Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#17569] Andreas Wilhelm Olson Rasch, f. 1847, assistent i Riksarkivet - og søskeni hans?

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Sokneprest Ole Christian Fredrikson Rasch i Hafslo (1809-1879) og kona Andrea Wilhelmine Andersdotter Daae frå Luster (1803-1874) fekk tre born:* Anders Daae Olson Rasch, fødd i Luster 10.11.1841, skal vera avliden 15.3.1890 som konstituert politimeister i Fredrikshald (Halden).* Hilleborg Cathrine Olsdotter Rasch, fødd i Luster 13.8.1845, var i 1900 busett i Hægdehaugsveien i Christiania, ugift og ''understøttet av familie''.* Andreas Wilhelm Olson Rasch, fødd i Luster 3.5.1847, var i 1900 busett i Akersgata i Christiania, ugift ''assistent ved Rigsarkivet''.Er det nokon som kan hjelpa meg finna fleire detaljar om desse tre Rasch-borni? Dødsdatoar til Andreas og Hilleborg og opplysningar om Anders sin eventuelle familie?Eg takkar på førehand for all hjelp og vonar på gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Dette er ganske tidkrevende å gi et fullgodt svar på, men her er litt som ikke kostet noe tid;Andreas Wilhelm Rasch hadde privatundervisning i hjemmet inntil han i 1859 kom inn på 'Nissens Latin- og Realskole' i Christiania. Her ble han til 1865 da han begynte på Gjertsens skole. Student 1869 med karakteren 'Non contemnedus'.Tok ex.phil. høsten 1870 med samme karakter, studerte så en tid teologi uten å ta noen eksamen. Arbeidet en kort periode som 'volontør' på Universitetsbiblioteket og begynte ved Riksarkivet i 1885 der han vikarierte i forskjellige stillinger.Dette er skrevet i 1894.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Hilleborg Katrine Rasch dør 31.08.1914. i SKIFTERETTENS DØDSFALLSPROTOKOLL AVD. II C 7 no. 1283 står; 'Frøken Hilleborg Katrine Rasch 69 aar gl. død 31de i Sporveisgt. 35'. 'Efterlater broderen amanuensis ved Riksarkivet Andreas Wilhelm Rasch og 1 myndig brorsøn her.' Skifte 1103/1914.Hun bor i Hægdehaugsv. 15 i Kristiania høsten 1909.Broren Andreas Wilhelm Rasch er høsten 1909 amanuensis ved Rigsarkivet og bor i Kristian Augusts g. 3. Ti år senere er han amnuensis ved Stiftsarkivene og bor i Osterhaugsgt.6, 1.etasje. Høsten 1928 er A.W.R. arkivar ved Statsarkivene, bosted stadig Osterhaugsgt. 6.Forhenværende statsarkivar A.W.R. dør 12.12.1930. I Oslo Skifterett Dødsfallsprotokoll Avd II C 16 no. 1328 står: 'Fhv. statsarkivar Andreas Wilhelm Rasch, 84 aar, død 12.12.30 paa Louisenberg sykehus, bopel Osterhaugsgaten 6.' 'Ugift. Efterlader 2 testamenter som innleveredes. Eiede midler'. Skifte 164/1930.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

