', nemlig Marie og Hans. I 1845 levet han sammen med Johanne Marie Bodin, født ca. 1827, angivelig fra Sverige. (FF:53-57) Han var kommet fra Ullensaker til Rødenes og var på Rokka da han 1858 ble gift med INGEBORG MAGNUSDATTER, født i Grava sogn 1827. Barnløse? 4. KRISTIAN IVERSEN, født 1831 5. ANDERS IVERSEN, født i Rødenes 1832, kanskje på Moen (Basmoen), konfirmert 1851 og bodde da på Ise u. Jåvall 6. ANDERS IVERSEN, født 1834 7. MARTIN IVERSEN, født på Paradis u Krok, Høland 6. jan. 1837, død (kalt Morten) på Rokka u Kopperud(!) 15. jan. 1839 (3/4 år) av kopper. 8. MARTE MARIE IVERSDATTER, født på Rokka (i Høland!) 4. juni 1840, konfirmert 1856, og bodde da på Rokka. Gift [i Rødenes] 1858 med ADAM PETTER NIKOLAISEN KRANTZ, født i Emtervik i Sverige 1835, død 1901. Han kalles kammaker i 1865, og han reiste omkring og solgte småting han bar med i en liten tine (ifl. opplysning av Herman Sandem på Nedre Krok, midten av 1990-tallet). I Rødenes finnes en plass Adamstua u Jåvall som vel har navn etter Adam Krantz, men når denne ble bygget er uvisst (OH:43-44). Innen 1864 hadde Adam og kona flyttet til Høland, og her bodde de en rekke forskjellige plasser. Adam er faktisk stort sett kalt 'gårdbruker', tildels 'selveier'. I 1900 kjøpte han Skrikerudengen i Rødenes, men døde alt året etter og etterlot da enke og 10 barn (Rødenes, s. 557). Kjente barn: a. Anne Marie Regine Adamsdatter, født 1859. Gift i Høland 1886 med arbeider Andreas Torsen Sandås i Eidsberg, født på Kverndokken i Øymark 1855. b. Maren Sofie Adamsdatter, født på Jåvallbråten 1862, død i Sørum 1867 (begr. i Høland). c. Matea Olava Adamsdatter, født på Bråten u Salstrokken 1864, flyttet 1885 fra Nordby til Kristiania. d. Maren Sofie Adamsdatter, født på Stomperud 1868, flyttet 1898 fra Nordby til Kristiania. e. Petrine Julie Adamsdatter, født på Stomperud 1871, flyttet 1897 fra Moen u Tuen til Kristiania. f. Inga Marie Adamsdatter, født på Vardåsen u Olberg 1874 g. Hanna Lovise Adamsdatter, født på Nygård u Bunes S 1876 h. Selma Elise Adamsdatter, født på Nordby u Stenersby 1878 i. Ragna Kaspara Adamsdatter, født på Nordby 1880 j. Frants Julius Adamsen, født på Nordby 1882. 9. SYPRIAN IVERSEN, født på Ulfsbysætra, Rødenes 1842, konfirmert 1857. I 1866 flyttet han fra Ulfsbysætra til Tindalen u Salstrokken, til sine foreldre, og i 1873 flyttet Syprian Iversen fra Ringstad (gården?) til Kristiania. 10. GUNHILD MARIE IVERSDATTER, født på Tjernsmo, Rødenes 1845, død på Tindalen u Salstrokken 1864; flyttet 1861 fra Tjernsmo til Gangnes M. 11. HANS KRISTIAN IVERSEN, født på Isberget, Rødenes 17. mai 1848. Kristian Iversen Vardåsen av Olberg i Høland, ungkar og kobberslager, ble gift i Høland 30. des. 1874 med kurvbinderenke ANNE MARIE ENGEBRETSDATTER Vardåsen, født på Paradis av Krok, Høland 20. nov. 1826 (datter av Engebret Hansen). Anne Marie var gift 1) 1852 med Aleksander Bolin - jf. tema nr. 11471. * I notatet er brukt forkortelser for en del litteratur: FF - Fantefortegnelsen 1845, med angivelse av nr. i listen. Norli - Rolf Norli: Tatere på Romerike. - Artikkel i Romerikstun, b. 13 (1984), s. 242-253. OH - Oskar Haugen: Nedlagte bosteder i Rødenes. Rødenes - er bygdeboka for Rødenes.Vennlig hilsen Odd.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest H.K. Hanssen