'Gift Mand Politimester Anders Daae Rasch' døde i FREDRIKSTAD, ikke Fredrikshald 15.03.1890, begr. 20.03.1890 (Vestre Fredrikstad Klok 1 1880-1900 10/12 f.419 no.12). Adresse Mellemgaden, dødsårsak lungebetennelse, fødested Lyster i Sogn 1840.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Anders Daae Rasch, student 1861, cand.jur. 1866. Den 18. februar 1868 bevilling som underrettsakfører i Kristiania stift og etablerte egen sakførerforretning i Kristiania, autorisert 07.04.1869 som overrettsakfører. Flyttet 1878 til Fredrikstad hvor han praktiserte som sakfører til han ble ansatt som politiassistent. Konstituert som politimester januar 1890, men døde etter vel 2 måneder i embetet. (Norges Prokuratorer, Sakførere og Advokater 1660-1905 - Bind III, Del 2 side 443) Gift 31.01.1886 med Nicoline Susanne Fahlin, født 04.04.1857, datter av Bødker Niels Fahlin og Olina Holmdahl.Sønn Ole Christian Rasch, født 26.12.1886 i Storgaden, Fredrikstad, døpt 11.04.1887 (Vestre Fredrikstad Mini 2 1878-1894 6/12 f.172 no.35). Bosatt i Kristiania (Waldemar Thranes Gade 18) ved FT 31.12.1900. Høsten 1909 postassistent og bodde sammen med moren i Lakkegaden 68, Kristiania.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til deg, Geir, for framifrå svar på spørsmåli mine om ætti Rasch. Eg er imponert!So vidt eg kan sjå, har du fyllt ut alt eg treng å vita om Andreas W. Rasch og søsteri Hilleborg, likeins om Anders Daae Rasch, men eg har problem med å ''plassera'' Nicoline Susanne, kona til Anders!* Hjå FamilySearch finn eg ein referanse til at namnet hennar er FALTIN og at ho er fødd i Vang, Hedmark som dotter av bøkker Nils Faltin og Olina Holmdahl.* No seier du, Geir, at ho heitte FAHLIN, men med same førenamn på foreldri. Og FT1900 for Christiania oppgjev Christiania som fødestad!Men eg kan ikkje finna Nicoline Susanne eller faren Nils under nokon av desse namnestavingane i FT1865 eller FT1875. På Hamar er det i 1865 ein bøkkermeister Nils Fallenthin, fødd i Simbritshame i Sverige i 1814, men han har ei kone Ingeborg Christensen fødd i Taberg 1814, og dei er ikkje nemnde med born!So, kven var Nicoline Susanne, og foreligg det fleire opplysningar om lagnaden til sonen Ole Christian Rasch, einaste barnebarnet etter soknepresten med same namn?Nok ein gong, hjarteleg takk for hjelpi!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Nicoline Susanna Fahlin - eller Falentin - ble født 04.04.1857, døpt i Vang 19.08.1857 som 'uekte' datter av enken Oline Olsdatter Holmdal fra Christiania, som barnefar var utlagt gift mann 'Bødker Nils Falentin'. Den eneste fadder med navn tilknyttet foreldrene var Oline Olsdatter Holmdal, nærliggende å tro en søster av moren. Kombinasjonen fra Christiania/gift mann skulle tilsi at det er en viss mulighet for at barnet faktisk ble født i Christiania. (Vang Mini 12 1855-1870 1/15 f.26 no.54)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Tøys i mitt siste innlegg vedr. fadderen som jo er moren selv.Hvilken skrivemåte som er rett av Fahlin /Falentin/Fallenthin/Fatten fra ulike kilder, skal jeg ikke si noe for sikkert om, men søker du i Sveriges dødbok 1950-1999 finnes Fahlin i store mengder, men ingen av de andre variantene. Tilsvarende resultat (i mindre målestokk på andre mer lokale svenske registre fra 1800-tallet, dog ingen fra Skåne her).Farens fødested Simbritshame skal nok være Simrishamn i Skåne.Om Andreas Wilhelm Rasch kan jeg tilføye at han var amanuensis ved Rigsarkivet 1897-1916 og ansatt ved Stiftsarkivet fra 1916 (skrevet i 1920). Medlem av bestyrelsen ”Samfundet for den norske genealogi og personalhistorie”, medarbeider i ”Personalhistorisk Tidsskrift” og ”Dansk Adels Aarbog”. Utgitt ”Norske Slegters Afstamning fra Harald Haarfagre”, ”Kong Haakons og Dronning Mauds Afstamning fra de gamle norske Konger”, ”Slegten Knagelhjelm” i 1910 og ”Sædegaarde i Sogn” i 1911. (Illustrert biografisk Leksikon – red. av Nanna With – Kristiania 1920, s.741-742).Ifølge Kristiania Adressebok 1920 bor Ole Christian Rasch stadig i Lakkeg. 68, sekretær i Bostyrelsen (oppført som Chr. Rasch), i adressoboken 1929 sekretær i Posten, bolig Trondhjemsv. 17. En forespørsel til Oslo Byarkiv om kopi av sistnevnte adresse for den lokale folketellingen i 1928 burde avdekke eventuell familie. (Jeg har nå antatt at Ole Chr. Rasch er identisk med Chr. Rasch da de har samme adresse høsten 1909 og høsten 1919 selv om dette selvfølgelig ikke er 100% sikkert).Da skulle du ha to skiftehenvisninger og en ganske sikker folketellingshenvisning i Oslo 1928 i tillegg til øvrige opplysninger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Dette falt bort: Enkefru Nikoline Susanne døde 27.10.1924 hos sin sønn, sekretær Ole Christian Rasch, i Trondhjemsv. 17 (egen bolig Lakkeg. 68). Eide litt midler. Anmeldt av sønnen. Jur 345/1924. (Kristiania Skifterett dødsfallsprotokoll Avd II C 12 no. 1266)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Nok ein gong hjarteleg takk, Geir, for flotte opplysningar om Rasch-ætti! No fann eg òg Nicoline Susanne i 1865 teljingi for Christiania med mori, enkja Oline Olsen Holmdal og fleire Holmdal-born. Oline var fødd i Hoff i Solør, medan alle borni, inklusive Nicoline, var fødd i Christiania!So då sit me att berre med sonen Ole Christian Rasch og lagnaden hans...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Morten J. Rasch