Hei alle sammen! Takker generelt alle som har bidratt med opplysninger her,Jon Torp og Odd Ottesen spesielt! I Eilert Sundts telling i 1865 nevnes det at en datter av Ole Christiansen Hakebro skal ha blitt gift med Karl Magnus Nikolaisen Krands.Jeg er usikker på om dette er samme person som Jon Torp nevner som Carl Gustav Krans,men mye tyder på at det i alle fall er en bror av Adam P.N. Krantz.Til Odd Ottesen:Ja,jeg har også lurt litt på om Iver Andersen Rokka og Sigdals-Iver er en og samme person.Jeg er tilbøyelig til å tro at det her dreier seg om to ulike personer,og at Sigdals-Iver trolig var noe eldre enn Iver Andersen Rokka.Med vennlig hilsen, H.K. Hanssen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Kvennodd

Hei H.K. HanssenHar prøvd å finne ut av dette med 'Sigdal'Iver' og Iver Andersen Rokken. Har da jobbet med de 4 ulike Fantefortegnelsene til Eilert Sundt. Etter å ha fått ført dette inn ser det slik ut for meg:Iver 'Sigdal-Iver' Knudsen, f. ca. 1790 (sønn av Siri 'Sigdal-Siri') G.M. Anne Marie Larsdatter, datter av Lars 'Florentin-Lars' Olsen og Olea 'Steffen-Olea' OlsdatterIver Andersen Rokken, f. ca. 1795 G.M. Marthe Helene Christiansdatter, datter av Christian 'Gamle-Kjeldsen' Hakebro og Marthe 'Guri-Marthe' Christophersdatter.Men om jeg har klart å få dette korrekt hadde vært veldig fint og få en tilbakemelding på.Om det skulle være ønskelig så kan jeg godt referere til de ulike kildene på mine antagelser.Mvh Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torkel R. Bråthen

HeiTakk så mye for opplysninger jeg også hadde bruk for.Kan legge til at Adam og Marte kom til Enebakkneset i Enebakk kommune (mellom Fet og Trøgstad) der de fikk skjøte på plassen Moen under Bøler store (br 12) i 1885 for 2000 kroner.Familien var bosatt der også i 1891. Da hadde de barna Maren Sofie, Selma, Ragna og Julius boende hos seg. Maren hadde da dattera Laura Sofie hos seg. Hun ble født i Enebakk 1889, og hennes far var Johan Laurits Andersen Lind fra Eidsberg. Hun kalles her Lauritsdatter, men må være samme jente som kalles Johansd i 1900.Jeg antar at Adam også har fått et annet sted oppkalt etter seg. I Bølertjern, det største på Enebakkneset, er det en holme som har navnet 'Adams baderi' (Økonomisk kartverk, 1:5000, CS 042-5-2). Dette er ikke så langt unna plassen Moen. Kanskje det var her Adam tok morgenbadet?Familien flytta fra Moen og Enebakkneset i 1899.Mvh Torkel

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest H.K. Hanssen

Hei igjen, Takk til både Inger Kvennodd og Torkel R. Bråthen for nye innspill!Fint at flere hiver seg med i debatten og bidrar med sine opplysninger. Jeg er nokså sikker på at Iver Andersen Rokka og Sigdals-Iver er to personer. Dessuten må man være klar over at Eilert Sundts tellinger inneholder svært mange navn og opplysninger som det var flere som bidro med å samle inn, bl.a. sogneprestene.Navnebrødre kunne lett forveksles, og ingen av opplysningene er hundre prosent pålitelige, da informantene kunne lyve eller holde tilbake opplysninger o.l. Etter hva jeg forstår var Iver Andersen Rokka født i Skedsmo i 1791. Han var gift med Helene Christiansdatter (1803-1883),datter av Christian Hansen og Marthe Olsdatter. Jeg tror at denne sammenblandingen av Iver Andersen Rokka og Sigdals-Iver mest sannsynlig har sitt utspring i R.Elwin Myhrvolds bok fra 1962:'Rødenes i Østfold', der han også benevner Iver Andersen Rokka som Sigdals-Iver. Han forteller om dette folket som har 'kolonisert seg' i en skog under Jåvall.Her fant man plasser som Hakebru,Ise og Rokka...og altså 'fantefolket' som sogneprest Gude har skrevet rapport om, og som også ble tykket i Sundts bok. Sammenblandingen av disse personene kan ha avstedkommet en del uriktige opplysninger... Bare videre undersøkelser og forskning på området kan avdekke slike ting...Med vennlig hilsen, H.K. Hanssen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest H.K. Hanssen

Rett skal være rett: Ønsker å presisere at forfatteren av boka 'Rødenes i Østfold' R.Elwin Myhrvold IKKE er opphavsmannen til sammenblandingen/forvekslingen av Iver Rokka og Sigdals-Iver (jf. foregående innlegg) han baserer seg selvsagt på Sundts tellinger og 'viderfører' således sammenblandingen av disse to mennene... De som kjenner tellingene/fortegnelsene vet nok også at sammenblandingen finnes i den ene, mens i en annen er det to separate personer det skrives om... Forøvrig har det 'dukket opp' to søstre av Adam P.N. Krantz, forutsatt at han er sønn av Nicklas Krantz/Krans og Sara Persdotter Løk: *Brita Stina Nicklasdotter Krantz/Krans g.m. Olof Olofsson Sell *Sofia Nicklasdotter Krantz/Krans g.m. Karl Fredrik Nilsson Lundberg.Med vennlig hilsen, H.K. Hanssen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest H.K. Hanssen

Godkveld,Trådene begynner å samles:I forrige innlegg nevnte jeg Adam P.N. Krantz to søstre. Det viser seg at disse var halvsøstrene hans. Adam P.N. Krantz far Nicklas Krantz fikk i sitt første forhold,med Sara Persdotter Løk,følgende barn:*Sofia,*Brita Stina,*Anna Maria,*Karloander og *Karl Gustaf. I sitt neste forhold,med Agneta Regina Jakobsdotter Wallgren, fikk han *Adam Petter og *Maria Kristina. Agneta Regina Jakobsdotter Wallgren (05.09.1818- 15.02.1867)var forøvrig datter av Jakob Andersson Wallgren (f.27.07.1793) og Anna Maria Johansdotter (f.09.10.1820)...I tillegg kan det nevnes at Nicklas Krantz figurerte som kursmed på Toten i 1838...og døde i Lysvik,Sverige i 1839. Med vennlig hilsen, H.K.Hanssen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

Fabelaktig ! Hva er kildene til til disse siste opplysningene ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest H.K. Hanssen

Hei,Opplysningene kommer fra Stefan Jernberg som er slektsforsker i Sverige.Han baserer seg bl.a. på rettsprotokoller i Sverige,samt opplysninger fra en som heter Bosse Lindwall.Jeg har ingen spesiell grunn til ikke å stole på disse opplysningene. Forøvrig kan jeg jo tilføye at Nicklas Krantz skal være født 16.04.1793. Med vennlig hilsen, H.K. Hanssen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest H.K. Hanssen

Er det ingen som leser med kritiske briller?Har bommet grundig på årstall her,men skal skynde meg å rette opp feilen:Agneta Regina Jakobsdotter Wallgrens mor,Anna Maria Johansdotter er født 15.05.1798.Det er Agneta Reginas bror,Jakob Alexander som er født 09.10.1820. Forøvrig ble Anna Maria Johansdotter og Jakob Andersson Wallgren gift 04.12.1818. Beklager feilen!!! Mvh,H.K.Hanssen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest H.K. Hanssen

Hei igjen, Tillegg: Det ser ut for at Agneta Regina Jakobsdotter Wallgren hadde ytterligere en sønn: Elias Holmèr. Faren skal ha vært Nicklas Holmèr (f.1794). Elias blir altså da halvbror av Adam P.N. Krantz. Mvh,H.K.Hanssen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kai S Gurrik Larsen
Lenke sjekk denne linken, finn person nr.44, Adam Peter Krands.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest H.K. Hanssen

Ja,Kai Samuel Gurrik Larsen, det er denne mannen det dreier seg om her i disse innleggene!!! Men takk skal du ha for at du legger ut lenke. Det kan være flere som har nytte av den. Fortsatt god kveld til alle som leser her! ;-) Med vennlig hilsen, H.K. Hanssen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest H.K. Hanssen

Hei Inger Kvennodd, Kan du referere kilden(e) til dine opplysninger om at Iver Rokkens kone, Helene Christiansdatters mor het Marthe 'Guri-Marthe' Christphersdatter. Jeg får det ikke til¨å stemme med mine opplysninger. Jeg mener hun het Marthe Olsdatter. Jeg får det heller ikke til å stemme at Helene het Marthe Helene!Med vennlig hilsen, H.K.Hanssen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Kvennodd