Lars!Har vært ut å reist den siste tiden, slik at jeg ikke har fått sett denne 'debatten' før nå.Fra min avdøde onkel Bjørn Rasch har jeg inntil videre i min besittelse hans råmanus om min slekt Rasch(Vestlandsslekten Rasch)fra ca. 1600 til ca 1990, spesielt Elverumsgrenen. Han drev med slektsgranskning i over 60 år inntil han døde i fjor og etterlot seg bl.a. dette råmanuset.Han brukte selvsagt privatarkiv nr. 149 Lenke i Riksarkivet i sitt arbeid og andre kilder for den senere tid.I forhold til Geir's eminente opplysninger skriver min onkel om Ole Kristian Anderssøn Rasch:født i Fredrikstad 26.12.1886. Sekretær av 1.klasse i Poststyrelsen fra 23.07.1920. Gift 03.09.1925 med Hjørdis Erika Amanda Rasmussen f.03.09.1898 i Porsgrunn, datter av skibsfører Herman Rasmussen og hustru Marie f. Sørensen.Konkrete kilder står ikke oppført, men jeg antar at Postvesenets kilder kan ha vært brukt. Forøvrig drev min onkel utstrakt korrespondanse med forskjellige i Raschslekten angående opplysninger til dette manuset.Den eneste forskjellen på opplysningene fra Geir i forhold til min onkels, er at N.S.Faltin døde den 28.10.1924. Men Geir har nok rett i forhold til sin oppgitte kilde. Så her blir det en liten korrektur i manuset!Hilsen Morten J. Rasch

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk, Morten, for interessante tilleggsopplysningar om Ole Christian Rasch, som eg har oppfatta til dagleg må ha kalla seg for Christian?Det er særleg interessant å høyra om dette manuskriptet som onkelen din har laga! Eg vonar det ein gong vil verta publisert!?Eg er elles òg nysgjerrig etter å få greie på om manuskriptet har dødsdatoar (og dødsstader) for Ole Christian og kona Hjørdis?Vart dei buande i Oslo levetidi ut?Eg lurer òg på om Ole Christian i seinare år fekk andre stillingar innan postverket enn sekretær?Og endeleg, fekk Ole Christian og Hjørdis born? I so fall, kor mange?Eg takkar nok ein gong for framifrå opplysningar!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Morten J. Rasch

Lars!Desverre er det ikke flere opplysninger i dette råmanuset om O.Chr.Rasch. Antar at min onkel ikke fulgte denne grenen videre. Beklager.Hvis jeg kommer over noe i framtiden så skal du få det av meg.Hilsen Morten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Ole Christian Rasch (han brukte Christian til daglig) ble gift. I 1934 er han gift med en Hjørdis (pikenavn ikke oppgitt) som er født i Porsgrunn 04.09.1898. De bor i Mogens Thorsens gate 4 i Oslo uten barn. Hun er Departementsassistent i Poststyret, han Departementssekretær samme sted. Det er ikke plassmangel som hindrer barn, leiligheten er på 4 rom og kjøkken pluss eget bad.15.09.1940 er det stadig ingen barn. (Samme adresse, han er da midlertidig på Central Hotel, Grimstad).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Lars, var Andrea Wilhelmine Andersdotter Daae frå Luster (1803-1874) datter av Anders Ludvigsen Daae f. 1758 i Lindås, g. 3 gang i 1810 med Adelus Mathea Jonasdatter Ravn ? (Hva slags yrke hadde han, og hvem var ev. mor (hans 2. kone ?) til Andrea ?)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Andrea Wilhelmine Andersdotter Daae var dotter av sokneprest Anders Gerhardson Daae i Luster (1763-1803) og kona Cathrina Geelmuyden Michaelsdotter Fleischer (1780-1856). Bestefaren Gerhard Andersson Daae (1728-1784) var òg sokneprest til Luster. Eg meiner Ludvig Daae til Lindås var bror til Gerhard...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Takk. Lars ! Og, ja, Ludvig (f.1723) var bror til Gerhard (f.1728), og (minst) 8 andre, deriblant Jonas (f.1717), Karen Catharina (f.1718), Christine (f.1719), Marie (f.1720) og Anne Dorothea (f.1725). Var Gerhard også prest ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Solfrid Vestaberg Ormøy

Et spørsmål mulig litt på sidelinjen. Jeg leter etter opphavet til Margrethe Rasch som ble gift med Christian Magnus. De fikk ei datter Anne Marie som gifter seg 10 oct 1720 med Bendt Michaelson Olrich. Hører Margrethe til samme Rasch familie?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sølvi Arntzen

Margrethe var datter av Anders Rasmussen Rasch som var toller ved Søndhordlands tollsted på Stord. Han bodde på Bjelland, og eide også Eskeland, Solhaug, nedre Økland, Lønning (alle på Stord) og Halsnøy kloster. Han døde 1682. Om det er samme slekten vet jeg ikke. Men sogneprest Ole Christian Rasch hadde aner som bodde i Ryfylke i levetiden til toller Anders. Og det er jo ikke så langt unna.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.