Hei H.K.HanssenDe kilder som jeg har brukt som hovedbase er som jeg tidligere skrev, tellingene til Eilert Sundt.I 1859 telligen nr. 53 står det en del om de reisende i Ullensaker. Her er Iver Andersen Rokken og kone HELENE Christiansdatter navnt. Kan ikke etter å ha sett i mine notater finne ut hvor jeg har Marthe Helene fra, men jeg tror det var fra en av kildene til barnas dåp, men disse kildene har jeg ennu ikke rukket å få ført inn på mitt program. ( Har 2 fulle bøker samt en perm med kilder fra kirkebøker, så det vil nok gå en stund til før jeg har fått ført alt)Når det gjelder mor til Helene så er den opplysningen hentet fra bl.a. FF 1845 nr. 93 og 38.Videre i FF 1845 nr. 14, 41, 52, 58, 59, 64, 92, 105 er det nevt søsken til Helene samt Iver Rokken.Du nevner en Marte Olsdatter, jeg har at Christian 'Gamle- Kjelden' var i lag med Marthe Nilsdatter (FF 1845 nr. 39)Skal se mer etter hvorfor jeg har i mine notater at Helene het Marthe Helene og kommer da tilbake til det.Når vi først er inne på disse Hakebro og Kjeldsen. Der tror jeg muligens jeg ikke har klart dette helt for meg, men det jeg iallefall har notert er at Christian 'Gamle-Hakebro' var G.M. Berthe Olsdatter Steffensen og siden med Anne Kaisa Ørgren. Og Christian 'Gamle-Kjelden' er jo nevt ovenfor.Er det mulig at du har dette mer klart for deg ville jeg bli veldig glad for å få rettet opp i mine notater.Med vennlig hilsen Inger Kvennodd

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest H.K. Hanssen

God kveld Inger (og andre), Ja,det er en del å holde styr på her.Ingen tvil om det!Det er litt av et puslespill...og brikkene stokker seg i hytt og pine,og noen brikker mangler ennå!Jeg har sett i 'Fanteregistert' som ligger her under Digitalarkivet og brukt det som grunnlag (1845).Ikke til noe forkleinelse for det arbeidet du har gjort med tellingene Inger,men jeg fant dette enklest å bruke. Jeg registrerer at Kjeldsen/Hakebrofølget teller 28 personer med stort og smått på det aktuelle tellingstidspunktet (som da reiser sammen vel og merke).Fra nr.38 til og med nr.65. Det er viktig å skille mellom GAMLE KJELDSEN og GAMLE HAKEBRO.Dette er to menn. *Christian Christiansen (i 1845 60-70 år gammel). Han kalles også Gamle Kjeldsen. Han er på denne tiden gift med/samboer med Marthe Nielsdatter (i 1845 30-40 år gammel).Hun er neppe hans første kone.De har datteren Karen Christiansdatter (2 år).Dessuten har han en sønn,Christian Christiansen, som følgelig går under navnet Unge Kjeldsen.Han er forøvrig gift med Lisa.De har sammen barna: A.Helene Christiansdatter (10 år), M.Sophie Christiansdatter (6 år),Martin Christiansen (3 år) og Anton Christiansen (1 år).*Christian Hansen (i 1845 50-60 år gammel).Han kalles Gamle Hakebro.Hans kone telles ikke sammen med resten av følget (hun er trolig et annet sted eller i et annet følge).Han har trolig også hatt flere koner.(Anne Kaisa Øhgren nevnes,men Marthe Olsdatter er den som er oppført som mor til datteren Helene i kirkeboka ved hennes dåp den 29.01.1804).Christian Hansen/Gamle Hakebro har barna: Christian Christiansen (14 år i 1845),Ole Christiansen Hakebro (ca. 30 år i 1845),Helene Christiansdatter ( over 40 år i 1845) og Hans Christiansen.(I tillegg mener jeg han har to døtre,Caroline og Mathea, som ikke telles med i dette følget.)Christian Christiansen (dvs. Gamle Kjeldsen) vet jeg ikke så mye om. Christian Hansen (dvs. Gamle Hakebro) mener jeg var sønn av Hans Olsen Barlin (ca. 1746-1832) fra Barlindalen og Marie Knudsdatter.Så var det dette med Hakebro og plassene rundt Jåvallskogen i Rødenes,Østfold...Jeg har forstått det sånn at Christian Christiansen (dvs. Gamle Kjeldsen) bosatte seg på bruk nr.5 Jørnehaugen som han kjøpte for 100 spesidaler i 1850 (og solgte igjen i 1870). Huset hadde visstnok bare ett rom. Flere andre plasser lå rundt:Bråten,Lintjernmoen,Skrikerud,Sletta, Korslund,Jerpset,Myrås og Slottet.Noen av dem eksisterte bare en kort tid, og er nok dekket av lauv og mose i dag.Alle disse plassene lå i nærheten av Jørnehaugen (Jørn=Jutul).Langs veien fra Bråten til Jørnehaugen skulle plassene Hakebro,Ise,Rokka med flere ha ligget.Mitt spørsmål er som følger: Finnes det to steder i området som heter/het Hakebro?(Noen lokalkjente her?)Kom Gamle Hakebro fra en plass som het Hakebro (eventuelt der han ble født) og oppkalte stedet han bosatte seg på Hakebro, eller? Jeg blir ikke helt klok på dette...God helg! Med vennlig hilsen, H.K.Hanssen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.